Zúčastnili jsme se průvodu Prague Pride i v roce 2015

Československá pedofilní komunita se včera zúčastnila průvodu Prague Pride 2015. Skupinu účastníků tvořilo celkem 11 osob, mezi kterými byli jak zástupci naší komunity, tak její podpůrci a podpůrkyně, kteří s námi sympatizují. Rozdáváním informativních letáčků jsme se stejně jako v předchozích dvou letech pokusili upozornit na naši existenci a na problematiku, která nás tíží.

DSC05623a
Foto: Informativní letáček za stěračem policejního vozu v průběhu průvodu Prague Pride 2015

Naším cílem NENÍ legalizace sexuálních aktivit s dětmi či snižování věkové hranice k těmto aktivitám!

Více informací o našich cílech a důvodech naší účasti na průvodu Prague Pride naleznete na: www.nejenhomo.cz

Letáčky obsahovaly následující text:

Verze 1 – pro členy komunity:

I my jsme stejně teplí!

Kdo jsme
Jsme lidé, které spojuje jedna společná věc – na začátku puberty jsme zjistili, že nás eroticky přitahují děti.

Naším cílem je informovat veřejnost o pedofilii, protože ohledně tohoto tématu panují ve společnosti velké předsudky. Přejeme si, aby mladí lidé, kteří si začnou uvědomovat svoje zaměření na děti, měli o pedofilii dostatečné informace a netrpěli zbytečně kvůli předsudkům nebo postoji společnosti. Chceme, aby lidé posuzovali pedofily ne podle jejich sexuální orientace, ale na základě jejich činů.

Naším cílem není legalizace sexuálního kontaktu s dětmi!

Československá pedofilní komunita – ČEPEK, pro více informací navštivte: www.nejenhomo.cz | www.pedofilie-info.cz


Verze 2 – pro podporovatele ČEPEKu:

Všichni lidé jsou stejně teplí!

Podporuji ČEPEK – Československou pedofilní komunitu

Tato komunita má za cíl pomoci mladým lidem, kteří cítí, že je eroticky přitahují děti, k tomu, aby se se svou orientací vyrovnali a nepáchali trestnou činnost. V současné době se problematice těchto lidí věnuje téměř nulová pozornost.

Pedofilně zaměřený člověk vnímá svou odlišnou sexuální orientaci již od základní školy – zhruba od svých 13 let.

Může to být i Vaše dítě! Kdo mu sdělí správné a objektivní informace? Nespáchá sebevraždu pod tlakem okolí, které z něj předem dělá zrůdu? Kde má hledat efektivní pomoc?

Proč tento letáček na Prague Pride? Protože pedofilové zažívají při odhalování své sexuální orientace podobné problémy jako LGBT lidé. Touto iniciativou na průvodu Prague Pride chceme upozornit na jejich problémy.

Více informací naleznete na  www.nejenhomo.cz    nebo   www.pedofilie-info.cz


Version 1 – for ČEPEK members:

Who are we?
We are people who has one thing in common – in puberty we started to realize we are erotically attracted to children.

Our mission is to inform public about pedophilia because of many prejudices about this topic. We want sufficient information about pedophilia for young people who are begining to realize their attraction. We want people to judge pedophiles not for their feelings but according to their actions.

Our mission IS NOT to legalize sexual contacts with children!

Czech and Slovak Pedophile Community, for more information please visit:    www.nejenhomo.cz | www.pedofilie-info.cz


Version 2 – for ČEPEK supporters:

I support ČEPEK – the Czech and Slovak Pedophile Community

This community aims to help young people who feel erotic attraction towards children to come to terms with their sexual orientation and not to commit any crime. In present days almost no attention is given to these people’s issues.

A pedophile usually becomes aware of his unusual sexual feelings during elementary school attendance – at about 13 years of age.

It can be your child too! Who will provide him with true and unbiased information? Will he commit suicide under the pressure of his surroundings that automatically calls him a monster? Where can he find effective help?

Why do we hand out this leaflet? Pedophiles and LGBTs encounter very similar problems. With this initiative we want to point this out.

Find more information at   www.nejenhomo.cz  or   www.pedofilie-info.cz

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Petr Kasz

Administrátor webu www.pedofilie-info.cz, email: [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.