Život a pocity nekriminálních pedofilů – diplomová práce, autor: Bc. Karel Žák

Diplomová práce pojednává o životě a pocitech nekriminálních pedofilů, tj. osob, jejichž sexualita je zaměřena směrem k nedospělým osobám (dětem). Zabývá se, podobně jako předchozí bakalářská práce, především těmi pedofilně orientovanými jedinci, kteří se dokázali se svou odlišnou sexuální orientací vyrovnat a svým chováním se snaží nepřekračovat obecně respektované právní i morální normy.

V teoretické části tato práce opakuje základní fakta o pedofilii, zároveň uvádí nové aktuální informace o jevech souvisejících s pedofilií, které nebyly uvedeny v bakalářské práci. Výzkumná část práce se pokouší formou kvantitativního dotazníkového výzkumu a dvou kvalitativních kazuistik nahlédnout hlouběji a podrobněji do života a pocitů nekriminálních pedofilů, prožívání jejich odlišné sexuální orientace, vztahů s dětmi, problémů, se kterými se setkávají a které je trápí, i názorů na různé společenské jevy, které mohou s pedofilií souviset. V závěrečné části se práce pokouší stručně shrnout nejdůležitější a nejzajímavější fakta, která vyplynula z výzkumné části, včetně jejich případné aplikace v rámci osvěty veřejnosti a v preventivní práci s těmi pedofily, kteří zatím neměli či nemají důvod vyhledat odbornou pomoc.

Bibliografický záznam:

ŽÁK, Karel. Život a pocity nekriminálních pedofilů: diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výchovy ke zdraví. Brno, 2012, 135 stran. Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D. Dostupné na internetu: http://is.muni.cz/th/174448/pedf_m/

Autor: Bc. Karel Žák
Počet stran: 135
Rok vydání: 2012

Možnost stáhnutí:
Dokument DOC (1,6 MB)
Dokument PDF (1,8 MB)
Posudek vedoucí práce (175 kB)
Posudek oponenta (375 kB)


Diplomové práci Život a pocity nekriminálních pedofilů (2012) předcházela bakalářská práce Pedofilie (2009).

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Mgr. Karel Žák

- externí spolupracovník, zabývá se tématem pedofilie především z hlediska doposud opomíjené primární prevence pohlavního zneužívání dětí. Kontakt na autora: [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.