Žil jsem jako pedofil – rešerše knihy

9788071786757Tato řešerše je zaměřena na autobiografii autora Janka Alexi. Poskytuje recenzi na knihu, její rozsáhlejší obsah a shrnutí těch myšlenek, které pokládám za zásadní.

Tato kniha je velmi otevřenou zpovědí pedofila, který během života zneužil několik chlapců. Jedná se o terapeutický text, který měl autorovi pomoci uvědomit si všechny důsledky svého jednání, ale je to i literární dílo, které zprostředkovává pohnutky a pocity jednoho člověka.

Nad Alexovou knihou vyvstává zásadní otázka: Jak se mohlo stát, že člověk, pro kterého byly děti vším, jim dokázal ublížit? Třikrát se pokusil o vedení dětského kroužku a třikrát to skončilo zneužitím několika svěřenců a soudem. Odpověď musí každý čtenář hledat sám, stejně jako se ji pokouší najít autor.

Na začátek bych chtěl zmínit několik vad této knihy, abych následně již mohl spíš vyzdvihovat její klady a prospěšnost. Poněkud zavádějící je název knihy Žil jsem jako pedofil. Autor sám v textu zmiňuje, že ho nepokládal za důležitý. Jako vystudovaný publicista by si ale měl uvědomovat, jak důležitou roli má titul v každém díle! Že je to přinejmenším první signál ke čtenáři, co může od knihy čekat. Zavádějící je podle mého názoru už slovní spojení „jako pedofil“ – vzbuzuje totiž pocit, že takový člověk pedofilem není, ale má své vlastní (záhadné) důvody předstírat, že pedofilem je. Což se v textu vyvrací – Janek Alexa je diagnostikovaným pedofilem. Ale jako by se stále ke své identitě, ke své sexuální orientaci nechtěl hlásit a popíral ji. Nemohlo z části i toto popírání mít za následek Alexova selhání?

Ještě větší malér vidím v minulém času – „Žil“. Chce snad autor, který už v úvodu zdůrazňuje, že podstoupil kastraci, názvem své knihy vyjádřit skutečnost, že nyní po kastraci, už pedofilem není? Takové tvrzení je ovšem dost problematické: každý sexuolog potvrdí, že pedofilní orientaci nelze změnit ani tak radikálním snížením mužských hormonů, k jakému dochází po kastraci.

Titul tak může vzbuzovat ten dojem, že být pedofilem znamená zneužít dítě, potvrzovat tak pokleslý a nepřesný význam slova pedofil. Ale to je statisticky usvědčená nepravda – pouze deset procent z celkového počtu zneužití dětí páchají lidé s pedofilní orientací. Alexa sám tak staví do popředí hlavně negativní pedofilie, ale dávat pedofilii do vztahu se zneužitím dítěte, je podobné vztahu heterosexuality a znásilnění ženy. Stejně jako jiné sexuality je přeci pedofilie převážně o životním stylu, způsobu života a také lásce.

Snad právě takovým titulem, kde se od pedofilie distancuje, se autor snažil obhájit sám sebe – před svými oběťmi, společností a snad i před Bohem, protože Alexa o sobě v textu mluví jako o katolíkovi.

Hodnota Alexovi knihy je nejen v samotném způsobu, jakým se autor s tématem vyrovnává, ale především v tom, co všechno při zpětném rozboru svých činů a svého psychického rozpoložení dokáže sobě i čtenáři přiznat. Připouští, že v něm větší tíseň než vlastní provinění vyvolaly obavy před následky. Takový přístup rozhodně nepovažuji za charakterovou slabost tohoto člověka – vidím v něm vůli autora přiznat si své slabosti a přemýšlet o nich.

Už pro tuto autorskou odvahu lze knihu doporučit každému čtenáři. V první řadě samozřejmě všem pedofilům, protože jim zprostředkuje poučení o rizikových situacích, do kterých se sami můžou dostat. Hlavně je pak velkým varováním, jaké dopady hrozí dětem, ale i psychice a životu pedofila, který selže. Vložené komentáře doktora Brichcína jsou pak hlubokým vhledem do tohoto sexuálního problému, zajisté zajímavým i pro odbornou veřejnost.

Literární kvalita Alexova textu je zárukou, že kniha může oslovit i nepoučeného a nezainteresovaného čtenáře a zprostředkovat mu jedinečným způsobem téma, které bývá v médiích často deformováno touhou po senzaci. Takováto forma poučení o životě člověka s parafilií by mohla podle mého názoru alespoň zčásti změnit názor širší veřejnosti. Žádná nemoc by přece neměla člověka uvrhnout do izolace a přivodit mu označení „lidská zrůda.“

Tomuto poselství trochu brání fakt, že je nám v této knize předkládán opět příklad varovný a negativní. Můžeme doufat, že se v blízké době objeví na trhu zpověď, která by ukázala pozitivní vzor pedofila, který se dokázal vyrovnat se svou přirozeností, který nejenže není dětem nebezpečný, ale dokáže jim být tím nejlepším kamarádem, vychovatelem, sourozencem nebo rodičem.

Velmi rád bych zde obstarání této knihy komukoliv doporučil. Ovšem to není tak docela možné. Kniha totiž bohužel už několik let není k sehnání, nepodařilo se mi ji sehnat ani v žádném z internetových antikvariátů, nakladatelství zřejmě nejeví zájem o dotisk. Co hůř, dokonce není kniha k volnému zapůjčení ani v žádné z pražských knihoven. Nakonec se mi ji se štěstí podařilo najít až v regionální knihovničce mého bydliště.

Toto považuji za velký nedostatek a prohřešek jak nakladatelství, tak knihoven. V době kdy se státní orgány ohání snahou zamezit zneužíváním dětí, kniha, která je významným informačním pramenem, se nemůže dostat k zájemcům, které by mohla poučit a hlavně varovat. Nejlepší řešení by bylo, kdyby byla kniha k dostání volně na internetu, což se ovšem rovněž nedá zřejmě očekávat.

Jediné řešení tohoto nedostatku, které mě napadlo, je sepsat obsáhlou rešerši této knihy, vypsat a citovat ta, podle mého, nejdůležitější místa a dát je do kontextu s dalšími díly i informacemi o pedofilii. Tato rešerše bude tematický rozdělena na několik dílů.

 

 

Diskuse ke knize

 

Text byl převzat se svolením autora a administrátorů z webu Pedo.cz 

Příspěvek byl publikován v rubrice Odborná litaratura, Zajímavé knihy. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.