Vyjádření k odstranění audiovizuální sekce na fóru

Po opětovném přečtení žádostí rodičů a po zvážení odborných doporučení jsme se jako administrátoři opětovně zamysleli nad tím, co je důležité jednak pro komunitu ČEPEK a jednat pro dobro a duševní zdraví nezletilých dětí.

Jak se jedna z maminek zmínila, je skutečně pravdou, že v případě, že si třeba spolužáci ve škole zadají do internetového vyhledávače jméno známé dětské osobnosti (třeba herce, herečky), kterou znají, může se stát, že o této osobě najdou zmínky i na našem fóru. A to může vést k šikaně ze strany spolužáků a kamarádů těchto dětí.

Už před zveřejněním samotné reportáže jsme se administrátorsky shodli na zavedení opatření, která měla vést k tomu, aby toto vyhledání již dále nebylo možné – zavedli jsme pravidlo, že příjmení veřejně známých osob na našem fóru, které jsou zároveň v současnosti mladší 18 let, musí být zkrácena na iniciálu. Administrátorský tým se zároveň zavázal, že v průběhu letních měsíců projde Audiovizuální sekci a zajistí, že všechna jména dětí budou tímto způsobem upravena a chráněna.

Druhé opatření, které jsme do pravidel zavedli ještě před zveřejněním reportáže, se týkalo zákazu uvádění odkazů na fotografie a videa, která pochází z privátních alb (např. rodinných, školních) a která zachycují soukromá vystoupení (např. základních uměleckých škol). I u tohoto se administrátoři zavázali, že v průběhu letních měsíců dojde k jejich smazání. Stejně tak budou odstraněny případné nevhodné komentáře.

Komunita ČEPEK si vždy zakládala na tom, že byla transparentní, tudíž si veškerá veřejnost mohla prohlédnout sekci dostupnou veřejnosti i sekci dostupnou pro registrované, aby všichni měli možnost vidět, že se na našich stránkách skutečně neděje žádná nelegální činnost. Po opětovném pročtení žádosti jedné z maminek, že „obsah by měl být dostupný pouze přes přihlášení a rozhodně ne veřejně“jsme se rozhodli z důvodu ochrany dětí Audiovizuální sekci z veřejné části fóra odstranit.

Jakákoliv zmínka o veřejně známých osobnostech, které jsou v současnosti dětmi, již nebude na našem webu dohledatelná – nebudou ji moct najít spolužáci ani kamarádi, nebude proto možnost, aby tato zmínka byla důvodem pro šikanu či jiné ohrožení dětí.

Zároveň bychom se chtěli touto cestou omluvit všem rodičům (či jiným rodinným příslušníkům) dětí, na něž bylo odkazováno a jejichž jméno bylo uvedeno v rámci příspěvků v Audiovizuální sekci. Uvědomili jsme si, že vyhledáním zmínky o nich na našem webu ze stran spolužáků by opravdu mohlo vést ke zvýšení rizika šikany. Tuto okolnost jsme si předtím v takové míře nepřipouštěli.

Závěrem bychom chtěli uvést, že tato stránka vznikla již před deseti lety jako svépomocná skupina obyčejných lidí. Avšak vzhledem k tomu, že se komunita za tu dobu již stala v oblasti osvěty ohledně pedofilie veřejně známou, si uvědomujeme naši vzrůstající odpovědnost. I proto jsme založili Spolek ČEPEK a i nadále chceme naše působení konzultovat s odborníky. Naším primárním cílem je pomoci pedofilům s tím, aby se vyrovnali se svojí sexualitou, a díky tomu nebyli nebezpečím pro děti.

Za administrátorský Tým ČEPEK,

Marco Freeman,
administrátor www.pedofilie-info.cz
Kontakt: [email protected]

Odkaz na související článek: Vyjádření k reportáži A Dost!

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Marco Freeman

Marco Freeman, administrátor www.pedofilie-info.cz Kontakt: [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.