Vyjádření Československé pedofilní komunity (ČEPEK) k situaci kolem maďarské novely, která se týká LGBT+ komunity

Se znepokojením sledujeme zhoršující se situaci pro LGBT+ komunitu v důsledku schválení maďarské zákonné úpravy zakazující šíření jakýchkoli materiálů zobrazujících LGBT+ témata mezi nedospělou mládeží. Ovšem s ještě většími rozpaky také sledujeme, v jakém kontextu se vyjadřují o pedofilii média a někteří lidé zastupující samotnou LGBT+ komunitu.

Pedofilie je erotická přitažlivost k dětem, kterou začínají její nositelé pociťovat na počátku puberty. Není to synonymum pro pohlavní zneužívání dětí – většina pedofilů si uvědomuje, jaké následky může mít sexuální kontakt s dítětem, proto se pohlavního zneužívání dětí nedopustí. Dále je také třeba uvést, že většinu pohlavního zneužívání dětí nemají na svědomí pedofilové, ale lidé orientovaní na dospělé, kteří zároveň mají nějaký osobnostní či sociální defekt, kdy dítě použijí jako snadněji dostupný sexuální objekt.

Je tedy třeba důsledně rozlišovat mezi pedofilií a sexuálním zneužíváním dětí, protože je mnoho pedofilů, kteří se zneužití dítěte za celý svůj život nedopustí, a naopak z výše uvedeného vyplývá, že problém pohlavního zneužívání dětí není totožný s pojmem pedofilie.

Bylo by záhodno, aby novináři a zástupci LGBT+ komunity, kteří se vyjadřují k problematice sexuálních menšin, brali výše uvedené v potaz a nesměšovali pedofilii s pohlavním zneužíváním dětí. Pedofilie je menšinová sexuální preference (orientace), není tedy pravdou, že s tematikou LGBT+ nemá nic společného, naopak – mnoho pedofilů prožívá uvědomění si odlišné sexuální orientace velmi podobně jako zástupci LGBT+. Kromě toho je nutné podotknout, že i mezi LGBT+ lidmi jsou někteří přitahováni k nezletilým.

Cílem aktivit občanské společnosti by mělo být nalezení společné řeči. Dožadování se legitimizace své menšiny skrze ostrakizaci a netoleranci k jiné nemůže nikdy z logiky věci vést ke všeobecné toleranci k jakýmkoliv jinakostem. Nálepkováním lidí s pedofilní preferencí (orientací) jakožto nebezpečí pro děti se jen vytváří riziko, že budou mít větší problém se se svou sexuální orientací vyrovnat a že v případě potřeby nevyhledají včasnou odbornou pomoc.

V rozhovorech k maďarské novele je argumentováno, že snížením informovanosti budou posíleny stereotypy a averze vůči LGBT+ lidem s možnými negativními následky v podobně útoků na tuto menšinu, riziky těžších sebepřijetí, které mohou vyústit až v sebevraždu. Tato rizika však ohrožují stejně tak dospívající osoby s pedofilní preferencí (orientací), a to zvlášť v případě, pokud se bude pojem pedofilie používat pro označení trestných činů páchaných na dětech namísto řádné osvěty.

Proti předsudkům a nedorozuměním lze bojovat pouze vysvětlováním, nikoliv popíráním skutečnosti či uváděním zavádějících tvrzení. Apelujeme proto na novináře i na zástupce LGBT+, aby se vyjadřovali korektně o všech sexuálních menšinách, včetně pedofilů.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Petr Kasz

Administrátor webu www.pedofilie-info.cz, email: [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.