Stručné odpovědi

Co je pedofi‍lie?

Pedof‍ilie je celoživotní erotická a často i citová náklonnost k dětem ve věku před dosažením puberty nebo v rané pubertě, tedy zhruba do třinácti let. Jedná se tedy o méně obvyklý druh sexuální orientace u lidí. Více informací v článku Definice.

Kdo je a není pedofilem?

Pedofilem je člověk, kterému se líbí předpubertální či raně pubertální děti, je k nim sexuálně přitahován a obvykle vůči nim vnímá i citovou náklonnost a je mu dobře v jejich přítomnosti. Toto sexuální zaměření je pravděpodobně vrozené, celoživotní a nelze změnit. Označení „pedofil“ se tedy týká vnitřního cítění člověka, nikoli jeho skutků. Pokud někdo zneužije dítě, nemusí se nutně jednak o pedofila, ba právě naopak, podle četných výzkumů a studií až 90 procent pachatelů pohlavního zneužívání nepreferují děti a nejsou tedy pedofilové. Jedná se o lidi, kteří zvolí dítě jako tzv. náhradní objekt, přestože pro ně děti na rozdíl od pedofilů nejsou nejpřitažlivější. Více informací v článku Kdo je pedofil.

Můžou být pedofilně zaměření i ženy?

Ano, avšak pedofilie u žen zůstává stále ještě větším tajemstvím než u mužů. Na zdejší web za jeho existenci chodilo či chodí několik žen, které se cítí být pedofilně orientovány, nicméně v porovnání s mužskými návštěvníky tvoří výraznou menšinu. Stejně tak v ordinacích odborníků končí mnohem méně žen než mužů, ale těžko z toho vyvozovat, zda je pedofilních žen takto výrazně méně než mužů nebo je to dáno tím, že ženy pedofilní orientaci obecně lépe zvládají než muži, v menší míře překračují zákon a nemají tak často problémy se sebepřijetím, případně třeba i tím, že společnost je v otázce kontaktů mezi ženami a dětmi mnohem benevolentnější než v případě mužů a žen.

Kolik je ve společnosti pedofilů?

Těžko říct, žádné opravdu hodnověrné údaje nejsou, pouze různé odhady a nejspíš nepříliš přesné výzkumy. Nejčastěji se v odhadech objevují hodnoty od 0,1 do pěti procent v populaci. Z toho lze vyvozovat, že je pedofilní menšina poměrně početná.

Jak se pozná pedofil?

Pedofilové jsou lidé jako všichni ostatní, jen jejich erotické zaměření je směřováno směrem k dětem. Nejedná se tedy o nic, co by se dalo poznat na první pohled a někdy i pro samotného pedofila bývá problém připustit si vlastní odlišnost, když s přáním „být normální“ sám před sebou podvědomě potlačuje některé své tužby a fantazie. Lékaři sice mají postupy, které pomáhají pedofilii diagnostikovat (např. PPG), ale tyto metody nejsou příliš přesné a nejvíce informací stejně obvykle získají od samotného pedofila. Pedofilie je zkrátka záležitostí vnitřního cítění a prožívání člověka a to na sobě nejlépe pozná samotný pedofil. Více informací v článku Kdo je pedofil.

Musí každý pedofil zneužít dítě nebo páchat trestnou činnost?

Rozhodně ne. Většina pedofilů za svůj život nikdy dítě nezneužije a svou sexualitu prožívají pouze v představách, případně jsou schopni i soužití s dospělou partnerkou či partnerem. Stejně tak i dětské pornografii holduje jen malá část pedofilů. Pedofilie nemůže být chápána jako předurčení k trestné činnosti.

Co pedofilům obvykle nejvíce schází?

Možná to bude překvapivé, ale nebývá to na prvním místě nemožnost plnohodnotného legálního naplnění svého sexuálního pudu, i když u některých pedofilů tomu tak být může. Obecně však pedofily nejvíce trápí nemožnost otevřeně mluvit o svých pocitech a nutnost jejich skrývání, pokud nechtějí být na veřejnosti pranýřováni a to i pokud v životě nikdy nic špatného neudělali, pouze se narodili s jiným sexuálním zaměřením než většina lidí.

Lze na pedofilii spatřit nějaká pozitiva?

Řada pedofilů je se svým zaměřením naprosto smířena a někteří jej dokonce vnímají jako přednost či dar. Pedofilům je ve velké míře vlastní zvýšená schopnost porozumět dětem a ponořit se do jejich světa, vlivem čehož mohou být těmi nejlepšími učiteli, vychovateli či spisovateli dětské literatury (v souvislosti s pedofilií jsou často zmiňováni např. Jaroslav Foglar, Lewis Carroll či Hans Christian Andersen). Nicméně i ti, co se nevěnují přímo práci s dětmi, dovedou často být pro děti velice užiteční v pozici starších kamarádů.

Co znamená léčba pedofilie?

Pedofilie je vrozené sexuální zaměření a nelze jej změnit. Léčbou prochází především pachatelé pohlavního zneužití dětí, u nichž je pedofilie diagnostikována. V některých případech i dobrovolní pacienti. Léčba probíhá formou psychoterapie a jejím cílem je, aby si pacienti vypracovali náhled (pochopení) na vlastní sexualitu a naučili se s ní žít v mezích zákona. Obvykle nedílnou součástí léčby je i užívání medikace, která u pacientů snižuje jejich sexuální pud. Více informací v článku Odborná pomoc.

Co je ČEPEK, jaké jsou jeho cíle?

ČEPEK je zkratka znamenající Československá pedofilní komunita a jedná se o volné sdružení lidí s pedofilní orientací nebo jejich přátel či podporovatelů. Smyslem ČEPEKu je především vzájemná svépomoc, kdy zkušenější pedofilové nabízejí rady a pomoc nováčkům přicházejícím do komunity, především tedy mladým lidem, kteří se cítí pedofilně orientováni a mají s tím své problémy nebo se chtějí jen na spoustu věcí zeptat. Dalším z cílů ČEPEKu je snaha informování široké veřejnosti a diskusi o problematice pedofilie s cílem zlepšit vnímání pedofilů ve společnosti. Více informací v článku O nás.

Proč byl založen web pedofilie-info.cz a proč mu věnujeme tolik energie?

Web byl založen jako domovská stránka ČEPEKu, která nabízí jednak místo k získání informací a vzájemné diskusi pro pedofily, ale i pro širokou veřejnost. Hlavním cílem webu je pomáhat především mladým pedofilně orientovaným lidem, kteří se svým zaměřením ještě nejsou plně srovnáni. Jsme toho názoru (a potvrzuje to zpětná vazba od řady návštěvníků) že touto činností můžeme řadě pedofilně orientovaných lidí skutečně pomoci žít spokojený život a nedostávat se do konfliktů se společenskými normami a proto svému snažení v tomto směru věnujeme značné úsilí, jak si jen můžeme dovolit během práce či studia a zvládání dalších povinností.

Není riskantní, když se pedofilové snaží pomáhat pedofilům?

Právě naopak. Platí, že do problémů jednoho pedofila se obvykle dokáže nejlépe vžít jiný pedofil a to především proto, že obdobnými problémy si pravděpodobně dřív prošel sám a má tedy zkušenosti s jejich řešením. Takto to vnímají i odborníci a proto například v ústavní sexuologické léčbě je kladen velký důraz na skupinovou terapii, kde pacienti komunikují a pomáhají si především sami mezi sebou, v mnoha ohledech obdobně, jako zde na fóru či chatu radí jeden pedofil druhému. S naším webem také spolupracuje řada odborníků, kteří činnost ČEPEKu považují za přínosnou.

Co všechno mohu na pedofilii-info.cz najít?

V první řadě obrovské množství informací o pedofilii, skutečné příběhy pedofilů, různé názory a diskusi o nich. Náš web nabízí také anonymní online poradnu, kde odpovídají respektovaní odborníci spolu s několika administrátory zdejšího webu. Jsou zde však i informace například o filmech či knihách s tématikou dětí a mnoho dalšího. Prostor zde je i pro pobavení, k čemuž slouží především chat a některé části fóra. Hodně návštěvníků si zde také našlo velice dobré kamarády, se kterými můžou sdílet své pocity a zážitky.

Je plánován další rozvoj webu?

Ano. Děláme, co můžeme, abychom nabídli co nejvíc hodnotných informací a občasní i pravidelní návštěvníci se zde cítili co nejlépe. Samozřejmě jsme limitováni svými časovými i finančními možnostmi, takže se nám nedaří rozvíjet web tak rychle, jak bychom sami chtěli, ale děláme, co můžeme. Kromě webu pedofilie-info.cz má však ČEPEK i další aktivity, například vystupování některých členů na odborných konferencích, poskytování rozhovorů nebo informování médií a jiných institucí, pokud nesprávně používají termínu pedofil.

Mohu vám nějak pomoci?

Určitě, budeme rádi za každou pomoc. Uvítáme finanční příspěvky, kterými můžeme pokrýt náklady na provoz webu nebo například vystoupení členů na odborných konferencích, stejně jako budeme rádi, pokud se rozhodnete přiložit ruku k dílu a zašlete nám vlastní článek či se přímo zapojíte do činnosti redakce. Ovšem pomůže nám už prostě jen to, pokud mezi nás budete pravidelně chodit, napíšete nám své názory, připomínky či podněty ke zlepšení a také pokud budete aktivně psát na zdejší fórum či chat a pomůžete tak budovat příjemnou komunitní atmosféru.

S některými vašimi názory nesouhlasím, web mě pobuřuje.

Pokud jen nesouhlasíte s některými našimi názory, je to běžná věc. I názory jednotlivých členů ČEPEKu se v některých oblastech rozcházejí. Zde na webu je hodně prostoru k vedení diskuse, ať už na fóru nebo pokud chcete, zašlete svůj názor redakci a může se objevit přímo mezi články na webu. Slušné diskusi se nijak nebráníme, naopak ji uvítáme a třeba Váš názor pomůže obohatit čtenáře těchto stránek. Pokud Vás ovšem naše činnost vyloženě pobuřuje, nemusíte si dělat těžkosti, nikoho sem chodit nenutíme.

Co bych měl(a) udělat, pokud se mi mé dítě svěří, že se mu líbí malé děti?

Ač je takové zjištění nepříjemné, nepropadejte panice. Pedofilní orientace pro Vašeho potomka neznamená, že se z něj stane zločinec nebo povede nešťastný život. V první řadě je třeba jej v maximální možné míře podpořit a ujistit, že jej stále máte rádi. Není ani nutné na dítě tlačit, aby vyhledalo odbornou pomoc, pokud nemá kvůli své odlišnosti vážnější potíže nebo se nechová nevhodně vůči dětem. Snažte se svým potomkem mluvit o jeho problémech a pocitech, případně si nastudujte zdejší stránky a neváhejte se ptát na to, co Vás zajímá. Jako informovaný rodič budete moci své dítě lépe pochopit a pomoci mu, stejně tak jej veďte a pomožte mu, aby získal sám maximum informací, které mu pomohou na cestě životem s pedofilní orientací. Více informací v bakalářské práci Mgr. Karla Žáka.

 

Jak se mám zachovat, když se mi kamarád svěří, že je pedofil?

Je určitě důležité jej nezatratit. Už tím, že se svěřil, Vám projevil obrovskou důvěru a zároveň Vám dal moc nad sebou samým, neboť vynesení takové osobní informace mezi nesprávné lidi by mu mohlo značně zkomplikovat život, buďte tedy pečlivý v uchování jeho tajemství. Jestli se Vám již svěřil, jistě bude rád, když s ním na toto téma budete občas mluvit, případně klást otázky. Pedofilové totiž často žijí v určité sociální izolaci, protože jen tak s někým nemohou hovořit o svých citech a problémech, zkuste tedy být pro kamaráda tou správnou zpovědní vrbou, jistě se potřebuje vypovídat. Více informací v bakalářské práci Mgr. Karla Žáka.

Diskuse k článku (Můžete také vložit své návrhy na další otázky)

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.