Stanovisko Československé pedofilní komunity k odsouzení muže za přechovávání 19 souborů s kreslenou dětskou pornografií

Cítíme potřebu vyjádřit stanovisko Československé pedofilní komunity k článku na serveru Novinky.cz, podle kterého byl odsouzen muž z Klatovska za přechovávání 19 souborů s animovanou dětskou pornografií.

Uvědomujeme si, že na problematiku dětské pornografie má mnoho lidí „jasný názor“. Tato problematika je ale komplikovanější, než se může na první pohled prostému laikovi zdát. Přitom každý, kdo vyjádří jiný názor než příkré odsouzení, sám riskuje, že by se mohl stát terčem odsouzení nebo posměchu. Chceme proto vyjádřit následující:

Postoj Československé pedofilní komunity k problematice animované dětské pornografie

Náš postoj je jednoznačný ve vztahu k výrobě a šíření dětské pornografie s reálnými aktéry – takové jednání by mělo být rozhodně trestné, protože ubližuje zúčastněným osobám. Bereme v potaz, že trestné je i přechovávání dětské pornografie s reálnými aktéry, ačkoliv samo o sobě konkrétní osobě žádnou újmu nezpůsobuje, nicméně vyhledávání a stahování dětské pornografie s reálnými aktéry může pomocí počítadel stažení nebo lajků autory motivovat k výrobě nového materiálu.

Problém se současným nastavením zákonů týkajících se dětské pornografie z našeho pohledu nastává tehdy, jedná-li se o dětskou pornografii kreslenou, počítačově animovanou nebo psanou, pro jejíž výrobu nebylo použito reálné dítě, nebo dokonce pornografii, jejímiž aktéry jsou dospělé osoby, které se jen jeví být dítětem (ano, i taková pornografie je v ČR trestná).

Zatímco běžné legální pornografie má dospělý člověk k dispozici nepřeberné množství a může tak lépe bez problémů vybít svůj sexuální pud v soukromí při masturbaci, pedofilové tuto možnost nemají, a to dokonce ani v případě, že by šlo o materiály, ve kterých vystupují kreslené nebo animované postavičky, tedy když není ubližováno žádným reálným osobám.

S jídlem roste chuť, nebo bez jídla roste hlad?

Pedofilie je celoživotní zaměření, které se projevuje citovou, erotickou i sexuální přitažlivostí směrem k dětem. Sexuální pud není možné ignorovat – je třeba se s ním naučit zodpovědně zacházet. Častým argumentem bývá, že musí být zakázáno všechno, co by sexualizovalo děti, protože s „jídlem roste chuť“. Dle této představy pedofilovi, který bude sledovat kreslenou dětskou pornografii, dřív nebo později tato pornografie nebude stačit a začne vyhledávat dětskou pornografii s reálnými aktéry, což mu také časem přestane stačit a bude chtít vyzkoušet viděné i ve skutečnosti, což povede ke zneužití reálného dítěte.

Jenže takhle to nefunguje, tedy alespoň ne u většiny z nás. Víme, že v komunitě máme jedince, kterým animovaná pornografie pomáhá lépe uvolňovat sexuální pud. Použití animované dětské pornografie v takovém případě považujeme za morálně přijatelné, protože není ubližováno žádnému reálnému dítěti – nikomu nevzniká žádná újma.

Domníváme se, že je lepší, když si pedofilně orientovaný člověk vybije pud za pomocí kreslené pornografie, než kdyby měl za tímto účelem shánět dětskou pornografii s reálnými aktéry, případně pokud by u něj hrozilo z důvodu neukojeného sexuálního pudu větší riziko, že ublíží reálnému dítěti, které třeba potká na ulici nebo se kterým kamarádí.

Rčení „s jídlem roste chuť“ je velmi rozšířené, ale jaksi se zapomíná, že „bez jídla roste hlad“. Sexuální pud cítí většina lidí a mnoho lidí k lepšímu vybití používá legální pornografii s dospělými aktéry. Když pedofilům zakážeme kreslenou pornografii, kde pak mají hledat nějaký podnět pro lepší uvolnění sexuálního pudu? Když zakážeme všechnu dětskou pornografii, tedy i tu, která nevzniká reálným zneužíváním dětí a při jejíž výrobě nebylo ublíženo jedinému dítěti, tedy pornografii animovanou a kreslenou, budou reálné děti skutečně ve větším bezpečí?

Studie Pornography and Sex Crimes in the Czech Republic (Diamond, Jozífková & Weiss, 2010) poukazuje na jednoznačný pokles sexuální kriminality poté, co byla po revoluci v roce 1989 v ČR legalizována pornografie s dospělými aktéry. Čili zde zjednodušeně platí „s jídlem ukojíš hlad“. Nebo snad existuje důvod, proč by to u pedofilů mělo fungovat jinak?

Další věcí k zamyšlení je skutečnost, že jak dětská pornografie s reálnými aktéry, tak animovaná pornografie bez použití reálných dětí jsou trestné úplně stejně. V zákoně to není nijak rozlišeno a pedofilovi, který odsuzuje používání dětské pornografie s reálnými aktéry, ale je pro něj morálně přijatelné ulevit si u pornografie s virtuálními aktéry, hrozí úplně stejný trest, jako kdyby sledoval pornografii s aktéry reálnými. Připadá Vám to v pořádku?

Pokud by někdo namítal, že v případě legalizace by se dnešní počítačově generovaná dětská pornografie nedala odlišit od té s reálnými aktéry, pak navrhujeme úpravu zákona tak, aby bylo trestné realistické zobrazení dítěte, nikoliv však pornografie, která je evidentně pouze kreslená a kterou jednoznačně nelze zaměnit za pornografii, jež vznikla reálným zneužíváním skutečných dětí.

Sami sexuologové jsou pro to, aby animovaná dětská pornografie byla legální. Mohla by existovat i úprava, která by umožnila legálně používat animovanou dětskou pornografii tomu pedofilovi, který by kontaktoval odbornou pomoc – to by dozajista více pedofilů motivovalo k vyhledání odborné pomoci. K takovému kompromisu bychom byli nakloněni. Trestat však člověka za to, že se snaží zvládat svou sexualitu tak, aby nikomu neublížil, přičemž je trestán za přechovávání kreslených postaviček jevících se být dítětem, nám přijde kontraproduktivní a nesmyslné, podobně jako mnoha diskutujícím pod původním článkem.

Pedofilové jsou součástí lidské společnosti (dle nejnovějšího výzkumu Národního ústavu duševního zdraví je v populaci cca 2 % osob, které přitahují nezletilí). Bylo by bláhové si myslet, že tito lidé mohou „vypnout“ svůj sexuální pud. I pedofilové, hebefilové a efebofilové potřebují svůj sexuální pud nějak ventilovat. Pokud nám společnost zakáže používat k lepšímu vybití i materiály, které nikomu neubližují, zcela logicky tím zvyšuje riziko, že tento ventil budou někteří z nás hledat jinde. Nejsme přesvědčeni, že zrovna toto je cílem těch, kteří úplný zákaz jakékoliv formy dětské pornografie zdůvodňují ochranou dětí. Úplný zákaz dětské pornografie paradoxně může ochranu dětí snižovat. Cílem právní úpravy by proto mělo být rozumné nastavení příslušných norem tak, aby nebylo kriminalizováno jednání, které nikomu neubližuje, jen proto, že někomu přijde nechutné, ale aby kriminalizovalo jednání, které je skutečným ohrožením potenciálních obětí. Nebo si opravdu myslíte, že pedofil je pro děti bezpečnější, když nemá možnost legálně vybít sexuální pud třeba masturbací nad kresleným obrázkem?

Diskutovat k tomuto článku je možné na našem diskuzním fóru:

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Petr Kasz

Administrátor webu www.pedofilie-info.cz, email: [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.