Spolek ČEPEK, IČ: 09079416 – založen 1. května 2020

S potěšením oznamujeme, že po 10 letech fungování Československé pedofilní komunity byl dne 1. května 2020 oficiálně založen Spolek ČEPEK. Již tedy nejsme jen skupinou anonymních osob, scházejících se kolem svých webových stránek, ale od výše uvedeného data je Československá pedofilní komunita oficiální registrovanou neziskovou organizací.

Cíle Spolku ČEPEK vyplývají z jeho Stanov:

Účelem a hlavní činností Spolku ČEPEK je:

 1. pomáhat lidem, kteří cítí erotickou přitažlivost k dětem nebo mladistvým, aby přijali svou menšinovou sexualitu a naučili se s ní žít v souladu se společenskými normami a zákony;
 2. informování široké veřejnosti o tom, kdo je to pedofil a co je pedofilie, a šíření správného významu těchto pojmů, neboť jsou ve společnosti často zaměňovány se sexuálním zneužíváním dětí, popřípadě s jinou trestnou činností;
 3. podpora činností či projektů zaměřených na prevenci sexuálně motivovaných trestných činů páchaných na dětech;
 4. provozování webových stránek www.pedofilie-info.cz, případně dalších webových stránek, které naplňují účel spolku.

Pro jistotu, aby se nemohly o spolku šířit nějaké nepravdy, jsme do Stanov zakomponovali i to, co ČEPEK nikdy nebude mít za cíl:

Spolek ČEPEK nemá a nikdy nebude mít za cíl: 

 1. podporu či legalizaci sexuálních aktivit s dětmi;
 2. snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám;
 3. legalizaci výroby, šíření a přechovávání dětské pornografie s reálnými aktéry;
 4. podporu zavádění registrovaného partnerství či manželství s dětmi;
 5. omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech či jejich krytí.

Tyto cíle i to, co není naším cílem, máme již mnoho let deklarováno v sekci O nás na hlavní stránce našeho webu, z toho jsme vycházeli i pro text do Stanov.

Proč jsme se vlastně rozhodli založit spolek? Vedlo nás k tomu několik důvodů:

 1. Budeme vedeni jako oficiální nezisková organizace. Již nebudeme jen nějaké „anonymní nic“. Prostřednictvím datové schránky budeme moci komunikovat s úřady či jinými institucemi a bude tak možné pokládat dotazy či podněty bez toho, aby musel někdo konkrétní psát na úřad pod svým jménem.
 2. Spolek může mít svůj vlastní účet u banky. Dary a příspěvky členů nepodléhají dani z příjmů, zároveň spolek bude moci vydávat daňová potvrzení, které dárce může doložit do svého daňového přiznání a snížit si tak svůj základ daně z příjmů.
 3. Spolek může nabývat majetek, všechny potřebné domény i hosting tedy budou ve vlastnictví spolku.

Založením spolku se po 10 letech fungování Československé pedofilní komunity posouváme dál. Budeme moci ještě lépe realizovat cíle, kvůli kterým tato komunita vznikla. Všem členům i podporovatelům komunity bychom proto chtěli poděkovat, že jsme se dostali tam, kde jsme dnes.

Československá pedofilní komunita již 10 let s Vámi ❤️💙

Diskuze k založení spolku probíhá na našem diskuzním fóru v příslušném diskuzním vlákně.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.