Slovníček pojmů

Efebofilie

Sexuální zaměření na dospívající chlapce. Někdy je tato deviace řazena jako podskupina pedofilie.

 

Hebefilie

Sexuální zaměření na dospívající dívky. Někdy je hebefilie řazena jako podskupina pedofilie.

 

Infantofilie

Zaměření na předškolní děti ve věku zhruba 1 – 5 let.

 

Nepiofilie

Sexuální zaměření na kojence.

 

Parafilie

Sexuální zaměření na neobvyklé objekty nebo aktivyty. Dříve se k označení parafilie používal výraz sexuální deviace.

 

Pedofilie

Sexuální preference dětí, buď chlapců nebo děvčat nebo obojího pohlaví, obvykle prepubertálního nebo časného pubertálního věku.

 

Teleiofilie

Zaměření na dospělé osoby v produktivním věku. Patří sem neparafilní heterosexualita, homosexualita popřípadě bisexualita.

 

Thanatofilie

Z řeckého Thanatos (Bůh smrti či samotná smrt) a filia (láska, náklonost). Thanatofilie je tedy láska ke smrti nebo také záliba v morbidních tématech.