Sexuální deviace – Petr Weiss

Sexualita představuje jeden ze základních individuálních i interpersonálních motivů v životě každého jedince. Navzdory tomu, jak důležitou roli hraje sexualita v osobnostním vývoji člověka, se jí v současné psychologii (ale i v ostatních vědách o člověku) věnuje zatím relativně málo pozornosti. Tato absence se velmi citelně dotýká také sexuálních deviací (neboli parafilií – sexuálních preferencí odlišných aktivit nebo objektů). Přestože čeští sexuologové shromáždili řadu praktických zkušeností a významně přispěli i k rozvoji teorie, monografie shrnující dosavadní poznatky v této oblasti dosud chyběla. Publikace Petra Weisse jako první na českém trhu poskytuje komplexní pohled na problematiku sexuálních deviací (např. voyerismus, exhibicionismus, sexuální agresivity, pedofilie, fetišismu), zabývá se jejich klasifikací, etiologií, diagnostikou a terapií. Představuje biologické formy léčby, psychoterapeutické přístupy, naše i zahraniční modely terapeutické péče. Výklad je doplněn popisy konkrétních případů a obsáhlou bibliografií.

Kniha je určena psychologům, sexuologům, psychiatrům, sociálním pracovníkům, studentům těchto oborů a dále kriminologům a odborníkům dalších sociálních oborů. Bude užitečná i pro ty, kdo jsou sami postiženi parafiliemi, a také pro jejich rodinné příslušníky.

DOC. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.,

klinický psycholog, psychoterapeut a sexoterapeut. Pracoval na sexuologických odděleních psychiatrických léčeben v Horních Beřkovicích a Praze-Bohnicích, nyní v Sexuologickém ústavu 1. LF UK, přednáší sexuální psychologii na FF UK. Zabývá se problematikou sexuálních dysfunkcí, sexuálních deviací, partnerských vztahů a psychoterapií. Je autorem řady odborných publikací, mimo jiné zaměřených na studium sexuálního chování české populace.

Autor knihy: Petr Weiss
Počet stran: 360
Rok vydání: 2008
Vydavatelství: Portál
ISBN: 80-7178-634-9

Příspěvek byl publikován v rubrice Odborná litaratura, Zajímavé knihy. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.