Archiv pro rubriku: Odborná litaratura

Mediální pokrytí pedofilie

Přínosy a rizika z pohledu zdravotníků Jedná se o překlad této studie, za překlad děkujeme uživateli Dreamer. Daniela Stelzmann 1,2,*, Sara Jahnke 3 a Laura F. Kuhle 1, publikováno 8. srpna 2020 1 Institut sexuologie a sexuální medicíny, Charité – … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná litaratura, Základní informace

Žil jsem jako pedofil – rešerše knihy

Tato řešerše je zaměřena na autobiografii autora Janka Alexi. Poskytuje recenzi na knihu, její rozsáhlejší obsah a shrnutí těch myšlenek, které pokládám za zásadní. Tato kniha je velmi otevřenou zpovědí pedofila, který během života zneužil několik chlapců. Jedná se o … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná litaratura, Zajímavé knihy

Život a pocity nekriminálních pedofilů – diplomová práce, autor: Bc. Karel Žák

Diplomová práce pojednává o životě a pocitech nekriminálních pedofilů, tj. osob, jejichž sexualita je zaměřena směrem k nedospělým osobám (dětem). Zabývá se, podobně jako předchozí bakalářská práce, především těmi pedofilně orientovanými jedinci, kteří se dokázali se svou odlišnou sexuální orientací … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná knihovna, Odborná litaratura, Zajímavé knihy

Pedofilie – seminární práce

Seminární práce obsahuje obecné informace o pedofilii převzaté z běžně dostupné literatury, ale mimo to je ozvláštněna informacemi převzatými z bakalářké práce Bc. Karla Žáka, který se fenoménem pedofilie dlouhodobě zabývá a materiály, které vznikly díky spolupráci několika mužů, pedofilů, … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná knihovna, Odborná litaratura, Zajímavé knihy

Dětská prostituce – Eva Vaníčková

Doplněné a rozšířené vydání knihy Dětská prostituce se šířeji zabývá otázkou komerčního zneužívání dětí a přináší výsledky nových studií tohoto aktuálního tématu. Tato ojedinělá publikace se věnuje dětské prostituci nejenom jako palčivému sociálnímu problému, ale pojednává i o důvodech vzniku … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná litaratura, Zajímavé knihy

Sexuální deviace – Petr Weiss

Sexualita představuje jeden ze základních individuálních i interpersonálních motivů v životě každého jedince. Navzdory tomu, jak důležitou roli hraje sexualita v osobnostním vývoji člověka, se jí v současné psychologii (ale i v ostatních vědách o člověku) věnuje zatím relativně málo … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná litaratura, Zajímavé knihy

Jak porozumět sexuálním deviacím – Aleš Kolářský

Poznání je pracné a zdlouhavé, zatímco emoční reakce nelibosti, které vzbuzují zprávy o abnormálních projevech, jsou promptní a vynucují si v lidské mysli jen výklady, které lidskou hodnotu devianta snižují. Proto dříve, než nastoupila střízlivá behaviorální věda a s ní … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná litaratura, Zajímavé knihy

Pedofilie – bakalářská práce, autor: Karel Žák

Bakalářská práce pojednává o pedofilii, tj. erotické orientaci na nedospělé osoby (děti). Zabývá se především těmi pedofilně orientovanými lidmi, kteří nepáchají trestné činy na dítěti či dětech a jejichž hlavní problém nespočívá v nutkání k takovým činům. Shrnuje historický vývoj … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná knihovna, Odborná litaratura, Zajímavé knihy