Vyjádření Československé pedofilní komunity ke screenshotům z diskuzního fóra

Československá pedofilní komunita zaznamenala, že se na sociálních sítích (obzvláště pak na sociální síti X/Twitter) často objevují z kontextu diskuze vytržené screenshoty, které mají za cíl negativně zdůrazňovat to, jakým způsobem je komunita vnímána zvenčí. V tomto vyjádření tedy souhrnně reagujeme na nejčastější pomyslné kategorie zveřejňovaných screenshotů a vysvětlujeme, proč nebyly z fóra smazány a proč nejsou reprezentativním ukazatelem toho, jak ČEPEK ve skutečnosti funguje.

Pokračovat ve čtení

Reakce Československé pedofilní komunity na reportáž TV Markíza a článek TVNoviny.sk

Dne 10. 9. 2023 byl po půlnoci na stránkách TVNoviny.sk, které provozuje slovenská TV Markíza, zveřejněn článek s názvem Českí a slovenskí pedofili verejne opisujú sexuálne praktiky s deťmi. Stránku chceme zrušiť, hovorí odborník.

Československá pedofilní komunita (ČEPEK) se důrazně ohrazuje vůči tomuto článku, neboť cíleně a účelově vytrhává informace z textů na našem webu, uvádí je bez kontextu, a naopak záměrně neuvádí o ČEPEKu základní informace, které jej charakterizují. Podrobněji v bodech:

Pokračovat ve čtení

Komunita ČEPEK obdržela děkovný certifikát za finanční podporu knihy Klubovna Naděje

Jak jsme avizovali v dřívějším článku, Československá pedofilní komunita se rozhodla částkou 40 000 Kč podpořit vydání knihy Klubovna Naděje, jejíž autorem je Tomáš Paprštein a která má za cíl informovat o sexuálním zneužívání a bořit mýty, kterými je toto téma opředené.

Tato snaha je v souladu s našimi cíli, kdy se snažíme věnovat jak problematice pedofilie, tak i problematice sexuálního zneužívání a vyvracet především ten mýtus, že pachatel sexuálního zneužívání je automaticky pedofilem.

Za zaslaný certifikát děkujeme, stejně jako děkujeme za prostor ve 12. části knihy s názvem Zakázaná láska, která se týká právě pedofilie a autentických prožitků některých našich členů.

Stanovisko Československé pedofilní komunity k odsouzení muže za přechovávání 19 souborů s kreslenou dětskou pornografií

Cítíme potřebu vyjádřit stanovisko Československé pedofilní komunity k článku na serveru Novinky.cz, podle kterého byl odsouzen muž z Klatovska za přechovávání 19 souborů s animovanou dětskou pornografií.

Uvědomujeme si, že na problematiku dětské pornografie má mnoho lidí „jasný názor“. Tato problematika je ale komplikovanější, než se může na první pohled prostému laikovi zdát. Přitom každý, kdo vyjádří jiný názor než příkré odsouzení, sám riskuje, že by se mohl stát terčem odsouzení nebo posměchu. Chceme proto vyjádřit následující:

Postoj Československé pedofilní komunity k problematice animované dětské pornografie

Náš postoj je jednoznačný ve vztahu k výrobě a šíření dětské pornografie s reálnými aktéry – takové jednání by mělo být rozhodně trestné, protože ubližuje zúčastněným osobám. Bereme v potaz, že trestné je i přechovávání dětské pornografie s reálnými aktéry, ačkoliv samo o sobě konkrétní osobě žádnou újmu nezpůsobuje, nicméně vyhledávání a stahování dětské pornografie s reálnými aktéry může pomocí počítadel stažení nebo lajků autory motivovat k výrobě nového materiálu.

Problém se současným nastavením zákonů týkajících se dětské pornografie z našeho pohledu nastává tehdy, jedná-li se o dětskou pornografii kreslenou, počítačově animovanou nebo psanou, pro jejíž výrobu nebylo použito reálné dítě, nebo dokonce pornografii, jejímiž aktéry jsou dospělé osoby, které se jen jeví být dítětem (ano, i taková pornografie je v ČR trestná).

Pokračovat ve čtení

Podpořili jsme vydání knihy Klubovna Naděje

Československá pedofilní komunita (ČEPEK) se rozhodla podpořit vydání knihy Klubovna Naděje, jejímž autorem je Tomáš Paprštein, který byl v dětství sexuálně zneužíván svým učitelem a vedoucím volnočasového turistického oddílu. Prostřednictvím serveru Hithit.com jsme na vydání knihy přispěli částkou 40 000 Kč.

Autor uvádí, že kniha i následné aktivity budou mít za cíl osvětu ohledně pohlavního zneužívání dětí, včetně vyvracení zažitých mýtů, které se týkají například i pedofilů.

Československá pedofilní komunita se od svého vzniku snaží o osvětu veřejnosti v tématech, které souvisí s pedofilií nebo se sexuálním zneužíváním dětí. Vadí nám, když si lidé chybně myslí, že pedofil je člověk, který zneužívá děti, stejně jako nám vadí chybné označování každého pachatele sexuálně motivovaného trestného činu na dítěti slovem pedofil. Československá pedofilní komunita je zároveň striktně proti jakýmkoliv formám ubližování dětem. Snažíme se pedofilům pomáhat k tomu, aby přijali svou menšinovou sexualitu a naučili se s ní žít v souladu se společenskými normami a zákony.

Projekt Tomáše Papršteina naplňuje oba uvedené cíle, proto jsme se rozhodli jej podpořit. Autorovi držíme palce a přejeme mu, aby jeho kniha a jeho příběh pomohly všem, kteří to potřebují.

Vyjádření Československé pedofilní komunity (ČEPEK) k situaci kolem maďarské novely, která se týká LGBT+ komunity

Se znepokojením sledujeme zhoršující se situaci pro LGBT+ komunitu v důsledku schválení maďarské zákonné úpravy zakazující šíření jakýchkoli materiálů zobrazujících LGBT+ témata mezi nedospělou mládeží. Ovšem s ještě většími rozpaky také sledujeme, v jakém kontextu se vyjadřují o pedofilii média a někteří lidé zastupující samotnou LGBT+ komunitu.

Pokračovat ve čtení

Policie ČR opětovně shledala, že webové stránky ČEPEK jsou legální

Pan poslanec Marek Novák odchází se svým návrhem na zrušení Spolku ČEPEK a s trestním oznámením na webové stránky Československé pedofilní komunity s nepořízenou.

Nejen, že Spolek ČEPEK nebyl soudem zrušen, ale ani Policie České republiky nezjistila, že by byl provozováním webových stránek spáchán trestný čin, jak je patrné z Odpovědi na žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 5. 2021.

Pokračovat ve čtení

Krajský soud v Plzni nevidí důvod ke zrušení Spolku ČEPEK

Dne 6. srpna 2020 vydal poslanec Marek Novák (za ANO) na svém blogu na iDnes.cz článek, v němž se vyjádřil, že podal návrh na zrušení Spolku ČEPEK. Ještě týž měsíc dne 21. srpna 2020 se vyjádřil na své oficiální stránce na Facebooku, že „upozornil předsedu Krajského soudu v Plzni na to, že Spolek ČEPEK provozováním webu pedofilie-info.cz může porušovat zákon“.

Z tohoto důvodu se Spolek ČEPEK obrátil pomocí datové schránky na Krajský soud v Plzni a na tento návrh na zrušení Spolku se otázal. V pondělí 23. listopadu 2020 obdržel Spolek odpověď, v níž se soud vyjádřil následovně:

Pokračovat ve čtení

Oficiální prohlášení komunity ČEPEK ohledně vyjádření Spolku Prague Pride

Jménem komunity ČEPEK jsme se rozhodli reagovat na prohlášení Spolku Prague Pride, v němž se vyjadřují k propojení pedofilních osob s festivalem Prague Pride. Chtěli bychom reagovat přímo na citované pasáže tohoto vyjádření:

„Prague Pride se jasně distancuje od pedofilů a aktivit Spolku ČEPEK, dříve komunity ČEPEK (Československá pedofilní komunita) – dále jen “ČEPEK”. Spolek Prague Pride z.s. – dále jen “Prague Pride”) důrazně odsuzuje jakoukoliv formu zneužívání dětí.“

V prvé řadě bychom chtěli upozornit, že komunita ČEPEK nepodporuje a nikdy nepodporovala zneužívání dětí.

Pokračovat ve čtení

Vyjádření k odstranění audiovizuální sekce na fóru

Po opětovném přečtení žádostí rodičů a po zvážení odborných doporučení jsme se jako administrátoři opětovně zamysleli nad tím, co je důležité jednak pro komunitu ČEPEK a jednat pro dobro a duševní zdraví nezletilých dětí.

Jak se jedna z maminek zmínila, je skutečně pravdou, že v případě, že si třeba spolužáci ve škole zadají do internetového vyhledávače jméno známé dětské osobnosti (třeba herce, herečky), kterou znají, může se stát, že o této osobě najdou zmínky i na našem fóru. A to může vést k šikaně ze strany spolužáků a kamarádů těchto dětí.

Pokračovat ve čtení