Jak žít s pedofilií? Hyde Park s Petrem Weissem, 6. března 2014

Ve čtvrtek dne 6. března 2014 odvysílala Česká televize na kanálu ČT24 od 20:05 hod. diskuzní pořad Hyde Park, jehož hostem byl známý český sexuolog a psycholog prof. PhDr. Petr Weiss.

102954

Pořad se zaměřil na téma pedofilie. Zaznělo mnoho důležitých a seriozních informací, např.

Pokračovat ve čtení

Mgr. Ptáček: Tabuizování sexuálních deviací škodí společnosti

ptacek

Velký rozhovor o tématu sexuálních deviací, jejich tabuizování ve společnosti a léčbě těch deviantů, kteří překročili zákony, nám poskytl Mgr. Petr Ptáček, který jako psycholog od roku 2006 působí na sexuologickém oddělení v psychiatrické léčebně Bohnice. Krom toho také působí v Centru krizové intervence, má vlastní soukromou psychoterapeutickou a poradenskou praxi a je lektorem na Vysoké škole psychosociálních studií. Dříve působil také v dětské psychiatrické léčebně Louny. Magisterský titul získal v roce 2005 na Masarykově univerzitě v Brně.

Pokračovat ve čtení

Život a pocity nekriminálních pedofilů – diplomová práce, autor: Bc. Karel Žák

Diplomová práce pojednává o životě a pocitech nekriminálních pedofilů, tj. osob, jejichž sexualita je zaměřena směrem k nedospělým osobám (dětem). Zabývá se, podobně jako předchozí bakalářská práce, především těmi pedofilně orientovanými jedinci, kteří se dokázali se svou odlišnou sexuální orientací vyrovnat a svým chováním se snaží nepřekračovat obecně respektované právní i morální normy.

Pokračovat ve čtení

„Pedofilie“ v médiích

Tento referát byl přednesen na 19. kongresu k sexuální výchově v Pardubicích 2011 a na XXIV. Bohnických sexuologických dnech 2012. V rámci referátu vystoupil Jiří Fx100d, který prezentoval stránku www.pedofilie-info.cz. Text referátu je publikován s laskavým svolením autora.

V médiích se s pojmem pedofilie setkáváme poměrně často. Ve většině případů se však jedná o popisy kriminálního jednání osob v podobě Pokračovat ve čtení

Mechanismy obrany ega

Nadčasovou, dodnes ceněnou myšlenkou, ke které položil základy Sigmund Freud a dále ji rozvinula jeho dcera Anna a další následovníci, je teorie obranných mechanismů ega, tedy nevědomých sebeklamů, kterými chráníme svou sebeúctu a svoji představu o světě a o sobě před skutečnostmi, které ji nabourávají. Dodnes jich bylo popsáno více než 50, asi 16 nejzákladnějších popisuje článek Michaely Peterkové.

Tyto sebeklamy mají u zdravého člověka fungovat jako nárazníky. Setká-li se člověk s faktem, který mu ohrožuje jeho vidění světa nebo jeho sebevědomí a s nímž není schopen se vyrovnat ihned, nevědomí ho před novou informací chrání – dává mu čas, aby ji mohl vstřebat, v klidu a s rozmyslem zabudovat do svého myšlení. Kdyby člověk přijal novou informaci hned a nepřipraven, mohl by se mu jeho svět zbořit – ztratil by pevný bod, zešílel by, ztratil by nad sebou kontrolu a začal by dělat věci, kterým sám nerozumí a se kterými vlastně nesouhlasí. Ovšem zdravé není ani to, když člověk ve své chlácholivé lži zůstává natrvalo. Za úplně ideální se považuje, pokud je člověk zralý a vyrovnaný natolik, že sebeklamy vůbec nepotřebuje. K tomu by měl dospět i tím, že je umí pojmenovat, odhalovat a překonávat. Pokračovat ve čtení

„Pedofilie“ v médiích – zpráva o referátu na XIV. Bohnických sexuologických dnech

Přináším krátkou zprávu o referátu, prezentovaném dne 23. 2. 2012 na XIV. Bohnických sexuologických dnech v Praze. Článek byl v tomto znění na žádost paní redaktorky Jany Jílkové zaslán pro publikování ve Zdravotnických novinách:

Pojem pedofilie je v médiích často užíván nesprávně – jako synonymum pro pohlavní zneužívání dětí. Pokračovat ve čtení

Prospěšné informace o léčbě sexuálních deviantů Vll

Pacient ve 3. stupni ochranné ústavní sexuologické léčby po spáchání trestného činu pohlavního zneužívání s diagnosou hebefilie.

Co mi dala léčba

Musím přiznat, že před tím, než jsem se začal léčit jsem neuměl ovládat své sexuální touhy, ale ani o nich mluvit se svou manželkou a tak jsem si je začal vyhledávat u dívky, která mne zaujala svým pubertálním chováním a líbilo se mi u ní ta její zvědavost. Bylo to to, co oslovovalo a oslovuje mou sexualitu a čemu jsem se nedokázal bránit až došlo k mému selhání a pohlavnímu zneužití nezletilé dívky. Před léčbou jsem nedokázal si tyto touhy naplňovat v mezích zákona a promluvit si o nich s mou manželkou bylo nemožné, protože jsem se styděl, věděl jsem, že se mnou není něco v pořádku, ale bál jsem se to řešit a na druhé straně byla touha po tom, co chtěla má sexualita.

Pokračovat ve čtení

Prospěšné informace o léčbě sexuálních deviantů Vl

Pacient ve 3. stupni ochranné ústavní sexuologické léčby po spáchání trestného činu pohlavního zneužívání s diagnosou sexuální agrese.

Jsem patologický sexuální agresor

Se ženami se seznamuji normálně přirozeným způsobem. Nedělá mi problémy se seznámit, povídat si s partnerkou, zjistit po čem touží, co jí zajímá, co jí mohu nabídnout, čemu se zasměje, jaký má smysl pro humor. Přechod od povídání k něžnostem mi také nedělá problém. Snažím se přizpůsobit partnerce a nenaléhat příliš rychle na doteky. Problém nastává až ve chvíli, kdy po líbání, mazlení a osahávání má nastat soulož. V té chvíli dostávám strach ze selhání. Partnerky byly většinou zklamané, já jsem reagoval depresí a následoval rozchod.

Pokračovat ve čtení

Prospěšné informace o léčbě sexuálních deviantů V

Mgr. Romana Zikmundová

sociální pracovnice sexuologického oddělení Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod

Činnost zdravotně – sociálního pracovníka na sexuologickém oddělení

V rámci komplexní péče o pacienta je součástí týmu na oddělení i sociální pracovnice.

Přínos sociální práce je v tom, že díky řešení či vyřešení sociálních problémů pacientů se tito mohou lépe soustředit na léčbu svého onemocnění, řádně plnit režimovou léčbu a je jim usnadněn návrat do běžného prostředí po propuštění.

Pokračovat ve čtení

Prospěšné informace o léčbě sexuálních deviantů lV

Jaroslava Zachariášová Dis.

staniční sestra sexuologického oddělení Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod

Priority práce zdravotnických pracovníků při utváření náhledu na sexuální deviace

Hlavní náplní práce zdravotnického personálu na sexuologickém oddělení je pomáhat pacientům utvářet náhled na jejich sexualitu a pomáhat s realizací deviantní sexuality. Důležitá je komunikace pacienta se sestrou. Pacienti se často na počátku léčby snaží o manipulaci s ostatními, což není někdy snadné odhalit. Dalším problémem jsou lži a racionalizace pacientů. Abychom je dešifrovali jsou užitečné kontakty s rodinou pacienta a blízkými osobami.

Pokračovat ve čtení