Archiv pro rubriku: Odborná knihovna

Život a pocity nekriminálních pedofilů – diplomová práce, autor: Bc. Karel Žák

Diplomová práce pojednává o životě a pocitech nekriminálních pedofilů, tj. osob, jejichž sexualita je zaměřena směrem k nedospělým osobám (dětem). Zabývá se, podobně jako předchozí bakalářská práce, především těmi pedofilně orientovanými jedinci, kteří se dokázali se svou odlišnou sexuální orientací … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná knihovna, Odborná litaratura, Zajímavé knihy

Rizikové situace

Tématu rizikových situací považuji za důležité věnovat větší pozornost, neboť i jen teoretické poznání a uvažování o nich může napomoci pedofilům nahlédnout do svého vnitřního prožívání a uvědomění si různých možností, do kterých by se mohli ne vlastní vinou dostat. Pedofil … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná knihovna, Základní informace

„Pedofilie“ v médiích

Tento referát byl přednesen na 19. kongresu k sexuální výchově v Pardubicích 2011 a na XXIV. Bohnických sexuologických dnech 2012. V rámci referátu vystoupil Jiří Fx100d, který prezentoval stránku www.pedofilie-info.cz. Text referátu je publikován s laskavým svolením autora. V médiích se … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná knihovna

Mechanismy obrany ega

Nadčasovou, dodnes ceněnou myšlenkou, ke které položil základy Sigmund Freud a dále ji rozvinula jeho dcera Anna a další následovníci, je teorie obranných mechanismů ega, tedy nevědomých sebeklamů, kterými chráníme svou sebeúctu a svoji představu o světě a o sobě … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná knihovna

„Pedofilie“ v médiích – zpráva o referátu na XIV. Bohnických sexuologických dnech

Přináším krátkou zprávu o referátu, prezentovaném dne 23. 2. 2012 na XIV. Bohnických sexuologických dnech v Praze. Článek byl v tomto znění na žádost paní redaktorky Jany Jílkové zaslán pro publikování ve Zdravotnických novinách: Pojem pedofilie je v médiích často … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná knihovna

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE: Výsledky národního výzkumu

Sexuální chování v ČR • Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný v letech 1993, 1998, 2003 a 2008 • Autoři a odborní garanti výzkumu: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., a doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., ze Sexuologického ústavu 1. … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná knihovna

Pedofilie – seminární práce

Seminární práce obsahuje obecné informace o pedofilii převzaté z běžně dostupné literatury, ale mimo to je ozvláštněna informacemi převzatými z bakalářké práce Bc. Karla Žáka, který se fenoménem pedofilie dlouhodobě zabývá a materiály, které vznikly díky spolupráci několika mužů, pedofilů, … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná knihovna, Odborná litaratura, Zajímavé knihy

Život a pocity nekriminálních pedofilů – kvalitativní kazuistika

Tento referát byl přednesen na 18. kongresu k sexuální výchově v Pardubicích 2010 a na XXIII. Bohnických sexuologických dnech 2011. Text referátu je publikován s laskavým svolením autora. Ještě dříve, než zde uvedu kvalitativní kazuistiku – rozhovor s nekriminálním pedofilem, chci … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná knihovna

Žil jsem jako pedofil – Janek Alexa

Autor vzpomíná na své dětství a především na dospívání, kdy si začal uvědomovat svou sexuální orientaci. Vypráví o letech strávených vedením chlapeckého oddílu a také o období adaptace, v němž se snažil navázat vztah se ženou. Přiznává se k onomu … Celý příspěvek

Rubriky: Odborná knihovna

Zavedení pojmu pedofilie

Pro stovky lidských vlastností či projevů žádné zvláštní označení nemáme. Není to dávno, co tomu tak bylo i v případě pedofilie – po dlouhá staletí, až do třetí čtvrtiny 19. století, se bez tohoto pojmu lidstvo obešlo, přičemž první zmiňované … Celý příspěvek

Rubriky: Historie, Odborná knihovna