Archiv pro rubriku: Definice dětské pornografie

Dětská pornografie a její trestně-právní definice – II. díl

K vymezení pojmů dětské pornografie, resp. pornografického díla a jeho forem a pojmů s tím souvisejících, odkazuji na předchozí výklad.

Rubriky: Definice dětské pornografie, Základní informace

Dětská pornografie a její trestně-právní definice – I. díl

V tomto článku bych se chtěl zaměřit na trestně-právní aspekty dětské pornografie tak, jak jsou stanoveny českým právním řádem. Konkrétně budeme hovořit o trestných činech „Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií“, „Zneužití dítěte k výrobě pornografie“, „Účast na pornografickém … Celý příspěvek

Rubriky: Definice dětské pornografie, Základní informace