Vyjádření administrátorů k reportážím Českého rozhlasu ze dne 30. 7. 2014 a deníku SME ze dne 2. 8. 2014

Vážení čtenáři a uživatelé našeho portálu, věnovaného pedofilii a pomoci jejím nositelům, chtěli bychom jakožto administrátoři zareagovat na výroky, které zazněly v reportážích Českého rozhlasu dne 30. 7. 2014 a v deníku SME ze dne 2. 8. 2014.

Presumpce viny?

Středeční reportáž Českého rozhlasu začala relativně „nevinně” otázkou, zda by ti, kdo jsou pouze obviněni či obžalováni (nikoliv odsouzeni) z nějakého trestného činu souvisejícího s dětmi a sami dětmi pracují, neměli automaticky jakoukoliv práci s dětmi okamžitě ukončit. Když se nad tím ale zamyslíme, redaktor Janek Kroupa se vlastně táže, zda by nebylo na místě, kdyby neplatila presumpce neviny, jedno ze základních práv a svobod dané Ústavou našeho státu.

Příklad IT specialisty, kterému nakonec nebylo prokázáno, že by se měl dopustit něčeho protiprávního, ukazuje na rozpor, na který upozorňujeme nejen my, ale i někteří sexuologové: Přechovávání dat v zaheslovaném datovém kontejneru, k němuž dotyčný „nechtěl policii dobrovolně sdělit heslo” (nebo by snad Janek Kroupa, kdyby něco protiprávního spáchal, bez okolků a dobrovolně poskytl policii důkazy, které ho usvědčují?) nikomu neubližuje, i kdyby se v onom kontejneru nacházela dětská pornografie. Kdyby přechovávání této pornografie skutečně někomu ubližovalo, jistě by policisté byli schopní najít i konkrétní dítě nebo osobu, kterému by tento člověk přechováváním způsobil nějakou újmu. Zajímalo by nás také, jestli by se Janek Kroupa sám dobrovolně nechal vyšetřit na falopletysmografu (PPG), když se v reportáži tak vehementně tázal, proč toto vyšetření dotyčný dobrovolně nepodstoupil. Jenže, pane Kroupo, vyšetření PPG neslouží k určení pachatele, ale pouze k diagnostice sexuálních preferencí. Pokud by obžalovanému na PPG vyšlo, že je pedofilně zaměřen, není to důkaz, že něco spáchal. Stejně jako i další indicie (je bezdětný, bez stálého partnera) nepoukazují na pachatele, jak si dokonce sám soudce dovolil tvrdit ve zdůvodnění rozsudku, ale spíše na fakt, že dotyčný možná bude pedofil. Jak Kroupa tak i soudce vlastně dávají najevo, že podezřelý je pachatel, jen se mu to nepodařilo prokázat, protože využil (nebo spíše podle nich zneužil) svého opět nezadatelného práva nevypovídat.

Nedostatky v předcházení pohlavního zneužívání dětí

Janek Kroupa v další části reportáže poukazuje na to, že počet případů sexuálního zneužívání dětí roste a Česko má v jejich předcházení podle odborníků značné nedostatky. Na značné nedostatky v prevenci pohlavního zneužívání dětí ze strany pedofilů však dlouhodobě upozorňuje odborníky i náš spolupracovník Mgr. Karel Žák, jehož osobu se v reportážích Janek Kroupa snaží spíše znevážit. Kroupa se ani v nejmenším nezajímá o jeho odborné práce o pedofilii, za které získal již dva vysokoškolské tituly i Cenu děkana. Důvody, proč je na jeho jméno registrovaná naše doména a proč se zaobírá naší komunitou, zřetelně vysvětluje ve svém vlastním článku.

Registr pedofilů

Markéta Chaloupská pod jinou z částí reportáže informuje, že odborníci volají po zavedení registru pedofilů kvůli ochraně dětí před zneužitím. Zřejmě s odvoláním na slova právničky Dagmar Raupachové, která zmiňuje, že je pro zavedení celoevropského registru pedofilů. Přijde nám zvláštní, jak může být někdo právníkem a přitom používat základní pojmy zcela chybně. Také se v reportáži objeví tvrzení Chaloupské, že by se mělo jednat o celoevropský registr lidí, kteří mohou být dětem nebezpeční. Dětem je ale potenciálně nebezpečný každý člověk – takové seznamy lidí tedy už mají například matriční úřady. Je také zvláštní, že před časem se k existenci podobných registrů již odborníci (zřejmě ale jiní, než jaké vybral Kroupa) vyjádřili v pořadu Kontexty – všichni do jednoho byli proti zavedení veřejného registru. Že by se za pár let jejich názor tak radikálně změnil?

Pedofilní fotografie na pedofilním webu

Další část reportáže se týkala přímo našeho webu, který byl prezentován jako sdružení pedofilů. Hned v úvodu reportáže tak Janek Kroupa porušuje licenci Creative Commons, která stanoví při citaci našeho webu jakožto autorského díla povinnost uvést autorství. Web se podle Kroupy snaží vyvolávat dojem, že pedofilie je pouze jiná sexuální orientace, podobná homosexualitě. Dále uvádí: „Přestože na první pohled autoři prohlašují, že jsou proti zneužívání dětí, ve skutečnosti mají na stránkách kupříkladu sekci fotografií. Jsou zde stovky, možná tísice dětí v různých polohách. O některých z nich si kupříkladu jedna z předních českých sexuoložek a soudních znalkyň myslí, že jsou za hranou zákona.” Kroupa dává do kontrastu fotografie a náš postoj proti zneužívání dětí tak, jako kdyby snad v sekci fotografií mělo být zachyceno zneužívání dětí. Minulý týden jsme proto prošli velice důkladně a podrobně celou sekci fotografií a co jsme zjistili?

Fotografie za hranou zákona?

Mnoho fotografií je z našeho webu pouze odkazovaných, odkazy vedou na jiný server s různými fotografiemi dětí, ať už oblečenými nebo neoblečenými. Některé fotografie jsou pomocí tzv. IMG tagu zobrazené přímo na našem diskuzním fóru, avšak načítají se z jiného serveru. Pár fotografií je pak přímo vložených na náš server. Rádi bychom viděli fotografie, které Janek Kroupa ukázal sexuoložce MUDr. Hajnové a které ona sama podle svých slov klasifikovala „za hranou zákona”, protože my jsme žádné takové fotografie, které by bylo možné považovat za dětskou pornografii, v sekci fotografií nenalezli.

Na tomto místě připomínáme, že hodnocení, zda je nějaká fotografie pornografická či nikoliv, není jednoduché. Umělecký akt nebo nahé dítě z běžné situace pod definici dětské pornografie nespadají. Za dětskou pornografii v obrazové podobě lze obecně považovat sexuálně explicitní fotografie, tedy fotografie, které působí sexuálně vyzývavě, detail přirození, zobrazení pohlavního styku, a podobně, vizte rozsudek Nejvyššího soudu.

Sami sexuologové mohou k některým fotografiím zaujmout rozporné staovisko – může se tedy stát, že jeden soudní znalec nějakou fotografii označí jako pornografickou, zatímco jiný nikoliv. Kromě toho na stránkách NejenHomo.cz vyzýváme, aby nám někdo specifikoval jasněji, co je a co není pornografie, abychom se nemuseli bát mít v počítači nebo i na tomto webu fotografie dětí z běžných situací nebo těch, které jsou běžně dostupné na internetu.

Autorská a osobnostní práva

Dále nám bylo vytýkáno, že zveřejňujeme fotografie bez souhlasu autora či zobrazených osoby. Zřejmě nelze předpokládat, že se budeme ptát na souhlas například Angeliny Jolie, zda můžeme odkázat či zveřejnit její veřejně dostupné fotografie z dětství. Domníváme se, že uváděním odkazů, načítáním fotografií z jiných webů i vložením fotografie přímo na náš web užíváme tato cizí autorská díla v souladu s autorským zákonem, a to s ohledem na kontext užití buď podle § 31 odst. 1 a) (odůvodněná citace), nebo podle § 31 odst. 1 b) (recenze), nebo podle § 34 b) (zpravodajství), nebo podle § 34 c) (přebírání cizího zpravodajství), uvažovat by šlo i o § 38 (licence pro zdravotně postižené). Dále se při užívání fotografií řídíme těmito právními normami:
– § 85 odst. 2 občanského zákoníku: Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.
– § 89 občanského zákoníku: Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.
– čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv a svobod: Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

Cítí-li se autor díla nebo osoba, kterou dílo zobrazuje, přesto poškozen na svých právech, může nás kontaktovat, jsme připraveni s ním situaci řešit a případně dílo odstranit. Nelze však z titulu autorských práv požadovat odstranění hypertextového odkazu, který vede na jiný server – v takovém případě se nejedná o autorské dílo umístěné na našem serveru.

Nemístné komentáře

Fotografie podle Kroupy navíc sdílíme „s pro většinovou společnost zcela nemístnými komentáři”. Kroupa má zřejmě na mysli komentáře typu „Jé, ta je krásná!“ a nebo „Nádhera!” apod. Komentáře jiného typu, natož nějaké nemístné, jsme totiž v sekci fotografií po jejím důkladném projití nenašli. V pravidlech máme uvedeno, že na našem webu je možné o dětech diskutovat pouze slušně. Vždy jsme na to jako administrátoři velmi dbali, aby se zde žádné nemístné komentáře neobjevovaly. Děti se nám líbí, což je zcela přirozené, a zřejmě by bylo divné, kdybychom si na našem webu posílali fotografie umyvadel. Kdyby tomu tak skutečně bylo, mohlo by se stát, že se na náš web přijde podívat někdo, kdo si bude říkat, že to ti pedofilové mají těžké, ale jakmile uvidí fotografie umyvadel, tak si řekne, že ti pedofilové jsou asi fakt psychicky nemocní, když si tady posílají a komentují namísto fotografií dětí obrázky se sanitární keramikou.

Děti jako sexuální objekty na pedofilních stránkách

Kroupa vidí problém také v tom, že „rodiče jistě netuší, že jejich ratolesti se na fotografiích, které jsou stažené z internetu, stávají vysněným sexuálním objektem na pedofilních stránkách.” Diskuze o zveřejňování fotografií dětí rodiči se již vedla mnohokrát, naposledy například v rámci článku Rajčatový pedotlak – rodiče, kteří zveřejní fotografie svých dětí, se diví a jsou pohoršeni, že tyto si může kdokoliv (tedy i pedofilové) stáhnout? A co když je to některým rodičům prostě jenom srdečně jedno? Jejich dítě to neohrozí – proč by pedofil, který by plánoval nějaké dítě zneužít, stopoval konkrétní dítě z fotografie, když mu bude stačit stoupnout si před základní školu a vyhlédnout si nejvhodnější oběť přímo na místě? Kroupa zapomíná na to, že skutečně mnozí z nás vnímají děti jako velmi krásné bytosti. Je velkým mýtem, že bychom viděli v dětech pouze sexuální objekty a že bychom při pohledu na dítě vždy mysleli pouze na sex. Rozplýváme se nad jejich krásou podobně, jako se rozplývají nad krásou žen gynekofilní muži. Nebo snad Kroupa to má jinak a vidí v ženách pouze „sexuální objekty”?

Adminem zamítnutá žádost matky o odstranění „fotografií” její dcery

O co šlo? Paní N., veřejně známá osobnost, má na zpravodajském serveru iDnes.cz v jednom z jeho článků fotografie své dcery. Na tyto fotografie jeden z našich členů narazil, a protože holčička to byla opravdu krásná, do sekce fotografií umístil URL odkaz na zmíněný server. Protože se jednalo o opravdu velmi známou osobnost a v článku bylo uvedeno dokonce i jméno její dcery, vlákno nazval jménem holčičky. Paní N., matka této holčičky, žádala o odstranění fotografií z našeho webu, na což odpověděl jeden z nás – administrátorů, že na našem webu se fotky její dcery nenacházejí a tedy že nemáme co smazat. V dalším z emailů paní N. požádala o smazání samotného URL odkazu. A tady jsme si odpovědí naběhli – protože jsou naše práva pošlapávána, neradi ustupujeme ze svých pozic, na která máme nárok. Uvedení odkazu na zpravodajský server iDnes.cz s komentářem „Krásná dcera!” jen stěží může být považováno za nezákonné nebo snad za nevhodné. Bylo nám ale jasné, že nemusí být dceří paní N. příjemné, když zadá své jméno do vyhledávače, a ten její jméno nalezne mezi prvními výsledky vyhledávání na webu, který je určen primárně pro pedofily. Nabídli jsme jí tedy takovou formu odkazování na zpravodajský server iDnes.cz, která nebude z vyhledávačů vyhledatelná podle jména její dcery. V reportáži to vypadá, jako kdybychom nectili práva dětí či práva rodičů těchto dětí. Není tomu tak. Nikdo nikomu nemůže zakázat odkazovat na jiný server v internetu, odkazování je základ celého internetu a bez něj by internet nemohl existovat. Nakonec jsme se po velmi bouřlivé debatě mezi administrátory a moderátory usnesli, že cílem webu není provozovat za každou cenu fotogalerii dětí a trvat v tomto smyslu na svých právech, ale že primární cíle webu jsou jiné, tedy osvěta veřejnosti a pomoc jiným pedofilům. Výsledkem tedy nakonec bylo odstranění celého vlákna, které se týkalo odkazu na fotografie dcery paní N. a dohodli jsme se, že pokud nás někdo požádá o odstranění i pouhého odkazu na své fotografie, i když bychom nemuseli vyhovět, po zvážení situace (bude záležet na kontextu umístění vlákna na našem serveru) se vyhovět pokusíme.

Děti mají právo na ochranu mnohonásobně větší než dospělý pedofil nebo rodič

Netušíme, kde pan Kroupa přišel na to, že děti mají mnohonásobně větší právo na ochranu než dospělý člověk. Stejně jako děti mají svá práva a povinnosti, tak i dospělí lidé, vč. pedofilů mají svá práva a povinnosti. Jistěže je třeba děti chránit, to je naprosto v pořádku, ale je třeba říct, že zákony platí pro každého – i dospělý člověk má právo na ochranu. Děti jsou zranitelnější, jistě na to zákony myslí. Ale jako mají děti právo na ochranu, tak my máme právo uvést odkaz na veřejně dostupnou fotografii. Tím nikomu jeho právo na ochranu nebereme.

Pedofilní seznamka

Dále se reportáž točí kolem naší seznamky, která je už od začátku reportáže označována jako seznamka „pedofilní”. Vůbec vlastně celý web je pedofilní, sekce fotografií je pedofilní, a možná, že když jdeme po ulici, máme i pedofilní krok a úsměv. Kroupa hned na začátku posluchačům pochopitelně zcela záměrně zatajil pravidla Seznamky i celého našeho webu a cituje inzerát, o kterém v záznamu rozhovoru prohlásí, že jeden z pedofilů hledá na procházky přírodou dívku s preferencí 5-15 let. Sám sebe usvědčuje ze lži, když tvrdí, že toto je po rozkliknutí napsáno „v jedný řádce”. Není, však posuďte sami. Text inzerátu žádný věk neobsahuje. Avšak u každého příspěvku pod avatarem má každý zaregistrovaný uživatel v profilu uvedenou věkovou preferenci osob, které se mu nejvíc líbí. Kroupa evidentně dělá „blbého“ – phpBB, systém fóra, na kterém je postaveno i naše diskuzní fórum, je jedno z celosvětově nejrozšířenějších fór. Jen málokdo může profil a v něm uvedenou preferenci považovat za součást textu inzerátu. V pravidlech seznamky je navíc explicitně zakázáno seznamovat se s dětmi (osobami pod 15 let).

Musíme se také ohradit proti klamnému popisku u obrázku na stránce shrnující reportáže, který uvádí: „Pedofilní seznamka nabízí fotografie dětí i se jmény a podrobnými informacemi o nich (ilustrační foto)”. Součástí příspěvků v seznamce nejsou žádné fotografie dětí (ty se vyskytují při jejím prohlížení jen jako avatary v profilech uživatelů, tyto profily jsou ovšem používány na celém fóru), natož aby se v ní nacházela jména dětí včetně podrobných informací.

Prostému čtenáři skutečně může vyvstávat seriózní otázka, proč vlastně máme na webu seznamku? Pro pedofily bývá o něco obtížnější nalézt životního partnera. Když už bychom se s nějakým dospělým partnerem seznámili, většina z nás považuje za důležité druhého partnera s naší odlišnou erotickou preferencí dřív nebo později seznámit, protože málokdo z nás chce žít s nejbližším člověkem celý život v přetvářce. V naší seznamce jsou karty jasně rozdány – dívky nebo ženy, které by nás kontaktovaly, vědí předem, koho kontaktují. Že by na inzerát pedofila žádná normální žena neodpověděla? Není to pravda a takové tvrzení by bylo minimálně urážkou několika žen či dívek, které na naše inzeráty v minulosti zareagovaly. Víme též minimálně o dvou případech, kdy dvojice, která se seznámila přes naši seznamku, spolu začala regulérní partnerský vztah.

Na náš web mohou i děti

Ano, mohou. A nevidíme na tom nic špatného. Jako administrátoři dohlížíme na to, aby na našem webu nedocházelo k jakýmkoliv nepatřičnostem, tím spíš, pokud by se měly týkat dětí. Naopak si myslíme, že pokud chlapec cítí od svých třinácti let, že je jiný, právě tento web a jeho uživatelé mu mohou s nejrůznějšími úskalími jeho odlišné sexuální orientace pomoci. Domníváme se také, že na našem webu není nic, co by ohrožovalo mravní nebo morální vývoj dětí. Z tohoto pohledu existují mnohem horší stránky, než je ta naše – nechť si čtenář uvědomí například to, jak jsou na internetu velmi snadno dostupné zcela legální stránky s tvrdou pornografií. Pokud na náš web nějaké dítě ojediněle zavítá, snažíme se k němu vždy chovat slušně v rámci běžných pravidel slušného chování. Pokud by na inzerát pedofila odpověděla osoba mladší 15ti let, je pak na zodpovědnosti toho dospělého nebo staršího z dvojice, aby se choval tak, jak se v takovém případě od staršího a zodpovědnějšího očekává. Kromě toho, jak uvedl vrozhovoru s Martinem Veselovským i sexuolog Trojan, malé děti na náš web stěží budou samy chodit – zřejmě těžko budou na naše inzeráty odpovídat třeba pětileté holčičky, protože je ani nepřečtou.

Skrytá sekce ČEPEK

V reportáži zaznělo, že na webu máme veřejnosti skrytou sekci. Tato skrytá VIP skupina s názvem ČEPEK slouží například k uveřejňovány informací o budoucích přednáškách a jiných připravovaných veřejných vystoupeních členů komunity, které nemohou být z důvodu bezpečnosti zúčastněných osob publikovány předem ve veřejně přístupných sekcích. Dále se v sekci ČEPEK zabýváme internějšími diskuzemi o směřování webu či diskuzím nad emailovými reakcemi veřejnosti, které nemůžeme zveřejnit. Člen skupiny ČEPEK také získává mnoho nadstandardních práv, které mu zpříjemňují pobyt na diskuzním fóru. Do sekce ČEPEK může získat přístup kdokoliv, kdo přispívá ČEPEKu svou aktivitou nebo finančně. Do této sekce tedy po zaplacení finančního příspěvku na provoz webu a akvitivity ČEPEKu může získat přístup naprosto kdokoliv. Kromě sekce ČEPEK má Tým ČEPEK k dispozici též Moderátorskou sekci, kde řeší interní věci týkající se porušení pravidel a domluvy mezi administrátory a moderátory.

Výroky paní sexuoložky Hajnové

Velice nepříjemně nás zaskočily výroky paní doktorky Hajnové. Prohlásila například, že „riziko pedofilie je v tom, že jednoho dne přeskočí z ideatorní formy do živé touhy”. Kromě toho si Kroupa na závěr reportáže dovolil poznamenat, že „snahu organizátorů pedofilních stránek označují sexuologové za velmi problematickou”, a jako potvrzení těchto svých slov pustil do éteru výrok paní doktorky Hajnové: „Toto je skutečně z velké části za hranou. Je vidět, že ztrácejí soudnost. S jídlem roste chuť.” Nemůžeme si být jisti, zda slova paní doktorky Hajnové nebyla vytržena z kontextu, i přesto si ale myslíme, že taková vyjádření jsou ze strany odborníka krajně neprofesionální. Ve svém vyjádření jednak vytváří obraz pedofila, který dřív nebo později každopádně zneužije dítě, druhé vyjádření pak pohřbívá tento web jako krajně nevhodný, že jeho samotnou existencí ztrácíme soudnost. Její vyjádření v nás vzbudilo dojem, že k pedofilům přistupuje naprosto neempaticky a přezíravě. Pokud by pedofil neměl žádné informace o tom, jak sexuologové typicky přistupují k pedofilům, a zvažoval by, že nějakého sexuologa navštíví, po té, co by zaslechl podobné vyjádření, by si zřejmě velmi rychle návštěvu jakéhokoliv sexuologa pro jistotu rozmyslel. Paní sexuoložka Hajnová svými tvrzeními znevažuje snahu všech našich členů, kteří se snaží poctivě nad sebou přemýšlet, pracovat na sobě a zodpovědně žít.

V poslední části reportáže se náš pedofilní člen TeenBL, moderátor veřejné sekce, snaží vysvětlit, že čím víc bude před svým okolím mluvit o tom, že je pedofil, tím víc se sníží riziko, že v budoucnu zneužije dítě. Redaktorka Chaloupská však tento jeho názor v zápětí umlčuje slovy „všech sexuologů”, kteří tuto vizi odmítají. V zápětí pak na potvrzení těchto slov promluví paní doktorka Hajnová o tom, že když se pedofil lidem ve svém okolí svěří, tak jej tito lidé budou poplácávat po zádech, jak skvěle tu svou pedofilii zvládá. Poté dostane prostor MUDr. Zvěřina, který říká, že pedofilie je patologie, nemoc, a že to pedofilové nemohou nikde inzerovat. Vše je zakončeno slovy sexuoložky Hajnové, že pedofilové by měli pravidelně docházet k psychiatrovi, který by jejich pudy dokázal držet na uzdě: „To je život na sudu s prachem a já nevím, kdy to podemnou vybouchne.” Možná paní sexuoložka neví, kdy její sud s prachem vybouchne, ale naprosto se nám – a věřím že i jiným sexuologům – příčí představa pedofila jako člověka, který jednoho dne „vybouchne”. Výroky paní doktorky jsou natolik závažné, že může předpokládat, že ze současné komunity ČEPEK ji zřejmě už nikdy nikdo dobrovolně nenavštíví a všechny naše pedofilní členy budeme před návštěvou této paní sexuoložky důrazně varovat.

Deník SME

Reportáž Českého rozhlasu v podstatě celou převzal slovenský deník SME. Kromě zde už řečeného se v deníku vyjádřili někteří slovenští „odborníci”. Detská psychiatrička Terézia Rosenbergerová z Košíc považuje náš web za nebezpečný. Podobně reaguje na náš web také Igor Škodáček, prednosta kliniky detskej psychiatrie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Jediným světlým bodem celého článku tak osamoceně zůstává výrok, ve kterém slovenská sexuoložka Danica Caisová „považuje existenciu pedofilného portálu za chvályhodnú. Web podľa nej slúži na osvetu a je prevenciou proti nezákonnému konaniu”. Podobně se v březnu tohoto roku vyjádřil i sexuolog prof. Petr Weiss v pořadu HydePark na ČT24. Takže jak, vážení „odborníci”? Jak je možné, že na náš web máte tak diametrálně odlišné názory? Myslíte si, že když napíšete, že jsme „anomálne osobnosti, ktoré by potrebovali psychiatrické vyšetrenie”, že Vás snad někdy dobrovolně navštívíme?

Závěrem

Je zcela evidentní, že redaktoři Chaloupská i Kroupa se snažili zcela účelově postavit náš web do negativního světla. Výroky paní sexuoložky Hajnové dávali do úst všem sexuologům. Naprosto nepochopili, o co se tento web snaží a o co tomuto webu jde. V hlavních zprávách Radiožurnálu téměř po celý den zaznívalo, že byl web ČEPEK nahlášen policii a že policie situaci prověřuje. Pevně doufáme, že policie skutečně situaci důkladně prověří a že se stejnou intenzitou, s jakou Radiožurnál o našem webu informoval v negativním světle, posléze bude informováno i o nálezu policie. Není to první a domníváme se, že ani poslední trestní oznámení, které na tento web někdo podal. Za administrátory můžeme říci, že porušujeme-li na tomto webu některý z právních předpisů ČR, pokud nás někdo upozorní, rádi situaci napravíme. Zároveň ujišťujeme, že ve snaze pomoci českým a slovenským pedofilům budeme i nadále pokračovat, a to i přes problémy, které nám to může přinést.

Vaši administrátoři
Petr Kasz, email: [email protected]
Jiří Fx100d, email: [email protected]

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Petr Kasz, Jiří Fx100d

Administrátor webu www.pedofilie-info.cz, email: [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.