Reakce na články týkající se účasti pedofilů na Prague Pride

V souvislosti s naší účastí na Prague Pride se v mediích objevily i nepravdivé a zavádějící informace. Tento článek má za cíl tyto informace uvést na pravou míru. Zabývám se v něm formou naší účasti, našimi aktivitami a poukazuji na nevhodné a zavádějící výrazy, které lidé používají.

Jak probíhala naše účast

Některá neseriózní media uvedla nepravdivé informace o naší účasti na Prague Pride. Pochodu se zúčastnili čtyři pedofilní členové komunity ČEPEK, dva s maskou, dva bez masky. Měli jsme v průvodu jeden transparent (Nejen homosexuálové procházejí coming outem, www.nejenhomo.cz) a rozdali jsme zhruba tisíc pět set letáčků se sloganem a adresou webu. Během průvodu jsme nezmiňovali, že jsme pedofilové, a na stránkách bylo, že se víc informací objeví v neděli. Tuto formu jsme zvolili jednak kvůli naší bezpečnosti, ale také kvůli tomu, že jsme nechtěli průběh průvodu narušit – kdybychom se přihlásili k tomu, že jsme pedofilové, naše účast by mohla mnoho lidí v daný moment pobouřit a mohlo by dojít například i k napadení našich členů, čímž by se pokojná atmosféra celého průvodu mohla do značné míry pokazit. Nechtěli jsme odvádět pozornost od hlavních cílů pochodu, chtěli jsme pokojnou účastí poukázat na problémy, které nás trápí.

Zúčastnili jsme se oficiálně?

Na našem webu vyšel článek o naší účasti na Prague Pride, který říkal, že jsem se jako pedofilové poprvé oficiálně zúčastnili Prague Pride. Smyslem slova „oficiálně“ bylo sdělit, že naše účast nebyla akcí jednotlivců, ale že naše činnost byla plánovaná, s konkrétními cíly a konkrétními prostředky, jak těchto cílů dosáhnout, a že se jednalo o akci komunity ČEPEK. Pedofilové totiž v průvodu dost pravděpodobně byli i v minulých ročnících, ovšem nehlásili se k tomu, že jsou pedofilové, neměli konkrétní cíle týkající se problematiky pedofilie.

Nicméně slovo „oficiálně“ svádělo k dojmu, že naše účast byla domluvená s Prague Pride, o. s., že naše účast na pochodu byla oficiální součástí programu Prague Pride. Tak tomu nebylo a rozhodně nebylo naším záměrem vzbuzovat takový dojem. Po upozornění od představitelů Prague Pride jsme se rozhodli slovo “oficiálně” z článku odstranit. Článek odstraněn nebyl. Považuji za naši chybu, že jsme si neuvědomili, že naše vyjádření může působit takovým zavádějícím dojmem.

Nejsme společnost pro nápravu pedofilů

Proč se bráníme takovému označení? Nesnažíme se o nápravu pedofilů? Samozřejmě je naší snahou, aby ti pedofilové, kteří se chovají k dětem nevhodně, takového jednání zanechali. Za nápravu pedofilů by se dalo považovat i to, že pomůžeme některým pedofilům, kteří se neumějí se svou orientací vyrovnat, aby se kvůli své orientaci netrápili zbytečně; zde bych ovšem spíš mluvil o pomoci pedofilům. Nicméně naše činnost je podstatně širší. Významnou částí našich aktivit je osvěta veřejnosti, jak laické, tak odborné, dále tento web tvoří prostor pro pedofily, kde se mohou otevřeně bavit o svých pocitech, zážitcích, radostech i problémech. Označení “společnost pro nápravu pedofilů” může vzbuzovat dojem, že pedofilové jsou normálně špatní lidé a je potřeba činnosti nějaké organizace, aby se z nich stali „polepšení pedofilové“. Taková představa je ovšem zcela mylná. Navíc takové označení může vzbuzovat dojem, že se snažíme lidem pomáhat od pedofilie. Změna pedofilní orientace na jinou ovšem není možná.

Někteří z nás jsou velmi aktivní pedofilové

Pojem aktivní pedofil používají někteří lidé jako termín, kterým označují pedofily (nebo obecně lidi), kteří pohlavně zneužívají děti. Takový termín je velmi zavádějící. Když se řekne aktivní pedofil, představím si to, co si lidé představí, když se o někom řekne, že je aktivní člověk, no a pak ze slova vyvodím, že takovýto člověk je navíc eroticky zaměřený na děti. Takže takovou mojí představou velmi aktivního pedofila by mohlo být, že se jedná o pedofila, který pracuje nebo studuje, kromě toho se věnuje nějakému sportu, který je nějak občansky angažovaný, do toho třeba hraje s kapelou, apod.

Nepomůže ani, pokud upřesníme, že myslíme pedofily aktivní ve vztahu k dětem. Takovým aktivním pedofilem pak může být učitel, který se snaží děti učit co nejlépe, který se účastní konferencí, kde si učitelé vyměňují poznatky a nápady, který pro děti vymýšlí aktivity nad rámec povinné výuky, případně třeba táborový vedoucí nebo vedoucí mládežnických organizací. Několik takto aktivních členů v naší komunitě máme.

Dále máme členy aktivní ve vztahu k pedofilii, členy, které se snaží o informování veřejnosti, někteří naši členové se například zúčastnili sexuologických konferencí.

Nepřesné by bylo i hovořit o sexuálně aktivních pedofilech. Máme totiž v naší komunitě i členy, kteří byli nebo jsou sexuálně aktivní s dospělými osobami.

Museli bychom tedy místo aktivních pedofilů mluvit o pedofilech sexuálně aktivních s dětmi. Ovšem je potřeba zdůraznit, že i výraz pedofilové sexuálně aktivní s dětmi by byl chybný, pokud by jím byli označování obecně lidé, kteří pohlavně zneužívají děti, neboť značná část takových lidí, podle některých zdrojů dokonce výrazná většina, nejsou pedofilové.

Propagace pedofilie

Na serveru Metro.cz je v článku o naší účasti citována manažerka Prague Pride pro vnější vztahy Bohdana Rambousková: „Dopředu jsme ani nevěděli, že se skupina průvodu zúčastní. Nicméně nedocházelo k žádnému porušování zákonů, nikdo nenesl žádný transparent propagující pedofilii, navíc jde opravdu o skupinu, která lidem s pedofilií pomáhá.“

Jak by asi taková propagace pedofilie vypadala? „Staň se pedofilem, je to super“? Od představitelky Prague Pride mě taková slova poněkud zaskočila, zvláště když uvážím momentální rozruch kolem ruského zákona proti “propagaci homosexuality”. Ani pedofilii si člověk nevybírá. Pedofilie je erotické zaměření na děti. Tento termín neoznačuje chování nebo činy.

Nevím, co bylo citovaným vyjádřením míněno, chtěl bych se tedy zeptat, zda by bylo považováno za nevhodné, pokud by někdo nesl např. transparent “Jsem pedofil, pedofilií netrpím, žije se mi fajn.”

Poznámka: Citované vyjádření Bohdany Rambouskové bylo pravděpodobně reakcí na přímou otázku ohledně propagace pedofilie na Prague Pride.

Odmítáme spekulace o tom, že je naším cílem snížení věkové hranice pro sexuální aktivity

Rozhodně odmítáme veškeré spekulace, že naším skutečným cílem je legalizace pohlavního styku s dětmi staršími 11 let apod.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: simgiran

Jsem VŠ student přírodovědného směru. Líbí se mi kluci (převážně ve věku 10 - 13 let) a dospělé ženy. Mám sklony k sadomasochismu a fetišismu. Zamilování se mi zatím vyhýbá. Vadí mi nedostatek ověřování studií o pedofilech a zobecňování studií na kriminálních pedofilech na pedofily obecně. e-mail: [email protected] Jabber: [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.