Prospěšné informace o léčbě sexuálních deviantů Vll

Pacient ve 3. stupni ochranné ústavní sexuologické léčby po spáchání trestného činu pohlavního zneužívání s diagnosou hebefilie.

Co mi dala léčba

Musím přiznat, že před tím, než jsem se začal léčit jsem neuměl ovládat své sexuální touhy, ale ani o nich mluvit se svou manželkou a tak jsem si je začal vyhledávat u dívky, která mne zaujala svým pubertálním chováním a líbilo se mi u ní ta její zvědavost. Bylo to to, co oslovovalo a oslovuje mou sexualitu a čemu jsem se nedokázal bránit až došlo k mému selhání a pohlavnímu zneužití nezletilé dívky. Před léčbou jsem nedokázal si tyto touhy naplňovat v mezích zákona a promluvit si o nich s mou manželkou bylo nemožné, protože jsem se styděl, věděl jsem, že se mnou není něco v pořádku, ale bál jsem se to řešit a na druhé straně byla touha po tom, co chtěla má sexualita.

V této léčbě jsem si vybudoval zábrany, které nesmím překročit a naučil jsem se o všem otevřeně mluvit, ale podstatou léčby je a to nejdůležitější alespoň pro mne, rozpoznání pocitů, které jsou prvním vodítkem při spuštění mého sexuálního modulárního systému, kde se mi naplňují různé motivační stavy a podle těchto pocitů mohu včas rozpoznat, že mám odejít, neboť jsem se dostal do krizové situace a mohlo by hrozit selhání. Naučili jsme se s manželkou doplňovat mou touhu v sexuální stránce a i v osobním životě čemuž se říká realizace v mezích zákona a naučil jsem se využívat dalších pomůcek pro zpestření.Tato léčba mne naučila zacházet s mojí anomálií tak, abych neudělal nový trestný čin a všem pokušením a nástrahám odolal nebo je uměl zřetelně odmítnout nebo od nich utéci.


Text převzat z propagačního materiálu Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.