„Pedofilie“ v médiích – zpráva o referátu na XIV. Bohnických sexuologických dnech

Přináším krátkou zprávu o referátu, prezentovaném dne 23. 2. 2012 na XIV. Bohnických sexuologických dnech v Praze. Článek byl v tomto znění na žádost paní redaktorky Jany Jílkové zaslán pro publikování ve Zdravotnických novinách:

Pojem pedofilie je v médiích často užíván nesprávně – jako synonymum pro pohlavní zneužívání dětí. Pedofilie je však z odborného hlediska erotická preference dětí, nikoliv jejich pohlavní zneužívání – sexuologové uvádějí, že přibližně 90% případů pohlavního zneužívání mají na svědomí lidé, kteří nejsou pedofilové, a že většina pedofilů se v průběhu svého života zneužití dítěte nedopustí.

Nesprávné používání pojmu pedofilie v médiích často způsobuje, že člověk, který cítí erotickou přitažlivost k dětem, může mít problém ztotožnit se s pojmem pedofilie – takový člověk pak většinou neuvažuje o možných rizicích svého sexuálního zaměření vůči dětem, natož aby vyhledal odbornou pomoc. Problematická však může být i situace, kdy se s pojmem pedofilie ztotožní – díky médiím si totiž i on sám může myslet, že je zrůda, která jednoho dne nějaké to dítě zákonitě musí zneužít (takto zásluhou médií uvažuje i většinová společnost). Je tak pouze dílem náhody, když narazí na objektivní informace o pedofilii, které mu sdělí, že je-li někdo pedofil, neznamená to, že musí zneužívat děti. Bylo by tedy přínosné, kdyby se média pokusila přístup k prezentování informací o pedofilii a pohlavním zneužívání dětí změnit, především z hlediska korektního používání příslušných pojmů.

V rámci referátu Karla Žáka vystoupil i heterosexuální pedofil Jiří, který popisoval své vlastní zkušenosti, jak na něj nesprávné používání pojmu pedofilie v médiích působí, na závěr pak poděkoval sexuologům za spolupráci v poradně na jím založené webové stránce www.pedofilie-info.cz. Tyto stránky jsou zároveň jakýmsi informačním a komunitním portálem nejen pro pedofily, ale též pro širokou veřejnost.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Mgr. Karel Žák

- externí spolupracovník, zabývá se tématem pedofilie především z hlediska doposud opomíjené primární prevence pohlavního zneužívání dětí. Kontakt na autora: [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.