Pedofilie – seminární práce (Veronika Černohorská)

Seminární práce obsahuje obecné informace o pedofilii převzaté z běžně dostupné literatury, ale mimo to je ozvláštněna informacemi převzatými z bakalářké práce Bc. Karla Žáka, který se fenoménem pedofilie dlouhodobě zabývá a materiály, které vznikly díky spolupráci několika mužů, pedofilů, speciálně pro tuto práci. Čtenář má možnost získat povědomí o základní terminologii, etiologii, dělení, diagnostice a léčbě této parafilie, zárověň se dozví, jakou osobní zkušenost s pedofilem má autorka práce a v neposlední řadě získává informace, které lze označit jako „zájímavosti“, jenž mnohdy společnosti nejsou známé. Práce byla přednesna na semináři předmětu Sociální patologie (Slezská univerzita v Opavě), vyučující Mgr. Hermanová, která udělila zápočet, pozitivně hodnotila zejména osobnitý přístup ke zpracování. Posluchači výstup hodnotili kladně, ocenili především exkluzivitu některých informací.

Úvod

Téma pedofilie jsem si vybrala z části proto, že mi je svým způsobem blízké – v dětství jsem se setkala s pedofilním mužem – a také proto, že v naší společnosti, je toto téma poměrně hodně tabuizované a chtěla jsem tak alespoň trochu proniknout do této problematiky. Součástí mé práce jsou nejen teoretické poznatky sebrané z literárních a elektronických zdrojů, ale také materiály jež vznikly díky komunikaci a spolupráci s několika pedofily. Kromě těchto poznatků jsem do práce zařadila také popis osobní zkušenosti s pedofilem z dětství a mé zhodnocení práce na této seminární práci.

Celá seminární práce (PDF 360 kB)

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.