Pedofilie – bakalářská práce, autor: Karel Žák

Bakalářská práce pojednává o pedofilii, tj. erotické orientaci na nedospělé osoby (děti). Zabývá se především těmi pedofilně orientovanými lidmi, kteří nepáchají trestné činy na dítěti či dětech a jejichž hlavní problém nespočívá v nutkání k takovým činům. Shrnuje historický vývoj pojmu pedofilie, jeho vymezení a kontext, uvádí psychiatrické teorie a představy o výskytu, etiologii a léčbě pedofilie. Popisuje společenské souvislosti – vztah pedofilie k trestné činnosti (sexuální zneužívání dětí, výroba či přechovávání dětské pornografie), kulturně-historickou podmíněnost společenských norem, význam a užívání pojmu v médiích, veřejném povědomí a legislativě. Zaobírá se reálným životem lidí s pedofilní orientací, utvářením jejich osobní identity a popisem, prevencí a řešením úskalí a problémů, které může tato odlišnost přinášet jim nebo lidem v jejich okolí. V závěrečné části se práce pokouší formulovat podněty k zamyšlení adresované rodičům dětí, pedofilně orientovaným jedincům i všem ostatním lidem.

Bibliografický záznam:

ŽÁK, Karel. Pedofilie: bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví. Brno, 2009, 78 stran. Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Jitka Reissmannová. Dostupné na internetu: http://is.muni.cz/th/174448/pedf_b/

Autor: Karel Žák
Počet stran: 78
Rok vydání: 2009
Možnost stáhnutí:


Na bakalářskou práci Pedofilie (2009) navazuje diplomová práce Život a pocity nekriminálních pedofilů (2012).

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Mgr. Karel Žák

- externí spolupracovník, zabývá se tématem pedofilie především z hlediska doposud opomíjené primární prevence pohlavního zneužívání dětí. Kontakt na autora: [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.