Pedofil = monstrum?

Byť název této úvahy může být zavádějící a čtenář může nabýt dojmu, že budu pojednávat o už pomalu tradiční mýlce společnosti, že pokud je někdo pedofilem, pak je automaticky sexuálním zneužívačem a predátorem, není tomu tak. Dalo by se říci, že tento text pojednává o něčem opačném.

Krátce a obecně k ČEPEKu

ČEPEK je komunitní stránka, která si jako jeden z úkolů dala osvětu veřejnosti. V krátkosti by se dalo říct, že to my (my jakožto komunita, my jakožto lidé, kteří komunitu tvoříme) oslovujeme společnost a snažíme se jí vysvětlit, že ne každý pedofil je špatný člověk, ne každý pedofil ubližuje dětem, že pedofilie není odsouzením k tomu, aby člověk páchal kriminální život. Snažíme se ukazovat, že i jako pedofil lze žít nekriminálně v souladu se společností a s jejími platnými normami.

Tato naše činnost je v mnohém určitě prospěšná. Už teď v některých diskuzích pod články v médiích vidím, že spousta lidí je osvícená – mají vhled do této problematiky, dokážou se ozvat: „A jak vy víte, že je pedofil, když spáchal tento trestný čin? To, že někdo zneužije, neznamená, že je pedofil.“ A mě to těší, že máme takový impakt, že se osvěta šíří a že k případným kolegům pedofilům, často i o dost mladším, než jsem já (protože – nezapomínejme – pedofilové se stejně jako příslušníci jakékoliv sexuální preference rodí každým dnem), se o to pravděpodobněji dostanou informace včas.

Myslím si ale, že toto naše počínání může mít i negativní vliv. Možná se na chvíli zarazíte – cože, proč by činnost, která poukazuje na pravdu a skutečnost, mohla být něčím negativní? Proč by mohla aktivita lidí, kteří nechtějí nic jiného než osvětlit, že nejsou zrůdy, když jimi skutečně nejsou, být jakkoliv negativní? Vždyť nechceme nic špatného, nechceme snížit věkovou hranici k sexuálním aktivitám, nechceme dětem ubližovat. Tak co na tom může být negativního?

Něco k obrazu naší komunity

Jakožto jeden z administrátorů se vždy snažím, aby v naší komunitě byl určitý pořádek, aby komunita sloužila svým cílům a neodchylovala se od nich. Zajisté víte, že v minulosti (a tu dobu nebudu nijak označovat, jednoduše někdo tu v tu dobu byl, a tak ví, o čem mluvím, jiní tu nebyli, takže mohou jen odhadovat) byly určité momenty, kdy ČEPEK poněkud kolísal na tom, co je pro něj jako pro komunitu skutečně podstatné – že naším primárním cílem není zde mít nějakou vyloženě hospodu pro pedofily, kde se může psát cokoliv, co pedofilovi přijde na jazyk, ale že naše cíle mají poněkud jiný rozměr.

Jakožto osvětový web nemůže být ČEPEK nikdy žádnou „hospodou“, nikdy nemůže být místem, kde můžeme jako pedofilové naprosto povolit uzdu našemu vyjadřování a snění. Nelze psát na web naše sexuální fantazie, nelze se o dětech vyjadřovat dvojsmyslně. Protože aby se ČEPEK jako takový udržel, aby mohl naplnit své hlavní cíle, mezi nimiž je i osvěta, aby mohl mluvit s veřejností a mladými pedofily, pak musí ČEPEK sám dodržovat určité normy – a to nejen právní, ale i morální.

A teď bychom se mohli hádat – pedofilovi se líbí děti, je vcelku logické, že ve svých fantaziích má i sexuální kontakty s dětmi. A zde (hlavně pro návštěvníky) zdůrazním, že fantazie neubližují, důležité je nepřevést tyto fantazie v činy. Takže pokud bych jako pedofil jinému pedofilovi řekl, o čem někdy před spaním sním, abych to ze sebe dostal a vypovídal se někomu, kdo mě pochopí, asi by to zdejší členové nepovažovali za nemorální. Jenže říct to někomu v soukromí a napsat to na ČEPEK, to je velký rozdíl.

Asi bychom nemohli moc promlouvat ke společnosti, pokud bychom tu měli taková témata, jako například o našich sexuálních fantaziích. A už na tomto je jasně vysvětlitelné, proč ČEPEK nikdy nebude nějakou pedofilní hospodou, kde „co na srdci, co na jazyku“. Pravidla, byť přiznávám, že jsou striktní, jsou vytvořená tak, aby držela kostru webu pevně, aby nás nesejmul jen tak nějaký orkán. Bez pravidel by vznikl chaos a komunita by nakonec skončila, ať už z důvodu syndromu vyhoření adminů (a ne, že bychom k němu někdy neměli blízko), anebo spíš z důvodu nátlaku společnosti. My se jednoduše snažíme, aby ten nátlak (který je už tak silný) nebyl zbytečně ještě silnější, abychom si sami sobě neházeli klacky pod nohy.

Takže za mě – ne, nejde to dělat jinak. Možná by šlo vymyslet několik minoritních změn v pravidlech, ale na faktické nutnosti striktnosti a hranic se nedá nic moc měnit.

Ale tato fasáda, která nám hodně pomáhá a je jedinou možností, jak ČEPEK dlouhodobě udržet otevřený pedofilům, ale i veřejnosti, ve skutečnosti může i škodit. A jak?

Netřeba vidět svět růžově

Už je to dost let, co jsem do komunity zavítal, takže si už jen velice matně uvědomuji, jaké je to být nováčkem, který ČEPEK teprve objeví, a tak zkoumá, pročítá a „zabydluje se“. A taky je třeba podotknout, že já našel ČEPEK jakožto malou, ještě nepříliš známou komunitu – v dnešní době už je tomu jinak. Scenérie se liší, administrátorský a moderátorský tým se mnohým liší, atmosféra se liší. Takže skutečně – já to úplně neposoudím.

Ale mám zde známé a internetové kamarády, kteří přišli v posledních měsících či letech, kteří si ještě pamatují, jaké to je, když je všechno tak nějak nové, tak nějak neznámé. A proto vím, že ČEPEK může působit hrozně růžově. (A ne, teď nijak nenarážím na girllovery, které díky GL znaku růžová tak trochu symbolizuje, ani nenarážím na VIP skupinu ČEPEK, jejíž členové jsou tak nějak růžovo-fialoví.) Myslím tím, že ČEPEK ti lidé vidí tak trochu přes růžové brýle.

Zkusím se na chvíli přeci jen přesunout do bot nováčka. Když se podívám na členy současně aktivní na fóru a pročtu si něco o nich, působí na mě vcelku rozumně – jejich postoj na nezneužívání je jasný, jejich názory logické, jejich aktivita přívětivá. Jo, trochu mě možná děsí, že někteří mají jako profilovky fotky dětí, ale vlastně dobrý. Takže pedofilové nejsou ti nebezpeční lidé, ti predátoři, o nichž se mluví. Takže vlastně můžu být ve všem otevřený a vůbec se nemusím bát ani o sebe, ani o svou rodinu, takže tu můžu v klidu sdílet svoje jméno a svoje fot… A STOP! Něco si musíme vyjasnit.

Jací jsou pedofilové na ČEPEKu?

Odpověď na tuto otázku zní, že různí. Jsou tu lidé, za které bych dal ruku do ohně – třeba za své kolegy, adminy, za mnohé aktivní lidi na fóru, za lidi, s nimiž si občasně povídám. U mnohých z nich bych neměl nejmenší obavy, kdybych jim měl svěřit dítě na hlídání. Některým se i svěřuji se svými strastmi ze života, považuji je za své kamarády. V komunitě zcela jistě jsou lidé, kterým stojí za to důvěřovat, které stojí za to pustit si do svého života, kteří neprozradí identitu a nepošlou fotku dál, ani informace nezneužijí.

Přesně takoví lidé jsou na ČEPEKu nejvíce vidět, protože dodržují pravidla, a tak je tu ČEPEK svým způsobem pro ně. Je logické, že na ně proto nováček narazí jako na první osoby v celé komunitě. A tak se mu může zdát, že nic nehrozí.

Jenže ono hrozí. I mezi pedofily – jako všude jinde – jsou zlí lidé, i mezi pedofily jsou zneužívači dětí, i mezi pedofily jsou podrazáci, i mezi pedofily jsou svině, i mezi pedofily jsou lidé, kteří si nezaslouží důvěru, ale spíš pořádnou kopačku rovnou do obličeje… ale to se až příliš rozvášňuji.

Tak proč to tady není vidět? No, jednoduše proto, že tady takové lidi nechceme. Takže pokud začnou porušovat pravidla a chovat se hnusně, tak jim blokujeme účty, aby neměli zlý vliv na atmosféru webu a jiné uživatele. Protože aby tady mohl uživatel být a diskutovat, tak jednoduše vyžadujeme dodržování pravidel. A proto tady nenecháváme příspěvky, kde někdo někomu nadává, anebo se chová hůř než prase domácí.

To, že se snažíme o kultivaci fóra a nenecháváme to tady plevelit kdejakým „výblitkem“ kdejakého prudiče, ale znamená, že příchozí uživatel, který to tu nezná, si jednoduše nedokáže představit, jací lidé na náš web ve skutečnosti také zavítají. A jací lidé sem zavítají opakovaně, protože i když je zablokujeme, vytvoří si další fejkové účty. To jsou lidé, před nimiž komunita jednoduše nedokáže ty hodné členy stoprocentně bránit a ochránit, a to byť se my v Týmu snažíme, seč můžeme.

Je nutné být i na ČEPEKu ostražití

A proto je třeba na všechny apelovat, že někteří pedofilové se skutečně jako monstra chovají. Nejenom k dětem, ale k lidem obecně. Že jsou i mezi námi tací, kteří si dovolí říci něco nevhodného či závažného, něco lživého o jiných lidech z komunity, že jsou mezi námi i tací, co můžou slovně útočit a urážet naše blízké, že jsou mezi námi i tací, před nimiž se vyplatí být ostražití a identitu (a tím i naše blízké) si chránit. Protože co jednou napíšete na internet, to nezmizí. I když to odtud smažete, budou existovat lidé, kteří tyto informace budou vědět a kteří je možná využijí proti vám.

Je dobré svěřovat se jen lidem, kteří působí důvěryhodně. Není dobré svoje soukromé informace či kontakty vystavovat na profil, pokud si skutečně nejste jisti, že v tomto ohledu nemáte co ztratit.

Závěrem

Tímto textem jsem nechtěl jakkoliv shodit tento projekt. ČEPEK vnímám v současnosti nejen jako nějaký projekt, který pomáhám vést, ale též tak trochu jako takové mé dítě. Jsem si jist, že někteří kolegové by chápali, co tím myslím. Do tohoto projektu jsem věnoval už tolik energie, času a nervů, že by bylo zvláštní, kdybych se v tomto ohledu cítil jinak.

Stále si myslím, že ČEPEK je projekt, za nějž se vyplatí dýchat. Stále si myslím, že v rámci našich skromných, lidských možností vedeme ČEPEK tím nejlepším způsobem (byť ano, vše se dá nějakým způsobem vždy zlepšit, ale sumasumárum by nemohlo dojít k nějakým markantním změnám, aniž by byl ČEPEK ohrožen). Ale chtěl bych, aby uživatelé, a to hlavně ti noví, příchozí, neviděli ČEPEK jako komunitu na růžovém obláčku, kde se za žádnou cenu neukazují zlí lidé. Protože oni sem chodí, jen my se je snažíme filtrovat (za předpokladu, že s nimi nejde pracovat jinak, což v případě některých skutečně nejde), aby nekazili komunitní atmosféru. To nemění nic na tom, že na web přijít mohou a mohou se chovat špatně k těm lidem, kteří jsou třeba až moc důvěřiví.

Tuto úvahu jsem napsal ze dvou důvodů: zaprvé, protože jsem se setkal s tím, že tito důvěřiví a otevření lidé se potom setkávají se strastmi; zadruhé, protože jsem se setkal s názorem, že „většina pedofilů je ve skutečnosti špatná, dobrých je málo, ČEPEK je dost prolezlý i špatnými lidmi, ti akorát nejsou registrovaní, a tak nejsou vidět“, což je z mého pohledu názor též velmi špatný, a který navíc svým způsobem hází všechny do jednoho pytle a demotivuje ty hodné pedofily, kteří se snaží. Ve skutečnosti mám pocit, že skutečně problematických uživatelů je málo. Ale za to že je pár těch, co jsou skutečně problematičtí a co vydají za celou armádu blbečků.

Tak buďte všichni opatrní a nenabíhejte jim na lopatu svéhlavým zveřejňováním věcí o sobě a svých blízkých.

Diskuze ke článku možná na fóru v tématu:

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Marco Freeman

Marco Freeman, administrátor www.pedofilie-info.cz Kontakt: [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.