Oficiální prohlášení komunity ČEPEK ohledně vyjádření Spolku Prague Pride

Jménem komunity ČEPEK jsme se rozhodli reagovat na prohlášení Spolku Prague Pride, v němž se vyjadřují k propojení pedofilních osob s festivalem Prague Pride. Chtěli bychom reagovat přímo na citované pasáže tohoto vyjádření:

„Prague Pride se jasně distancuje od pedofilů a aktivit Spolku ČEPEK, dříve komunity ČEPEK (Československá pedofilní komunita) – dále jen “ČEPEK”. Spolek Prague Pride z.s. – dále jen “Prague Pride”) důrazně odsuzuje jakoukoliv formu zneužívání dětí.“

V prvé řadě bychom chtěli upozornit, že komunita ČEPEK nepodporuje a nikdy nepodporovala zneužívání dětí.

Komunita ČEPEK je stále existující uskupení, které sdružuje osoby s pedofilní preferencí či osoby z řad veřejnosti. Spolek ČEPEK je právnickou osobou a neziskovou organizací, která komunitu ČEPEK zastupuje v případě nutnosti oficiální komunikace s úřady a která vlastní domény, na nichž je provozováno diskuzní fórum komunity ČEPEK. Spolek tudíž není komunitou a členství v komunitě ČEPEK neznačí členství ve Spolku ČEPEK.

Aktivity spojené s rozdáváním informačních letáčků s osvětovými informacemi o pedofilii provozuje komunita ČEPEK, nikoliv Spolek. Spolek tak navíc nemohl učinit, neb za dobu kteréhokoliv z předchozích duhových průvodů Prague Pride neexistoval. Je tedy liché dávat rovnítko mezi Spolek a komunitu.

Co se týče samotného distancování se od aktivit Spolku ČEPEK a vyjádření, že Prague Pride odsuzuje jakoukoliv formu zneužívání dětí, tak nám nedá, abychom nepodotkli, že jedním bodem z oficiálních Stanov Spolku ČEPEK je „podpora činností či projektů zaměřených na prevenci sexuálně motivovaných trestných činů páchaných na dětech (…)“. Jestliže Prague Pride tvrdí, že nepodporuje aktivity (tedy zřejmě činnosti a účel Spolku ČEPEK), tvrdí tedy, že je proti podpoře projektů zaměřených na prevenci sexuálně motivovaných trestných činů vůči dětem?

„Prague Pride vnímá vystupování ČEPEK tak, že se tento spolek rozhodl dlouhodobě zviditelňovat na aktivitách Prague Pride, aniž by bylo mezi Prague Pride a ČEPEK jakékoliv propojení či spolupráce. Prague Pride nespolupracoval, nespolupracuje, ani nebude spolupracovat s pedofily ani se členy spolku ČEPEK. Na naše akce je nezveme, k našim aktivitám je nepřizýváme, a nechceme, aby se jich účastnili.“

Členové komunity ČEPEK se v letech 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2019 účastnili duhového průvodu Prague Pride, kdy se procházeli, stejně jako tisíce jiných lidí, průvodem a u toho rozdávali informativní letáčky o pedofilii (nutno podotknout, že nebyli ani zdaleka jediní, kdo nějaké letáčky rozdával).

V roce 2014 byli členové zadrženi policií, načež bylo zjištěno, že nedělají žádné protizákonné jednání, ale že pouze informují společnost o pravdivých informacích letáčky, v nichž je i přímo uvedeno, že Československá pedofilní komunita nemá za cíl legalizaci sexuálních kontaktů s dětmi.

V roce 2017 byli pro změnu pronásledováni a obtěžování přímo jedním z organizátorů Prague Pride, který se choval agresivně, dobrovolníkům vytrhával letáčky a ničil je. Toto chování se později Prague Pride snažil vysvětlit tím, že město Praha zakázalo rozdávání letáků s reklamou. Z vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy však vyplývá, že rozdávání našich informativních letáků město Praha opravdu nezakazuje a argumentace Prague Pride se tedy zakládá na mystifikaci.

Komunita ČEPEK se dlouhodobě snažila navázat s Prague Pride spolupráci, kdy nabízela možnost frontální přednášky o pedofilii, které by se vyjma představitele komunity ČEPEK mohl účastnit i renomovaný odborník v oblasti sexuologie, neb s mnohými komunita ČEPEK aktivně spolupracuje. Vždy byla odmítnuta, čímž byla i zavrhnuta jakákoliv spolupráce. To však nemění nic na tom, že naši členové mohou rozdávat letáčky v průvodu, kterého se může zúčastnit každý, kdo nebude mít za cíl komukoliv ubližovat či obhajovat nelegální jednání (což členové komunity ČEPEK skutečně nedělají). Komunita ČEPEK ani nikdy netvrdila, že s Prague Pride spolupracuje, pouze informovala o tom, že se účastní duhového průvodu jako desetitisíce dalších lidí.

„Cílem našeho spolku je zlepšení kvality života osob s neheterosexuální orientací či transgender identitou, mezi tyto lidi rozhodně pedofilové nepatří. Navíc, jak mimo jiné ukázal film V síti, problém pedofilie je problémem celé společnosti, který není dostatečně řešený.“

Zde bychom chtěli podotknout, že pedofilie je sexuální preference odlišující se od běžné většinové heterosexuální orientace. Tedy musíme konstatovat, že pedofilové mezi lidi s neheterosexuální orientací skutečně patří. A nehledě na tuto okolnost je třeba podotknout, že pedofilie nevylučuje případnou nejasnost ohledně genderové identity, tedy i mezi pedofily mohou být transgender osoby.

Co se týče osvětového filmu V síti, který ČEPEK mimo jiné podporuje a chtěl jej podpořit i finančně, tak i v samotném dokumentu se uvádí, že predátoři uvedení v dokumentu v naprosto drtivé většině případů nejsou pedofily. Jak by tedy mohl být dokument V síti o pedofilii? Viděl vůbec autor prohlášení Prague Pride tento dokument? Anebo je to stejně jako v případě zákazů rozdávání letáčků tvrzení, které má za cíl jen mystifikovat čtenáře?

„Toto prohlášení vydáváme z důvodu dlouhodobých a přetrvávajících snah ČEPEK a odpůrců Prague Pride spojovat pedofily s LGBT+ lidmi, které se opět objevují v mediálním prostoru v období konání festivalu Prague Pride. Toto myšlenkové a předsudečné propojení dlouhodobě a znatelně poškozuje LGBT+ lidi, zejména pak gaye a jejich důstojnost, a zabraňuje zlepšení jejich situace ve společnosti.“

Musíme zopakovat, že ČEPEK nikdy netvrdil, že spolupracuje s Prague Pride. Komunita ČEPEK se vždy snažila o osvětu, tedy šíření pravdivých informací o pedofilii, aby pomohla nejen osobám s odlišnou sexuální preferencí s přijetím své orientace, ale hlavně aby na tyto lidi preventivě působila v tom ohledu, aby nebyli nebezpeční dětem. Snahy Spolku Prague Pride o distancování se od čehokoliv spojovaného s pedofilií nevedou k ničemu jinému než ke spekulacím a mystifikacím o tom, co je komunita ČEPEK za organizaci. Přitom není výjimkou, že i mezi gayi, které Prague Pride zmiňuje, se mohou vyskytovat osoby, které přitahují mladiství chlapci mladší patnácti let věku či děti. K tomuto můžeme také uvést, že máme informace minimálně o dvou mladých lidech, kteří se do naší komunity registrovali poté, co si po obdržení informativního letáčku o pedofilii na Prague Pride uvědomili, že sami jsou pedofilové.

Prague Pride na své stránce na platformě Facebook uvádí, že chce Česko bez předsudků. Otázkou tedy zůstává, proč předsudky sám vytváří a šíří.


Za komunitu a Tým ČEPEK,

Marco Freeman,
administrátor komunity ČEPEK
Kontakt: [email protected]

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Marco Freeman

Marco Freeman, administrátor www.pedofilie-info.cz Kontakt: [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.