Život s pedofilií

Sexuální potřeby

Pedofilové, podobně jako jiní lidé, mají sexuální potřeby. Setkáváme se s názorem, že pedofilové nemají žádnou možnost svoje sexuální potřeby legálně uspokojovat a musí proto být velmi nebezpeční. To je samozřejmě nesmysl, protože i oni mohou, stejně jako ostatní lidé, masturbovat. Při masturbaci mohou legálně používat svoje fantazie, případně obrázky dětí nepornografického charakteru (třeba běžné fotky dětí v plavkách apod.) Myslíme si, že dobrou možností, jak by si pedofilové mohli při masturbaci pomoci, by byla virtuální dětská pornografie, tzn. pornografie, která nevyužívá skutečné děti – smyšlené erotické povídky, kresby, počítačově generované obrázky a videa apod. Bohužel, velké množství zemí výrobu, šíření a dokonce i prosté držení takových materiálů zakazuje.

Vztahy s dětmi

Pedofilové, podobně jako jiní lidé, cítí touhu po partnerském vztahu. Tato touha však nemůže být plně naplněna, neboť děti nejsou na podobné vztahy zralé. Mnoho pedofilů vnímá nemožnost partnerské vztahu s dítětem jako něco, co je trápí více než nemožnost mít s dětmi sex (bez porušení zákona a ohrožení dítěte). Pedofilové mnohdy přichází do kontaktu s dětmi členů rodiny, přátel, někteří v rámci svého zaměstnání nebo dobrovolné činnosti. Mohou se do dítěte zamilovat. Většina pedofilů však chápe, že nemůže svoje city vyjadřovat dítěti stejným způsobem jako si je vyjadřují dospělí lidé mezi sebou. Zaujímají proto spíše roli staršího kamaráda nebo „strýčka“. I přes to, že se podobný vztah značně liší od podoby vztahu, po které touží, vnímají obvykle pedofilové podobný vztah jako velmi hodnotný a naplňující.

Zamilování do dítěte

Zamilování do dítěte potká někdy v životě hodně pedofilů. Není výjimkou, že se někdo zamiluje do dítěte už v pubertě. Pocity plynoucí ze zamilovanosti nejsou u pedofilů zásadně odlišné, než u lidí zaměřených na dospělé. Zamilovaný pedofil má tendenci vnímat dítě, které miluje, jako nejkrásnější a nejlepší na světě. Chtěl by s takovým dítětem trávit mnoho času a často na něj myslí. Může zažívat euforické pocity, ale také nejistotu, obavy, zejména když delší dobu nemůže být se svou láskou.

Mnoho pedofilů popsalo, že dítě, do kterého se zamilovali, jim mnohdy přijde přitažlivé i ve věku, kdy pro ně děti už moc přitažlivé nejsou. Ačkoli nakonec erotická láska obvykle vyprchá, často si pedofilové zachovají hluboký vztah k osobě, kterou milovali, i když tato osoba dospěje.

Rodinný život

Značná část pedofilů se pokusí najít si v životě dospělého partnera. Důvody jsou různé. Pedofilové, co před sebou popírají svou orietnaci, se tak mohou snažit být více „normální“ a jiní se mohou snažit být více „normální“ pro okolí. Někteří pedofily výrazně přitahují i dospělí a do vztahu s dospělou osobou je může táhnout erotická přitažlivost. Jiné dospělí prakticky nepřitahují, ale vadí jim samota, touží s někým sdílet život, případně touží založit rodinu, mít děti.

Pokusy o partnerský vztah se často setkávají s problémy. Pedofilové mohou zjistit, že pro ně vztah není naplňující. V případě sexuálních kontaktů mohou mít problém dosahovat orgasmu a v případě mužů s udržením erekce. Někteří pedofilové mohou mít averzi k sexuálním kontaktům s dospělými. Partnerky nebo partneři pedofilů se mohou cítit opomíjeni. I když se pedofilní partneři snaží svým protějškům věnovat, mohou například opomíjet projevovat intimní gesta, která osoby zaměřené na dospělé projevují víceméně instinktivně.

Domníváme se, že v případě partnerského vztahu pedofila s dospělou osobou je více než jindy potřebná komunikace. Je výhodné, pokud pedofil může říct partnerce nebo partnerovi o své orientaci. Mnoho pedofilů by považovalo za nečestné dlouhodobě přes svými partnery svou orientaci skrývat.

Častými obavami lidí žijících ve vztahu s pedofilech ale i pedofilů samotných je, jak se zvládnout ovládat, pokud budou mít děti pohlaví, které je přitahuje. Nicméně pedofily obvykle vlastní děti eroticky nepřitahují nebo je přitahují výrazně slaběji, než ostatní děti. V případě, že by je ovšem vlastní děti přitahovaly, je důležité, aby o tom mohli mluvit se svými partnery a měli by také zvážit konzultaci se sexuologem.

Práce s dětmi

Ačkoli tím může být hodně lidí šokováno, velká část pedofilů pracuje s dětmi. Pedofilové mohou být učitelé, trenéři, vedoucí kroužků apod. Přestože zaměstnání s dětmi rozhodně nelze doporučit každému pedofilovi, některým pedofilům pomáhá práce s dětmi vést život, který je naplňuje. Několik členů naší komunity, kteří mají zkušenost s prací s dětmi, vypovědělo, že pokud jsou v pravidelném kontaktu s dětmi, cítí se spokojenější a jejich sexuální potřeby jsou méně naléhavé. Myslíme si, že u některých pedofilů práce s dětmi může snižovat riziko, že zneužijí dítě. Spokojený pedofil, který má v životě nějaký smysl, je lepší, než frustrovaný pedofil, který nemá co ztratit.

Pedofilové jsou mnohdy v práci s dětmi velmi úspěšní. Asi hlavním důvodem je, že mají o děti opravdový zájem. Pedofilové navíc mají tendenci vystupovat spíše jako průvodci dětí, jako starší a zkušenější kamarádi, než jako autokratičtí vůdci. To může povzbuzovat sebevědomí dětí a usnadňovat spolupráci.

Práce s dětmi má pro děti i svoje rizika. Pedofilové by se měli hlídat, aby neupřednostňovali děti toho pohlaví, které je více přitahuje, případně aby neupřednostňovali dítě, které se jim zvláště líbí. Pro pedofila může být problematické, když se zamiluje do jednoho z dětí, se kterými pracuje. Pedofilové by měli důkladně vážit, jestli se v přítomnosti dětí dokáží ovládat, je vhodné, když ví, jak na ně děti působí, předtím, než se rozhodnout s dětmi pracovat. Každý pedofil, který chce pracovat s dětmi, by si také měl zvážit, jestli se pro práci s dětmi hodí, pedofilie sama o sobě neposkytuje pro práci s dětmi osobnostní předpoklady a schopnosti.

Vzhledem k tomu, že pedofila nelze zvnějšku rozpoznat, případný zákaz práce s dětmi pro pedofily by vedl zejména k tomu, že by pedofilové, kteří pracují s dětmi, nikomu neříkali, že jsou pedofilové, a báli by se vyhledat odbornou pomoc v případě, že by ji potřebovali.