Odkazy na další informační zdroje

Odborné informace

Svépomocné stránky

O pedofilii v médiích

Články k naší účasti na Prague Pride

Vlastní literární tvorba