Proč jsme si vybrali Prague Pride?

Po naší minulé účasti jsme zaznamenali dotazy, proč jsme si vybrali pro svoje aktivity zrovna akci Prague Pride. Důvodů je hned několik:

Podobné cíle

Prague Pride se soustředí na životní podmínky a práva lidí z LGBT komunity. Nebojí se ani různých sexuálních odchylek, jež se mezi nimi vyskytují. V oficiálním programu je možné najít například Leather Zone – akci zaměřenou na gaye se zálibou v kůži, latexu, BDSM aj. Letos je v programu i akce prezentující asexuály.

Pedofily tíží mnohé problémy, kterým museli čelit nebo čelí lidé z této LGBT komunity. I pedofilové se velmi často setkávají s předsudky ze strany běžné veřejnosti, a mnohdy i ze strany odborníků (zejména tedy v zahraničí). A i pedofilové si prochází coming outem. Ačkoliv některé naše cíle nejsou, a ani nemohou být analogické (např. neprosazujeme sňatky s dětmi), dost cílů můžeme mít společných.

Mediální zájem

Prague Pride se těší značnému zájmu medií. Umožňuje nám s problematikou pedofilie seznámit více lidí než mnohé jiné metody. Setkali jsme se i s názory, že je naše účast na Prague Pride sobecká, a jen využíváme práci jiných pro svou propagaci. Na tomto místě bychom chtěli zmínit, že existují lidé, kteří se dlouhodobě snaží, aby se o tématu pedofilie začalo otevřeně mluvit. Na internetu existuje několik českých a slovenských stránek, které se tím zabývají – některé už více než deset let. V současnosti Československá pedofilní komunita ČEPEK nabízí nejen místo, kde mohou pedofilové otevřeně mluvit o svých pocitech a zkušenostech mezi sebou, ale také umožňuje veřejnosti, aby se do debat zapojila. Někteří pedofilové poskytli rozhovory pro média a několik z nás se zúčastnilo odborných konferencí – například Bohnických sexuologických dnů nebo přednášek určených pro širší veřejnost. Přesto zůstává téma pedofilie nadále ve společnosti do značné míry tabu.

Omezené možnosti pedofilů

Je pro nás v současné době nemyslitelné, abychom sami uspořádali akci typu Prague Pride (byť třeba v mnohem menším měřítku). Už jen veřejným přiznáním své pedofilní preference by daní z našich řad riskovali odsouzení okolí a ztrátu přátel nebo zaměstnání – přestože třeba ani nepracují s dětmi. A hrozilo by nezanedbatelné riziko, že bychom přímo na takové akci mohli být fyzicky napadeni. Odmítáme námitky, že lidé nejsou připraveni na podobné akce. Musíme si uvědomit, že při podobném přístupu by např. samotný Prague Pride nevznikl nebo by vznikl mnohem později. Navíc i v tuto chvíli předsudky o pedofilech škodí nejen pedofilům samým, ale i společnosti jako celku. Možná právě v tuto chvíli někteří dospívající začínají zjišťovat, že je přitahují děti. Vnímají postoje okolí a zažívají zmatenost a strach. Máme je nechat, ať si nějak pomohou sami, a třeba měsíce nebo roky zbytečně trpí?