Nedostatek informací

Velkým problémem je nedostatek kvalitních informací o pedofilii. Málokdo se dozví od rodičů nebo ve škole, co to je pedofilie a co má člověk dělat, když začne zjišťovat, že ho přitahují děti. Problémem je i nedostatek informací v odborné literatuře. Existuje sice spousta literatury zmiňující pedofilii, ovšem ta se typicky se omezují na definici a pár obecných informací a dále se věnuje pedofilii jen v souvislosti se zneužíváním dětí. Informací o pedofilech, kteří děti nezneužívají je málo. Nedostatek kvalitních dává prostor pro šíření předsudků a posiluje jejich negativní vliv na osoby s pedofilií.

Pedofilie jako téma sexuální výchovy na ZŠ

Chtěli bychom, aby žáci na ZŠ dostali v rámci sexuální výchovy objektivní informace o pedofilii. To by velmi pomohlo zejména těm mladým lidem, kteří začínají zjišťovat, že je přitahují děti. Ale prospělo by to to společnosti obecně. Mohlo by to omezit sexuální zneužívání dětí, neboť lépe informovaní pedofilové by dokázali lépe odhadnout, jakým situacím se raději vyhnout, spíše vyhledali sexuologickou pomoc v případě, že by ji potřebovali apod. Pomohlo by to také zbavit společnost předsudků o pedofilii, což by umožnilo efektivněji řešit problémy s pedofilií spojené a zamezilo by to přijímání škodlivých populistických opatření. Sexuální výchovu by měli zajišťovat sexuologové vytvořením vzdělávacích materiálů, přednáškami, případně školením lektorů sexuální výchovy.