Základní informace o pedofilii

Co je pedofilie?

Termín pedofilie znamená erotické zaměření na děti. Obvykle je tento pojem v odborných kruzích používán jen pro zaměření na děti mladší puberty, pro zaměření na dospívající se používají jiné pojmy. K tomuto rozdělení se ještě podrobněji vrátíme. Pedofilie se projevuje citovou náklonností k dětem, romantickými pocity k dětem, pedofil se může do dítěte zamilovat. Děti pedofily sexuálně vzrušují, pedofilové mívají sexuální fantazie a sny o dětech. Pedofilové mohou být zaměření pouze na dívky, pouze na chlapce nebo na dívky i na chlapce.

Pedofilové typicky začínají zjišťovat, že je přitahují děti, na začátku puberty, v 11–14 letech. Pedofilie je celoživotní zaměření. Pedofilové nemohou ovlivnit, jaká věková skupina lidí je přitahuje. Mohou však samozřejmě ovlivňovat své chování.

Není znám přesně počet pedofilů v populaci. Odhady říkají, že je přibližně 0,5–2 % pedofilů mezi muži, mezi ženami je pak pedofilů výrazně méně (odhady jsou velmi nejasné).

Další skupiny lidí zaměřených na nedospělé osoby.

Kromě lidí zaměřených na děti mladší puberty existují lidé, které nejvíce přitahují dospívající osoby. Takové zaměření svými projevy velmi analogické pedofilii (ale i sexuálním orientacím na dospělé jedince). Osoby zaměřené na dospívající dívky se nazývají hebefilové, osoby zaměřené na dospívající chlapce se nazývají efebofilové. Zde je potřeba upozornit na odlišnost v anglické literatuře, kde termín "hebephilia" orientaci na mladší dospívající bez rozlišení podle pohlaví (pokud je potřeba rozlišit, použijí se termíny heterosexual hebephilia a homosexual hebephilia). Termín 'ephebofilia' pak označuje orientaci na starší dospívající a adolescenty.

Některé lidi nejvíce přitahují nejmenší děti, kojenci a batolata. Pro takové zaměření existuje termín nepiofilie, případně infantofilie. Většinu pedofilů kojenci a batolata nepřitahují.

Výše uvedené pojmy nevystihují přesně orientaci každého člověka zaměřeného na nedospělé osoby. Některé osoby přitahují lidé z více věkových kategorií. Dost často se také setkáváme s tím, že někoho přitahují nejvíce např. starší prepubertální děti a časně pubertální, jejich orientace tedy leží někde mezi pedofilií a hebefilií/efebofilií. Existují ale třeba i osoby zaměření zároveň na prepubertální chlapce a dospělé ženy.

Pedofilie jako sexuální orientace?

Pedofilie obecně nebývá označována jako sexuální orientace a řadí se mezi parafilie. Někteří zahraniční sexuologové, například James Cantor nebo Michael Seto, označují pedofilii za sexuální orientaci, další mluví o tom, že pedofilie je něco jako sexuální orientace.

Myslíme si, že označování pedofilie za sexuální orientaci by pomohlo pochopit lidem, co vlastně termín pedofilie znamená. Pedofilie má mnohé rysy, které mají obecně uznávané sexuální orientace, tedy heterosexualita a homosexualita (přesněji heterosexuální a homosexuální teleiofilie). Pedofilie je analogická těmto orientacím, co se týče věku, kdy se začíná projevovat a stability zaměření během života. Není známý způsob, jak změnit zaměření pedofila z dětí na dospělé, stejně jako není znám způsob, jak změnit homosexuála na heterosexuála nebo naopak. Pedofilové mají analogické city k dětem, jako mají teleiofilové k dospělým, včetně romantických.

Je nutné zdůraznit, že případné řazení pedofilie mezi sexuální orientace neznamená, že sexuální kontakty s dětmi jsou přípustné nebo že by měly být legalizovány sňatky s dětmi. A že to, kam pedofilii zařadíme, nic nezmění na tom, co pedofilové k dětem cítí.