Naše cíle

Naše cíle se dají shrnout do dvou základních bodů:

Pomoc lidem, kteří cítí erotickou náklonnost k dětem

Chceme poskytnout pomoc a informace o pedofilii především mladým lidem na počátku puberty, kteří zjišťují, že je sexuálně přitahují děti nebo dospívající. Tito lidé často tápou a trápí se kvůli své odlišné sexuální orientaci, bojí se komukoliv svěřit, mnozí z nich se sami před sebou bojí přiznat, že jsou pedofilové. Situace, kdy člověk není se svou odlišnou sexualitou smířen, nepřizná si ji a nemůže tak znát například své rizikové situace, zvyšuje riziko selhání ve smyslu zneužití nějakého dítěte.

Domníváme se, že jedině tehdy, budou-li pedofilové o své sexualitě vědět, mohou se s ní naučit zodpovědně zacházet. Protože většina pedofilů začíná pociťovat přitažlivost k dětem ve věku kolem 13 let, bylo by dobré, kdyby základní informace o pedofilii, ale i jiných parafiliích, byly zařazeny do sexuální výchovy již na 2. stupni ZŠ.

Osvěta veřejnosti

Informování veřejnosti o tom, kdo je to pedofil a co je to pedofilie, považujeme za velmi důležité. Kolem těchto pojmů mezi lidmi panuje mnoho předsudků a mýtů. Ztotožnění pedofilie s pohlavním zneužíváním dětí je mezi veřejností velmi rozšířené a je křivdou těm pedofilům, kteří děti nezneužívají. U mladého člověka může vést k tomu, že se bude bát přiznat si, že je pedofil, se všemi negativními důsledky, které z toho plynou. Z tohoto důvodu by především novináři měli pravdivě informovat veřejnost, tedy především rozlišovat mezi pedofilem a pachatelem pohlavního zneužívání; jen velmi málo reportáží se věnuje s poctivým zájmem o skutečnou problematiku pedofilně orientovaných osob.

Lidé by měli hodnotit osoby, jež cítí erotickou náklonnost k dětem, podle jejich činů a postojů, ne podle jejich sexuální orientace. I pedofil může žít hodnotný život a být pro společnost přínosný. Uvítali bychom odbornou literaturu, která by se věnovala životu s pedofilií s důrazem na její nekriminální projevy.