Kdo jsme

Jsme skupina lidí, které spojuje erotická náklonnost k dětem – tedy pedofilové. Rozhodli jsme se zúčastnit se Prague Pride, neboť kolem nás vidíme ohromné množství předsudků – přitom jsme již získali zkušenosti s tím, jaký negativní dopad může mít k pedofilům právě tento postoj společnosti.

Naším hlavním cílem je otevřít ve veřejnosti seriózní debatu o pedofilii. Chceme, aby se společnost zbavila předsudků, které vůči pedofilně zaměřeným osobám má. Myslíme si, že by to bylo prospěšné nejen těmto lidem, ale i veřejnosti celkově. Chceme veřejnosti přiblížit pocity a životní zkušenosti pedofilů. A chceme upozornit na problémy, s nimiž se pedofilové běžně setkávají. Naše požadavky, včetně toho, čeho bychom chtěli dosáhnout, jsme podrobněji sepsali v sekci Naše cíle.

Abychom napomohli k dosažení těchto cílů, zúčastnili jsme se několika průvodů Prague Pride. Během průvodu jsme rozdávali létáčky se stručným vysvětlením toho kdo jsme a odkazem na tento web. Vyšli jsme do těchto průvodu z vlastního rozhodnutí, nebyli jsme Prague Pride, o.s. pozváni a naše účast se nesetkala ze strany Prague Pride, o.s. s podporou.

Autorem webu je simgiran, kromě textu cílů, jejichž autorem je Petr Kasz a osobních příběhů, jejichž autoři jsou u nich uvedeni. Na úpravách textu se podílel Marco Freeman.

Kontakt na autora webu: [email protected] (e-mail), [email protected] (XMPP/Jabber)