6. Pornografie

 
 

Problémem, který se často zmiňuje spolu s pedofilií, je dětská pornografie. Situace kolem dětské pornografie je dnes více než trýznivá. Jsme zcela zásadně proti výrobě a šíření takového pornografického materiálu, který vznikl zneužíváním reálných dětí. Na přechovávání dětské pornografie, které je trestné od prosince 2007, a na virtuální dětskou pornografii, tedy takovou, která nevznikla zneužitím dítěte, se již názory různí, a to i mezi odborníky.


Český právní řád přebírá téměř bezmyšlenkovitě veškeré směrnice EU, takže virtuální dětská pornografie (kreslená, počítačově animovaná, ale třeba i písemná) je v naší zemi trestná naprosto stejně jako dětská pornografie s reálnými aktéry, při jejíž výrobě bylo zneužito reálné dítě. K této problematice zasílal vládní zmocněnkyni pro lidská práva Mgr. Monice Šimůnkové email náš sympatizant a spolupracovník Mgr. Karel Žák, který se na Masarykově univerzitě věnuje problematice pedofilie na odborné úrovni již několik let (kompletní znění dopisu je k dispozici zde: http://www.pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?p=11453#p11453). Myslíme si, že hrozba až 6tiletého trestu odnětí svobody za veřejné vyvěšení na internetu smyšlené psané erotické povídky, ve které vystupují děti, je přehnaná. Dle našeho názoru (i dle názorů sexuologů) je příhodnější, aby měl pedofil možnost ulevit svému sexuálnímu napětí při masturbaci nad virtuálním pornografickým dílem, čímž nikomu neubližuje, než aby se zbytečně zvyšovalo riziko, že svoje sexuální potřeby bude řešit jiným způsobem, kterým může ublížit reálnému dítěti.

Byli bychom také rádi, kdybychom měli jednoznačně specifikováno, co je a co není dětská pornografie. V současné době lze za dětskou pornografii považovat fotografii nejen nahého dítěte, ale i dítěte oblečeného, které vyzývavě pózuje. Protože bychom se neradi vystavovali riziku trestního stíhání, byli bychom rádi, kdybychom věděli, jaké fotografie dětí můžeme vyhledávat a ukládat do počítače a jaké jsou už “za hranou”.Jak poznat, která fotografie je v pořádku a která už v pořádku není?
Zdroj: http://www.hanzel.net/vetsi.jpg

Pokračujte kliknutím na 7. kapitolu Mýty versus realita