4. Podskupiny

 
 

Většina lidí je primárně sexuálně zaměřená na dospělé, v určitých ohledech však může reagovat i na osoby mimo tento jejich hlavní program, na který je jejich sexuálně motivační systém primárně nastaven. Málokdo má důvod přemýšlet o skrytých zákoutích své většinové sexuality, se kterou žije zcela spokojeně. Některé výzkumy dokazují, že např. na nedospělé dívky reagovala téměř třetina zkoumaných mužů stejným nebo větším sexuálním vzrušením, než na dospělé ženy. Z toho můžeme usuzovat, že skupina dospělých mužů, pro které budou přitažlivé zejména dospívající dívky, nebude vůbec malá.


Zároveň je nutno říct, že pro mnoho pedofilů jsou přitažlivé i některé dospělé osoby. Někteří pedofilové žijí v manželství či mají krátkodobé i trvalejší partnerské vztahy s dospělými.


V neposlední řadě je třeba zmínit, že zaškatulkováním člověka do té či oné skupiny, vymýšlením nových názvů (příkladem buď nově navrhovaný DSM V., který se snaží prolínání mezi pedofilií a hebefilií označit jedním slovem “pedohebefilní”) nebo neustálým zdůrazňováním, že pedofilie je nemoc (protože je v seznamu nemocí, kde homosexualita byla poměrně nedávno také), se charakter citů a prožívání vztahů, které k dětem máme, nijak nezmění.


Pokračujte kliknutím na 5. kapitolu Tabu - je to nutné?

Sexuologové se často snaží pedofilii dále dělit podle věku preferovaných objektů. Rozlišujeme tak nepiofily, kteří jsou na miminka, pedofily v užším smyslu (preference dětí do počátku puberty) a hebefily nebo efebofily, kterým zase připadnou nejpůvabnější dospívající dívky nebo chlapci. Myslíme si, že dospívající dívky nebo chlapci jsou v mnohých ohledech přitažliví i pro mnoho osob s většinovou sexuální orientací. Mnozí z nich si to ani sami sobě nepřiznají, natož před okolím. Dochází zde k určitému prolínání, protože nikdy nelze přesně stanovit, od kterého okamžiku se dívka nebo chlapec může začít líbit či být přitažlivý dospělému člověku.