3. Vnější coming out

 
 

Vnější coming out, tedy odhalení odlišné sexuální orientace jiným lidem, není snadný. Strach z odsouzení, ztráty přátel, zaměstnání i kamarádských vztahů s dětmi je v tomto velkou brzdou. Někteří z nás však dokázali tento strach překonat a nějakému blízkému člověku se s odlišnou sexuální preferencí svěřili. Často to bývá nejlepší kamarád nebo kamarádka, spolužák nebo spolužačka ze školy či kolega nebo kolegyně z práce. Někteří z nás se dokázali svěřit i svým rodičům, životnímu partnerovi nebo manželce, nebo dokonce i rodičům dítěte, se kterým jsme kamarádili nebo do kterého jsme se zamilovali.


Reakce lidí, kterým se pedofil svěří, bývají různé. Ačkoliv bychom čekali, že mnoho lidí zareaguje nějakým způsobem negativně, zkušenosti máme převážně jiné. Mnoho lidí se snaží naši situaci i to, co k dětem cítíme, pochopit, a až překvapivě mnoho lidí nás v konečném důsledku za odlišnou sexuální orientaci neodsoudí. Někteří jsou sice v počátečním "šoku" a potřebují třeba nějaký čas (někdy jsou to i roky) na utřídění myšlenek, ve výsledku se ale většinou na jejich vztahu ke kamarádovi (či v případě rodičů ve vztahu k jejich potomku) nic negativně nezmění, a naopak, takové svěření kolikrát vztahy i utuží a prohloubí. Pro pedofila takové svěření bývá i vítaným psychickým osvěžením - má alespoň jednoho nebo několik lidí, kteří o něm ví vše; nemusí se před nimi přetvařovat, a do značné míry takové svěření může snížit psychickou zátěž. Naproti tomu jsou však známy i případy někdy až krutého odsouzení, které vedlo nejen k okamžitému ukončení přátelství, ale též k opuštění rodiny či dalších přátel a známých, k nimž se zpráva o odlišné sexuální preferenci o dotyčném roznesla.


Jednou z forem bezpečnějšího vnějšího coming outu je svým způsobem i možnost odhalit svou odlišnou sexuální orientaci pod přezdívkou na internetu. Je to vůbec nejčastější forma coming outu, protože na internetu se přece jenom můžeme při zachování určitých zásad pohybovat anonymně. A tak se naše reakce často objevují v internetových diskuzích pod články, které se týkají pedofilie. Mezi mnoha slušnými diskuzemi a diskutujícími však nebývá výjimkou, že je nám bezdůvodně nadáváno nebo vyhrožováno podáním trestního oznámení. Občas bývají naše komentáře a příspěvky v diskuzích bezdůvodně cenzurovány, mazány či je nám dokonce rovnou zablokován přístup, ačkoliv jsme pravidla slušného chování, natož diskuzního serveru, v žádném bodě neporušili.


Pokračujte kliknutím na 4. kapitolu Podskupiny