Linka bezpečí

Základním posláním Linky bezpečí je poskytovat telefonickou krizovou pomoc a poradenství dětem a mladým lidem, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci takového rozměru, že ji nemohou nebo nedokážou zvládnout vlastními silami.

Linka bezpečí pomáhá dětem a dospívajícím řešit těžké životní situace. Slouží především těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Přesto však potřebují pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a pomoc. Volajícím, kteří se na nás obrací  je dáván dostatečný prostor k tomu, aby mohli hovořit s konzultantem o své situaci a dospět společně k  možnému  a vhodnému řešení.

 

Linka bezpečí

 • je linka pro děti a mládež (do 18 let, studenti do 26 let).
 • je v provozu 24 hodin denně po celý rok
 • je dostupná zdarma z celé České republiky, jak z pevných linek, tak i z mobilních telefonů.
 • je anonymní – ctí zásadu anonymity klienta a proto, pokud klienti sami nechtějí, nemusí nám sdělovat své osobní údaje.  (Výjimku zde tvoří situace, kdy je třeba do řešení akutní situace klienta zapojit další instituce, například Policii či Rychlou záchrannou službu. V takovém případě jsou klientovi vysvětleny důsledky vystoupení z anonymity a je požádán o potřebné osobní údaje.

 

Pro koho je Linka bezpečí určena?

 • Pro děti do dosažení 18tého roku věku.
 • Pro studenty denní formy studia do dosažení 26tého roku věku.
 • Linka bezpečí poskytuje také službu vzkaz domů/vzkaz dítěti na útěku. Tuto službu mohou využít jak sami děti, které jsou na útěku z domova, tak dospělí, kteří chtějí nechat dítěti na útěku vzkaz. I tato služba je poskytována dětem do 18ti let.

 

Jak se na Linku bezpečí můžou klienti obrátit?

Kromě klasického telefonického kontaktu se mohou klienti obrátit na Linku bezpečí také prostřednictvím internetu.  Pro někoho může být bezpečnější, příjemnější  čisnažší o svých starostech psát než mluvit. E-mailovou poradnu a Chat Linky bezpečí mohou využít i české děti, které se právě nacházejí v zahraničí, případně mají handicap, který jim kontakt po telefonu znemožňuje. (děti se sluchovou vadou či vadou řeči)

Na Linku bezpečí se mohou klienti obrátit:

 • Telefonicky na bezplatné číslo 116 111 (toto číslo je jednotné evropské číslo pro dětské krizové linky).
 • E-mailem na adresu [email protected]. Na dotaz odpovídáme do tří pracovních dnů.
 • Prostřednictvím Chatu Linky bezpečí přes odkaz http://chat.linkabezpeci.cz. Chat funguje každý den od 15 do 19 hodin. O víkendu také od  9 do 13 hodin.

 

S čím se mohou klienti na Linku bezpečí obrátit?

Závažnost dětských starostí a problémů bývá někdy podceňována, což může být veliká chyba.  Každé trápení, které dítěti nebo dospívajícímu leží na duši, je pro něj tíživé a důležité. Proto přistupujeme ke každému hovoru velmi zodpovědně, s maximální vážností a jeho závažnost nikdy nezlehčujeme.

Nejčastěji řeší klienti na Lince bezpečí starosti související se vztahy – problémy v rodině, se spolužáky, vrstevníky, problémy s láskou a partnerstvím. Mezi další častá témata volání patří šikana, problémy ve škole, syndrom CAN (týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte), osobní problémy (nespokojnost se sebou, strach a úzkost, deprese, sebevražedné tendence), problémy spojené se sexuálním vyzráváním, závislosti a nově také problémy spojené s internetem. Na Lince bezpečí se potká se vstřícným přístupem jak oběť šikany, tak agresor šikany, který se dostal kvůli útokům na spolužáka do problémů.

A proč je tento článek umístěn na stránkách pedofilie-info.cz ? Linka bezpečí nabízí své služby prostřednictvím důvěrného a anonymního rozhovoru všem, kteří se ocitli v situacích, kdy si nevědí rady. Pedofilní zaměření může dospívajícímu člověku přinést takovéto situace jak v průběhu coming-outu tak v i v dalším životě. A je dobré na to nebýt sám.

 

Sdružení Linka bezpečí nabízí své služby prostřednictvím Rodičovské linky také dospělým.

Rodičovská linka funguje na telefonním čísle 840 111 234 (jedná se o bílou linku, u níž je hovor účtován zvýhodněným tarifem 1,60 Kč/min. včetně DPH)

Telefonicky se lze na linku obracet každý všední den odpoledne:

 • pondělí až čtvrtek: 13–19 hod.
 • pátek: 9–15 hod.

K dispozici je také E-mailová poradna Rodičovské linky, která funguje na adrese [email protected].

Rodičovská linka nabízí:

 • telefonickou krizovou pomoc, rodinné a výchovné poradenství pro klienty z celé ČR
 • internetové poradenství
 • základní sociální poradenství, odkazy na konkrétní odborná pracoviště z naší celorepublikové databáze
 • intervence v případech ohrožujících zdraví a život dítěte, resp. při podezření na ně, u jednotlivých složek integrovaného záchranného sytému a oddělení sociálně právní ochrany
 • možnost zůstat v anonymitě (nemusíte uvádět své jméno)


Linka je určena:

 • rodičům
 • prarodičům
 • rodinným příslušníkům
 • pedagogům mateřských, základních a středních škol
 • všem dospělým, kteří jednají v zájmu dětí a rodiny


Nejčastější témata hovorů jsou:

 • výchovné problémy od prvotních až po ty závažné, např. první krádeže, lhaní, agresivita, experimentování s návykovými látkami až po trestnou činnost
 • reakce na obtížné životní situace, např. rozvod, úmrtí člena rodiny, útěk dítěte z domova
 • psychické a osobnostní problémy dětí, např. zvýšená úzkostnost, sebepoškozování, sebevražedné tendence
 • školní problémy, např. vztah s učitelem nebo spolužákem, šikana, záškoláctví
 • podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte v rodině či ve svém okolí

Diskuze k článku

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Odborná knihovna. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.