„Líbí se mi děti“

Zřejmě jsi klikl nebo klikla na toto tlačítko, protože se ti líbí děti, přičemž dost možná pochybuješ nebo hledáš odpověď na otázku, jestli nejsi pedofil/pedofilka. (Poznámka: Pro zjednodušení naše čtenáře v dalším textu oslovujeme v mužském rodě, neznamená to však, že by se texty na našem webu týkaly výhradně mužů.)

V prvé řadě je třeba říct, že to, že se ti líbí děti, je naprosto v pořádku. Není to něco, co bychom mohli vůlí ovlivnit. Tvůj mozek zkrátka při pohledu na děti vyhodnocuje, že jsou roztomilé a krásné.

Dále je třeba říct, že lidé jsou velmi různí, takže každému se líbí něco jiného. Někomu se líbí hory, jinému nížiny. Někomu malované obrazy, jinému moderní architektura. A v případě osob tomu není jinak. Takže není třeba se za to, co nebo kdo se ti líbí, jakkoliv obviňovat nebo mít nějaké zbytečné obavyna tom, že se ti líbí děti, není nic špatného. Přece jenom ale asi vnímáš, že to, že se ti líbí děti, je trochu něco jiného, než když se někomu líbí třeba vysokohorská turistika nebo nákladní auta.

Děti se lidem mohou líbit z různých důvodů. Jedním z nich může být fakt, že to jsou zkrátka děti – mláďata. A mláďata většiny tvorů z živočišné říše se mnoha lidem líbí určitým způsobem víc a cítí z nich zvláštní rozněžnění a pocit, že zasluhují větší ochranu než někdo, kdo je dospělý. Štěňátko, koťátko, kůzlátko, … se prostě bude obecně líbit většině lidem o něco víc než dospělý jedinec stejného druhu. Někde v naší genetické informaci je zkrátka zakořeněno, že jsme na mláďata citlivější.

Jedním z důvodů, proč se ti líbí děti, ale může být právě i vlastnost, kterou označujeme pojmem pedofilie. (O tom, co je pedofilie, pojednává podrobně tento článek). Ano, pedofilům se děti líbí víc než většinově orientovaným lidem. A nemusí jít nutně jen o vzhled. Může jít také o chování a typické projevy psychiky dětí. Někomu se může líbit půvab a něžnost upovídaných holčiček nebo klackovitost chlapců, ale obecně také určitá naivita, jejich touha po poznávání světa a spousta dalších vlastností, které jsou pro děti charakteristické.

Tyto pocity se mohou prolínat s pocity lidí, kteří v sobě esenci pedofilie nemají. Jednoduše – neplatí zde rovnice, že komu se líbí děti, je zcela automaticky pedofil.

Člověku se také nemusí líbit úplně všechny děti. Jde ale o jakousi převahu. Převaha spočívá například v porovnání, zda se ti líbí i vrstevníci nebo dospělé ženy nebo muži a zda se ti děti líbí stejně nebo více. Toto porovnání si musí udělat uvnitř sebe každý sám. 

Tento úvodní článek nemá za cíl konstatovat, zda jsi nebo nejsi pedofil (na to si v konečném důsledku musí přijít každý člověk sám), ale pro většinu pedofilů je typické, že od puberty vnímají, že se jim líbí děti víc než jejich vrstevníkům.

Proto se v klidu zastav a zamysli se. Zamysli se nad tím, co se ti na dětech líbí. Buď k sobě upřímný – necítíš, že to, jak se ti děti líbí, má co dočinění s tím, že tě eroticky nebo sexuálně přitahují? Bojíš se nebo si nejsi jistý, jak se to pozná? Pak je pro tebe určen následující článek*, který tě provede informacemi o pedofilii a o tom, jak na sobě poznat, zda jsi nebo nejsi pedofil.

Pamatuj: Ať už se ti líbí děti z jakéhokoliv důvodu, mysli především na to, že to jsou bytosti hodné lásky a ochrany. Chovej se k nim proto vždy tak, abys jim prospěl, ne abys jim ublížil.

* Tyto informativní brožurky jsou momentálně ve výstavbě, proto zde ještě následující článek, který se bude více věnovat tomuto tématu, není, ale momentálně se připravuje. Děkujeme za pochopení.

Tento text ještě probíhá úpravami.

Komentáře jsou uzavřeny.