Kognitivní vývoj dětí – úvod do problematiky

Na začátek je potřeba uvést, co se myslí kognitivním vývojem. Stejně jako se s věkem dítěte mění jeho tělo, dítě roste a později i fyzicky dospívá, tak se samozřejmě vyvíjí i psychicky. Asi bychom se všichni bez většího zamyšlení shodli na tom, že roční dítě vnímá svět jinak než pětileté a pětileté vnímá svět jinak než dvanáctileté. Pakliže bychom ale měli uvést nějaké konkrétní příklady toho, v čem se duševní vývoj daných dětí liší, asi bychom narazili na problém – ono to totiž není ani zdaleka tak jednoduché.

Mluvíme-li o kognitivním neboli poznávacím vývoji dítěte, jedná se o zvyšování jeho inteligence a schopnosti správně uvažovat. Kognitivní vývoj dětí (ale i mládeže) spočívá tedy ve vývoji poznávacích funkcí, jako je vnímání, představování, fantazie, schopnosti, myšlení, usuzování, inteligence, pozornost a paměť.

– Zdroj: http://www.raabe.cz/blog/vyvoj3/

Na téma kognitivního vývoje (tedy v krátkosti toho, jak dítě vnímá svět) narážím docela často. Zajímat by to na jednu stranu mělo dle mého názoru všeobecně každého, kdo nějakým způsobem pracuje nebo se chystá pracovat s dětmi. Na stranu druhou si myslím, že zajímat by to mělo i pedofily obecně, a to z toho důvodu, že je velice užitečné a dobré vědět, jak vlastně děti, které se nám líbí, vnímají svět. I to vědění toho, jak je vnímání reality posunuté, totiž může ujasnit, nakolik se mysl dospělých liší od mysli dětí a nakolik by tedy bylo hloupé si myslet, že děti jsou připravené na to dělat dospělá rozhodnutí – jakým je například i souhlas k sexuálním aktivitám.

Už jsme tu v jednom tématu kdysi probírali velice krátce kognitivní vývoj dětí, když Gabriel zmiňoval Piagetova stádia. Mám však za to, že by bylo dobré zpracovat to více dopodrobna. V tomto článku se ale budu snažit co nejvíce vyhýbat cizím termínům, aby bylo porozumění co nejsnadnější.

V rámci textu tohoto článku čerpám zejména z knihy Psychologie Atkinsonové a Hilgarda z r. 2012, konkrétně z 3. kapitoly s názvem Psychický vývoj, posléze podkapitola Kognitivní vývoj v dětství (str. 102-114).

– Zdroj obrázku: https://obchod.portal.cz/psychologie/psychologie-atkinsonove-a-hilgarda/

Tento článek je na pokračování. K přecházení mezi jednotlivými kapitolami příběhu můžete využít šipky:

Štítky , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Marco Freeman

Marco Freeman, administrátor www.pedofilie-info.cz Kontakt: [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.