Jsme tu pro děti, ne děti pro nás

Jsme tu pro deti ne deti pro nas

Ano, samozřejmě. Každý krásný vztah musí být založený na vzájemném štěstí. Radost, kterou společnost pedofila poskytuje dítěti, je kompenzována nekonečným štěstím pedofila z přítomnosti dítěte. Ovšem pedofil je tím odpovědným za celý vztah. On musí něco ze sebe obětovat uskutečnění tohoto vztahu a nikdy nesmí po dítěti požadovat jakoukoliv odměnu, vynahrazení své obětavosti. Co krásného plyne pedofilovi z takového vztahu, mu nabízí tento vztah samotný, jen to co samo dítě chce poskytnout. Pak ovšem tou největší obětí může i být vzdání se milovaného dítěte, když už nás nepotřebuje. I to plyne z odpovědnosti pedofila. A možná snad, pokud vidíme, že nás to dítě opravdu nepotřebuje, ani s ním vztah nenavázat.

Základ přístupu je zájem o dítě, o jeho pocity, zábavu, názory, trápení, uvažování. Někdy se divím, že o tomto nejpodstatnějším a přirozeném potřebují někteří rodiče poradit z nějakých příruček. Snad jsem ze svého postavení na rodiče moc přísný, že pokud oni sami pro toto nemají vypěstovaný cit, nezaslouží si něco tak výsadního jako mít v péči dítě.

Příkladem může být příručka Jak mluvit s dětmi, aby nás poslouchaly. Ostatně lepší název by byl, „aby nám naslouchaly“. Ano jsou zde příklady, jak základní principy prakticky realizovat, ale kdo má hluboko zakořeněnu empatii k dítěti, přijde na to myslím sám. Dítě hlavně nesmí být bráno jako věc, překážka, ani jako pouhá hlína, z které se má uplácat dospělý člověk. Dítě je samostatná, výjimečná bytost.

Ta jediná stokrát popisovaná rada této knihy je věnovat dětem pozornost, uvažovat o dítěti. Cestou k tomu je empatie, nevím, zda je nám schopnost vcítit se do dítěte vrozená, zda je jednou z predispozic pedofila. Ale každopádně jsme právě k tomu my nejvíce motivováni.

Například praktická ukázka metody v této příručce je, když dítě po něčem touží, řekněme po stavebnici Lega, ale například z finančních důvodů není možné hračku pořídit, tak lze dítěti říct, že kdybych na to měl peníze, případně čarovnou moc, sehnal bych mu tolik Lega, že bychom si z něj postavili celý obrovský hrad a pak v něm spolu žili. Dítě se zabaví touto představou, ukojí svou touhu alespoň ve své fantazii a z nemožnosti dosáhnout svého cíle není tolik traumatizované. Snad právě kvůli těmto praktickým příkladům by si i tato kniha zasloužila obsáhlejší rešerši pro poučení a je ji možno přeci jen doporučit k přečtení.

Proč existuje na světě pedofilie? Lidé věřící v účel, ve vyšší řád, mohou mít jasno. Jsme tu proto, abychom byli v přítomnosti dětí a pomáhali jim. Ostatně k tomu jsme uzpůsobeni a rovněž proto jsme se narodili. Ale co my zbylí pozitivní skeptikové? Můžeme se řídit jen svými schopnostmi, přesvědčením a dojdeme k tomu samému.

Nakonec je pak směšné považovat pedofilii za pouhou sexuální orientaci nebo ji dokonce brát jako klinický název pro jednu z parafilií. Je to životní styl zasahující do všech oblastí života a chování člověka. A za nejpodstatnější účel tohoto životního stylu považuji být prospěšní dětem. Každý pedofil by si měl najít svou cestu, jak svůj účel, svou danost, naplnit.

Proto i takovýto pedofilní web by měl být v jedné ze svých hlavních funkcí zaměřen na problematiku dětí, jejich starosti, přístup k nim. Tedy ne pouze se sami mezi sebou vyrovnávat s pedofilií a informovat o ní veřejnost, ale také se zabývat dětmi. K tomu by myslím převaha článků a diskuzí zde měla směřovat.


Text byl se svolením autora a administrátorů převzat z webu Pedo.cz (pozn. red. – bývalé komunitní fórum pro pedofily).

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.