Je pedofilie vadou?

Původně jsem sepsal do neveřejné sekce ČEPEK reakci na slova Daniela, který psal, že pedofilii spíš považuje za vadu. Uváděl však ve svém textu příklady gynekofilů, kteří měli problém dívat se do obličeje ženě s bujnějším poprsím nebo se soustředit při bohoslužbě na modlitbu, když vedle nich přisedla pohledná a na první pohled velmi přitažlivá žena. Zde tedy můj text, který je reakcí na dlouhý Danielův příspěvek:

Moc se mi líbí pasáž o tom, jak popisuješ, že gynekofilní muž má problém dívat se do obličeje, když mluví se ženou s bujnějším poprsím, nebo soustředit se na modlitbu… a zdůvodňuješ vlastně, proč „uzdravení z pedofilie“ nechceš, protože by ses musel nově učit odolávat všemu tomuhle.

Píšeš, že se kloníš spíše k názoru, že pedofilie je vrozená vada. Nemyslím si, že je to vada, a priori tedy něco špatného nebo nežádoucího. Za nemoc nebo vadu bych se odvážil považovat až takový stav, který způsobuje člověku nějaké obtíže, nějak škodí. Pedofilie sama o sobě jako menšinové (parafilní) sexuální zaměření je jenom nástrojem. Jak tento nástroj použiješ, záleží na tobě. Jako třeba nůž. Není ani špatný, ani dobrý, je neutrální. Není vadou. Ale vadou, špatností je, když s ním někoho zavraždíš, když někoho záměrně řízneš, abys mu způsobil zranění atd. Taky si myslím, že pedofilie je esence, kterou mají v sobě do určité míry všichni lidé (viz ty nejrůznější výzkumy, které pomocí PPG zjistí nějaké, byť nepatrné reakce na děti i u gynekofilů). Jako kdyby Bůh solil… polévku, a u někoho mu „trochu ujela“ ruka. Na druhou stranu příroda vždy tvoří různorodosti, asi tak, jako to popisuje Gaussova křivka normálního rozložení. Příroda, svět, i pád meteoritu a vyhynutí dinosaurů… přece není něco, co by mělo být apriori závadné, špatné, když celý vesmír stvořil Bůh. Myslím, že vše je o člověku a jak se k tomu postaví.

Něco jiného je, když skutečně má člověk nějaký stav, který jej obtěžuje. Jak je vidno, i gynekofilie může někoho značně obtěžovat a působit mu problémy v komunikaci se ženami. Je snad proto samotná gynekofilie vadou, nemocí, něčím nežádoucím? Není. Problémem je, jak je ten nástroj využíván, jak dobře jej člověk umí ovládat. Kdo neumí zacházet s nožem či jinou třeba i střelnou zbraní, může být sobě i druhým lidem nebezpečný. Gynekofil, který neumí zacházet se svou gynekofilií, může být ženám nebezpečný. Stejně tak pedofil, který neumí zacházet se svou pedofilií, může být nebezpečný dětem. Ale netvrdil bych už jenom proto, že snad každý člověk má ve vztahu k sexualitě nějaký i třeba malý „problém“, že samotná gynekofilie je vrozenou vadou. Z tohoto pohledu mezi pedofilií a gynekofilií nevidím rozdíl. Ten osten není pedofilie nebo gynekofilie, ale žádostivost těla, která se s tou sexualitou tak nějak automaticky pojí. Asi jako se s nožem pojí ostří a možnost tímto ostří někoho zranit.

Když označíš pedofilii a priori za vadu, je pak vadou i to, co k dětem cítím. A já vím, že to, co k nim cítím, vadou není. Je to láska, byť v pozadí stojí erotická složka jako její motor. Myslím si, že je jedno, jestli auto jezdí na benzin, naftu nebo propan-butan. Důležité je, jaký je jeho řidič a jak auto ovládá. Aneb je důležité, kterým směrem tu energii, kterou motor (v našem případě pedofilie) poskytuje, využiješ.

Ještě něco – na označení „vada“ mi taky vadí především fakt, že díky tomu druzí lidé označí mě celého jako člověka za vadného, úchylného, nebezpečného, který by měl být někde v detenčním ústavu, protože co kdyby… Proto si myslím, že to není vada (zní to a priori negativně). Myslím si, že je to prostě neutrální vlastnost, varianta. Tak, jako Weiss navrhuje pro sexuální deviace = parafilie neutrální termín „sexuální variace“. Když se nenaučím s touto svou vlastností správně zacházet, správně ji ovládat, teprve toto nenaučení nebo špatné naučení bych nazval vadou, defektem.

Nějaký hendikep (třeba tělesný) svým způsobem taky je vadou (z pohledu koho?), ale dotyčný člověk to tak ani vnímat nemusí, prostě bere to jako fakt, že je na vozíku. Dřív se o hendikepovaných nemluvilo, byli v léčebnách, nechodili ven… ale teď je to jiné. Taky se mohou lidé na některé hendikepované dívat přes prsty. Přitom hodnota člověka nespočívá v tom, jestli má nějaký hendikep, tedy vlastně nějakou vlastnost.

Proto si taky myslím, že to bude velmi subjektivní. Někomu chybí prst, protože o něj přišel při nějaké nehodě – je to vada? Když ani on sám to za vadu nepovažuje a ani mu to nezpůsobuje nějaké těžkosti? Prostě jen nemá 1 prst a považuje to za svou vlastnost. Správně by měl člověk mít 5 prstů na každé končetině. Vadí něčemu, když má člověk na některé jen 4 (ono asi záleží, o jaký prst se bude jednat, něco jiného je malíček a něco jiného je palec, který má trochu jinou funkci)? Taky by se všichni lidé neshodli. Jenže pedofilie nevzniká úrazem. Pedofilie v tom člověku zkrátka je. Vadou je pro mě neschopnost daného člověka se s tím „pozitivně“ vypořádat. Vadou pro mě není nůž, ale myšlenka, která vede vraha k jeho použití. Motor auta také nemůže za to, kam jeho řidič zatočí nebo je-li jeho řidič nepozorný nebo nedbalý. Stejně jako řidič auta by se měl mít na pozoru víc než člověk, který jen leží na posteli, měl by se mít víc než gynekofil na pozoru i pedofil, protože když nedává pozor (z nedbalosti) gynekofil a dovolí si nevhodné chování směrem k ženě, ta se ohradí. Jenže když by si nedával pozor pedofil, na druhé straně stojí dítě, které ještě nedovede úplně rozpoznat vhodnost nebo nevhodnost nějakého chování. Ale myslím si, že jako řidič auta není a priori nemocný už jenom tím, že řídí auto, není a priori nemocný ani pedofil, který „řídí“ svou sexualitu pozorně a zodpovědně. Psychicky zdravý řidič se bude snažit jezdit zodpovědně, dodržovat předpisy, bude ohleduplný a bude dávat pozor na to, aby nikoho neohrozil. Psychicky nemocný řidič zase bude třeba takový, který si myslí, že dodržovat předpisy je blbost, hlavně když nikoho nezabije, nebude dodržovat předpisy, bude jezdit agresivně, riskovat. Naftový nebo benzinový motor není vadou. Vadou není pedofilie. Ale vadou může být špatný způsob zacházení s tou silou, kterou tyto „motory“ poskytují. Proto vítám, že DSM V nyní neuvádí pedofilii jako poruchu, ale název diagnostické položky se přejmenoval na „pedofilní porucha“. Ještě to sice pořád není úplně přesné, ale je to přesnější, něco jako „porucha v souvislosti s pedofilií“, u řidiče by to mohla být „porucha v souvislosti s řízením auta“.

Jasně, můžeme se donekonečna přít, proč něco je nebo není vadou. Určitě bys našel několik argumentů proti mým. Já jen sám za sebe/v sobě odmítám fakt, že vidět v dětech krásu a mít je zvláštním způsobem rád, což způsobuje moje pedofilie, je vrozená vada. Chápu ale a respektuji, když to tak někdo zase sám za sebe/v sobě z nějakého důvodu vnímá. I v tomto, stejně jako v celém životě, si každý musí najít svůj způsob, jak se s pedofilií vyrovnat. Někomu může pomoci, když si ji označí za vadu, někomu, když bude proti tomuto označení. Mě osobně rozhodně víc pomáhá to druhé.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Petr Kasz

Administrátor webu www.pedofilie-info.cz, email: [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.