Je pedofilie nelegální?

Na stránce MAP Resources z originálu „Is pedophilia illegal? přeložila Bouře

Toto je častá otázka mezi lidmi s přitažlivostí k nezletilým (MAP), kteří hledají poprvé podporu. Koneckonců, internet je přeplněný příspěvky na sociálních sítích a dokonce i zpravodajskými články, které označují pedofilii za nezákonnou, takže je snadné dospět k závěru, že i jen pouhá pedofilie je v rozporu se zákonem.

Pedofilie je definována jako stálá a trvalá přitažlivost k dětem před pubertou. Ačkoli je často spojována se sexuálním zneužíváním dětí, nejedná se o totéž. Kromě pedofilie existují ještě další sexuální preference k nezletilým, jako je nepiofilie (přitažlivost k nemluvňatům), hebefilie (přitažlivost k dospívajícím dívkám) a efebofilie (přitažlivost k dospívajícím chlapcům). Ty jsou definovány podobně a tento článek platí i pro ně.

Přesvědčení, že pedofilie je nezákonná, je velmi rozšířené a mnozí lidé nahlásí každého, koho podezřívají z „nezákonné přitažlivosti“, orgánům činným v trestním řízení a na horké linky pro hlášení sexuálního zneužívání dětí v naději, že dotyčného/dotyčnou zatknou. Navzdory neústupnosti, s jakou někteří tvrdí opak, však není nezákonné být přitahován nezletilými a neexistuje žádný zákon, který by zakazoval být pedofilem.

„My vyšetřujeme podezření na spáchání trestné činnosti nebo skutečné trestné činnosti, ale ne trestné činnosti v myšlenkách.

Na rozdíl od veřejnosti jsou si toho orgány činné v trestním řízení dobře vědomy a musí pravidelně zamítat oznámení o přítomnosti člena komunity podezřelého z pedofilie, protože neexistuje podezření na skutečnou nezákonnou činnost. Poté, co jeden z obyvatelů ve své jurisdikci promluvil o tom, že je pedofil v show Dr. Phila, šerif Chris Kaber mluvil v novinách Harold and News o následující záplavě hlášení trestných činů, které obdržel a prohlásil „my vyšetřujeme podezření na spáchání trestné činnosti nebo skutečné trestné činnosti, ale ne trestné činnosti v myšlenkách.

Podle současných výzkumů si pedofilní preferenci nikdo nevybírá a zároveň jí nejde změnit, takže jakýkoli zákon proti ní by byl nespravedlivým trestáním lidí za něco, co nemohou ovlivnit. Taktéž není možné odhalit pedofilii u všech lidí, takže takový zákon by ani nebyl vymahatelný. Kromě toho by zákony proti těmto sexuálním menšinám pravděpodobně vedly také k uvěznění lidí s vtíravými myšlenkami, což by diskriminovalo poruchy, jako je například OCD.

Kromě toho by zákon proti pedofilii nepřinesl žádný užitek. Myšlenky a pocity samy o sobě nemohou způsobit škodu a nejsou něčím, před čím by bylo potřeba ostatní chránit. Sexuální zneužívání dětí (CSA) je již nezákonné, a protože většina sexuálních násilníků, kteří sexuálně zneužili dítě, nejsou pedofilové, kriminalizace pedofilie by k ochraně dětí přispěla jen málo. Vytvořilo by také precedens uvězňování lidí na základě jejich sexuality, což by představovalo značné riziko pro ostatní sexuální menšiny.

A konečně, což je možná nejdůležitější, zákon proti pedofilii by ještě více pedofilům ztížil hledání pomoci. Pomoc pedofilům hraje zásadní roli při zlepšování jejich životní pohody a snižuje sexuálně motivované trestné činy páchané pedofily. Pedofilové již nyní čelí vysokému riziku při hledání pomoci, neboť v jedné studii téměř čtvrtina odborníků na duševní zdraví uvedla, že by i pedofila, který se nikdy nedopustil trestného činu, nahlásila. Zákon proti pedofilii by toto riziko ještě zvýšil, což by ještě více snížilo pravděpodobnost, že by pedofilové vyhledali odbornou pomoc, pokud by jí potřebovali.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.