Jak probíhá ambulantní léčba

Ambulantní léčba je obecně takový druh léčby, kdy pacient není vyčleněn ze svého prostředí. Na léčbu dochází v předem individuelně stanovených termínech. V praxi to tedy probíhá tak, že si najdete sexuologa či psychoterapeuta, dohodnete si s ním schůzku, na které přiblížíte svůj problém a společně se dohodnete nebo nedohodnete na dalším postupu. Frekvence může být tak řádově jedno sezení do měsíce, ale v závislosti na dalších okolnostech a zvycích terapeuta může být i více či méně intenzivní.

Kolik léčba stojí

Většinou je léčba hrazena zdravotní pojišťovnou. Zaplatíte tedy pouze třicetikorunový regulační poplatek při první návštěvě. Někteří renomovaní sexuologové s velkou poptávkou mají někdy stanoven ještě roční poplatek v řádech stokorun (Fifková, Trojan a další). Mají to ale většinou napsané na webových stránkách, nebo vás na to upozorní při první konzultaci. Většina sexuologů nabízí i plně hrazený přístup bez účasti pojišťovny. Ten je vhodný pro ty pacienty, kteří nechtějí aby o jejich terapii byla pojišťovna informovaná.

Kdo se o léčbě dozví

Je u nás běžnou praxí, že osobní data, které o vás sexuolog či terapeut zjistí nejsou nikomu poskytována. A to ani obvodnímu lékaři. Dokonce se běžně stává, že i lékař napojený na nemocniční síť nepíše zápis ze sezení do počítače, aby nebyl zanesen v nemocniční databázi, ale píše jej v ruce či na stroji a zakládá do kartotéky, do které má přístup výhradně on. Jediný, kdo může být o léčbě zběžne informován je zdravotní pojišťovna. Ta se však nedozví přesnou diagnózu, jen obecný název výkonu, např.: „psychoterapie speciální“. Nicméně i tomu se lze vyhnout tím, že si léčbu uhradíte sami (viz víše). Také počítejte s tím, že pokud si necháte předepsat nějaké léčiva hrazené pojišťovnou, tak i o tom dostane pojišťovna zprávu.

U mladistvých do 18 let není terapeut povinen informovat zákonné zástupce. Jakmile ale zákonný zástupce zjistí, že je mladistvý u daného odborníka v péči, má ze zákona právo nahlédnout do kompletní zdravotní dokumentace.

Budu mít zakázaný kontakt s dětmi?

Dost záleží na vybraném terapeutovi a na tom jak posoudí váš stav. Situace je taková, že u většiny sexuologů nebude nadále váš kontakt s dětmi vítán. Mnozí z nich v případě, že se budete s dětmi jakkoliv kontaktovat s vámi odmítnou spolupracovat. Každopádně pokud k nim přicházíte dobrovolně, nic jiného než ukončení spolupráce vám nehrozí. Navíc se dá dopředu alepoň rámcově zjistit, jak se vybraný odborník ke kontaktu s dětmi staví (třeba v sekci doporučení odborníci). Je-li ale člověk v situaci, kdy má problémy s ovládáním se, není na škodu dát si na pár měsíců či let od dětí pauzu.

Jak léčba probíhá

Nejčastější formou ambulantní léčby u nás jsou konzultace s terapeutem mezi čtyřma očima. Odborník zjišťuje vaše postoje a pohnutky a rozebírá s vámi nastalé i hypotetické situace. Společně nastavujete hranice vašeho chování, budujete pozitivní myšlenkové vzorce. Se skupinovou terapií jsem se u ambulantní léčby u nás zatím nesetkal. Někteří sexuologové mohou doporučit jako doplněk léčby chemickou cestu. Používá se u nás více druhů přípravků a ne každému prospívají – mají často bohužel nepříjemné vedlejší účinky.

Ukončení léčby

Pokud jste se do léčby přihlásili dobrovolně, může v zásadě nastat jedna z následujících možností: Léčbu ukončí terapeut – třeba proto, že neplníte dohodnuté podmínky, nebo pacient – protože není s léčbou spokojen, nebo i oba po vzájemné dohodě. Například proto, že léčba již není potřeba.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.