Jak je to se sexualitou do 18 let?

Dobrý den, někde jsem četl, že i od 15 let věku do 18 let je potřeba potvrzení rodičů o pohlavním styku. Je tomu skutečně tak? Myslel jsem si, že dítě je sexuálně odpovědné od 15 let a že se tak můžu dostat mímo zákonnou postihnutelnost. Jak to tedy je?
Děkuji za odpoověď.

MUDr. Antonín Brzek odpovídá:

Dobrý den. Pokud dobře rozumím otázce, jde Vam o právní odpovednost za sexualní chovaní. Tedy člověk začíná sexuálně prožívat již se začátkem puberty, tedy již v základní škole. Jelikož tedy sexuálně prožívá, cítí také chut se sexuálně chovat, tedy sbližovat se s jiným člověkem tělesně až k vykonání pohlavního styku. Jelikož ale v tom věku ještě není ani tělesně, a vůbec už ne psychicky zralý, proto morální normy všech vyspělejších kultur mu v tom věku pohlavní styk zakazuji. Protože ale není trestně odpovědný, tak to nelze vymáhat zákonem, a vše je na rodičích, zda se o sexualní chování dítěte zajímají, a když se o něm dozvědí, dají synkovi nebo dcerušce na zadek.

Ani po 15 roce věku není ještě člověk zralý, ale pokud kpohlavnímu styku přistupuje, již za to nese trestní odpovědnost. Napřiklad když má pohlavní styk s osobou mladší 15 let, nebo když při styku užije nasilí, nebo jinak se zachová v rozporu s trestním zákonem, tak je vystaven trestnímu stihání. Samozřejmě, protože není ještě do přibližně asi 18 let ještě zralý, tak se rozumní rodiče snaží mu předčasné zahajování pohlavního styku mu rozmluvit, případně využívají své rodičovské autority a na jejím základě mu to zakazují. Není totiž kam spěchat, všeho dobrého, ce se sexem souvisí, stejně jako těch zklamání, někdy i bolesti s tím spojené, si člověk za celý život užije až, až. Pokud mátakový člověk někoho rád a touží po něm, má možnost dlouho svoji lásku projevovat jinak, než hned souloži.

MUDr. Brzek

Diskuze k dotazu

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.