Informace o zpracování osobních údajů

Tímto si Vás dovolujeme informovat o zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a rovněž Vás chceme informovat o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

Osobní údaje jsou definovány jako veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale například také IP adresu. Data, která nemohou být dostačující k identifikování osoby nejsou považována za osobní data.

Všechny součásti webových stránek (webová prezentace, fórum a chat) je možné využívat anonymně bez odhalení své skutečné identity. Přezdívku a kontaktní údaje (email) je možné volit zcela libovolně bez vazby na Vaši skutečnou identitu. Uvádění dalších osobních údajů, které jsou součástí Vašeho veřejného profilu, jako další kontaktní údaje, pohlaví či sexuální preference, je zcela nepovinné.

Osobní údaje jsou zpracovávány Spolkem ČEPEK, e-mail: [email protected], IČO: 09079416 (dále také jako „správce“) v těchto kategoriích:

  1. Kontaktní údaje
    Správce má oprávněný zájem zpracovávat kontaktní údaje uživatelů za účelem správy uživatelských účtů a je nezbytné pro zajištění funkčnosti provozovaných služeb. Odmítnutí poskytnutí těchto údajů může vést k neschválení registrace uživatelského účtu a nebo k jeho zrušení.
    Záznamy jsou uchovávány po dobu 5 let od odstranění uživatelského účtu.
  2. Statistické údaje
    Správce má oprávněný zájem zpracovávat záznamy o IP adresách, verzi prohlížeče, typu operačního systému a odkazující stránce (Referrer) návštěvníků webu za účelem získávání statistik o návštěvnosti. Statistické údaje jsou zpracovávány pomocí software Matomo, který je provozovaný přímo na webu správce a data o prohlížení tedy nejsou zpracovávány žádnou třetí stranou.
    Záznamy jsou po dvou letech anonymizovány.

Cookies

Jako cookie se označuje malé množství dat, která webový server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači či chytrém telefonu uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Cookies jsou na našich stránkách využívány k zajištění návaznosti uživatelského sezení, tj. pro technické zajištění přihlášení uživatelů, a pro výše uvedené statistické účely.

Souhlas s použitím cookies můžete kdykoliv upravit.


Vaše práva

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.
Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Komentáře jsou uzavřeny.