Snahy změnit sexuální orientaci se dál objevují i v Evropě. Kanada je zakázala (Seznam Zprávy)

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3341
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1429 poděkování

Snahy změnit sexuální orientaci se dál objevují i v Evropě. Kanada je zakázala (Seznam Zprávy)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Minulý pátek v Kanadě začal platit zákon, který ilegalizuje takzvanou konverzní terapii. O jak rozšířený fenomén jde? Jak takové praktiky vypadají? A do jaké míry je potřeba je zakazovat?

„Takzvané konverzní terapie patří mezi pojmy, kterými označujeme snahy změnit sexuální orientaci, genderovou identitu nebo genderový projev osoby, která je k takové domnělé změně motivovaná nejčastěji svým okolím,“ vysvětlil termín v rozhovoru pro Seznam Zprávy Michal Pitoňák z Národního ústavu duševního zdraví.

Kanada takové praktiky minulý týden postavila mimo zákon. Trestní zákoník nyní zakazuje nutit někoho takzvanou konverzní terapii podstoupit, profitovat z této praxe nebo ji propagovat. Za porušení hrozí viníkům trest odnětí svobody až na pět let.

„Jde o neuvěřitelně důležitý krok k tomu, abychom zajistili, že se queer a trans lidé v Kanadě budou cítit platní a že si zaslouží plnou ochranu,“ cituje americký list The New York Times Michaela Kwaga z organizace Community-Based Research Center v kanadském Torontu. „Také to celé zemi vysílá silnou zprávu, že jakýkoliv pokus změnit, popřít nebo potlačit identitu těchto lidí, je špatný.“

Změna byla schválena už začátkem prosince minulého roku. Byl to už třetí pokus ji prosadit a druhý v roce 2021. Loni v srpnu byl totiž návrh odložen, když kanadský premiér Justin Trudeau vyhlásil předčasné volby. Návrh tak měl šanci ještě projít určitými úpravami, aby ochránil jak dospělé, tak nezletilé.Přijetí nového zákona podpořil mimo jiné i výzkum, podle jehož výsledků „konverzní terapii“ v Kanadě na vlastní kůži zažilo 10 % členů tamní LGBT komunity. Pitoňák to považuje za obrovské číslo na tak vyspělou zemi, jakou Kanada je.

Schválení zákona se nicméně setkalo i s kritikou. Konzervativní poslanec Ted Falk si například stěžoval na rychlost, jakou byl návrh předložen a schválen. „Byly to asi čtyři sekundy, během kterých mohl kdokoliv z nás vznést námitku. A ve vší upřímnosti, než jsem mohl zpracovat, co se děje, návrh byl schválen,“ napsal na Facebooku.

Stěžoval si také na to, že nebyly vyslyšeny žádosti, aby stále bylo možné vést na toto téma rozhovory s náboženskými představiteli, poradci nebo rodiči.

„Konverzní terapie“ ve světě

Kanada je jedním z nejnovějších přírůstků do skupiny zemí, kde takzvanou konverzní terapii zakázali. V prosinci postavení praxe mimo zákon odhlasovala i Francie. Různé formy legislativní ochrany je pak možné najít také třeba na Maltě, v Německu nebo v USA.

Vzdělávací a vědecko-popularizační organizace Queer Geography, jejímž zakladatelem a předsedou je právě Pitoňák, pracuje s nejrůznějšími studiemi. Jedna z nich přinesla výpovědi pěti set LGBTIQ osob z celého světa, čímž poukázala na to, že „konverzní terapie“ je globální fenomén a nevyhýbá se žádnému světadílu.

„Nabyli jsme dojmu, že je to něco, co už je mimo mísu. Něco, čím se už nemusíme zabývat. Ovšem stejně jako vidíme, jak životaschopné jsou některé dezinformace v jiných oblastech, tak vidíme, že také tohle má pořád svou živnou půdu. V Evropě určitě v Polsku, Moldavsku i v dalších zemích,“ nastínil Pitoňák.

Ten je ve svém oboru zabývá teorií a neposkytuje nikomu péči. Příležitostně se k němu však od kolegů dostávají zprávy, že se podobné praktiky sem tam vyskytují i v Česku. „Většinou jsou to zprávy toho charakteru, že někdo z jejich klientů nebo někdo, koho znali, se ‚terapii‘ snažil sehnat v zahraničí.“

„Konverzní terapie“ v praxi

„Všechny tyto postupy vznikaly nejčastěji kolem poloviny 20. století a vycházejí z překonaných heteronormativních a cysnormativních paradigmat, která v sobě mají zakořeněno, že sexuální nebo genderová rozmanitost je deviace, perverze nebo duševní choroba, kterou je možné nějakým způsobem vyléčit, přesměrovat nebo změnit,“ přiblížil problematiku Pitoňák.

Myšlenka takzvané konverzní terapie podle něj vychází z velmi zjednodušujících představ o tom, co je sexuální lidská rozmanitost, sexualita a pohlaví/gender. „Zároveň jde o něco, co je dnes již překonané, neetické, a je prokázáno, že to nefunguje a že je to škodlivé,“ dodává.

Historicky se objevila celá řada forem takzvané konverzní terapie. Nejdříve se jako řešení jevilo vystavení člověka extrémní fyzické zátěži. V době nacistického Německa muže kastrovali a zejména ve Spojených státech mají negativní zkušenosti i s lobotomií.

Později se objevily tzv. averzivní terapie, které vycházejí z behavioristického přístupu. Během takových „terapií“ je člověku prezentován určitý stimul a zároveň s ním zažívá bolest či jiný negativní podnět.

V některých zemích se vyskytují dodnes, používány jsou při nich zejména elektrošoky. „Máme důkazy, že taková praxe stále funguje například v Indii, Ekvádoru, Libanonu, Malajsii, Indonésii, Íránu a především v Číně,“ informoval Pitoňák.

Pro zkušenosti ale nemusíme chodit tak daleko. V bývalém Československu probíhal velmi sofistikovaný výzkum docenta Kurta Freunda, který experimentoval s chemickou averzivní terapií. Jeho pokusy z 50. let jsou jedněmi ze základních kamenů moderní vědy, které vysvětlily, že není možné sexuální orientaci změnit.


Pokusy Kurta Freunda

„První je v zásadě napodobení obvyklé protialkoholické léčby. Opakuje se postup: pacient vypije kávu nebo čaj s emetinem a za 10 minut se mu vstříkne podkožně směs emetinu, apomorfinu, pilokarpinu a efedrinu. Pak zhlédne promítané obrazy oblečených mužů, sportovců v plavkách a mužů nahých v životní až nadživotní velikosti.

Přibližně pět až deset minut po aplikaci farmak pociťuje nevolnost a začíná zvracet. V promítání se přitom pokračuje, procedura trvá půl až tři čtvrtě hodiny. Pacientovi se předtím uložilo představovat si osoby na plátně jako partnery při homosexuálním sbližování a styku,“ popisuje sexuolog Freund jeden ze svých pokusů v knize Homosexualita u muže.

Ve jeho druhé fázi pacientům promítal film, kde vystupují ženy, které u heterosexuálních mužů provokují erotickou touhu. Záběry se promítaly večer před spánkem a poté, co se ráno pacientovi vstříkl mužský pohlavní hormon.

„Dále bych jako techniku, která se stále aplikuje a používá, zmínil hypnózu. K prováděným postupům je dále potřeba zařazovat i praktiky, které využívají psychoterapii nebo jen poradenství,“ sdělil dále odborník.

Když pak věda zjistila, že její techniky nejsou efektivní, začaly větší prostor dostávat náboženské, extremistické, radikální či esoterické skupiny a hnutí. V jejich podání mohla „terapie“ nabývat formy intenzivních modliteb, vymítání ďábla nebo třeba sebemrskačství.

Na vlastní kůži

Na internetu je v dnešní době možné dohledat různé příběhy, ve kterých lidé sdílejí vlastní zkušenosti s „konverzní terapií“. Netflix loni uvedl dokumentární film s názvem Pray Away: Očista modlitbou, ve kterém promlouvají bývalí významní zástupci takzvaného ex-gay hnutí.Ti v době svého působení na scéně hlásali účinnost této „léčby“, později se však od hnutí sami odklonili a přiznali její neefektivnost. Ve snímku popisují například právě to, jak je vliv okolí přiměl pevně věřit, že z jejich situace existuje cesta ven, a že odpovědí je víra v Boha.

Dokument se zaměřuje na křesťanskou organizaci Exodus, která vznikla v roce 1976 a která v dobách své slávy byla největší organizací nabízející dané „služby“. Jeden z aktérů ale upozornil například na to, že lídři organizace většinou neměli vzdělání v psychologii, přesto však pracovali i s lidmi, kteří měli sebevražedné sklony.

Do kontaktu s organizací přišel i James Guay, který se o svůj příběh podělil s listem Time. „Poslední ex-gay konference jsem se zúčastnil ve 20 letech. Krátce poté jsem se zamiloval do muže. Má láska k němu byla přirozená. Má zkušenost se nepodobala tomu, co mi bylo řečeno o zlé a nemožné povaze vztahů mezi osobami stejného pohlaví.“

Činnost organizace skončila až v roce 2013, tedy po 37 letech jejího fungování. Ještě předtím však Exodus vydal rozsáhlou omluvu LGBT komunitě za „roky nepřiměřeného úsudku ze strany organizace a křesťanské církve jako celku“.

Zakázat, či nezakázat?

Napříč společností i nadále panují různé názory, zda takzvanou konverzní terapii postavit mimo zákon. Jak na to pohlíží Pitoňák?

„Kdybychom vycházeli z toho, jak funguje věda a její poznatky, tak takové věci do zákona dávat nemusíme. Jenomže to vypadá, že ve světě jsou životaschopné i takové agendy, které mohou být vysloveně v protikladu s vědou. Když pak některé věci nedokáže regulovat sama věda, snažíme se je regulovat my.

U nás si myslím, že to věda regulovat dokáže. Patříme mezi ty kultury a státy, kde lidé mají poměrně dobré povědomí o tom, co je to sexualita, jak je rozmanitá a že není změnitelná. Jsou ale země, kde má v tomhle daleko větší váhu ono normativní a nevědecké. V těch pak dochází k ohrožování kvality života a zdraví mladých lidí," domnívá se Pitoňák.


RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
  • Michal Pitoňák je absolventem přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oborů biologie, geografie, sociální geografie a regionální rozvoj.
  • Ve své disertační práci v české geografii poprvé otevřel interdisciplinární problematiku tzv. geografií sexualit, v jejichž rámci studoval především tzv. společenskou heteronormativitu a její vliv na sociální organizaci a kvalitu života ne-heterosexuálních lidí v Česku.
  • Zabýval se také tématy jako homofobie ve školách, queer teorie, teorie menšinového stresu a jeho dopady na duševní zdraví ne-heterosexuálů, sociální epidemiologie HIV/AIDS, destigmatizace a LGBTQ psychologie.
  • Kromě práce v Národním ústavu duševního zdraví momentálně působí například jako předseda vzdělávací a vědecko-popularizační organizace Queer Geography, jejíž je také zakladatelem.
Pitoňák o tom mluvil i s kolegou, který léta studuje sexuální orientace. „Když jsem se ho zeptal, jestli bychom i u nás měli dát dohromady nějaké stanovisko, tak mi vždy říkal, že se vlamujeme do otevřených dveří. Že to tady není potřeba. Čím dál tím víc ale nesouhlasím, protože vidím, jak je společnost zranitelná vůči všem dezinformacím a že věci, které považujeme za zcela jasné a vědou prokázané, jsou pořád zpochybňovány. Nemyslím si tedy, že by to nutně muselo být v zákoně, ale nějaké odborné stanovisko by asi nebylo úplně od věci,“ domnívá se Pitoňák.


Připomínám téma přednášky Michala Pitoňáka Geografie sexualit v Evropě
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Fx100d
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: yeelow (10.05.2010 22:04): njn, ty jsi ten dentální úchyl :D
Příspěvky: 932
Dal: 294 poděkování
Dostal: 519 poděkování

Re: Snahy změnit sexuální orientaci se dál objevují i v Evropě. Kanada je zakázala (Seznam Zprávy)

Nový příspěvek od Fx100d »

Podobnou snahu změnit mé sexuální preference jsem také zažil u jednoho sexuologa. Nebylo to takovou drastickou formou, že by mi bylo podáván něco, co způsobuj nevolnosti, ale fungovalo to na podobném principu. Instrukce zněla, že si při masturbaci mám představovat osoby v mém preferovaném pohlaví a věku, ale těsně před vyvrcholením přejít na představu s dospělou ženou, nebo použít pornografii s dospělými ženami. Postupně jsem měl zkracovat dobu, kdy myslím na nezletilé dívky a prodlužovat tu představou dospělých. Jenže to nefungovalo. Při přechodu na fantazie s dospělými mé vzrušení opadávalo a nebyl jsem schopen s takovými představami dosáhnout vyvrcholení.

Další možnou metodou, kterou jsem se měl "léčit" bylo, že jsem měl při vyvrcholení mít představu s dospělými ženami nebo použít případně pornografii s dospělými aktéry a po vyvrcholení pokračovat v masturbaci s představou dětí po dobu 30 - 60 minut. Pokračování v masturbaci těsně po vyvrcholení mělo mít averzivní efekt. Ani toto příliš nefungovalo, protože při představách s dospělými aktéry, ani s pornografií s dospělými osobami se mi příliš nedařilo toho vyvrcholení dosáhnout.

Touto "terapií" jsem si prošel v roce 2007. Efekt - absolutně nulový.
Pedofilie mi něco vzala, ale mnohem více dala. To, co mi vzala, bez toho se obejdu. To, co mi dala, už bych nikdy nechtěl ztratit.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3341
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1429 poděkování

Re: Snahy změnit sexuální orientaci se dál objevují i v Evropě. Kanada je zakázala (Seznam Zprávy)

Nový příspěvek od Cykle02 »

Taky bych řekl, že těch 10 let na androcuru mě nějak nevyléčilo.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Fx100d
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: yeelow (10.05.2010 22:04): njn, ty jsi ten dentální úchyl :D
Příspěvky: 932
Dal: 294 poděkování
Dostal: 519 poděkování

Re: Snahy změnit sexuální orientaci se dál objevují i v Evropě. Kanada je zakázala (Seznam Zprávy)

Nový příspěvek od Fx100d »

Cykle02 píše: sobota 15. 1. 2022, 21:38:00 Taky bych řekl, že těch 10 let na androcuru mě nějak nevyléčilo.
Androcur je trochu něco jiného. Ten není používán na změnu sexuálních preferencí, ale má ti pomoci s nutkavou sexuální touhou a to především při zahájení léčby. Měl by být používán jako doplněk terapie. 10 let je příliš mnoho. V USA lze Androcur používat maximálně myslím (nemám to ověřené, informaci mám od jednoho sexuologa) rok a půl. Pokud tam chce lékař používat Androcur (Proveru) déle, musí to schválit odborná komise. To hlavně kvůli vedlejším účinkům, především kvůli řídnutí kostí. U nás bohužel mnoho sexuologů při dobrovolné ambulantní léčbě předepíše Androcur a terapie prakticky neprobíhá. Měla by to být jakási berlička na počátku léčby a léčba by měla probíhat tak, aby jsi mohl Androcur vysadit a své touhy zvládat i bez něj. Bohužel, někteří sexuologové jej používají místo terapie.
Pedofilie mi něco vzala, ale mnohem více dala. To, co mi vzala, bez toho se obejdu. To, co mi dala, už bych nikdy nechtěl ztratit.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3341
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1429 poděkování

Re: Snahy změnit sexuální orientaci se dál objevují i v Evropě. Kanada je zakázala (Seznam Zprávy)

Nový příspěvek od Cykle02 »

Fx100d píše: neděle 16. 1. 2022, 6:55:10U nás bohužel mnoho sexuologů při dobrovolné ambulantní léčbě předepíše Androcur a terapie prakticky neprobíhá. Měla by to být jakási berlička na počátku léčby a léčba by měla probíhat tak, aby jsi mohl Androcur vysadit a své touhy zvládat i bez něj. Bohužel, někteří sexuologové jej používají místo terapie.
Tak já zvládal svoje choutky i bez něj už před tím, ale předepisovala mi to psycholožka. Terapie fakt žádná neprobíhala a na sexuologické vyšetření mě poslala, až když jsem to chtěl vysadit. Sice se po tu dobu to asi snížilo riziko, že bych nějak ulít, ale taky jsem neměl potřebu si najít nějaký náhradní vztah, a tak, mi teď, jako dospělému chlapovy, zbyla už jen ta náklonnost k holčičkám. Lege artis tohle určitě nebylo, co si budem...
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3341
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1429 poděkování

Re: Snahy změnit sexuální orientaci se dál objevují i v Evropě. Kanada je zakázala (Seznam Zprávy)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Francie schválila zákon zakazující takzvanou „konverzní terapii“. Ta podle zastánců umí změnit sexuální orientaci nebo identitu členů LGBT komunity, tedy homosexuálů, bisexuálů nebo transgenderových osob. Parlament schválil zákon jednomyslně.

Každému, kdo bude v rámci nového zákona odsouzen, hrozí pokuta až 30 tisíc eur (735 tisíc korun) a až dva roky ve vězení. V případě nezletilých či zranitelných osob je maximální výše finančního trestu až 45 tisíc eur a hrozí až tři roky za mřížemi.

Francouzský prezident Emmanuel Macron krok přivítal. „Zákon zakazující konverzní terapie byl přijat jednomyslně! Buďme na to hrdí, tyto nedůstojné praktiky nemají v republice místo. Protože být sám sebou není zločin, protože není co léčit,“ napsal šéf Elysejského paláce na Twitteru.Zákon již dříve podpořila drtivá většina Senátu. V platnost vstoupí během následujících 14 dnů poté, co ho Macron podepíše.

Poslanec Laurence Vanceunebrock z vládnoucí strany Republika v pohybu uvedl, že zákon je „jasným signálem, že formálně odsuzujeme všechny, kdo považují změnu pohlaví nebo identity za nemoc“. Francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune, který je homosexuál, na Twitteru napsal, že je na zákon hrdý.

Odborníci z OSN opakovaně varovali před konverzní terapií, která se může skládat ze skupinových sezení, injekcí, elektrických šoků či modliteb. Ministryně pro rovnost Elisabeth Morenová tuto praxi odsoudila jako „barbarskou“ a zdůraznila, že velmi často zanechává trvalé stopy na těle a mysli těch, kteří ji podstoupili.

Nový zákon také umožní organizacím na ochranu lidských práv podat občanskoprávní žalobu jménem obětí, které konverzní terapií prošly.

Parlament zákon schválil v době, kdy si Francie připomíná 40 let od dekriminalizace homosexuality. Podobné zákony již přijala řada zemí po celém světě, včetně Kanady, Brazílie, Ekvádoru, Malty, Albánie a Německa.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?