Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Univer

Diskuze o důležitých či zajímavých tématech, jež přímo nesouvisí s dětmi, pedofilií či reakcemi na články v médiích.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3258
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1381 poděkování

Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Univer

Nový příspěvek od Cykle02 »


(Dezinformační web)


K dálnici, kde je každých dvacet metrů nějaká příkazová značka, přirovnává současný stav překotného přijímání zákonů náš host, novinářka Irena Válová, která se oblasti práva a spravedlnosti dlouhodobě věnuje. Máme už na milion platných norem, další rychle přibývají, a stále platí pravidlo, že neznalost zákona neomlouvá, ačkoli při tomto množství neznají všechny normy ani sami soudci. Ve snaze svázat pravidly snad každý aspekt lidského života vzniká už takový chaos, že zákony nevědomě porušují dennodenně nejen běžní občané, ale dokonce vědomě i vláda. Jak jsme se do takového stavu dostali? „Jsem přesvědčená, že si velká skupina lidí myslí, že ovládáním života druhých, omezováním jejich svobodné vůle a jejich svobodného rozhodování, se zlepší poměry pro všechny. Ale my dobře víme, že tento způsob myšlení a jednání s lidmi vede jenom k diktatuře,“ říká Irena Válová, se kterou nyní budeme pokračovat v druhé části našeho rozhovoru.

Martina: V posledních letech jsou zákony zpřísňovány a zesložiťovány až do absurdna, a nejčastěji je to buď vlivová záležitost, nebo je to pod tlakem hrstky aktivistů, kdy stát chce pod tímto tlakem rozšířit trestní zákony o přitěžující okolnosti, i nové skutkové podstaty. Měly by zohledňovat, cituji: „Nenávistné pohnutky proti pohlavní orientaci i pohlavní identitě.“ Rasistické a náboženské útoky jsou v současnosti trestány přísněji, než útoky homofobní, nebo transfobní, a to zjevně někomu přijde nespravedlivé. Povězte mi, jak se na tento návrh díváte vy?

Irena Válová: Je to podobná absurdita jako s lex Feri. Jak jsme si tady demonstrovali, v hlavě trestního zákona, která se nazývá „trestné činy proti důstojnosti sexuálního života“, máme celkem slušný katalog trestných činů, je tam popsáno asi šest závažných skutků, jako soulož s příbuznými, a tak dále. A svého času vznikla hysterie ohledně dětí, to si jistě pamatujete, a najednou nám k tomu přibyl zákaz dětské pornografie, zákaz účasti na představení, kde by bylo zobrazováno dítě v pornografické situaci, dokonce zákaz prostituce vedle škol. Přibyla tam velká skupina trestných činů.

Martina: Vlastně to došlo až k tomu, že úplně malinkaté děti musely na koupalištích nosit plavky, protože to jinak bylo považováno za neslušnost.

Irena Válová: Ano, a to je výsledek rozšíření tohoto katalogu o tyto trestné činy. Dívala jsem se na tuto vládní strategii, která by chtěla rozšiřovat tyto trestné činy o další, a kladu jednu otázku: Všechny činy, které jsme si tady vyjmenovali, ať už je to znásilnění, útlak, nebo dětská pornografie jsou obecného charakteru. Obecně se to týká všech lidí, bez ohledu na jejich pohlaví, věk, etnicitu, a tak dále. Ale my najednou přicházíme s trestným činem, který by se měl týkat, a byl speciálně zaveden jenom pro homosexuály, nebo pro osoby, které si o sobě myslí, že mají jiné pohlaví, než jaké mají biologicky.

Vláda se snaží upravit zákony ve prospěch LGBT s odůvodněním, že nestačí, když jsou tyto osoby akceptovány, ale mělo by se jim dostat společenského uznání

Martina: To znamená i pro transsexuály?

Irena Válová: Ano. Takže zde se navrhuje nikoliv obecný trestný čin, ale zvláštní zacházení, a zvláštní trestný čin výslovně zavedený pouze pro homosexuály, a pro osoby, které jsou přesvědčeny, že mají jiné pohlaví, než jaké biologicky mají.

Martina: Co by to znamenalo pro českou společnost?

Irena Válová: Tento materiál jsem studovala několikrát, protože jsem ho ne zcela chápala, neboť v důvodové zprávě vládní strategie, která obsahuje i tento námět, a takovýto trestný čin, který by měl být zaveden do roku 2023, se píše, že tento trestný čin potřebujeme, protože nám nestačí, že homosexuálové a transsexuálové jsou akceptováni, ale potřebujeme, aby se jim dostalo společenského uznání.

Martina: Respekt.

Irena Válová: Respekt, ano. Nestačí, že jsou tolerováni, ale měli by být respektováni. Nehledě na to, že společenský respekt se nezískává trestním právem, to už snad potom můžeme zařadit do kategorie trestných činů ty proti majestátu, nebo proti hlavě republiky, pomlouvání prezidenta a pana krále.

Zákony protěžující LGBT osoby jsou náboženskou ideologií, kdy se ze sexuální preference dělá nedotknutelná instituce

Martina: To je ještě trošku něco jiného, protože to je veřejná funkce. Mně to přijde nejpodobnější tomu, jako kdybych šla k soudu s tím, že si mě můj manžel neváží, a aby soud nařídil, aby se mě vážil.

Irena Válová: Ano, to jste řekla velmi správně. Ale ve chvíli, kdy vznikne trestný čin, které nebude obecného charakteru, ale bude zaměřen jen na ochranu homosexuálů a transsexuálů, a bude zavedením tohoto trestného činu vymáháno jejich společenské uznání, tak se z homosexuálů a z transsexuálů stává instituce. Rozumíme si?

Martina: Rozumím.

Irena Válová: Ve chvíli, kdy cokoliv vepíšete do zákona, do normy, tak se to stává institucí.

Martina: Promiňte, co to obnáší technicky, že se to stává institucí?

Irena Válová: Potom se k tomu musíte chovat jako k instituci. Máme třeba rodinné právo, rodina je ze zákona instituce. Máme celou řadu zvláštních zákonů pro rodinu, protože máme rodinné právo, a je to právo, které je součástí občanského zákona, protože u nás je rodina instituce. Manželství je instituce, a ve chvíli, kdy sepíšete zvláštní zákon pro lesby, homosexuály a transsexuály, tak se tito stávají institucí. A vy se k této instituci, pod trestem odnětí svobody, nebo vysoké pokuty, nesmíte chovat tak, že ji třeba nesmíte hanobit, nesmíte o této instituci mluvit ošklivě.

Martina: O jakémkoli jedinci nesmím mluvit ošklivě, viďte?

Irena Válová: O každém homosexuálním, nebo transsexuálním jedinci.

Martina: My asi nemáme šanci v tom zákonu stanovit míru, protože když budu s někým spolupracovat, on něco udělá špatně, a já budu hrubá a řeknu mu: „Ty jsi osel, protože jsi nás připravil o zakázku,“ tak v případě, že je tento člověk heterosexuál, se asi nic neděje. Ale v případě, že je to homosexuál, nebo je to transsexuál, tak se tady hraje o soud. Je to dobrý postřeh, nebo je to přehnané, nebo to dávám ad absurdum?

Irena Válová: Dáváte to ad absurdum, ale tento trestný čin je popsán zatím tak nejasně, mlhavě, neurčitě, že nedokážu zařadit, v rámci jaké trestné činnosti by se to mělo odehrávat. Hovořili jsme o trestné činnosti ve vztahu ke znásilnění, o útlaku, a tak dále. Ale toto to není. To jsou trestné činy obecné, a týkají se mužů i žen, znásilnění se přece týká i homosexuálů, i transsexuálů, týká se to nás všech lidí. Ale toto je speciální trestný čin pro speciálně vymezenou skupinu, který je navíc zdůvodňován takto, já vám to schválně přečtu: Stát chce rozšířit přitěžující okolnosti, i nové skutkové podstaty, které by měly zohledňovat nenávistné pohnutky proti pohlavní orientaci, i proti pohlavní identitě. A zdůvodnění je takové, že „rasistické a náboženské útoky jsou nyní trestány přísněji, než útoky homofobní, nebo transfobní.“

Takže byť se v důvodové zprávě píše, že by tato hlava měla být rozšířena, tak my vůbec v této hlavě nejsme, ale jsme úplně na jiném hracím poli. A jestliže někdo, nějaký právník, v této souvislosti hovoří o náboženství, tak jsme v ideologické rovině, a přicházíme k verbálním trestným činům. Vůbec ne k sexuálním, ale verbálním a osobnostním. To je ta urážka majestátu, to je pokus udělat z pohlaví, nebo ze sexuální preference, instituci, a zakázat tuto instituci urážet. Prostě se ocitáme úplně někde jinde, a mohu vás ubezpečit, že na tomto poli je pak už možné naprosto všechno.

V Británii je myšlenkovým trestným činem, když máte obavy, nebo vyjadřujete strach z homosexuálů

Martina: To je právě věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, protože dokonce i v této vládní strategii je k odůvodnění tohoto návrhu napsáno, že česká veřejnost je vůči LGBT velmi tolerantní, přičemž tato tolerance postupně stoupá.

Irena Válová: Ano.

Martina: Tak mi řekněte, proč je vlastně takováto norma navrhována? Všechno je na dobré cestě, takže bychom měli vytvořit nový zákon, a začít trestat?

Irena Válová: Neustále pokračujeme v naší debatě a v intencích této debaty – je to absurdní, je to nelogické, ale je to tak. Řeknu vám proč. Česká veřejnost je považována, a sama sebe považuje, za tolerantní. Ale dalším faktem, nebo názorem je výzkum veřejné ochránkyně práv, že až 86 procent dotázaných trans lidí uvádí, že má zkušenost s urážením, obtěžováním. Ale to jsme na úplně jiném poli, na poli takzvané verbální trestné činnosti, která by vůbec neměla existovat, je to něco, co v demokracii vůbec nemá existovat, ale přesto to existuje. To znamená činy způsobené myšlenkami a řečí, neboli myšlenkový zločin urážení. Někoho urážím tak, že mu sděluji myšlenku.

Na tomto poli tyto věci fungují překvapivě úplně jinak. Než jsem sem šla, tak jsem si vytáhla, jak tuto ideologii řešila Velká Británie v roce 2003. A je to ideologie, v důvodové zprávě naší vlády se to ani neskrývá, když srovnává verbální útoky na homosexuály, nebo transsexuály, s útoky na věřící lidi, čímž se říká, že to jakási ideologie, konkrétně je to víra, že jsem někdo jiný, než jsem, a že na tuto víru se nemá útočit. Je to prostě ideologie.

Tato ideologie vznikla v zemích takzvaného Západu, a konkrétně ve Velké Británii. Už v roce 2003 vznikl zákon proti homofobii a transfobii, tedy zákon proti obavám z homosexuálů, nebo z transsexuálů. Takže oni na to mají zákon, že nesmíte mít obavy, nebo vyjadřovat strach, z homosexuálů – to jsou myšlenkové trestné činy. Znova opakuji, něco takového by v demokracii vůbec nemělo existovat, protože je to hrubé a zásadní omezení svobody slova a projevu, a svoboda slova a projevu je základním a zásadním předpokladem existence demokracie. Bez svobody slova a projevu, tedy bez diskuse, demokracie vůbec nemůže existovat, neboť o těchto návrzích nelze ani hlasovat, když o nich ani nesmíme mluvit.

Trestný čin nenávistného projevu je založen na presumpci viny. Když si někdo myslí, že proti němu je veden nenávistný projev, je to nenávistný projev. A dokazování, že není, je na obviněném.

Martina: To znamená, že všechny tyto zákony podle toho, co říkáte, jdou proti demokracii a proti svobodě projevu. Zakázat někomu mít strach, to musím říct, že to tedy soudruzi ve Velké Británii šli ještě dál.

Irena Válová: Soudruzi ve Velké Británii šli hodně daleko, myslím, že Orwell by se velmi divil. Já jsem si část jejich normy z roku 2003 vzala s sebou, a vytiskla jsem si návod, ve kterém se radí občanům, jak se dobře chovat, aby se nedostali do konfliktu se zákonem. Takže jim radí, jak vůči těmto skupinám lidí postupovat a jak tento zákon vykládat. A pak lépe pochopíme, jak tento návrh vznikl, a co nás čeká.

Takže, co je homofobní a transfobní incident z nenávisti? Je to cokoliv, o čem jste přesvědčena, nebo věříte, že to tak je. Znamená to, že jestliže jste přesvědčena, že nějaký incident mezi vámi a někým jiným se odehrál z nenávisti k homosexuálům, nebo transsexuálům, tak by měl být nahlášen, protože je to prostě tak. Transfobní a homofobní incident je každý incident, o kterém jste přesvědčena, že je transfobní, nebo homofobní. To je jedna zásada.

A teď vám řeknu, kdo může obětí tohoto homofobního a transfobního nenávistného incidentu. My bychom předpokládali, že když je to zákon, který je napsán pro homosexuály a transsexuály, a má je chránit před nenávistnými projevy, že odpověď zní, že homosexuál nebo transsexuál. Ale není tomu tak. A teď jsme u Orwella. Odpověď zní: Každý může být obětí homofobního nebo transfobního incidentu. A pokračuji dále, čtu, co k tomu ve Velké Británii sepsali: Můžete být obětí homofobního nebo transfobního nenávistného incidentu, pokud někdo věří, že jste homosexuál, nebo transsexuál, aniž byste jím byl. Takto to pojímá britské právo.

Musíme říct, že britské právo není pozitivní kontinentální právo, a už máme v Británii případ, kolovalo to na sociálních sítích, kdy policie začala vyšetřovat, a zatkla člověka, který odmítal svého souseda, který byl transsexuál, a považoval se za ženu, oslovovat jako ženu, a neustále ho oslovoval jako muže. Takže toto je případ nenávistného incidentu. A tento člověk byl skutečně zatčen, a britskou policií vyšetřován z nenávistného transfobního chování. Našla jsem i další případ, myslím, že se stal loni, kdy byl vyšetřován, a šel do vazby mladý muž s imigračním pozadím, který pokřikoval po transsexuální osobě, která pracovala u záchranky. Bylo to vyhodnoceno jako nenávistný projev, a tento muž byl vzat do vazby.

Znovu se vracím k tomu, že to není legrace, jakmile se zavádí nová skutková podstata, a rozšiřuje se katalog trestných činů, má to vždy důsledky. Policie tento způsob nové trestné činnosti začne vyšetřovat, a může se stát, jako to bylo například s domácím násilím, že se nám najednou zvedne trestná činnost, protože policisté a státní zástupci, kteří mají zákonnou povinnost tyto trestné činy vyhledávat, se najednou začnou soustředit na tuto skupinu, a začnou vyhledávat tyto myšlenkové a verbální trestné činy, takzvané činy z nenávisti, které jsou charakterizovány velmi chatrně. Znovu říkám, Orwell by se tomu asi dneska divil. Charakteristikou tohoto trestného činu je, že pokud si někdo myslí, že proti němu je veden nenávistný projev, tak je to nenávistný projev, a dokazování, že není, je samozřejmě na druhé straně, nikoliv na mé.

Martina: Což je vlastně už presumpce viny.

Irena Válová: Ano, presumpce viny.

Nemáme žádnou analýzu, že by naše společnost byla prodchnuta nenávistí k homosexuálům a transsexuálům, takže by bylo nutné je chránit, a udělat z nich zvláštní instituci pod ochranou

Martina: V obou případech, které jste uvedla, tak by mě potěšilo, kdyby onen soused oslovoval svého souseda tak, jak se on cítil být definován, potěšilo by mě i to, kdyby na záchranářku, nebo záchranáře, nikdo nepokřikoval. Ale na druhou stranu musím říct, že i vládní strategie tvrdí, že v Česku jsou lidé vůči LGBT tolerantní. A já ale začínám cítit jednu věc, že většina lidí už opravdu chce, ať je svými sexuálními odlišnostmi, potřebami, pocity, či nápady nikdo neobtěžuje. Ať si je provozují, ať homosexuálové uzavírají partnerství, ať transsexuálové mají možnost změnit pohlaví, ale ať to neustále nemusí přetřásat sněmovna, senát, vláda, diskusní pořady, noviny, prostě všichni. Vnímáte to také tak, nebo je to jenom povzdech zpovykaného pražského novináře?

Irena Válová: Ne, vnímám to podobně. Jsem přesvědčena, že tomuto okruhu trestných činů, nebo tomuto okruhu lidského chování, je přikládán větší význam, než má – ale pozor, z jedné i z druhé strany. Já bych teď chtěla mluvit docela smířlivě.

Martina: Já jsem to už vlastně říkala.

Irena Válová: Řekla jste to správně. Zabývá se tím sněmovna i novináři. Toto téma je pro některé lidi atraktivní, je to o intimních lidských záležitostech, které by za normálních okolností měly přece zůstávat v intimní sféře člověka, a ne v novinách, a teď myslím obecně, ať už mezi muži a ženami, nebo muži – muži, ženami – ženami. Opravdu bych nyní chtěla mluvit velmi smířlivě ke všem pohlavím, a ke všem preferencím, je to prostě neadekvátní. A jak jsme si na samém začátku říkali, že trestné činy, pokud mají být vymahatelné, a pokud mají být brány vážně, tak musíme cítit celospolečenskou potřebu takových trestných činů. Musí to být něco, co je negativní chování, které je ve společnosti velmi rozšířené, takže stát musí zasáhnout, a novou skutkovou podstatu a trestný čin zavést.

Ale my nemáme žádnou analýzu, ani od policie, ani od soudu, že by tato společnost byla prodchnuta nenávistí k homosexuálům a transsexuálům do takové míry, že by bylo nutné je chránit tak, jako naše české zlato a stříbro, a udělat z nich instituci, a této instituci zaručit ochranu, zvláštní instituci pod ochranou. Takže já to považuji za neadekvátní zrovna tak, jako považuji za neadekvátní trestný čin bez předběžného souhlasu se sexuálním stykem.

Návrh zákona o verbálních trestných činech vůči LGBT se ohání rovností, ale jeho obsahem je pravý opak

Martina: Návrh této normy se neustále ohání slovem rovnost, ale když si někdo vynucuje respekt zákonem, tak to přece nemá s rovností nic společného, je to pravý opak, je to vlastně vyvyšování se.

Irena Válová: Byť se ohání slovem „rovnost“, tak je to naopak. A myslím, že to vyplývá z toho, co jsme si teď řekli, že je to zvláštní trestný čin, namířený proti jednání vůči jedné, a velmi malé skupině lidí. A může se stát, že tito navrhovatelé, nebo ten, kdo chce zavést, aby takovéto jednání bylo trestné, že docílí toho, aby byl navržen trestný čin „privilegován.“

Martina: To znamená, že se to bude jmenovat trestný čin „privilegovaný“?

Irena Válová: Ne. Řekli jsme si, že tím, když homosexuálové a transsexuálové usilují o to, aby z nich byla instituce, proti které nesmí mířit trestné činy nenávistného projevu, tak riskujeme, že se nám z toho stane privilegovaný trestný čin. Oni řeknou, co je privilegovaný trestný čin. Je to jeden z důvodů, proč trestní právníci odmítali takzvanou Istanbulskou úmluvu, kde je navrhován privilegovaný trestný čin, a tento trestný čin se jmenuje nucené manželství, vynucené manželství. My už přece máme v obecném trestném zákonu vydírání, různé druhy násilí, únos, to všechno jsou obecné trestné činy, ale Istanbulská úmluva žádá, aby byl zaveden další, nový trestný čin „vynucené manželství“. Ale výsledkem je, že za vynucené manželství by byla nižší trestní sazba pobytu ve vězení než za vydírání, a to znamená, že to je privilegovaný trestný čin. Vydíráním někoho donutíte k manželství, ale nedostanete sazbu jako za vydírání, například osm let, ale jenom tři roky, protože je to zvláštní privilegovaný trestný čin, nucené manželství. Snad je srozumitelné, co nyní říkám, ale velké nebezpečí, které všechny tyto úvahy o rozšiřování katalogu trestných činů obsahují, spočívá v tom, že už máme obecné trestné činy vyhrožování, násilí, stalking, a to vše je popsáno v trestním zákoníku.

Martina: Ale my to vezmeme ještě jednou, a přidáme…

Irena Válová: Vezmeme to ještě jednou, a přidáme, že zvláštním trestným činem bude ne vyhrožování si lidí navzájem, ale vyhrožování homosexuálům, transsexuálům. O tom celou dobu mluvím. Já vůbec nejsem proti tomu, aby lidská konání, která obsahuje násilí, vyhrůžky, vydírání, a všechno, na čem se společnost dohodla, že je špatné a že je nutné to trestat, bylo u všech lidí stejně postižitelné. Ale proč má být z naší společnosti, z nás všech, vyloučena jedna skupina, která se stane institucí?

Martina: Která si bude rovnější.

Irena Válová: Pro niž bude trestný čin privilegovaný, bude jiný než pro jiné.
Naposledy upravil(a) pbd dne neděle 5. 9. 2021, 9:12:19, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Doplněn odkaz na zdroj
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Fx100d
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: yeelow (10.05.2010 22:04): njn, ty jsi ten dentální úchyl :D
Příspěvky: 928
Dal: 292 poděkování
Dostal: 515 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Fx100d »

Něco jiného je vyjádření názoru a něco jiného je nenávist. To, že někdo vyjádří obavu, ještě zdaleka nesplňuje znak nenávisti. To si asi paní Válová neuvědomuje. Také se ohání tím, že v ČR jsou lidé tolerantní. Kdyby byli lidé tolerantní, tak by asi takové zákony nikdo nenavrhoval, nebyli by pochody LGBT a lidé s menšinovou sexualitou by nebyli fyzicky napadáni. Naše společnost tolerantní není, jen si to někteří myslí. Další věc je, že si paní Válová neuvědomuje, že lze druhému ublížit i verbálně. Taková šikana ve škole může být velmi nebezpečná, ač se jedná pouze o verbální čin. Zrušení verbálních trestných činů, které podle této paní do demokracie nepatří, by znamenalo přestat potírat i šikanu, nebo přestat potírat nacistické projevy. Další argument, že zákon chrání velmi malý počet lidí je také naprosto lichý. Nebudeme tedy chránit ani děti? Dětí je přeci proti počtu dospělých minimum. Prostě, tento rozhovor je jeden nesmysl za druhým.
Pedofilie mi něco vzala, ale mnohem více dala. To, co mi vzala, bez toho se obejdu. To, co mi dala, už bych nikdy nechtěl ztratit.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 27
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 6076
Dal: 1232 poděkování
Dostal: 3014 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Kasz »

Já jsem to zase pochopil tak, že nejvíc jí vadí, že to je zákon, který by měl být přijatý na ochranu jisté skupiny lidí a nikoliv všech lidí. Rozhovor je příšerně dlouhý, jen jsem ho proletěl, ale nenávistné verbální projevy by měly být zakázány vůči všem lidem nebo skupinám lidí, bez ohledu na cokoliv.
Československá pedofilní komunita – již 12 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Fx100d
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: yeelow (10.05.2010 22:04): njn, ty jsi ten dentální úchyl :D
Příspěvky: 928
Dal: 292 poděkování
Dostal: 515 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Fx100d »

Kasz píše: neděle 5. 9. 2021, 11:45:58 Já jsem to zase pochopil tak, že nejvíc jí vadí, že to je zákon, který by měl být přijatý na ochranu jisté skupiny lidí a nikoliv všech lidí. Rozhovor je příšerně dlouhý, jen jsem ho proletěl, ale nenávistné verbální projevy by měly být zakázány vůči všem lidem nebo skupinám lidí, bez ohledu na cokoliv.
Ano s tímto tvrzením se souhlasit dá. Ale tvrzení, že verbální trestné činy nepatří do demokratické společnosti, je něco úplně jiného. Také si nemyslím, že by měl být nějaký speciální paragraf pro potírání nenávisti vůči LGBT+ lidem, stačilo by rozšířit stávající zákony, které již potírají nenávistné projevy z rasových a náboženských důvodů o důvody homofobní. Také souhlasím s tvrzením, že je těch zákonů příliš a už se v tom ani právníci a soudci přestávají orientovat. Neříkám, že celý rozhovor je úplně nesmyslný, ale spousta těch tvrzení nesmyslná jsou. Třeba tvrzení, že se nejedná o zrovnoprávnění, ale o povyšování LGBT+ lidí nad ostatní je prostě nesmysl, protože LGBT+ lidé prostě nemohou to, co mohou dělat ostatní (ač to nikomu neubližuje, např. nemohou vstoupit do manželství), pak narovnání těchto poměrů prostě není povyšování.
Pedofilie mi něco vzala, ale mnohem více dala. To, co mi vzala, bez toho se obejdu. To, co mi dala, už bych nikdy nechtěl ztratit.
Uživatelský avatar
Zappart
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 5
ve věku do: 36
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 133
Dal: 733 poděkování
Dostal: 131 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Zappart »

Fx100d píše: neděle 5. 9. 2021, 11:57:01 ... tvrzení, že se nejedná o zrovnoprávnění, ale o povyšování LGBT+ lidí nad ostatní je prostě nesmysl, protože LGBT+ lidé prostě nemohou to, co mohou dělat ostatní (ač to nikomu neubližuje, např. nemohou vstoupit do manželství), pak narovnání těchto poměrů prostě není povyšování.
Já souhlasím s tím, že se jedná o povyšování a paní to dobře vysvětluje, proč. Tady nejde o to, zda něco mohou , nebo nemohou, ale o nenávistné projevy a zákon se zaměří pouze na jednu skupinu, která tím bude povýšená nad ostatní. Zjednodušeně řečeno: jsi gay? nemohu ti nadávat. Jsi pedofil? Mohu ti nadávat podle libosti.
Uživatelský avatar
Fx100d
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: yeelow (10.05.2010 22:04): njn, ty jsi ten dentální úchyl :D
Příspěvky: 928
Dal: 292 poděkování
Dostal: 515 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Fx100d »

Zappart píše: pondělí 6. 9. 2021, 19:30:02

Já souhlasím s tím, že se jedná o povyšování a paní to dobře vysvětluje, proč. Tady nejde o to, zda něco mohou , nebo nemohou, ale o nenávistné projevy a zákon se zaměří pouze na jednu skupinu, která tím bude povýšená nad ostatní. Zjednodušeně řečeno: jsi gay? nemohu ti nadávat. Jsi pedofil? Mohu ti nadávat podle libosti.
Proto by právě mělo být nezákonné projevovat nenávist vůči komukoliv. Na to by se totiž ani nemusel vytvářet nový paragraf, stačilo by stávající paragraf upravit tím, že z něj vymažu náboženství, rasu a pod. Protože nyní vlastně pode této logiky jsou lidé věřící, nebo odlišného etnika chráněni oproti ostatním a jsou tedy povyšováni nad ostatní. Takže u věřícího je to v pořádku a u gaye ne?
Pedofilie mi něco vzala, ale mnohem více dala. To, co mi vzala, bez toho se obejdu. To, co mi dala, už bych nikdy nechtěl ztratit.
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Příspěvky: 1008
Dal: 1274 poděkování
Dostal: 527 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Dreamer »

Njn, existuje prostě koncept "chráněných skupin", které si historicky užily nebo stále užívají spoustu neopodstatněné nenávisti a její projevy jsou zakázány zákonem. Osobně s tím nemám moc problém. BTW ačkoli Twitter má ve svých podmínkách užívání jasně řečeno, že účty šířící myšlenku že "pedofilie = sexuální orientace" budou nekompromisně blokovány (což je neuvěřitelně nefér), tak pedofily nejspíš interně považují za chráněnou menšinu. Několikrát jsem tam reportoval tweety kde nás lidé stavěli ke zdi, s odůvodněním že se jedná o "projev nenávisti k chráněné menšině", a všechny ty reporty vždy vzali vážně a tweety odstranili...
Uživatelský avatar
Daniel
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: O každé dívence smýšlej, chovej se k ní a jednej s ní tak, jako by to byla tvoje milovaná dcera.
Příspěvky: 521
Dal: 522 poděkování
Dostal: 669 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Daniel »

Fx100d píše: pondělí 6. 9. 2021, 19:53:01 Proto by právě mělo být nezákonné projevovat nenávist vůči komukoliv.
To zní principiálně dobře, nicméně moje otázka zní, kdo bude rozhodovat o tom, co je nenávistný projev, a co není. Nenávist jako každá jiná emoce totiž může být dosti subjektivní záležitost.

Pokud mohu dát nějaký příklad, tak kdybych měl vybrat nejnenávistnější výroky našich polistopadových politiků, tak by to u mě jednoznačně vyhrát Miroslav Sládek a Jiří Dienstbier. Miroslav Sládek by to u mne vyhrál za výrok, že narodit se jako cikán by mělo být samo o sobě trestné a Jiří Dienstbier za výrok, že zbraně by neměly sloužit k ochraně zdraví a života lidí, ale k ochraně majetku. Skoro vždy, když si na některý z těchto výroků vzpomenu a trochu se nad ním zamyslím, tak mnou začnou projíždět vlny horka, začne se mě zmocňovat vztek, dostavují se pocity frustrace a bezmoci a hlavou se mi honí myšlenky na porušení šestého (pro bratry katolíky pátého) přikázání. Jak si do háje někdo může dovolit nahlas říct, nebo jenom i naznačovat, že někteří lidé by neměli mít právo na život (případně na svobodný život), a to na základě skutečností, které oni sami nemohli ovlivnit. A jak si do prdele někdo může dovolit nahlas říct, nebo jenom i naznačovat, že ochrana majetku je důležitější, než ochrana lidských životů. A jak si někdo může dovolit chovat se takto neskutečně arogantně, dál sedět v zákonodárném sboru, cítit se morálně nadřazeně a přitom se na sebe každý den ráno dívat do zrcadla. No a už se zase rozčiluju. Ale co já vím, třeba ani pan Sládek, ani pan Dienstbier nemají doma zrcadlo.

Pokud si dobře vzpomínám, tak Miroslav Sládek se za svoje vystupování nakonec stal předmětem zájmu orgánů činných v trestním řízení a poslanecká sněmovna rozhodla v jeho případě o zbavení poslanecké imunity a vydání k trestnímu stíhání. Nicméně v případě Jiřího Dienstbiera se nic takového nestalo. A já se ptám, proč? Protože je to pan Jíří Dienstbier? Nebo proto, že většinu lidí nechává jeho výrok chladným? A znovu se ptám, kdo bude rozhodovat o tom, co nenávistný výrok ještě je, a co už není?

Pokud můžu říct něco za sebe, tak bych si přál žít v zemi, kde lidé budou moci svobodně říct, že všechny pedofily by měli povinně vykastrovat a já jím budu moci stejně svobodně (byť třeba anonymně) sdělit, že si pletou pojmy a dojmy a že pedofilie nerovná se sexuální zneužívání. Pokud lidé přijdou o možnost říct otevřeně svoje názory, přijdeme o možnost svobodně diskutovat. Lidé si pak stejně budou říkat svoje, jenom to budou říkat doma za zavřenými dveřmi. A obávám se také toho, že úměrně s tlakem na to, co se říkat může a co ne, poroste i jejich hněv a frustrace. Zažil jsem ještě konce doby komunismu a pamatuji se na to, že rodiče mluvili jinak na veřejnosti, jinak doma a ještě trochu jinak doma v situaci, když měli za to, že je děti neposlouchají. Nestojím o to, aby se tohle vrátilo.

A stejně tak si přeji žít v zemi, kde orgány činné v trestním řízení budou okamžitě jednat v situaci, kdy mi někdo učiní konkrétní vyhrůžku, nebo kdy někdo začne vyzývat k násilí druhé, a kde mi stát dá možnost bránit se potenciálním agresorům. A jsem rád, že v takové zemi žiji.

A co se obou výše zmíněných pánů týče, tak i v tomto případě jsem vlastně nakonec rád, že o jejich dalším politickém působení nerozhodl soud, ale že rozhodli voliči.
Všichni dospělí byli nejdříve dětmi. Ale málokdo se na to pamatuje.
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Uživatelský avatar
Fx100d
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: yeelow (10.05.2010 22:04): njn, ty jsi ten dentální úchyl :D
Příspěvky: 928
Dal: 292 poděkování
Dostal: 515 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Fx100d »

Daniel píše: čtvrtek 16. 9. 2021, 17:48:43 Pokud lidé přijdou o možnost říct otevřeně svoje názory, přijdeme o možnost svobodně diskutovat.
Jak říkám, projev nenávisti a vyslovení názoru je diametrálně rozdílná věc. I nesouhlas se dá vyjádřit slušně, bez urážek a bez vyzývání k násilí proti skupině obyvatel. Mohu klidně říci, že romové jsou z většiny nepřizpůsobiví a je potřeba to nějak řešit, ale něco jiného je říci, že by se romové měli střílet. A na to přesně narážím. U politiků je samozřejmě situace trochu složitější, protože mají imunitu a mohou si lhát a dehonestovat jakoukoliv skupinu lidí prakticky bez omezení. Babiš, nebýt politikem, tak už také dávno stojí před soudem, nebo už dávno sedí za mřížemi. Nicméně si myslím, že politik by se měl jakýchkoliv nenávistných, nebo dehonestujících vět úplně zdržet. Například to, co prohlásil Zeman nedávno vůči transgender lidem, by si vůbec prezident dovolit neměl.

Ono totiž obecně se ztrácí úcta mezi lidmi. A internet svou zdánlivou anonymitou k tomu jen přispívá. Do očí by to kolikrát takoví lidé neřekli.
Pedofilie mi něco vzala, ale mnohem více dala. To, co mi vzala, bez toho se obejdu. To, co mi dala, už bych nikdy nechtěl ztratit.
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Příspěvky: 1008
Dal: 1274 poděkování
Dostal: 527 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Dreamer »

Daniel píše: čtvrtek 16. 9. 2021, 17:48:43Miroslav Sládek by to u mne vyhrál za výrok, že narodit se jako cikán by mělo být samo o sobě trestné a Jiří Dienstbier za výrok, že zbraně by neměly sloužit k ochraně zdraví a života lidí, ale k ochraně majetku
Danieli ty dva výroky jsou nesrovnatelné. Sládek zaútočil na jasně definovanou skupinu lidí, které chtěl odebrat práva jen za to, že se narodili, kdežto Dientsbier jen vyjádřil názor na nějakou problematiku, bez projevu nenávisti.

Touto logikou bys mohl stejně odsoudit každého, kdo třeba odmítá přijímat imigranty, např. ve jménu neslučitelné kultury, odlišného náboženství, nebo prostě proto, že bychom možná museli snížit svůj životní standard. Vždyť ve svých zemích hladoví a umírají - jak si doprdele může někdo dovolit naznačovat, že nějaká kultura nebo životní standard je důležitější, než jejich životy?

Opravdu je rozdíl mezi projevem a podněcováním k nenávisti a vyjádřením politického názoru.
Uživatelský avatar
Daniel
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: O každé dívence smýšlej, chovej se k ní a jednej s ní tak, jako by to byla tvoje milovaná dcera.
Příspěvky: 521
Dal: 522 poděkování
Dostal: 669 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Daniel »

Dreamer píše: čtvrtek 16. 9. 2021, 20:33:11
Daniel píše: čtvrtek 16. 9. 2021, 17:48:43Miroslav Sládek by to u mne vyhrál za výrok, že narodit se jako cikán by mělo být samo o sobě trestné a Jiří Dienstbier za výrok, že zbraně by neměly sloužit k ochraně zdraví a života lidí, ale k ochraně majetku
Danieli ty dva výroky jsou nesrovnatelné. Sládek zaútočil na jasně definovanou skupinu lidí, které chtěl odebrat práva jen za to, že se narodili, kdežto Dientsbier jen vyjádřil názor na nějakou problematiku, bez projevu nenávisti.
Dovoluji si nesouhlasit. A pokusím se vysvětlit, co mě na Dientsbierově výroku tak rozčílilo.

Existuje několik věcí, které považuji za nepřekročitelné. Jednou z nich je, že život každého člověka má před Bohem stejnou hodnotu, a že i když žijeme na různých místech země, v různých kulturách a máme různé společenské postavení, tak nelze srovnávat hodnotu dvou lidských životů. A další s nich je, že hodnotu lidského života nelze poměřovat s hodnotou majetku či jakéhokoliv pozemského statku. Samozřejmě si uvědomuji, že je to spíše taková ideální představa popisující, jak by věci měly vypadat, a ne jak v praxi vypadají. A stejně tak si uvědomuji, že ve světě, kde hodně lidí umírá na podvýživu či absenci lékařské péče, ve světě, kde jsme někdy nuceni zabíjet druhé či omezovat jejich práva, abychom ochránili své blízké, a ve světě, kde palestinští arabové veřejně deklarují, že život jednoho žida má stejnou hodnotu jako život dvou tisíc arabů, tak tedy v takovémto světě je to přímo nedosažitelná představa. Nicméně to nic nemění na tom, že tyto dvě věci považuji za nepřekročitelné.

Kdyby pan Dientsbier řekl, že není důvod, aby lidé nosili zbraně, protože patříme k nejbezpečnějším zemím na světě, bylo by to vyjádření názoru na problematiku a dalo by se o něm v klidu diskutovat. To samé by platilo, kdyby řekl, že není důvod, aby lidé měli zbraně, protože v opačném případě hrozí jejich zneužívání. Dokonce i kdyby ve svém výroku vynechal zmínku o převážení peněz a omezil ho na konstatování, že není důvod, aby lidé nosili zbraně jen proto, aby si zvyšovali vlastní pocit bezpečnosti, aniž by pro to byl vážný důvod, tak i to by bylo vyjádření názoru na problematiku. Jenže pan Dientsbier se vyjádřil tak, jak se vyjádřil. A ve svém vyjádření se dopustil srovnání ochrany, kterou si zasluhují zdraví a životy lidí s ochranou, kterou si zasluhuje majetek, přičemž tomu druhému přiřadil vyšší důležitost.

A že tím nechtěl vyvolat žádnou nenávist? Ano, nejspíš nechtěl. Ale to nic nemění na tom, že se mu podařilo vyvolat nejenom pocity nenávisti, ale i pocity rozdělení na "my" a "oni" a pocity nepřátelství k druhé straně. Stejně tak si ale myslím, že ani panu Sládkovi nešlo primárně o vyvolávání nenávisti. Sice mu do hlavy nevidím (díky Bohu za to), ale tipuji, že mu nešlo o nic víc, ani o nic méně, než získat pár voličských hlasů navíc. Buďme rádi, že mu tato strategie nakonec nevyšla.

A že se pan Dientsbier možná jenom nešťastně vyjádřil? Ano, i to se v životě stává. Sice není možné vzít svá slova zpět, ale vždy je možné se za svá slova omluvit. Předpokládám, že panu Dientsbierovi je známo, jakou reakci jeho slova vyvolala, a že je mu rovněž známo, že se pro ně vžil pojem "dienstbierovská logika". Nicméně neslyšel jsem o tom, že by z jeho strany k omluvě někdy došlo.

A že jeho projev na první pohled nevypadá jako typická hate speech? Ano, to skutečně nevypadá. Nicméně to, že někdo nebo něco nevypadá jako typický příslušník svého druhu, ještě neznamená, že jím není. Já asi také nejspíš nevypadám jako to, co si většina lidí představí pod pojmem typický pedofil. A přesto pedofilem jsem. Mimochodem, Dreamere, ten úplně nejnenávistnější projev, jaký jsem kdy v životě četl, měl podobu ceníku. Prostě na první pohled takový úplně obyčejný ceník zboží a služeb o pěti položkách. S ním se ani pan Sládek, ani pan Dientsbier opravdu neḿůžou srovnávat. Pokud by tě zajímaly podrobnosti, tak kopie ceníku je dodnes uložena na novinky.cz.

Tak co, Dreamere, přesvědčil jsem tě o tom, že i když nelze srovnávat pana Sládka a Dientsbiera, tak jejich výroky srovnatelné jsou? No, vlastně očekávám, že jsem tě nepřesvědčil. A to právě z důvodu, který jsem psal v předchozím příspěvku. A totiž že nenávist je emoce a emoce jsou značně subjektivní záležitost.

Principiálně jsem pro trest smrti. A praxi ho ale odmítám, a to kvůli možnosti justičního omylu. Stejně tak jsem principiálně pro trestání za nenávistné výroky, ale v praxi to odmítám z důvodu subjektivity lidských emocí. A nejenom to, dokonce mám za to, že slova popisující lidské emoce, tj. slova jako radost, smutek, strach, nenávist a závist, tak takováto slova by se v trestním zákoníku ani ve výrocích soudů neměly v ideálním případě vůbec vyskytovat. Mám za to, že v trestním zákoníku a v rozsudcích soudů by se měli vyskytovat slova popisující lidské činy.

A jestli jsem do života druhých lidí přinášel radost či smutek, a jestli jsem druhým lidem přál štěstí, či jim záviděl jejich úspěch, tak za to ať mě jednoho dne soudí Bůh. Ale ne soudce v taláru.
Všichni dospělí byli nejdříve dětmi. Ale málokdo se na to pamatuje.
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Uživatelský avatar
Fx100d
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: yeelow (10.05.2010 22:04): njn, ty jsi ten dentální úchyl :D
Příspěvky: 928
Dal: 292 poděkování
Dostal: 515 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Fx100d »

Opět, Danieli, podotýkám, že emoce a myšlenky opravdu soudit nelze (jelikož v Boha nevěřím, tak nevěřím, že by tě kdokoliv za ně soudil i po smrti). Jenže mít nějakou myšlenku není čin, ale vyslovit jí, to už čin je. Takže je veliký rozdíl, když si o někom něco myslím, když svou myšlenku vyslovím a úplně něco jiného je, když nabádání ostatní, aby se podle té myšlenky za chovali. To samé platí i o emocích.

Podle tvého příspěvku je tedy v pořádku nechat dítě posmívat se postiženému a nijak na to nereagovat? Podle mého není. Dítěti bych jasně vysvětlil, že takové chování není v pořádku, protože dotyčný si za to postižení sám nemůže.

Ono v těch zákonech také není napsáno, že někoho nesmíš nenávidět, ale že tu nenávist nesmíš šířit a nabádal k ní ostatní. A to je ten kámen úrazu.
Pedofilie mi něco vzala, ale mnohem více dala. To, co mi vzala, bez toho se obejdu. To, co mi dala, už bych nikdy nechtěl ztratit.
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Příspěvky: 1008
Dal: 1274 poděkování
Dostal: 527 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Dreamer »

Daniel píše: úterý 28. 9. 2021, 1:09:48 Tak co, Dreamere, přesvědčil jsem tě o tom, že i když nelze srovnávat pana Sládka a Dientsbiera, tak jejich výroky srovnatelné jsou? No, vlastně očekávám, že jsem tě nepřesvědčil. A to právě z důvodu, který jsem psal v předchozím příspěvku. A totiž že nenávist je emoce a emoce jsou značně subjektivní záležitost.
Nepřesvědčil, Danieli :). Mě prostě připadá, že vyjádření "každý by měl možnost bránit svůj majetek se zbraní v ruce" je jen vyjádření názoru, a nenávist tam nevidím. Stejně tak nevidím nenávist v tom odkazovaném ceníku za dívky a ženy, i když považuji za velmi hloupé stanovovat ceny podle rasy nebo víry.

Sám si nejsem jistý, kde je ta hranice, kde svoboda slova má mít ještě přednost před ochranou společnosti. Nejraději bych žil ve světě, kde je svoboda slova absolutní, ale výroky založené na lžích, výmyslech nebo "neúplných pravdách", nebo politika vedoucí k utrpení kohokoliv prostě nemá šanci na masivní rozšíření a získání větší než zanedbatelné podpory. Vzdělání, více důrazu na historii a humanitní obory, důsledný fact-checking na sociálních sítích a v médiích, a jednou možná i povinná identifikace každého, kdo se rozhodne vyslovit nebo šířit nějaký názor... to by mohly být nástroje, jak takové prostředí vytvořit.
Uživatelský avatar
Daniel
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: O každé dívence smýšlej, chovej se k ní a jednej s ní tak, jako by to byla tvoje milovaná dcera.
Příspěvky: 521
Dal: 522 poděkování
Dostal: 669 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Daniel »

Dreamer píše: středa 29. 9. 2021, 10:02:29 Nepřesvědčil, Danieli :). Mě prostě připadá, že vyjádření "každý by měl možnost bránit svůj majetek se zbraní v ruce" je jen vyjádření názoru, a nenávist tam nevidím. Stejně tak nevidím nenávist v tom odkazovaném ceníku za dívky a ženy, i když považuji za velmi hloupé stanovovat ceny podle rasy nebo víry.
Vážně? Že se neshodneme na hodnocení výroku pana Dienstbiera jsem čekal, ale tohle mne překvapuje. Už jenom samotný fakt, že někdo obchoduje s lidskými bytostmi mi přijde jako výraz neúcty až nenávisti k životu a k lidské důstojnosti. Dále skutečnost, že devítileté otrokyně jsou nejžádanější a tudíž nejdražší. Předpokládám, že většina lidí ví, co ta devítiletá věková hranice znamená, a že se tedy nejedná o služky do domácnosti, ani o holčičky na hraní, ale o sexuální otrokyně. A nakonec ta cena. 3700 Kč za kus. To jako fakt? Do prdele, to už i nová pistole stojí šestkrát víc! No a aby toho nebylo málo, tak s tímto ceníkem jsem měl možnost seznámit se právě v době, kdy mojí dceři bylo devět let.

Ten ceník považuji za největší projev nenávisti a pohrdání, s jakým jsem se kdy setkal. Nenávisti a pohrdání vůči lidskému životu, ženství, dětem, rodině a vůbec vůči všemu, co je mi drahé a čem mi záleží. Je to pro mě něco jako, jak to jen říct, prostě něco jako koncentrovaná nenávist v tekutém skupenství. A říkám si, že snad ani němečtí nacisté neprojevovali tak silnou nenávist a pohrdání vůči židovským dětem. Ti je alespoň většinou ihned po příjezdu do koncentračních táborů oddělovali od rodičů a posílali do plynových komor. Omlouvám se, jestli to někomu připadá jako příliš morbidní srovnávání, ale já sám kdybych si měl vybrat, zda chci zažít několik let týrání, zneužívání a znásilňování a vyjít z nich jako zmrzačený člověk se zlomenou duší, nebo zda chci absolvovat okamžitou návštěvu plynové komory, asi bych volil druhou variantu. I když je pravda, že i mezi německými nacisty se našli kreatury typu doktora Mengeleho, co se vyžívali v mučení dětí.

Každopádně děkuji za upřímnou odpověď. Je to zvláštní jak odlišně reagujeme na podněty.

A pro jistotu ještě jednou opakuji, vůbec mi nevadí, že pan Dienstbier diskutuje o vlastnictví a nošení zbraní. To je zcela legitimní diskuze. Vadí mi srovnávání ochrany lidského života s ochranou majetku.
Všichni dospělí byli nejdříve dětmi. Ale málokdo se na to pamatuje.
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Příspěvky: 1008
Dal: 1274 poděkování
Dostal: 527 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Dreamer »

Daniel píše: středa 29. 9. 2021, 14:01:00 Vážně? Že se neshodneme na hodnocení výroku pana Dienstbiera jsem čekal, ale tohle mne překvapuje. Už jenom samotný fakt, že někdo obchoduje s lidskými bytostmi mi přijde jako výraz neúcty až nenávisti k životu a k lidské důstojnosti.
Já to samozřejmě také vnímám jako výraz neúcty k ženám/dívkám a jejich životu, a také jako něco, co naše společnost nemůže v žádném případě akceptovat. Ale nenávist tam nevidím, jen neúctu. Nenávist způsobenou (nejspíš oprávněným) hněvem vidím spíš ve tvé reakci, namířenou k tomu Islámskému Státu. Věřím, že tu nenávist dokážeš cílit na konkrétní lidi a negeneralizovat tak, abys ji namířil proti islámu nebo všem muslimům obecně ;).

Jinak v tom videu na Novinkách vidím pár chlapů s blbejma kecama. Takových bys u nás našel taky dost. V článku jsem nenašel žádný věrohodný zdroj na ten ceník, a ani nic, co by jeho existenci dokazovalo. Vzhledem k tomu, co o IS víme, sice není příliš důvodů o něm pochybovat - ale když to v tobě vyvolává tak silné emoce, možná by stálo za to, si zdroj té zprávy ověřit.
Naposledy upravil(a) Dreamer dne středa 29. 9. 2021, 14:31:46, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
podivin
Správce poradny
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 2
ve věku do: 40
Výkřik do tmy: Srdce plné lásky přetéká v slzách očima *** Když někoho miluješ, znamená pro tebe víc než ty sám a chceš pro něj jen to nejlepší, ikdyby to tobě mělo působit bolest *** Ikdyž jsou to "jen" děti, mají mou úctu a chovám se k nim slušně *** Moc, peníze ani sex nemůžou nahradit dětskou radost, smích a lásku. *** Čiň, co chceš, pokud nikomu neškodíš *** Každý čin se ti třikrát vrátí
Příspěvky: 1100
Dal: 923 poděkování
Dostal: 507 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od podivin »

Danieli, ale on tam neupředňostňuje ochranu majteku před ochranou života.
Já osobně si myslím, že doopravdy v zásadě není důvod, aby u sebe lidi nosili zbraně. Já bych byl pro velkou restrikci v oblasti, v oblasti zbraní, protože samozřejmě asi je logické, že u sebe může mít zbraň někdo, kdo převáží třeba větší obnosy, obnosy peněz, ale aby nám prostě po ulici chodili ozbrojení lidé jenom proto, že mají dobrý pocit, že si zvyšují bezpečnost svoji vlastní, aniž by pro to byl jakýkoliv doopravdy vážný důvod, tak to mně nepřijde úplně šťastné.
On jenom vyjádřil názor, že zbraň mohou a měli by logicky nosit lidé, kteří chrání nějaký drahocený majetek (který se logicky sám ochránit nedokáže a mohl by se stát terčem útoku organizované skupiny), ale že nevidí důvod, aby v naší dost bezpečné společnosti požadoval každý právo nosit zbraň jen proto, aby měl pocit většího bezpečí. Samozřejmě tím nijak nesnižuje hodnotu lidského života, jen tu ochranu přenáší na policii. Případně, jak se obvykle děje, velmi důležité osoby obvykle také mají ochranku, která zbraně také má. On pouze nechce, aby si zbraň mohl pořídit jakýkoliv cholerik, který by ji pak vytahoval na každého, kdo ho jen trochu namíchne.
Je mi krásně smutno. Tequila chutná nejlíp se solí. Při sprchování není vidět pláč. S plným srdcem lásky žiji prázdné dny.
Now I know that I am a dreamer, Believing in a world that isn't there
You are my little something, It's like you came from nothing, And now you're everything to me
Život nemá tlačítko Restart - promrhané roky nelze vrátit a prožít znovu
Uživatelský avatar
Daniel
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: O každé dívence smýšlej, chovej se k ní a jednej s ní tak, jako by to byla tvoje milovaná dcera.
Příspěvky: 521
Dal: 522 poděkování
Dostal: 669 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Daniel »

podivin píše: středa 29. 9. 2021, 14:24:45 On jenom vyjádřil názor, že zbraň mohou a měli by logicky nosit lidé, kteří chrání nějaký drahocený majetek (který se logicky sám ochránit nedokáže a mohl by se stát terčem útoku organizované skupiny), ale že nevidí důvod, aby v naší dost bezpečné společnosti požadoval každý právo nosit zbraň jen proto, aby měl pocit většího bezpečí. Samozřejmě tím nijak nesnižuje hodnotu lidského života, jen tu ochranu přenáší na policii. Případně, jak se obvykle děje, velmi důležité osoby obvykle také mají ochranku, která zbraně také má. On pouze nechce, aby si zbraň mohl pořídit jakýkoliv cholerik, který by ji pak vytahoval na každého, kdo ho jen trochu namíchne.
Mám pocit, že v hodnocení výroku pana Dienstbiera se začínáme točit v kruhu. Dobrá, můžeme se tedy alespoň shodnout na tom, že se neshodneme? :D

Jinak pokud by tě to zajímalo, tak z okruhu žadatelů o střelné zbraně jsou vyloučeny osoby trpící nemocí ovlivňující psychomotorické funkce (tedy například epileptik by měl smůlu), osoby trpící nemocí ovlivňující vnímání reality (schizofrenik by měl smůlu) a osoby s oslabeným sociálním cítěním (sociopat by měl smůlu). K žádosti o zbrojní průkaz patří potvrzení od obvodního lékaře, jeho povinností pak je poznamenat si to do zdravotní dokumentace a v případě výskytu nepříznivé zdravotní diagnózy informovat policii.

Dále jsou samozřejmě vyloučeny osoby se záznamem v rejstříku trestů (přičemž policie bere v úvahu celou trestní historii, nikoliv pouze výpis), jsou vyloučeny osoby s vážnými záznamy v rejstříku přestupků (na přípravném kurzu jsme dostali varování, že za řízení pod vlivem alkoholu či účasti na hospodské rvačce o zbrojní průkaz přijdeme) a osoby, které nesložili předepsané zkoušky.

Cholerici vyloučeni nejsou. Stejně jako nejsou vyloučeni pedofilové ;)
Všichni dospělí byli nejdříve dětmi. Ale málokdo se na to pamatuje.
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Uživatelský avatar
podivin
Správce poradny
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 2
ve věku do: 40
Výkřik do tmy: Srdce plné lásky přetéká v slzách očima *** Když někoho miluješ, znamená pro tebe víc než ty sám a chceš pro něj jen to nejlepší, ikdyby to tobě mělo působit bolest *** Ikdyž jsou to "jen" děti, mají mou úctu a chovám se k nim slušně *** Moc, peníze ani sex nemůžou nahradit dětskou radost, smích a lásku. *** Čiň, co chceš, pokud nikomu neškodíš *** Každý čin se ti třikrát vrátí
Příspěvky: 1100
Dal: 923 poděkování
Dostal: 507 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od podivin »

Dobrá, shodneme se, že se neshodneme :) Asi to prostě jen jinak chápeme. Netuším, v čem měla být ta změna, jestli zlehčovala nebo úplně zrušila ty podmínky, ale mně osobně se ta pravidla zdají být OK, že člověk musí být psychicky zdravý a bezúhonný a musí složit zkoušky. Pokud se nepletu, v některých amerických státech ale stačí přijít do obchodu a jen na základě ID si zbraň koupit (výuka používání a péče o zbraň je už věc kupujícího). A možná právě o podobný způsob se někteří snažili, čehož bych se v českém prostředí docela bál, protože američani jsou hrdí vlastenci a také (myslím si) respektují osobní vlastnictví druhých, což (řekl bych) v ČR dost chybí, takže se obávám, že by pak na sebe lidé vytahovali zbraň i jen za blbosti typu "on mi vjel na parkovací místo, kam jsem chtěl zajet, tak jsem ho zastřelil" nebo by docházelo ke zbytečným zraněním. A to jen za cenu toho, aby se lidi mohli cítit jako machři, že mají u sebe opravdovou zbraň. Podobně jako se někteří asi cítí nějak líp, že si koupí značku na auto KING 007.

Nicméně zpět, ten výrok nechápu tak, že by snižoval cenu lidského života pod cenu majetku.
Je mi krásně smutno. Tequila chutná nejlíp se solí. Při sprchování není vidět pláč. S plným srdcem lásky žiji prázdné dny.
Now I know that I am a dreamer, Believing in a world that isn't there
You are my little something, It's like you came from nothing, And now you're everything to me
Život nemá tlačítko Restart - promrhané roky nelze vrátit a prožít znovu
Uživatelský avatar
Daniel
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: O každé dívence smýšlej, chovej se k ní a jednej s ní tak, jako by to byla tvoje milovaná dcera.
Příspěvky: 521
Dal: 522 poděkování
Dostal: 669 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Daniel »

podivin píše: středa 29. 9. 2021, 15:49:38 Pokud se nepletu, v některých amerických státech ale stačí přijít do obchodu a jen na základě ID si zbraň koupit (výuka používání a péče o zbraň je už věc kupujícího).
I u nás existují zbraně, které lze zakoupit bez zbrojního průkazu jen na základě OP. Jsou to třeba historické zbraně, plynové zbraně, vzduchovky, odborně znehodnocené zbraně a jednoranové nebo dvouranové perkusní pistole. Dlouhodobě je ale spíše snaha podmínky zpřísňovat, než rozvolňovat. Například zmiňované perkusní pistole, což jsou principiálně historické zbraně v moderním provedení, se od letošního února musí povinně registrovat na policii a policie je oprávněna zbraň zabavit, pokud držitel nesplňuje podmínky bezúhonnosti. U nás jsou asi nejznámější pistole této kategorie Gladiatory. V lednu jsem si jednu koupil. Má to komplikované nabíjení, jsi omezený na dva výstřely a je poměrně obtížné přesně zamířit, ale jako obranná zbraň na krátkou vzdálenost asi dostačující.

A pokud si chceš koupit normální pistoli nebo revolver, tak na to ti u nás nestačí ani zbrojní průkaz, je potřeba ještě navíc zajít na policii a požádat o povolení koupit zbraň, povolení vlastnit zbraň a povolení nosit zbraň, a až teprve po předložení zbrojního průkazu a schváleného povolení je možné zbraň zakoupit. A samozřejmě jenom jednu, pro zakoupení další pistole je nutné podat novou žádost.
Všichni dospělí byli nejdříve dětmi. Ale málokdo se na to pamatuje.
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Uživatelský avatar
Daniel
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: O každé dívence smýšlej, chovej se k ní a jednej s ní tak, jako by to byla tvoje milovaná dcera.
Příspěvky: 521
Dal: 522 poděkování
Dostal: 669 poděkování

Re: Irena Válová 2. díl: Myšlenkové trestné činy by v demokracii neměly existovat. Omezují svobodu slova... (Svobodné Un

Nový příspěvek od Daniel »

Dreamer píše: středa 29. 9. 2021, 14:14:58 Já to samozřejmě také vnímám jako výraz neúcty k ženám/dívkám a jejich životu, a také jako něco, co naše společnost nemůže v žádném případě akceptovat. Ale nenávist tam nevidím, jen neúctu. Nenávist způsobenou (nejspíš oprávněným) hněvem vidím spíš ve tvé reakci, namířenou k tomu Islámskému Státu. Věřím, že tu nenávist dokážeš cílit na konkrétní lidi a negeneralizovat tak, abys ji namířil proti islámu nebo všem muslimům obecně ;).
Když pominu bezprostřední nával emocí (o který jsem se nikým nepodělil a který do rána vyprchal), tak moje reakce na zveřejněný ceník vypadala tak, že jsem poslal 3.700 Kč na pomoc uprchlíkům do Sýrie a dalších 3.700 Kč na pomoc uprchlíkům do Iráku. Od té doby přispívám na projekty na blízkém východě více méně pravidelně. Je pak docela milé, když člověk dostane email, že se za vybrané peníze podařilo vybavit školu. Ano, moje reakce byla jednoznačně namířená proti islámskému státu. Ale za nenávistnou bych ji nepovažoval. I když si dovedu představit, že fundamentální muslimové z řad bojovníků islámského státu by s mým hodnocením nemuseli souhlasit.
Dreamer píše: středa 29. 9. 2021, 14:14:58 Jinak v tom videu na Novinkách vidím pár chlapů s blbejma kecama. Takových bys u nás našel taky dost. V článku jsem nenašel žádný věrohodný zdroj na ten ceník, a ani nic, co by jeho existenci dokazovalo. Vzhledem k tomu, co o IS víme, sice není příliš důvodů o něm pochybovat - ale když to v tobě vyvolává tak silné emoce, možná by stálo za to, si zdroj té zprávy ověřit.
Ten odkaz na novinky jsem uvedl proto, že ho na fóru kdysi zmínil Gabriel. Ale protože se mi tomu tenkrát nechtělo věřit, tak jsem zkoušel hledat. Původní zdroj jsem sice nenašel, vlastně ani nevím, jestli islámský stát měl nějaké oficiální webové stránky a v jakém asi mohly být jazyce, nicméně podobné informace jsem nalezl i na dalších webech. Teď jsem to zkusil znovu a nalezl třeba článek na wikipedii. Takže to považuji za věrohodnou informaci.
Všichni dospělí byli nejdříve dětmi. Ale málokdo se na to pamatuje.
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ