Právní dimenze komerčního sexuálního zneužívání dětí (Lucie Veverková, absolventská práce, 2010)

Diskuze o problematice dětí.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3341
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1429 poděkování

Právní dimenze komerčního sexuálního zneužívání dětí (Lucie Veverková, absolventská práce, 2010)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Úvod

Komerční sexuální zneužívání bylo dlouhou dobu dosti tabuizované téma. I postavení dítěte nebylo takové jako dnes. Významnou roli hraje vydávání a přijímání dokumentů, které upravují dětská práva. Změnil se i systém pomoci těmto obětem a také trestání pachatelů. Pokud chceme pomoci obětem, musíme se podívat na tento fenomén, jako na celek, ke kterému neodmyslitelně patří i právní úprava.
Cílem mé práce je poskytnout základní informace o problematice komerčního sexuálního zneužívání, a sice s důrazem na jeho právní úpravu v České republice a na mezinárodně uznávané dokumenty. Práci jsem zpracovala na základě studia odborné literatury, elektronických zdrojů a na základě zkušeností, které jsem nabyla během praxe.
Nejprve představím Pojem, příčiny, následky a pachatele komerčního sexuálního zneužívání. Ve druhé kapitole popisuju a ozřejmuji jednotlivé trestné činy, které se k tomuto tématu vážou. Třetí kapitola pojednává o dokumentech týkající se ochrany dětí před komerčním sexuálním zneužíváním. Tato kapitola také obsahuje stručný přehled a popis nejnovější mezinárodní dokumentů, které se vážou k tomuto tématu. Čtvrtá kapitola vše uzavírá eticko-právními aspekty.
Téma Komerční sexuální zneužívání z pohledu trestního práva v ČR jsem si pro svou absolventskou práci vybrala díky semináři věnovanému této problematice, kterého jsem se účastnila ve druhém ročníku. Do tématu jsem poté hlouběji pronikla především díky praxi v organizaci Karo.
Vydávání mezinárodních úmluv a protokolů, konání preventivních akcí a konferencí na toto téma svědčí o jeho aktuálnosti. O tom, že komerční sexuální zneužívání je aktuálním tématem i v České republice svědčí změny, které byly provedeny v novém trestním zákoníku

Obsah

ÚVOD ... 5
1 (CSEC) Fenomén komerční sexuální zneužívání dětí ... 6
1.1 Dětská prostituce ... 7
1.2 Dětská pornografie ... 8
1.3 Obchod s dětmi zejména do sexuálního průmyslu ... 10
1.4 Právní definice dítěte ... 11
1.5 Rizikové faktory ... 11
1.6 Následky KSZD ... 13
1.7 Pachatelé ... 15
2 Právní úprava v České republice ... 18
2.1 Trestně právní úprava v ČR ... 18
2.1.1 Trestné činy v souvislosti s dětskou prostitucí ... 19
2.1.2 Trestné činy souvislosti s dětskou pornografií ... 28
2.1.3 Trestné činy v souvislosti s obchodu s dětmi ... 33
2.2 Sociálně-právní ochrana dětí ... 37
2.3 Ochrana svědka ... 41
3 Lidsko-právní dokumenty ... 43
3.1 Listina základních práv a svobod ... 43
3.2 Úmluva o právech dítěte ... 44
3.3 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie ... 48
3.4 Nejnovější mezin{rodní dokumenty ... 50
4 Aspekty eticko-právní reflexe ... 54
4.1 Porušení lidské důstojnosti Dítě jako zboží ... 54
4.2 Sexualita jako zboží ... 54
4.3 Porušení práva na ochranu ... 55
4.4 Narušení integrity a celostního rozvoje ... 55
4.5 Lhostejnost okolí jako podpůrný faktor ... 56
ZÁVĚR ... 57
RESUMÉ ... 59
SEZNAM LITERATURY ... 60


Ke stažení na: https://is.jabok.cz/th/des7a/?kod=J2411;id=8143

V celé práci jsem našel slovo pedofil jen v jedné větě, ale i tak bych řekl, že nesprávně použité:
Dalším prvkem v případech jsou i moderní technologie – počítač a internet. Nabízí se tak poměrně snadný přístup k pornografii a naopak i přístup pedofilů k dětem.
str. 12
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?