Pravidla komunity VirPed

Diskuze o důležitých či zajímavých tématech, jež přímo nesouvisí s dětmi, pedofilií či reakcemi na články v médiích.
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 2
ve věku do: 11
Kontakt: [email protected]
Wickr Me: MarekVolny
Výkřik do tmy: 🍷 Omluvy přijímám jen za současného zaslání kvalitního a sladkého vína. 🍷
Příspěvky: 1500
Dal: 953 poděkování
Dostal: 1845 poděkování

Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Marco Freeman »

Jsem si vědom toho, že mnoho uživatelů této komunity nikdy nemuselo být registrováno v jiném komunitním fóru, a tedy neví, jakým způsobem jiná fóra zabývající se pedofilií fungují. Jedna z poměrně častých diskuzí, která se na našem webu vede, je diskuze, zda nejsou naše pravidla velmi přísná. Rozhodl jsem se proto citovat pravidla internetové komunity VirPed, alias Virtuous Pedophiles (volně přeloženo jako “Ctnostní pedofilové”), která je stejně jako ČEPEK komunita nekriminálních pedofilů a která má podobné standardy jako ČEPEK sám (to jest, že je proti sexuálním kontaktům s dětmi apod.). Sám VirPed považuji za sesterský web, na nějž směřuji anglicky mluvící uživatele. Na VirPedu je v současnosti registrováno přes šest tisíc uživatelů.

Přikládám odkaz na hlavní prezentaci jejich webu: https://virped.org/

Pojďme se tedy podívat na jejich pravidla a seznámit se s tím, jak to oni mají zavedeno. Původní anglickou citaci vkládám zeleně, překlad modře. Snažil jsem se především o překlad srozumitelný. Pokud se někomu nějaký překlad nebude zdát, uvítám, když mi napíší námitky k překladu do SZ. :)


PRAVIDLA KOMUNITY VIRPED

1. No sexual activity with children! You must first and foremost be committed to never engaging in sexual activity with a minor in the future. If you have done so in the past, you should sincerely believe that it was a serious mistake.“
1. Žádné sexuální aktivity s dětmi! Musíte se především zavázat, že se v budoucnu nikdy neproviníte sexuální aktivitou s nezletilou osobou. Pokud jste to v minulosti udělali, měli byste upřímně věřit tomu, že to byla vážná chyba.

Toto pravidlo ve své podstatě přesahuje VirPed a ve své podstatě se obávám, že není nijak vymahatelné, neboť to může slíbit i člověk, který se pak tímto nebude bohužel vůbec řídit. My jej proto v komunitě nemáme. Nicméně – toto bereme jako základní komunitní princip. Pokud někdo selže a proviní se vůči dětem, může být potrestán i na tomto fóru, nicméně toto záleží čistě na jeho přístupu. Pokud svého činu lituje, je ochotný vyhledat odbornou pomoc a je odhodlaní se toho již nikdy nedopustit, pak u nás má místo a já osobně takovému člověku dokážu odpustit (ale vím, že jsou mezi námi lidé, kdo selhání vůči dítěti nikdy neodpustí).


2. Be nice. The usual rules for good internet behavior apply, but we go farther than most groups in trying to keep a positive tone. You should assume the people who disagree with you mean well. Consider strongly the possibility that you might be misunderstanding them or they are not expressing themselves clearly. When you disagree, calmly give your reasons for your own view. Respect for others is essential if you want to participate in the group.“
2. Buďte milí. Platí obvyklá pravidla pro slušné chování na internetu, ale snažíme se ještě více o pozitivní atmosféru než většina jiných skupin. Měli byste předpokládat, že to lidé, kteří s vámi nesouhlasí, myslí dobře. Důrazně zvažte možnost, že je možná jenom nechápete, nebo se nevyjadřují jasně. Pokud nesouhlasíte, klidně uveďte důvody svého vlastního pohledu. Respekt k ostatním je zásadní, pokud chcete být členem naší skupiny.

Podobné pravidlo máme samozřejmě i u nás, jen my máme více specifikované, co konkrétně rozumíme pod slušným chováním. VirPed se ale snaží více o co nejvíce klidnou, nekonfliktní atmosféru, která se nám zde dlouhodobě ne vždy daří. Nedalo mi to proto, abych se administrátora nezeptal, jak řeší, pokud nějaký uživatel dlouhodobě ruší onu vytvořenou "pohodu". Vysvětlil mi, že stejně jako my mají na fóru sekci pro Tým, kde o těchto členech a jejich prohřešcích diskutují (a že některá tato témata jsou dosti dlouhá).

Za nejlepší v jejich systému považuje to, že registrovaný nováček má možnost přispívat jen tak, že každý jeho příspěvek musí být manuálně schválen administrátorem, přičemž nemají žádnou automatickou hranici, kdy toto moderování příspěvků skončí. Až ve chvíli, kdy jsou si jisti, že uživatel je neproblematický, toto moderování manuálně ukončí a uživatel přestane být nováčkem. Též mi bylo řečeno, že čas od času se najde nováček, kterému pobyt u nich prospívá, avšak čas od času jednoduše na fóru rýpe – takový nováček dle jeho slov bude moderovaný napořád a nikdy z té pozice “nováčka” nevystoupí. Někdy se stane, že se uživatel ukáže jako problematický až s postupem času – pak jej též vrací na tu nováčkovskou, schvalovací pozici.

Co jsem si při pobytu jako nováček uvědomil, než mě vcelku velice brzy asi po třech příspěvcích vytáhli z nováčků a umožnili mi plný přístup k fóru (asi jsem působil, že nemám za cíl vytvářet jakýkoliv nepořádek), tak že nováčkové to mají značně omezené. Nejenže nemohou přispívat na fórum bez schválení, ale též si nemohou otevřít profily uživatelů (vč. svého), nemohou používat SZ a nemohou vyhledávat na fóru. Tím, že nemohou rozkliknout profil, se jim automaticky nezobrazují způsoby, jak kontaktovat uživatele (pokud si někdo nedá kontakt do podpisu jako já). Nemohou otevřít ani seznam registrovaných uživatelů, anebo třeba stránku Týmu. Jejich pravomoce jsou tedy velmi osekané.

Zajímavé to mají také s nastavením uživatelů, kteří jsou "pro-kontaktní" (tedy mají ten názor, že sexuální aktivity dětem nemohou ublížit a tento kontakt podporují), neboť tito uživatelé mají pouze možnost fórum číst, ale nemohou v něm vůbec odpovídat. (U nás by to bylo zbytečné, neboť i neregistrovaný člověk může fórum pročítat, takže tito problematičtí uživatelé nepotřebují nějakou svou specifickou skupinu; pročítat ČEPEK mohou i jako neregistrovaní nebo zaBANovaní.)

U nás by to takto nemohlo v současné době plně fungovat, neb máme možnost rozkliknout profil pro neregistrované uživatele, aby i ti neregistrovaní mohli uživatele kontaktovat. (Čas od času se najde někdo rozumný, kdo se na něco chce zeptat nebo někoho konkrétního jednoduše oslovit.) Mohli bychom v admin týmu rozebrat, zda by nešlo se tímto nějak inspirovat. Byť by to bylo náročnější v tom ohledu, že je to spousta příspěvků na schválení (a na VirPedu upozorňují, že když holt není administrátor nebo moderátor přítomen, tak schvalování může trvat i několik hodin), tak tím efektivně potírají problematické uživatele, aniž by museli používat ruční schvalování registrací místo té automatické.


3. No talk of making adult-child sex legal. All the discussion in the group takes as its premise that sexual activity between adults and children is wrong. The idea that it is only the legal system and misguided attitudes of society that keep adult-child sex from being a good thing is not welcome here. Detailed discussion of why such activity is wrong is not allowed either, as it reopens the question for members who don't want to do that. It's fine to discuss these issues in other forums, but not here.“
3. Žádné diskuze o legalizaci sexu dospělých s dětmi. Všechny diskuze v této skupině berou jako předpoklad, že sexuální aktivita mezi dospělými a dětmi není správná. Názor, že tomu, aby byl sex mezi dětmi a dospělými v pořádku, brání jen právní systém a špatné postoje společnosti, zde není vítán. Není povolena ani podrobná diskuse o tom, proč je tato aktivita špatná, neboť tyto diskuze mohou znovu otevřít tuto otázku u členů, kteří se jí již nechtějí zabývat. Je v pořádku diskutovat o těchto problémech na jiných fórech, ale ne zde.

Toto pravidlo máme částečně též zavedené: „3) Na celém webu je zakázáno neslušné chování a jednání. Proto je zde zakázáno: (…) b) psát příspěvky, které mohou mít negativní vliv na příchozí pedofily. Mezi tyto příspěvky se počítají například příspěvky, které: obhajují sexuální aktivity s dětmi nebo jinak vzbuzují dojem, že sexuální aktivity dětem nemohou ublížit či jsou v pořádku; obhajují pachatele trestných činů, a to především sexuálních trestných činů páchaných na dětech, a bagatelizují následky těchto činů; vzbuzují závist nad sexuálními kontakty s dětmi; do detailu popisují sexuální aktivity s dětmi – a to i v případě životního příběhu (…)“

Co však zavedené nemáme, tak zákaz diskuze o tom, proč jsou sexuální kontakty s dětmi špatné. My naopak vítáme příběhy zneužitých, zdůrazňování, co může zneužití dítěti způsobit, neboť máme za to, že právě tyto příběhy jsou varováním a motivací pro pedofily, kteří by měli tendence selhat.


4. WE CANNOT ALLOW ADMISSIONS OF PAST ILLEGAL ACTIVITY that is not already known to law enforcement. This includes admissions of illegal viewing or possession of child pornography. Although past illegal acts may weigh on people's minds, we cannot afford to be a place law enforcement might go to track down criminal activity.“
4. PSANÍ O DŘÍVE SPÁCHANÝCH TRESTNÝCH ČINECH NENÍ DOVOLENO, pokud tyto činy nejsou již známé příslušným orgánům v trestném řízení. Toto zahrnuje i přiznání nelegálního sledování nebo přechovávání dětské pornografie. Přestože tyto minulé nezákonné činy mohou být tíživé v mysli lidí, nemůžeme si dovolit být místem, kde by orgány činné v trestném řízení mohly vysledovávat trestnou činnost.

Dle zákona nemáme ohlašovací povinnost na to, když se někdo přizná, že přechovává či sleduje dětskou pornografii, přesto toto nedoporučuji psát na fórum, neboť jiní lidé z veřejnosti by to nahlásit mohli. Pokud zde někdo zašle dětskou pornografii, může dojít k pouhému zablokování, ale taktéž může dojít k tomu, že to budeme řešit s PČR. Tady je nutné zdůraznit, že byť já osobně beru jako každého věc, zda se rozhodne riskovat a vyhledat DP pro osobní potřebu, tak tím, že to zašle sem, ohrožuje celou komunitu, což z toho činí obzvlášť závažný čin. Co se týče zneužívání dítěte, tam máme nejen zákonnou, ale také morální povinnost toto překazit, a podle toho také činíme.

Na činy spáchané v minulosti však není ani ohlašovací povinnost a ani (logicky) povinnost překazit toto jednání. Proto dovolujeme, aby se naši členové přiznali s činy z minulosti, pokud je to trápí a pokud to považují za prospěšné pro ně samotné. U přiznání zneužití ale požadujeme, aby tyto příběhy nevyznívaly jako vychloubání, anebo nebyly konkrétní např. při popisování zneužití dítěte. Přesto upozorním, že i když my obvykle nemáme zapotřebí hlásit činy z minulosti (pokud se opravdu jedná o něco, co už se neděje a ani nehrozí riziko, že by se toto jednání mohlo opakovat), tak se může najít někdo z veřejnosti či z méně tolerantních uživatelů, kdo tak učiní. Je to tudíž na rozmyslu uživatele. V tomto necháváme uživatelům svobodu rozhodnutí, jak s tímto naloží.


5. Images of kids must not be erotic and should be rare. No links to pictures or videos of children are allowed if they would be arousing to an average pedophile. No arousing text is allowed either. (We are not saying it is wrong to enjoy such material if it is legal where you live, just that we don't share it in this group.) The intent of the post should not be to show cute kids, but rather to illustrate a point that is relevant to our purpose. Children should be fully clothed (for instance, boys should not be shirtless). Similarly, they should not be engaged in activity that the average pedophile finds erotic, such as dancing. Wherever possible, provide Google search terms instead of links. When on this board a pattern of posting many pictures appears -- either by an individual poster or within a single forum -- something is probably going wrong. Feel free to report pictures that you think aren't within the spirit of these rules and say why. The moderators reserve the right to make the final decision on any picture or video.“
5. Fotky dětí nesmí být erotické a měly by se vkládat jen velmi zřídka. Odkazy na fotky nebo videa dětí nejsou povoleny, pokud by byly hodnoceny jako vzrušující pro průměrného pedofila. Není povolen ani žádný text podněcující ke vzrušení. (Neříkáme, že je nesprávné užívat si tento materiál, pokud je to legální tam, kde žijete, jen že ho v této skupině nesdílíme.) Záměrem příspěvku by nemělo být ukázat roztomilé děti, ale spíše ilustrovat to, co je relevantní pro účel tématu. Děti by měly být plně oblečené (například chlapci by neměli být bez trička). Stejně tak by se děti neměly věnovat činnosti, kterou průměrný pedofil považuje za vzrušující, například tanci. Pokud je to možné, poskytněte místo odkazů na fotky vyhledávací dotazy Google. Pokud se na tomto fóru objeví téma jedince, anebo rovnou část fóra, kde bude vloženo mnoho fotek, něco je pravděpodobně špatně. Neváhejte nahlásit obrázky, které podle vás nejsou v souladu s těmito pravidly, a vysvětlete, proč si to myslíte. Moderátoři si vyhrazují právo učinit konečné rozhodnutí o jakékoli fotce nebo videu.

I u nás platí, že fotky nesmí být erotické (pak by se jednalo samozřejmě o dětskou pornografii). Máme stejně i to, že nedovolujeme nevhodné komentáře (třeba sexuální) k těmto fotografiím. I zde platí, že u konkrétních fotek či videí má hlavní slovo administrátorský a moderátorský tým.

V čem se však s VirPedem neshodeme: Na našem fóru jsou zakázány jen fotografie a videa ze soukromých rodinných či školních alb. Fotky veřejně známých osob či ze článků v médiích mohu být sdíleny volně, ale jen za předpokladu, že příjmení osob v současnosti mladších 18 let jsou zkrácena na iniciálu. Co se týče videí, tak nezakazujeme sdílet videa s tancujícími dětmi či jiná, která jednoduše nejsou pro běžnou veřejnost problematická. Kdybychom zde zakazovali videa s tancujícími dětmi, dostali bychom se do stádia člověka, který v holčičce s banánem vidí něco nevhodného.

Nicméně jsem se obrátil na administrátora s otázkou, proč jsou takto ohledně fotek striktní. Vysvětlil mi, že jim zaprvé hodně záleží na obrazu, kterým působí na veřejnost, neboť existují lidé, kteří cokoliv jen letmě problematického využijí na to, aby je mohli diskreditovat. Druhý důvod, který mi vysvětlil, tak že se snaží co nejlépe působit na příchozí pedofily, aby hned bylo jasné, že jsou proti sexuálním kontaktům s dětmi (jak jsem pochopil, tak fotky jsou typičtější obvykle na fórech, které jsou pro sexuální kontakt). Nicméně mi bylo řečeno, že čas od času může někdo poslat fotku, ale nesmí to být často, ve velkém množství a nesmí to být nijak systematická činnost. Vyhrazenou sekci na to nemají.


5b. No erotic descriptions. People's personal sexual experiences are often erotic, and sharing your personal story can include describing those experiences. But in presenting your story on the forum, you should change the description to be more neutral -- how you might describe it to your mother if you had to. This also applies to sexual fantasies.“
5b. Žádné erotické popisy. Osobní sexuální zážitky lidí jsou často erotické a sdílení vašeho osobního příběhu může zahrnovat popis těchto zážitků. Při sdílení svého příběhu na fóru byste však měli změnit tuto pasáž tak, aby byla neutrálnější – tak, jako byste ho mohli popsat své matce, kdybyste museli. To platí i pro sexuální fantazie.

Ani zde nemohou být žádné erotické popisy – u zážitků s dětmi tento zákaz platí absolutně, u zážitků s dospělými záleží. Konkrétní popisy sexuálních fantazií zde být nesmí. Rozhodně nejsme žádná pornostránka, nicméně když se někdo věcně vyjádří třeba k tomu, jak na něj působil sex s dospělou osobou, hlavu nikomu trhat nebudeme.


6. Avatar rules. Avatar pictures may not be of real children, and if they are virtual or cartoon children it should show only the head. They should not be shocking or in poor taste. Child-love symbols are not permitted.“
6. Pravidla avatarů. Obrázky avatarů nesmí být fotky skutečných dětí, a pokud jsou v něm virtuální nebo kreslené děti, měla by tam být pouze jejich hlava. Avatary by neměly být šokující nebo nevkusné. Symboly lásky k dětem nejsou povoleny.

U nás avatary mohou být obrázky skutečných dětí za předpokladu, že se jedná o nějaké slavné osoby nebo pokud se jedná o fotografii uživatele z doby, kdy byl sám dítě. Samozřejmě není vhodné mít v avataru fotky dětí ze svého okolí, fotky z rodinných či školních alb. Neřešíme, zda je v avataru hlava či celé postava – všeobecně platí, že avatar musí být slušný. Symboly lásky k dětem zde nejsou zakázány.

Ptal jsem se administrátora VirPedu a ten mi sdělil, že dovolené není ani dát si jako avatar sebe sama. (Stejně tak je u nás povoleno dát si na profil třeba fotku partnera/partnerky zamlada, za předpokladu, že k tomuto má dotyčný uživatel souhlas.)

Ptal jsem se avšak ze zvědavosti, proč jsou zakázány symboly lásky k dětem, které zde na fóru hojně používáme. Vysvětlil jsem, že pro nás jsou určitou orientační značkou – když mluvíme o filmu, kde jsou holčičky a chceme jej tedy doporučit kolegům GL, tak použijeme GL symbol, když chceme naopak doporučit nějaké audiovizuální dílo kolegům BL, použijeme BL symbol.

Tamní administrátor mi vysvětlil, že tyto symboly jsou často velmi spojovány se stránkami a komunitami, které jsou pro sexuální kontakt s dětmi, a tudíž oni sami subjektivně měli za to, že by tyto symboly podněcovaly k myšlenkám, že mají stejné špatné postoje jako tato tzv. "pro-contact" fóra. Z toho důvodu je zakázali a prý s tímto jejich rozhodnutím nesouhlasila jen hrstka lidí. Ale psal, že možná to v České republice máme jinak, že on samozřejmě jen ví situaci na zahraničních anglických fórech, podle níž toto posuzovali.


7. No quoting elsewhere. It is against the rules for a member to quote anyone directly off of the board without permission of the author or a board administrator (red names). But note: all posters must be aware that any hostile party can break this rule and forward anything you post to a wide audience.“
7. Žádné vynášení jinam. Je v rozporu s pravidly citovat kohokoli z fóra mimo fórum bez svolení autora nebo administrátora fóra (ti jsou označeni červeně). Ale berte v ohled, že všichni uživatelé si musí být vědomi, že se může najít někdo zlý, kdo toto pravidlo poruší a předá vše, co zde napíšete, široké veřejnosti.

VirPed je uzavřené fórum a citovat odtamtud se může jen se souhlasem autora či administrátora. I já jsem se před citování jejich pravidel zeptal, zda tak mohu učinit. U nás toto pravidlo platí jen pro VIP sekci (případně jiné vytvořené sekce, např. při přípravě na Prague Pride apod.) a též pro slova napsaná v tagu Hidden. Jinak vše, co je ve veřejné sekci, logicky může být i veřejně citováno. Z chatu se citují buďto prohřešky, anebo třeba nějaká humorná prohlášení.

Též naše uživatele ale varujeme, že se může najít někdo, kdo tato pravidla respektovat nebude a kdo soukromější komunikaci ze skrytějších částí webu vynese. Toto už je tak na odpovědnosti každého uživatele.


8. No 'outing'. If you discover the identity of anyone here, you agree not to share it without their permission.“
8. Žádné sdělování identit. Pokud zde zjistíte totožnost kohokoli, souhlasíte s tím, že ji nebudete sdílet bez jeho souhlasu.

Toto pravidlo platí plně i u nás.


9. No copyrighted material is allowed.
9. Není povolen jakýkoliv materiál podléhající copyrightu.

U nás je možné citovat články, vkládat fotky, videa a jiné věci nalezitelné na internetu, ale v souladu s autorským zákonem vždy požadujeme přímý odkaz (v případě fotek) a zdroj.


10. We can keep your posts. You give us permission to display anything you post indefinitely. We will sometimes agree to delete old posts as a courtesy.“
10. Můžeme si ponechat vaše příspěvky. Dáváte nám doživotní svolení zobrazovat cokoli, co zveřejníte. Někdy souhlasíme se smazáním starých příspěvků jakožto akt zdvořilosti.

U nás také platí nemazání příspěvků s tím dodatkem, že se zavazujeme smazat například osobní příběh a jiná podobně důvěrná vlákna.

Doptával jsem se administrátora, zda si mohou jejich uživatelé nechat smazat alespoň účet. Odpověděl mi, že i toto se týká tohoto pravidla, že lidé dávají souhlas, že si mohou ponechat jejich příspěvky. Řekl, že jen pokud uživatel nebyl příliš aktivní, tak se smazáním účtu a příspěvků nemají problém. Taky mi vysvětlil, že žádostmi o smazání účtu na sebe lidé jen strhují zbytečnou pozornost, neboť z těch šesti tisíc uživatelů, co jsou registrovaní, požádalo o smazání jen cca 50. Prý je si vědom toho, že je fórum sledováno různými lidmi, kteří si podobných změn, jako je smazání účtu, umí všimnout.

Čas od času prý smažou nějaké vlákno, které už uživatelé nechtějí, aby bylo veřejné. Ale pochopil jsem z jeho slov, že to není příliš časté.


11. Not an exhaustive list. We have made rules about the common situations we have thought of, but the admins reserve the right to limit the privileges of any person at any time, and to delete any posts, in line with our best judgment about how to keep the board running as a supportive and safe place.“
11. Není to vyčerpávající seznam. Udělali jsme pravidla týkající se běžných situací, které jsme si dovedli představit, avšak administrátoři si vyhrazují právo kdykoli omezit oprávnění jakékoli osoby a smazat jakékoli příspěvky v souladu s naším nejlepším úsudkem o tom, jak udržet fungování tohoto fóra jako podpůrné a bezpečné místo.

U nás je seznam poněkud více vyčerpávající, avšak ve své podstatě i u nás platí, že všechny situace nemohou být v pravidlech přímo specifikovány, neb situace mohou přijít různorodé, a tak v těchto situacích má vždy rozhodující slovo administrátor či moderátor (avšak jejich rozhodnutí by nemělo být s pravidly v rozporu).


Na co jsem se však administrátora vyloženě ptal, protože jsem to nikde nenašel, tak jak přistupují k hodně mladým uživatelům, kteří přijdou na fórum. Bylo mi vysvětleno, že jejich fórum je pro uživatele starší 18 let. Samozřejmě nemohou jistě zjistit, zda některý z uživatelů neuvádí jiný věk a nedělá ze sebe staršího, ale už i jen to, že někdo odmítá říci svůj věk, vede k pochybnostem o jejich věku. Tím, jak schvalují příspěvky všech nově registrovaných, se jim často daří podchytit ty, kteří ještě 18 let nemají (anebo tedy přiznají, že 18 let ještě nemají), načež tyto uživatele obeznamují s tím, že nemohou do fóra vstoupit a jejich účty mažou. Ale říkal, že ho mrzí, že k nim takto musí přistupovat.

Toto téma jsem vložil čistě pro zajímavost a proto, abychom si ukázali, že v mnohém mají podobně striktní (ba i striktnější) pravidla i na jiných pedowebech. Samozřejmě tedy na těch, u nichž jejich administrátoři chtějí, aby měly dlouhou životnost. :)

KRÁTKÉ SHRNUTÍ ROZDÍLŮ:

ČEPEK VirPed
- uživatel může mít v avataru fotku známého dítěte, svou fotku z dětství či fotku z dětství blízké osoby, od níž má souhlas - uživatel nesmí mít fotky dětí v avataru, ani své vlastní z dětství, ani ty, na něž má souhlas; kreslené či animované děti mohou mít v avataru maximálně hlavu
- nově registrovaný uživatel si může procházet profily či psát SZ ostatním uživatelům, může také přispívat bez schválení (vyjma specifických sekcí) - nově registrovaný uživatel nemůže zobrazit profily, nemůže psát SZ, nemůže nikde přispívat bez schválení
- nově registrovaný uživatel se automaticky po 10 příspěvcích stává běžným registrovaným uživatelem - nově registrovaný uživatel se musí projevit, napsat cca 10 příspěvků a být registrovaný alespoň týden; ale toto nemusí vždy stačit, navíc tamní tým přiznává, že často se musí uživatel sám ozvat, aby ho z nováčků odstranili
- může se registrovat osoba mladší 18 let, avšak pakliže má pod 15 let, má hodnost "chráněný uživatel" a týká se ho speciální bod pravidel - nemůže se registrovat osoba mladší 18 let, pokud se toto zjistí, je její profil smazán, a to i kdyby šlo o člověka s pedofilní preferencí
- může se zdůrazňovat, jaké jsou negativní dopady sexuálních trestných činů na dětech - nemůže se diskutovat o tom, proč je sexuální kontakt pro děti špatný, aby to ani obloukem nešlo k názorům prokazující opak
- uživatel se může svěřit se svými činy z minulosti, jichž lituje, chce-li se vyzpovídat - uživatel se nemůže svěřit se svými činy z minulosti, pokud tyto už nebyly prošetřovány
- mohou se do AV sekce vkládat slušné fotky slavných dětí, avšak u dětí mladších 18 let se příjmení zkracuje na iniciálu; nemohou se vkládat nevhodné fotografie, anebo fotografie ze soukromých alb; může se využívat IMG tag - žádná AV sekce není, obrázky se mohou vkládat jen zřídkavě a jen jako odkazy, nemají IMG tag, aby obsah nebyl na webu zobrazen
- mohou se vkládat slušná videa z YT a jiných videí, která pocházejí od slavných osob nebo influencerů, kteří chtějí být známí; máme VIDEO tag pro zobrazení rovnou zde na webu - videa s dětmi se mohou vkládat jen zřídkavě; VIDEO tag nemají, aby obsah nebyl hned na webu zobrazen
- ve videích mohou být děti při běžných aktivitách, třeba gymnastice, tanci, či zpěvu - ve videích, když už jsou vložena, nemohou být děti při běžných aktivitách, které ale nějakým způsobem přitahují pedofila, jako je tanec
- na webu mohou být užívání symboly lásky k dětem, čímž se označují třeba zajímavé filmy/knihy apod. s dětmi - na webu nemohou být používány symboly lásky k dětem
- byť nemažeme všechny příspěvky uživatele, jsme zavázáni na požádání smazat třeba životní příběh uživatele - nejsou zavázáni příspěvky smazat, včetně těch důvěrných, ale někdy tak učiní ze zdvořilosti
- fórum je z velké části veřejné, mohou si jej tak projít i neregistrovaní - fórum je neveřejné, vidí ho jen zaregistrovaný uživatel
- máme chat, kde mohou uživatele komunikovat - nemají chat
- máme žebříček poděkování, který umožňuje uživatele ocenit či vyjádřit náš souhlas - nemají žebříček poděkování
- máme zakázané používání sprostých slov - sprostá slova neřeší, dokud jimi někdo neosočuje jiného uživatele
- hned v profilech máme vypsané naše preference, což usnadňuje přehlednost - preference standardně v profilu nejsou, někdy jej lidé uvádějí do podpisu
- máme VIP skupinu, kde má uživatel možnost diskutovat o interních projektech či něčem, co nechce vyloženě veřejně; zároveň díky této výhodě mají uživatele třeba možnost podpisu - není žádná VIP skupina a neveřejná sekce (možná vyjma moderátorské); podpisy mají všichni

Na závěr bych chtěl dodat, že touto tabulkou nutně nemyslím, že na VirPedu dělají něco špatně. VirPed je mezinárodní komunita, která se tedy potýká i s problematikou jiné kultury, jiných zákonů, než jaké máme my. Také mají jiné navyklé postupy řešení a nastavení. Tyto rozdíly jen ukazuji v tom ohledu, abych ukázal, že ve skutečnosti by zdejší přístup mohl být jiný, třeba i právě přísnější.

Komunitu VirPed jako takovou jsem si oblíbil a pokud někdo chce, určitě se nemusí bát registrace. :)
Marco Freeman,
administrátor komunity ČEPEK

Kontakt: [email protected]
________

~ you can lead a horse to water, but you can't make him drink ~
Uživatelský avatar
Rapunzel

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Rapunzel »

Přečetla jsem si to a chápu jejich přísný postoj, vzhledem k tomu, že komunita je mezinárodní. Nicméně já jsem radši za ta pravidla ČEPEKu. :D Vím, že spousta zdejších uživatelů si pořád stěžuje na přísnost pravidel a na to, že nemohou třeba vtipkovat se sexuálním podtextem ohledně dětí, vypisovat svoje fantazie, apod. Obrátím se na tuto citaci:
Ani zde nemohou být žádné erotické popisy – u zážitků s dětmi tento zákaz platí absolutně, u zážitků s dospělými záleží. Konkrétní popisy sexuálních fantazií zde být nesmí. Rozhodně nejsme žádná pornostránka, nicméně když se někdo věcně vyjádří třeba k tomu, jak na něj působil sex s dospělou osobou, hlavu nikomu trhat nebudeme
Jsem právě toho názoru, že popisy fantazií, případně i "vypovídání se" z dříve spáchaných činů klidně do detailů, včetně sexuálních konverzací o dětech patří VÝHRADNĚ do soukromí a ne na veřejný web. Je jasné, že pedofil je přitahován dětmi i sexuálně a ta sexuální stránka člověka je naprosto přirozená a nelze ji vymazat nebo potlačit. Ale chtít prezentovat svoje fantazie a choutky na veřejném webu (protože ČEPEK se zaměřuje i na osvětu a chodí sem veřejnost) není ideální. To je vlastně něco podobného, jako bych se postavila na náměstí mezi lidi a vykřikovala svoje sexuální fantazie, aby je slyšel každý a mohl se k nim vyjádřit. Některé věci prostě není vhodné probírat veřejně na internetu a patří mezi přátelé (nebo jakýkoliv druh symbiózy) do soukromí.
A tak se mi i někdy zdá, že to místní osazenstvo příliš nechápe, že tady to není hospoda pro pedofily, kde si přijdou pokecat pěkně od rány o dětech a ještě se rozčilují.
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 490 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Jednorozec »

přijde mi to už celkem mimo. Ztrácí se mi v tom smysl proč by se tam někdo měl vůbec scházet.
obzvláště zákazy typu:

"- ve videích, když už jsou vložena, nemohou být děti při běžných aktivitách, které ale nějakým způsobem přitahují pedofila, jako je tanec"
???? to tam nemohou dát nic dyť stači že se dítě hezky usměje...

" - uživatel se nemůže svěřit se svými činy z minulosti, pokud tyto už nebyly prošetřovány"

Cože vždyť takto zamezí i tomu aby se mohli ostatní poučit a nemuseli stajnými chybami procházet sami!

Rapunzel : Ano intimní věci jsou soukromé ale jak já měl za to že tu lidé hledají pomoc a jak může komunita někomu pomoct když ten se ani nesmí svěřit?
Určitě asi nemá smysl takové věci mít ve veřejné sekci al kam jinam se ti zase na druhou stranu někdo může přijít svěřit? Tak jako tak je to (minimálně pro veřejnost) defakto anonymní...
Uživatelský avatar
Rapunzel

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Rapunzel »

Jednorozec píše: sobota 13. 3. 2021, 23:13:22

Rapunzel : Ano intimní věci jsou soukromé ale jak já měl za to že tu lidé hledají pomoc a jak může komunita někomu pomoct když ten se ani nesmí svěřit?
Určitě asi nemá smysl takové věci mít ve veřejné sekci al kam jinam se ti zase na druhou stranu někdo může přijít svěřit? Tak jako tak je to (minimálně pro veřejnost) defakto anonymní...
Já myslím, že svěřit se může každý, jen to myslím tak, že řeknu třeba "mám takové a makové sexuální představy" a nebudu se vyžívat v rozebírání detailů na veřejném fóru, aby to právě působilo jako porno stránka. Chápala bych to třeba v soukromých zprávách, kde to nikdo kromě adminů a příjemce číst nebude.
Teenbl
Čestný člen skupiny ČEPEK
Varování: 1
Líbí se mi: Chlapci a muži
ve věku od: 13
ve věku do: 25
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 641
Dal: 286 poděkování
Dostal: 486 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Teenbl »

Já tu komparaci pravidel vnímám jako do značné míry jen jako zajímavost, srovnávat ČEPEK s mezinárodním projektem totiž není úplně na místě. Nyní k samotným pravidlům. Zákaz fotek avatárů i dětí včetně audiovizuální sekce chápu jako poměrně logický krok. Pedofilové mají spoustu jiných možností, kde si ty filmy najít (včetně specializovaných webů jako rarefilm...). Tedy za mě by se web měl skutečně věnovat primárně pomoci a diskuzi o problémech souvisejích s orientací.
Ovšem vidím v těch pravidlech i věci, které by tady projít nemohly, nebo by byli spíše na škodu.
Nejvíce jasný je asi bod 10. Mám za to, že znemožnění mazání příspěvků by bylo v rozporu s některými právními předpisy, minimálně v některých případech a souhlas, který by člověk dal při registraci, lze vzít zpět.
Za nejvíce problematický bod pravidel virpedu ale považuji zákaz diskutovat o tom, proč je sexuální kontakt s dítětem špatný. Samotný zákaz nevyřeší to, že někteří uživatelé, a dle mého soudu jich nebude úplně málo, si to budou myslet i nadále. Je to podobné jako se svobodou projevu, jedním z hlavních důvodů, proč se svoboda projevu minimálně omezuje, je to, že dialog často vede k vyřešení problému, který by potom mohl eskalovat v něco mnohem závažnějšího. Chápu, proč se pro podobný krok rozhodli, ale nepřipadá mi, že to přinese pozitivní výsledky, potenciálně je to podle mě mnohem škodlivější než lidem umožnit o svých (i kontroverzních) názorech diskutovat.
Zákaz diskutovat o předchozí trestné činnosti taky podle mého spíše ničemu nepomůže, ale asi to je nutné pravidlo v kontextu VirPedu, protože se jedná o mezinárodní projekt a ohlašovací povinnost se značně liší.
Ostatně si myslím, že ty skutečně závažné problémy je nejlepší probrat s jednou konkrétní osobou z komunity osobně než to psát veřejně na forum.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 27
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 6075
Dal: 1232 poděkování
Dostal: 3013 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Kasz »

Jednorozec píše: sobota 13. 3. 2021, 23:13:22 přijde mi to už celkem mimo. Ztrácí se mi v tom smysl proč by se tam někdo měl vůbec scházet.
Pro tebe jakožto řadového pedofila a řadového uživatele to je možná mimo a možná ti nedává logiku, proč by se tam měl vůbec někdo scházet (mimochodem, mají tam registrováno asi 10x víc uživatelů než zde u nás). Kdybys byl admin, potřeboval bys webu dát nějaké mantinely, aby se ti vůbec dobře adminovalo. Vidíš, jaká je AV sekce mazec a co to způsobuje. Vlastně ne, ty to nevíš, protože právě nejsi ten admin. Co my už proseděli hodin s právníkem a konzultovali s ním požadavky ÚOOÚ a naši reakci. Kromě toho takové konzultace každý měsíc stojí řádově tisíce Kč. Nemluvě o Tunovi a jeho reportáži a nemluvě o dalších a dalších peripetiích, o kterých běžný uživatel nemá ani ponětí - třeba právě čtení různých příběhů, zpráv, hnusných, co přijdou do redakčního e-mailu, ale i třeba přiznání nebo svěření se s něčím… a samozřejmě v těchto situacích zvažujeme, jak jednat.

Představ si, že admini z virpedu mají toto všechno, co my, ale 10x víc. Tak samozřejmě tomu přizpůsobí i pravidla. Nechtějí mít oplétačky se zákony USA (hlavní admin je z USA), nechtějí mít opletačky s úřady, s televizními štáby atd.

Dále například v USA bude asi jiná promlčecí lhůta (je tam vůbec?), jiné zákony ohledně ohlašovací povinnosti atd. To, co prošlo soudním řízením, již není problém napsat, protože to nikdo nemusí nikam hlásit. Pokud by tam psali lidé svoje příběhy o sexuálních kontaktech s dětmi, které neřešil soudní systém, měli by admini povinnost všechny tyto příběhy hlásit. Zjevně nechtějí. Ono ani to podávání trestních oznámení není žádný med, ani banování uživatelů, je to něco, co děláme velmi neradi, je to něco, co děláme, protože musíme.

Ty se chodíš na náš web jen "bavit". Ti, co jsou zodpovědní, musí nastavit nějaká pravidla fungování, aby mohli v mezích možností zvládat administraci webu tak, aby se nedostali zbytečně do nějakých osobních komplikací.

Jak působí místa s bezbřehými pravidly a s adminem, který nereagoval, to jsme viděli v nedávném případě.

Jinými slovy - co nedává smysl tobě jako běžnému uživateli, dává smysl těm, kteří ten web řídí. A ta pravidla nevymysleli proto, aby jim tam nikdo nechodil, ale proto, aby vůbec mohl ten web existovat, aby měli nějaké mantinely, ve kterých se pohybují, aby neměli s webem víc starostí, než chtějí mít.
Československá pedofilní komunita – již 12 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 490 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Jednorozec »

"Jinými slovy - co nedává smysl tobě jako běžnému uživateli"
Tento můj komentář se týká konkrétního omezení na to že nesmí nastat situace že to bude pedofila vzrušovat. Tohle je prostě podle mně nesmyslný požadavek a nezdá se mi že by to souvisel s právem v USA. Protože pokud ano pak by tam měli spíš něco jako v neslušné póze. V té stávající definici to prakticky znamená že téměř jakákoli fotka či video dítěte je nevhodná protože něco přitažlivého pro pedofila tam bude vždy..

teenbl: ohledně bodu 10, myslím že v podmínkách registrace je něco o tom že všecko co tu napíšeš je zveřejněno pod free licenci a dáváš to k dispozici webu, nebo není, pokud ano těžko zákaz mazání může být v rozporu se zákonem v UE...
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 5
ve věku do: 11
Příspěvky: 1003
Dal: 1273 poděkování
Dostal: 526 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Dreamer »

Amíci jsou prostě v některých věcech úplně mimo, a UK se je snaží všemi silami dohnat. Občas jsem rád, že je ČR tak pozadu. Svým způsobem jsme v porovnání s nimi takovým skanzenem svobody.
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 2
ve věku do: 11
Kontakt: [email protected]
Wickr Me: MarekVolny
Výkřik do tmy: 🍷 Omluvy přijímám jen za současného zaslání kvalitního a sladkého vína. 🍷
Příspěvky: 1500
Dal: 953 poděkování
Dostal: 1845 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Marco Freeman »

Jednorozec píše: neděle 14. 3. 2021, 15:40:58Tento můj komentář se týká konkrétního omezení na to že nesmí nastat situace že to bude pedofila vzrušovat. Tohle je prostě podle mně nesmyslný požadavek a nezdá se mi že by to souvisel s právem v USA. Protože pokud ano pak by tam měli spíš něco jako v neslušné póze. V té stávající definici to prakticky znamená že téměř jakákoli fotka či video dítěte je nevhodná protože něco přitažlivého pro pedofila tam bude vždy..
Proto jsem psal, že tam vyloženě systematické vkládání jakýchkoliv fotek a videí dětí není povoleno. Povoleno je to například v případě, kdy nasdílím poměrně známý formát videa, kde je zachycena tvář dítěte vyfocená jednou za čas v průběhu od narození třeba do 18 let. Video je tak podnětem k diskuzi, zda pedofilové přítomní vnímají, kdy přesně jim u daného dítěte začíná a končí preferenční věk. Podobně jde využít nějakou fotku či video k jiné diskuzi či k jejímu doplnění, avšak nelze si tam z nějakého vlákna dělat nějakou AV sekci.

Už tu zmiňoval Kasz, že i nám AV sekce přinesla práci navíc, veškeré ty popotahovačky s reportáží, s ÚOOÚ, také celkové projití a přeformátování sekce, to jsou hodiny a dny práce – přitom je nás v Týmu jenom hrstka. A to členové Týmu mají i tak dost práce. Kdyby byli uživatelé členové naší interní skupiny, kde téměř každý den řešíme nějakou věc týkající se webu, tak by viděli, že skoro není dne, kdybychom se kvůli nějaké záležitosti nemuseli navzájem spojit a věc prořešit. Umím si tak představit, že jednoduše zakázání AV sekce by přineslo určité ubytí starostí, kterých máme plno. (A to je u nás xkrát méně členů než u nich.)

Druhá věc je, že u nás fungují zákony jinak. U nás je třeba v pořádku hodit fotku do IMG tagu, pakliže k ní uvedeme zdroj, kdežto v jiných zemích to takto nefunguje a i na podobné zobrazení se vztahují různá omezení. Pamatuji si, že třeba nějaká maminka ruské modelky nám psala, že toto zobrazování fotek je protiprávní a odvolávala se na nějaký ruský zákon (který u nás neplatí). Netuším, jak to mají v USA, ale vzhledem k tomu, jak je jejich právní systém odlišný, že u závažných trestných činů ani nejsou promlčecí lhůty a že za pouhé držení DP můžeš dostat stovky let za mřížemi (neb se tresty sčítají a dostaneš sazbu za každou jednu fotku, místo toho abys dostal trest za všechny dohromady jako u nás), tak bych se ani nedivil tomu, kdyby pouhé sdílení fotek měli nějakým způsobem právně ošetřené.

A i kdyby ne, tak VirPed nepůsobí jako komunita, která by stála o nějaké právní spory před soudem. Tamní uživatelé ani nepřispívají na chod webu, admini vše hradí sami, aby se vyhnuli problematickému účetnictví. Neumím si představit, že by se jim chtělo do nějakého soudního sporu. U nás je to jiné, vyjma založení Spolku se nebojíme kontaktování právní pomoci a případných soudních sporů. Naše situace a postoj nám tedy v tomto hodně nahrává.

Takže já v tomto jejich postoj chápu, i když ČEPEK jako takový má postoj trochu jiný. Koneckonců vše je o nastavení. Pravidla komunity jsou jasně daná a lidé je mohou dodržovat, anebo jít někam jinam. Vzhledem k tomu, kolik uživatelů se jim tam drží a kolik jich naopak každým dnem přibývá, tak se zdá, že svůj web vedou dobře.

Já jsem tady to téma neuvedl, abych nějak kritizoval VirPed. Spíš jako příklad toho, že prosperitní komunity, které chtějí být dlouhotrvající, musí mít pevně dané mantinely. ČEPEK s mantinely existuje od roku 2010, VirPed s (poněkud ráznějšími) mantinely existuje od roku 2012. To pro mě znamená, že oba projekty to mají nastavené tak, aby to pro ně fungovalo, ale zázemí obou projektů se jednoduše kulturně, právně i administračně liší. To ale nutně neznamená, že je to špatně u kterékoliv z nich. :)
Marco Freeman,
administrátor komunity ČEPEK

Kontakt: [email protected]
________

~ you can lead a horse to water, but you can't make him drink ~
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 490 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Jednorozec »

Stejně tak jsem já uvedl proč některé ty jejich pravidla považuji za nesmyslná/nelogická či špatně zvolená/formulovaná. Už jen to jak píšeš že určují preferenční věk podle obličeje mi přejde jako velmi nepřesné a nesmyslné..
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 2
ve věku do: 11
Kontakt: [email protected]
Wickr Me: MarekVolny
Výkřik do tmy: 🍷 Omluvy přijímám jen za současného zaslání kvalitního a sladkého vína. 🍷
Příspěvky: 1500
Dal: 953 poděkování
Dostal: 1845 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Marco Freeman »

Jednorozec píše: neděle 14. 3. 2021, 16:30:55 Už jen to jak píšeš že určují preferenční věk podle obličeje mi přejde jako velmi nepřesné a nesmyslné..
Až na to, že podobně jsme si kdysi hráli i my. Zjevně každý, kdo se chce nějak zabavit a vyzkoušet si, zda jeho preferenční věk sedí s timelapsem postupně stárnoucího a dospívajícího dítěte, je nepřesný a nesmyslný. *omg*
Marco Freeman,
administrátor komunity ČEPEK

Kontakt: [email protected]
________

~ you can lead a horse to water, but you can't make him drink ~
Uživatelský avatar
Myš
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Mám
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Všimli jste si letos, kolik se urodilo jmelí?
Příspěvky: 864
Dal: 144 poděkování
Dostal: 714 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Myš »

Marco Freeman píše: sobota 13. 3. 2021, 19:35:02 U nás avatary mohou být obrázky skutečných dětí za předpokladu, že se jedná o nějaké slavné osoby nebo pokud se jedná o fotografii uživatele z doby, kdy byl sám dítě. Samozřejmě není vhodné mít v avataru fotky dětí ze svého okolí, fotky z rodinných či školních alb. Neřešíme, zda je v avataru hlava či celé
Komunitu VirPed jako takovou jsem si oblíbil a pokud někdo chce, určitě se nemusí bát registrace. :)
Tohle je v pravidlech, někde napsáno? Ptám se, páč jsem tu sám měl dřív fotku kluka, o kterém bych neřekl, že je slavný. A občas ttu vídám mezi avatary děti, které za známé nepovažuji, i když je dost možné, že prostě jen nevím, o koho jde, protože celebrity moc nesleduji.

Na VirPed jsem kdysi chodil, bylo tam několik hodně zajímavých lidí a poměrně intelektuální diskuze. Teď chodím už pár let jen na Boymoment, který se sice striktně legální, zároveň poměrně uvolněný a řekl bych, že poněkud inkluzivnější.
"Life is a waterfall, we're one in the river and one again after the fall
swimming through the void we hear the word
we lose ourselves but we find it all..."
SOAD
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 2
ve věku do: 11
Kontakt: [email protected]
Wickr Me: MarekVolny
Výkřik do tmy: 🍷 Omluvy přijímám jen za současného zaslání kvalitního a sladkého vína. 🍷
Příspěvky: 1500
Dal: 953 poděkování
Dostal: 1845 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Marco Freeman »

Myš píše: neděle 14. 3. 2021, 17:20:17Tohle je v pravidlech, někde napsáno?
Kdysi jsme takové fotky mazali, když jsme na to přišli, nyní už je to napsáno:
V pravidlech se píše:9) V zájmu prevence proti negativním vlivům a za účelem ochrany soukromí a bezpečnosti uživatelů a nezletilých osob je zakázáno:
(...)
f) sdílet na diskuzním fóru fotky, videa či jiné audiovizuální záznamy z rodinných, školních a podobně privátních alb, a to i v případě, že tyto galerie nejsou zaheslované, a tedy jsou veřejně přístupné.
"Sdílením" v tomto případě rozumím nejen sdílením jakožto odkazu na fóru, ale také sdílení prostřednictvím avataru. Myslíš, že tam mám i více zdůraznit, že se to týká i avatarů?

EDIT: Známými osobami myslím nejen modely/modelky, herce/herečky, zpěváky/zpěvačky, ale též různé influencery a influencerky, kteří mají třeba množství sledujících na instagramu, na YouTube a podobně. Jednoduše jakoukoliv osobu, která je veřejně známá a která sdílí videa a fotky, protože chce, aby se na to lidé dívali a tyto fotky sdíleli. :)
Marco Freeman,
administrátor komunity ČEPEK

Kontakt: [email protected]
________

~ you can lead a horse to water, but you can't make him drink ~
Uživatelský avatar
Myš
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Mám
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Všimli jste si letos, kolik se urodilo jmelí?
Příspěvky: 864
Dal: 144 poděkování
Dostal: 714 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Myš »

Marco Freeman píše: neděle 14. 3. 2021, 17:24:02
Myš píše: neděle 14. 3. 2021, 17:20:17Tohle je v pravidlech, někde napsáno?
Kdysi jsme takové fotky mazali, když jsme na to přišli, nyní už je to napsáno:
V pravidlech se píše:9) V zájmu prevence proti negativním vlivům a za účelem ochrany soukromí a bezpečnosti uživatelů a nezletilých osob je zakázáno:
(...)
f) sdílet na diskuzním fóru fotky, videa či jiné audiovizuální záznamy z rodinných, školních a podobně privátních alb, a to i v případě, že tyto galerie nejsou zaheslované, a tedy jsou veřejně přístupné.
"Sdílením" v tomto případě rozumím nejen sdílením jakožto odkazu na fóru, ale také sdílení prostřednictvím avataru. Myslíš, že tam mám i více zdůraznit, že se to týká i avatarů?
Aha, jsem hledal klíčové slovo avatar, tak mi to uniklo. Možná by to bylo jasnější, kdyby bylo zmíněno, že se to týká i avatarů.

Jak rozeznáváte, jestli se jedná o někoho slavného, nebo ne? Mezi osobními a školními alby a slavnými dětmi mi přijde, že je poměrně široký prostor. Když si škola na webovky třeba vítěze sportovní soutěže, tak fakt nevím, jak bych se na to díval, protože školní webovky nejsou privátní.
"Life is a waterfall, we're one in the river and one again after the fall
swimming through the void we hear the word
we lose ourselves but we find it all..."
SOAD
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 2
ve věku do: 11
Kontakt: [email protected]
Wickr Me: MarekVolny
Výkřik do tmy: 🍷 Omluvy přijímám jen za současného zaslání kvalitního a sladkého vína. 🍷
Příspěvky: 1500
Dal: 953 poděkování
Dostal: 1845 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Marco Freeman »

Myš píše: neděle 14. 3. 2021, 17:33:46Jak rozeznáváte, jestli se jedná o někoho slavného, nebo ne? Mezi osobními a školními alby a slavnými dětmi mi přijde, že je poměrně široký prostor. Když si škola na webovky třeba vítěze sportovní soutěže, tak fakt nevím, jak bych se na to díval, protože školní webovky nejsou privátní.
Slavným rozumím někoho veřejně známého. Pokud Anička Nováková vyhrála ve vesničce Březová školní kolo soutěže Anglická konverzace, to ji ještě nečiní veřejně známou a slavnou, takže fotku z takové školní soutěže bych smazal. Pokud by existoval nějaký František Doskočil z gymnázia v Hradci Králové, který vyhrál celostátní soutěž v Astronomické olympiádě a o tomto by se psalo na iDnesu, tak bych už neviděl problém sdílet z iDnesu fotku (a článek). Všeobecně by se ale fotografie jednoduše neměly brát prvotně ze školních stránek, ani do AV sekce, ani na avatar.

Paralelně to funguje i s jinými stránkami. Nepřišlo by mi třeba vhodné sdílet zde na fóru fotky dětí ze stránek dětských domovů anebo jiných podobných institucí, anebo z nezabezpečených profilů na Facebooku. Sdílet na fóru by se měly skutečně fotky osob, které chtěly být viděny a sdíleny napříč veřejností.

Co se týče doplnění slova "avatar" do pravidel, ve volné chvíli zapřemýšlím, kam to tam dám. Díky za doporučení, bude skutečně lepší to specifikovat.
Marco Freeman,
administrátor komunity ČEPEK

Kontakt: [email protected]
________

~ you can lead a horse to water, but you can't make him drink ~
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 490 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Jednorozec »

Marco Freeman píše: neděle 14. 3. 2021, 16:57:16
Jednorozec píše: neděle 14. 3. 2021, 16:30:55 Už jen to jak píšeš že určují preferenční věk podle obličeje mi přejde jako velmi nepřesné a nesmyslné..
Až na to, že podobně jsme si kdysi hráli i my. Zjevně každý, kdo se chce nějak zabavit a vyzkoušet si, zda jeho preferenční věk sedí s timelapsem postupně stárnoucího a dospívajícího dítěte, je nepřesný a nesmyslný. *omg*
Nevím proč to překrucuješ. Podle obličeje je určování věku prostě nepřesné toť vše. A o tom že by se to u nich týkalo jen nějaké "hry" nebyla řeč...
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 2
ve věku do: 11
Kontakt: [email protected]
Wickr Me: MarekVolny
Výkřik do tmy: 🍷 Omluvy přijímám jen za současného zaslání kvalitního a sladkého vína. 🍷
Příspěvky: 1500
Dal: 953 poděkování
Dostal: 1845 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Marco Freeman »

Jednorozec píše: neděle 14. 3. 2021, 19:17:28Nevím proč to překrucuješ. Podle obličeje je určování věku prostě nepřesné toť vše. A o tom že by se to u nich týkalo jen nějaké "hry" nebyla řeč...
Já jsem to uváděl jako příklad případu, kdy je vložení fotky či videa povoleno. Uvedl jsem, že je to předmětem diskuze, mimochodem poměrně zajímavé diskuze.
Marco Freeman píše: neděle 14. 3. 2021, 16:12:30Povoleno je to například v případě, kdy nasdílím poměrně známý formát videa, kde je zachycena tvář dítěte vyfocená jednou za čas v průběhu od narození třeba do 18 let. Video je tak podnětem k diskuzi, zda pedofilové přítomní vnímají, kdy přesně jim u daného dítěte začíná a končí preferenční věk. Podobně jde využít nějakou fotku či video k jiné diskuzi či k jejímu doplnění, avšak nelze si tam z nějakého vlákna dělat nějakou AV sekci.
Anebo tam někde čteš: "Každý uživatel webu je vyzván, aby si okamžitě po registraci pustil video a na jeho základě určil svůj preferenční věk"?
Marco Freeman,
administrátor komunity ČEPEK

Kontakt: [email protected]
________

~ you can lead a horse to water, but you can't make him drink ~
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 490 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Jednorozec »

Mimochodem když už se bavíme o fotkách a avatarech. je takový problém aby je viděli jen registrovaní uživatelé a "investigativní novináři" a návštěvnící zvenku tam viděli třeba nějaký jiný obrázek či nic aby je to zbytečně nepřivádělo k nesmyslném obviněním?
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 27
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 6075
Dal: 1232 poděkování
Dostal: 3013 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Kasz »

To bychom mohli rovnou vše skrýt, aby nedocházelo k nesmyslným obviněním. Avatary k nám tak nějak patří a dobře je podle nich na první pohled viditelné, kdo napsal daný příspěvek.
Československá pedofilní komunita – již 12 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 490 poděkování

Re: Pravidla komunity VirPed

Nový příspěvek od Jednorozec »

Kasz píše: pondělí 15. 3. 2021, 17:09:41 To bychom mohli rovnou vše skrýt, aby nedocházelo k nesmyslným obviněním. Avatary k nám tak nějak patří a dobře je podle nich na první pohled viditelné, kdo napsal daný příspěvek.
Myslel jsem jen pokud sem přijde jako host hledat senzaci. Normální uživatelé a ti kteří zde chtějí nějak participovat by to měli nezměněno a ti co sem přijdou jednou dvakrát stejně původní avatary neznají takže o nic nepřijdou.