Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3274
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1385 poděkování

Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Velvyslanci členských států se dnes dohodli na mandátu k jednání o dočasných pravidlech, která poskytovatelům komunikačních služeb, jako jsou webové e-maily a služby pro zasílání zpráv, umožní pokračovat v odhalování pohlavního zneužívání dětí na internetu. Tato dočasná pravidla je třeba zavést do 21. prosince 2020, kdy vstoupí v platnost komplexní evropský kodex pro elektronické komunikace, což přinese novou definici služeb elektronických komunikací, která bude od uvedeného data zahrnovat také „interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech“ (NI-ICS). V návaznosti na uvedenou změnu budou muset tyto služby namísto obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) dodržovat pravidla pro zachování důvěrnosti stanovená ve směrnici o soukromí a elektronických komunikacích a bez zvláštní výjimky nebudou moci pokračovat ve své současné praxi v boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu.

Ochrana dětí a boj proti pohlavnímu zneužívání dětí v jakékoli formě jsou pro EU absolutní prioritou. Je třeba, aby důležité činnosti, které se v zájmu odhalování a odstraňování tohoto materiálu pocházejícího z trestné činnosti provádějí na dobrovolném základě on-line, mohly pokračovat bez přerušení.
Peter Altmaier, německý spolkový ministr hospodářství a energetiky, předseda Rady

Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích zajišťuje ochranu soukromého života a důvěrnost sdělení a osobních údajů v odvětví elektronických komunikací. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací musí při zpracování komunikačních údajů dodržovat zásady ochrany soukromí na internetu. Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích se ve své definici „služeb elektronických komunikací“ opírá o definici v kodexu pro elektronické komunikace.

Někteří poskytovatelé interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech (NI-ICS) již u svých služeb používají specifické technologie k odhalování pohlavního zneužívání dětí, a to za účelem jeho odstraňování a oznamování donucovacím orgánům a organizacím jednajícím ve veřejném zájmu v boji proti pohlavnímu zneužívání dětí.

Na rozdíl od GDPR směrnice o soukromí a elektronických komunikacích neobsahuje právní základ pro dobrovolné zpracování obsahu nebo provozních údajů za účelem odhalování pohlavního zneužívání dětí. V případě služeb spadajících do oblasti působnosti směrnice o soukromí a elektronických komunikacích nebudou poskytovatelé NI-ICS moci nadále moci přijímat taková opatření, pokud nebude legislativní opatření urychleně přijato a uvedeno v účinnost do 21. prosince 2020. Odchylka umožní, aby tyto činnosti pokračovaly, pokud budou v souladu s GDPR.

Komise oznámila, že do druhého čtvrtletí roku 2021 navrhne právní předpisy pro boj proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu. Cílem těchto právních předpisů bude poskytnout dlouhodobé řešení, které by dočasné opatření nahradilo.

Podle postoje Rady se dočasné nařízení použije do 31. prosince 2025 nebo do dřívějšího data, kdy zákonodárci přijmou trvalý právní nástroj a toto dočasné opatření zruší.

Dnešní mandát byl schválen velvyslanci na zasedání Výboru stálých zástupců Rady (Coreper). Předsednictví tak může zahájit rozhovory s Evropským parlamentem v otázce konečného znění.

Návrh nařízení o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu – mandát Rady

Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Evropský kodex pro elektronické komunikace

Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí (Evropská komise)
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7973
Dal: 1068 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Asi nejde o žádnou zásadní změnu. Chápu to tak, že dosavadní předpisy o zneužívání dětí na internetu se musejí přijmout znovu, aby nepozbyly platnosti, ale jinak by se jejich obsah neměl měnit. A v těch dosavadních předpisech jsem nenašel žádnou konkrétní zmínku o dětech, natož o jejich zneužívání. Jsou tam jen obecné věty, že práva uživatelů na ochranu soukromí apod. se neuplatní v případě, kdy je to nutné kvůli boji proti trestné čnnosti:
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, článek 15, bod 1 píše:Členské státy mohou přijmout legislativní opatření, kterými
omezí rozsah práv a povinností uvedených v článku 5, článku 6,
čl. 8 odst. 1, 2, 3 a 4 a článku 9 této směrnice, pokud toto ome-
zení představuje v demokratické společnosti nezbytné, přiměřené
a úměrné opatření pro zajištění národní bezpečnosti (tj. bezpeč-
nosti státu), obrany, veřejné bezpečnosti a pro prevenci,
vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů nebo neopráv-
něného použití elektronického komunikačního systému, jak je
uvedeno v čl. 13 odst. 1 směrnice 95/64/ES. Členské státy mohou
mimo jiné přijmout právní opatření umožňující zadržení údajů
na omezenou dobu na základě důvodů uvedených v tomto
odstavci. Veškerá opatření uvedená v tomto odstavci musí být
v souladu s obecnými zásadami práva Společenství, včetně zásad
uvedených v čl. 6 odst. 1 a 2 Smlouvy o založení Evropské unie.
To je víceméně okrajová záležitost. Doufejme, že tato právní úprava zůstane nezměněná a že tam někdo nebude chtít propašovat nějaká nová nesmyslná ustanovení. Hlavní právní úprava boje proti sexuálnímu zneužívání není ve výše citované směrnici o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, nýbrž ve směrnici o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii.
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 490 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Jednorozec »

"ve své současné praxi v boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu"
Proč jim nevěřím ani nos mezi očima. A kdyby tohle selhalo tak ještě je tu nutnost boje proti terorizmu...

Hlavně nerozumím té větě "provádějí na dobrovolném základě on-line" kdo se nechá šmírovat dobrovolně?
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3274
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1385 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Cykle02 »


  • V Evropské unii jsou šifrování a soukromí svaté
  • Když dojde na teroristy a dětské porno, mohou nastat výjimky
  • Hned na dvou místech se řeší, co s listovním tajemstvím
Eurounijní politici dali v minulosti najevo, že jsou všemi deseti pro šifrovanou online komunikaci, sami ji ostatně ke své práci vyžadují. Zároveň se však začínají rýsovat výjimky, které by šifrování narušily či obešly.

Boj s dětskou pornografií a zneužíváním

Po dvou letech od schválení začne 21. prosince 2020 v zemích EU platit tzv. EECC, evropský kodex pro elektronické komunikace, který zavede regulaci interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech. Pod tímto krkolomným názvem se schovávají e-maily, chaty nebo internetová telefonie bez klasických operátorů. Toto nařízení velmi vysoko staví dodržování důvěrnosti komunikací.

Jenže mezi schválením a zavedením do národních legislativ letos v červenci Evropská komise přijala novou strategii pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí. Tato strategie může být v rozporu s EECC.

Komise tvrdí, že poskytovatelé služeb již dnes dobrovolně monitorují komunikaci mezi uživateli, hledají stopy pohlavního zneužívání dětí a informace předávají soudům či příslušným vyšetřovacím orgánům. V návrhu EECC prý ale není žádný právní rámec, který by provozovatelům služeb takové dobrovolné monitorování umožnil.

Evropský parlament a Evropská rada proto navrhly v září letošního roku úpravu směrnice 2002/58/ES. Chtějí zavést dočasnou odchylku platnou pět let či kratší dobu, pokud by vznikla nová směrnice s propracovanějšími zárukami.

Prolomené šifrování?

Piráti si dokument vyložili tak, že Komise chce prolomit šifrování, čímž se poruší listovní tajemství. Zavede se umělá inteligence na vyhledávání závadného obsahu. Ta však i dle provozovatelů služeb může být chybová, tj. regulérní obsah označit za závadný a naopak ten závadný vůbec nedetekuje.

Při podrobnějším přečtení návrh EK jsem ale osobně nic o prolomení šifrování nenašel. Znění pouze počítá s tím, aby po zavedení EECC mohly všechny ty whatsappy a messengery nadále dělat to, co doposud. A to, co dělají, mají stanoveno v obchodních podmínkách, s nimiž uživatelé museli souhlasit. I dnes tam teoreticky mohou mít bod, který jim zajišťuje tzv. master key či jiná zadní vrátka, jak se k šifrované komunikaci dostat.

WhatsApp se boji se zneužíváním dětí věnuje velmi podrobně. Jenže také přiznává, že k obsahu zpráv s end-to-end šifrováním se nedostane. Detekci provádí jen na úrovni metadat a nešifrovaných informacích o uživatelích. Analyzuje tak profilové fotky nebo reaguje na hlášení uživatelů o závadném obsahu. I s těmito omezenými prostředky prý měsíčně odhalí 250 000 závadných účtů.

Takže ještě jednou. Úpravy navržené Komisí a Radou nenutí provozovatelům služeb prolamovat šifrování, ale povolují jim chránit děti tak, jako to dělali doposud. Pokud některý stát tu směrnici do svých zákonů převede jinak a přísněji (nebylo by to poprvé), to už by bylo na jinou pohádku.

Teroristy v sítích nechceme

Je tady ovšem ještě druhý bod. Německo, které teď předsedá Radě EU, podle rakouského FM4 navrhlo 6. listopadu rezoluci (znění zde), podle níž by k prolamování šifrované komunikace docházet mohlo a mělo. Dokument zmiňuje boj s terorismem, organizovaným zločinem, zneužíváním dětí a dalším kyberzločinem. Podle rakouského rádia tak Německo učinilo v reakci na útok ve Vídni (více na E15.cz)

V textu stojí, že šifrování je v EU pilířem důvěry v digitálním prostředí, že Unie dbá na soukromí a práva občanů a že všechny kroky narušující tuto rovnováhu je třeba pořádně promyslet. Vyšetřovatelé však mají zákonem povolenou možnost komunikaci se soudním povolením číst, avšak technické prostředky (šifrování) jim v tom brání. Logicky tedy musí tuto rovnováhu narušit. Prý by se tak činilo při zachování zásad zákonnosti, proporcionality, nezbytnosti a hlavně transparentnosti podobně jako u telefonních odposlechů.

Jenže tady už vzniká problém. Pokud by šifrovanou komunikaci mohli provozovatelé komunikačních služeb na žádost úřadů a policie otevřít, už by se ztratila ona důvěra. Kdo prolomí chat teroristů a sexuálních predátorů, prolomí i chat „slušných lidí“.

Zde už by se daly aplikovat argumenty Pirátů, o tom, že podobný krok může ohrožené skupiny naopak dostat do problémů. To kdyby někdo hacknul sociální síť a vytěžil z ní „šifrovaná“ data dětí. Nehledě na to, že zločinci by si vždy našli způsob, jak se dorozumívat.

Rada EU nicméně nemá mandát k tomu, aby takový návrh uvedla do praxe. To by jej musela nejdřív zpracovat Evropská komise, projednat členské státy, odhlasovat europarlament… Zkrátka je ještě hodně daleko a čeká jej několik úrovní, na kterých by se mohl zamítnout či připomínkovat..

via Ondřej Malý
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 490 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Jednorozec »

Nj. nejprve jsou to "teroristi" a "pedofilové", proti nim se nikdo neopováží protestovat a pokud ano špatně skončí, nebo (v tom lepším případě) se ignoruje. Dále to bude kdo? Kriminálnící? Pak nesvéprávní či bezmocní, tj. nemocní či děti? Potom třeba blonďáci? No pak už je to jedno pak už si na to lidi zvyknou a bude jim to připadat "normální".
Přitom nikdo ze zodpovědných nepřemýšlí nad tím že pokud jde o kriminální činnost tak na to legislativa existuje na to není třeba hromadně lidem šmírovat jejich komunikaci...
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3274
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1385 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Cykle02 »


V posledních dnech rozvířila debatu o prolomení svobody internetu zpráva, podle níž chce EU sledovat šifrované aplikace jako například WhatsApp kvůli boji s terorismem. Zpráva to není úplně přesná, aspoň v této „titulkové“ podobě. Fakt je, že Rada ministrů EU skutečně připravila materiál, který takovou možnost zmiňuje, ovšem zároveň zaručuje dodržení ústavních a dalších práv – což je trochu protimluv.

Samotný návrh rezoluce je pak příliš obecný na to, abychom v něm našli konkrétní řešení, nebo dokonce konkrétní názvy aplikací, používající tzv. end-to-end šifrování. Zmiňován v této souvislosti bývá právě WhatsApp, Viber nebo Signal.

Neznamená to, že návrh nepředstavuje další pokus o posouvání hranic ve jménu absolutní bezpečnosti a boje proti terorismu nebo jiným hrozbám. Záleží ovšem na tom, jak se poměrně obecné fráze obsažené v návrhu rezoluce promítnou do následných předpisů, ať už na evropské nebo národní úrovni.

Tak trochu hurá zpráva

Jak to celé vzniklo?

Návrh připravilo Německo jako předsedající stát EU a rozeslalo ho delegacím členských států při EU. Na připravovanou rezoluci jako první upozornila rakouská veřejnoprávní rozhlasová stanice FM4, která vysílá zejména pro mladší či alternativní publikum. Na sociálních sítích vzbudila zpráva značný ohlas, zároveň ale někteří sledující upozornili, že článek FM4 může být poněkud zavádějící.

Jde o to, zda návrh rezoluce obsahuje tvrdý zákaz end-to-end šifrování, tedy technologie zajišťující soukromí komunikace tak, aby byla chráněna před třetí stranou. Tedy typicky například odposlechem. Případně návrh prostředků, které by umožnily toto klíčování prolomit, nebo klíčů, kterými by bezpečnostní orgány mohly do komunikace vstupovat. Na to je ale návrh rezoluce příliš obecný a obsahuje spíš proklamace o hledání rovnováhy mezi šifrováním jako jedním ze zdrojů jistoty na internetu a potřebami bezpečnostních složek.

Přesnější byla pozdější zpráva agentury AP, která návrh rezoluce získala nezávisle na rakouských médiích. Podle AP musejí mít příslušné orgány přístup k datům, ovšem „při plném respektování základních práv a režimu datové ochrany“. Hovoří se rovněž o tom, že technická řešení pro získání přístupu k šifrovaným údajům musí být v souladu se zásadami zákonnosti, transparentnosti, nezbytnosti a proporcionality“.


Celý návrh Rady ministrů EU z 6. listopadu najdete zde.

Faktem je, že v celém návrhu nenajdeme zmínku o zákazu koncového šifrování. Naopak, zabezpečení šifrováním je zmiňováno jako „kotva důvěry v digitalizaci a ochrany základních práv a měla by být podporována a dále rozvíjena“. Vždy je ovšem zmíněno i nějaké to „ale“.

„Ochrana soukromí a zabezpečení komunikace pomocí šifrování a zároveň prosazování možnosti příslušných orgánů v oblasti bezpečnosti a trestního soudnictví mít zákonný přístup k příslušným údajům pro legitimní, jasně definované účely v boji proti vážným formám organizovaného zločinu a terorismu, a to i v digitálním světě, jsou nesmírně důležité. Jakékoli přijaté opatření musí tyto zájmy pečlivě vyvážit.“

Zároveň se jeví jako nadsazená tvrzení některých médií, která pokračující tlak na svobodné prostředí internetu dávají do souvislosti s nedávným teroristickým útokem ve Vídni. Materiál Evropské unie se v tuto chvíli nachází v závěrečné fázi projednávání, čas na zaslání připomínek byl stanoven ke 12. listopadu. Celkově ovšem návrh rezoluce vychází ze závěrů Evropské rady z počátku října, kdy začala být připravována:

„Bylo dohodnuto že prostředky z Plánu na oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) by byly použity k prosazování cílů, jako je posílení schopnosti EU chránit se před kybernetickými hrozbami a zajištění bezpečnosti komunikačního prostředí, zejména prostřednictvím kvantového šifrování, a zajištění přístupu k datům pro soudní a forenzní účely.“

Zločinci o krok napřed

Návrh také poukazuje na hrozbu zneužití běžných komunikačních nástrojů kriminálními strukturami. „Zločinci mohou užívat běžně dostupná šifrovací řešení určená pro legitimní účely ve svém modu operandi,“ konstatuje dokument, který vyjmenovává zejména terorismus, organizovaný zločin a pohlavní zneužívání dětí v online prostředí. Tedy poměrně obecné okruhy, kterými se vlády při posouvání hranic obvykle zaštiťují. Dopad přijímaných opatření na potírání zločinu je přitom sporný.

„Snaha prolamovat bezpečnost šifrování je z pohledu státu logická, ale je to také nekončící běh na dlouhou trať bez jasných výsledků a s nepěkným dopadem na ochranu soukromí nás všech,“ říká právník Jan Vobořil z neziskové organizace Iuridicum Remedium.

Připomíná, že když se zavádělo plošné monitorování elektronických komunikací (tzv. data retention), byl důvodem také především boj proti terorismu. Dnes podle Vobořila teroristé nepoužívají technologie, které jsou takto plošně sledovány. Soudní dvůr Evropské unie toto plošné sledování označil opakovaně za nepřípustné. „Přesto třeba Česká republika dál plošně sleduje každého z nás a nehodlá na tom nic měnit. Výsledkem je, že jsme všichni plošně sledováni způsobem, jehož přínos je z pohledu statistik kriminality a její objasněnosti v podstatě nulový,“ říká Vobořil.

Pokud se nakonec v nějaké formě zavede možnost prolamovat důvěrnost komunikace přes šifrované komunikační platformy, bude to podle něj opět jen další krok do prázdna, stejně jako data retention. „Ti opravdu nebezpeční zločinci už zase budou využívat nějaké jiné způsoby komunikace, na něž bezpečnostní složky nedosáhnou. Dle mého názoru by se mělo méně pozornosti soustředit na věčnou snahu o prolamování důvěrnosti komunikace a více na jiné metody práce zpravodajských služeb a policie, které mohou být podstatně efektivnější, i když třeba pracnější,“ říká právník Vobořil.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3274
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1385 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Rada ministrů EU připravila návrh, který provozovatelům komunikačních aplikací jako je WhatsApp ukládá povinnost poskytnout bezpečnostním službám přístup do šifrované komunikace. Opatření reaguje na teroristické útoky ve Vídni a Francii. Podobné kroky plánují i USA a Velká Británie, podle kritiků se jedná o nebezpečné ohrožení práva na soukromí.

WhatsApp, Signal a další mobilní komunikační aplikace používají pro zajištění uživatelova soukromí techniku takzvaného koncového šifrování (end-to-end-E2E). Zprávu, zaslanou z jednoho zařízení, může dešifrovat pomocí platformou poskytnutého specifického šifrovacího klíče až koncový uživatel, příjemce zprávy.

Podle rakouské rozhlasové stanice FM4 Rada Evropské unie připravila návrh, podle něhož by provozovatelé mobilních komunikačních platforem měly vytvořit další hlavní klíče, které by umožnily v odůvodněných případech evropským zpravodajským službám prolomit zašifrovanou komunikaci. Stanice vychází z uniklého interního dokumentu, které Německo jako předsedající stát EU poslalo delegacím členských státům Rady.

Příslušné orgány musí mít přístup k datům „při plném respektování základních práv a režimu datové ochrany“ a při „zachování kybernetické bezpečnosti“, píše se podle agentury AP v dokumentu, který má též k dispozici. „Technická řešení pro získání přístupu k šifrovaným údajům musí být v souladu se zásadami zákonnosti, transparentnosti, nezbytnosti a proporcionality“.

Podle FM4 lze návrh chápat jako „další z kroků proti terorismu“, které chce francouzský prezident Emmanuel Macron probrat s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem během videokonference plánované na začátek tohoto týdne. Obě země nyní těsně spolupracují na opatřeních proti terorismu. Macron prosazuje přísnější postup proti islamistickému radikalismu v souvislosti s džihádistickými akcemi ve Francii, kterým podlehli čtyři lidé.

Proti návrhu se postavili někteří němečtí politici, uvádí agentura AP. Členka Bundestagu Anke Domscheit-Bergová ze strany Levice obvinila evropské vlády, že využívají strachu z nedávných útoků extremistů k tomu, aby zavedly riziková, neakceptovatelná a nebezpečná sledovací opatření.

Podle Patricka Breyera, zástupce německé Pirátské strany v Europarlamentu, umožnění vládám vstoupit do zašifrované komunikace „může otevřít zadní vrátka pro hackery, zahraniční rozvědku a podobně“.

Požadavek na „zadní vrátka“ do zašifrovaných komunikačních aplikací už dříve navrhly členové aliance zpravodajských služeb „Pět očí“ (Five Eyes). Představitelé Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Spojeného království a USA varovali technologické giganty, že šifrovací technologie představuje bariéru pro bezpečnostní složky.

„Požadujeme po technologickém průmyslu, aby adresoval naše vážné obavy, týkající se používání šifrování takovým způsobem, že zcela vylučuje jakýkoliv legální přístup k obsahu,“ uvedlo na svých stránkách minulý měsíc americké ministerstvo spravedlnosti. Pod stanovisko se podepsaly i Indie a Japonsko, které nejsou členy Pěti očí.

Pět očí požadavek přístupu do soukromé komunikace odůvodňuje i ochranou „vysoce zranitelných členů naší komunikace jako jsou sexuálně zneužívané děti“. Podobně argumentovala Eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová, která ustanovila speciální skupinu, jejímž úkolem bylo přijít s technickými řešeními způsobů, jak „odhalit a nahlásit zašifrovaný materiál týkající se pohlavního zneužívání dětí“.

Podle neziskové organizace Electronic Frontier Foundation představují kroky Johanssonové posun v dosavadní vůči ochranám soukromí spíše nakloněné politice EU. Organizace varuje, že návrhy na odšifrování E2E EU, ale i USA a další země nebezpečně posouvají k autoritářským praktikám Číny, která monitoruje politické diskuze uživatelů čínských komunikačních aplikací jako je WeChat.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Tim
PROBLÉMOVÝ UŽIVATEL
Varování: 30
Bydliště: Brno
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 5
ve věku do: 17
Kontakt: Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100073199928820
email: [email protected]
https://ibb.co/sb8ymr1
Telefon: 607 364 291
Výkřik do tmy: "Slaboši jsou lidé, kteří znají pravdu, ale zastávají ji jen potud, pokud se v ní jeví jejich prospěch" - Blaise Pascal

„Vždy musíš hledat a vyznávat pravdu a chovat se tak, aby ses nikdy nemusela stydět, až se podíváš nazpět.“ - Čeněk Král
Příspěvky: 793
Dal: 449 poděkování
Dostal: 390 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Tim »

Bohužel je dění v Evropě, během posledních let důkazem toho že si budeme muset vybrat mezi bezpečností a soukromím. Ozbrojené složky mohou reagovat jen na to o cem vědí. Tím spíš když nám tu roste populace migrantu s jinou kulturou, kteří by nám řezali hlavy jen za karikatury proroka Mohameda.... Jo, žít v dnešní době je prostě bombové!! :D *dynamite*
„Polemika má protivníka připravit o klid duše, ne ho urážet.“ — Karl Kraus
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Příspěvky: 1014
Dal: 1278 poděkování
Dostal: 530 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Dreamer »

Tim píše: středa 11. 11. 2020, 11:08:52 Bohužel je dění v Evropě, během posledních let důkazem toho že si budeme muset vybrat mezi bezpečností a soukromím. Ozbrojené složky mohou reagovat jen na to o cem vědí. Tím spíš když nám tu roste populace migrantu s jinou kulturou, kteří by nám řezali hlavy jen za karikatury proroka Mohameda.... Jo, žít v dnešní době je prostě bombové!! :D *dynamite*
Je to tak. Jenže tahle rostoucí populace krvežíznivých hrdlořezů umí používat i jiné, než mainstreamové komunikační nástroje. Musíme přijít na to, jak zakázat šifrování... tedy matematiku. To nebude jednoduché. V mezičase bych v zájmu ochrany západního stylu života alespoň vypnul internet.
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 490 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Jednorozec »

Tim píše: středa 11. 11. 2020, 11:08:52 Bohužel je dění v Evropě, během posledních let důkazem toho že si budeme muset vybrat mezi bezpečností a soukromím. Ozbrojené složky mohou reagovat jen na to o cem vědí. Tím spíš když nám tu roste populace migrantu s jinou kulturou, kteří by nám řezali hlavy jen za karikatury proroka Mohameda.... Jo, žít v dnešní době je prostě bombové!! :D *dynamite*
Problém je že pokud si vybereme ono "bezpečí" tak přijdeme o soukromí a žádné bezpečí nezískáme...
Uživatelský avatar
Tim
PROBLÉMOVÝ UŽIVATEL
Varování: 30
Bydliště: Brno
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 5
ve věku do: 17
Kontakt: Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100073199928820
email: [email protected]
https://ibb.co/sb8ymr1
Telefon: 607 364 291
Výkřik do tmy: "Slaboši jsou lidé, kteří znají pravdu, ale zastávají ji jen potud, pokud se v ní jeví jejich prospěch" - Blaise Pascal

„Vždy musíš hledat a vyznávat pravdu a chovat se tak, aby ses nikdy nemusela stydět, až se podíváš nazpět.“ - Čeněk Král
Příspěvky: 793
Dal: 449 poděkování
Dostal: 390 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Tim »

Jednorozec píše: sobota 14. 11. 2020, 20:31:25
Problém je že pokud si vybereme ono "bezpečí" tak přijdeme o soukromí a žádné bezpečí nezískáme...
Odhalení plánovaných útoků mi nepřijde jako nulový zisk...
„Polemika má protivníka připravit o klid duše, ne ho urážet.“ — Karl Kraus
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 490 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Jednorozec »

Tim píše: sobota 14. 11. 2020, 20:32:54Odhalení plánovaných útoků mi nepřijde jako nulový zisk...
A kolik takových plánovaných útoků se takto ve skutečnosti odhalí?? Za jakou cenu?? Jen trochu chytrý zločinec s tímhle počítá, přizpůsobí se, a rozhodně ho tím neodhalí. Obzvláště teroristé. Podle mne se tím nezíská odhalování zločinců, ale kontrola nad lidmi sledování na každém kroku, ztráta soukromí, ošklivé poškození morálky ne nadarmo se přesně tohle kritizovalo jako to nejhorší zlo "komunistů"...
Naposledy upravil(a) Marco Freeman dne úterý 17. 11. 2020, 23:09:04, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Necitujte celé dlouhé příspěvky.
Uživatelský avatar
Tim
PROBLÉMOVÝ UŽIVATEL
Varování: 30
Bydliště: Brno
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 5
ve věku do: 17
Kontakt: Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100073199928820
email: [email protected]
https://ibb.co/sb8ymr1
Telefon: 607 364 291
Výkřik do tmy: "Slaboši jsou lidé, kteří znají pravdu, ale zastávají ji jen potud, pokud se v ní jeví jejich prospěch" - Blaise Pascal

„Vždy musíš hledat a vyznávat pravdu a chovat se tak, aby ses nikdy nemusela stydět, až se podíváš nazpět.“ - Čeněk Král
Příspěvky: 793
Dal: 449 poděkování
Dostal: 390 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Tim »

Jednorozec píše: úterý 17. 11. 2020, 20:05:37
A kolik takových plánovaných útoků se takto ve skutečnosti odhalí?? Za jakou cenu??
Docela dost, policie se nehlasi do sveta s kazdym zatcenym. ;) Co by kdo mel z toho svedovat deset milionu obyvatel teto zeme na kazdem kroku?
Naposledy upravil(a) Marco Freeman dne úterý 17. 11. 2020, 23:09:23, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Necitujte celé dlouhé příspěvky.
„Polemika má protivníka připravit o klid duše, ne ho urážet.“ — Karl Kraus
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 490 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Jednorozec »

Co by z toho kdo měl? Tohle je věc stará jak lidstvo samo. viz velké bratr. Informace = moc.
Ne nesouhlasím s tím, že by bylo správné umožnit sledovat všechny paušálně pokud existuje konkrétní podezření pak nechť udělí výjimku soud. A ne že tu bude někdo kdo bude moct sledovat kdykoli kohokoli soukromí...
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3274
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1385 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Evropská komise a členské státy Evropské unie řeší, jak pro vyšetřování trestné činnosti zajistit přístup k datům chráněným takzvaným koncovým šifrováním. To využívají populární aplikace pro zasílání zpráv jako Whatsapp nebo Messenger, které mají v Evropě desítky milionů uživatelů. Píše o tom zpravodajský server CNBC.

Podle evropských úřadů šifrované zprávy používají teroristické či zločinecké skupiny, což policii ztěžuje sledování jejich aktivit. Aktivisté ale varují před porušováním soukromí uživatelů aplikací.

Server CNBC poukazuje na prohlášení ministrů vnitra Evropské unie, které bylo vydáno v listopadu k výročí teroristických útoků v Paříži z roku 2015. Ministři vyzvali hlavy členských států, aby se zabývaly otázkou digitálních dat tak, „aby bylo možné legálně sbírat a využívat digitální důkazy” a současně „zaručit spolehlivost” služeb, jež využívají šifrování.

Výzva přišla několik dnů poté, co do médií unikl pracovní materiál Evropské komise, který se otázkou informací ze šifrovaných zpráv zabýval v souvislosti s vyšetřováním dětské pornografie.

Mluvčí Evropské komise řekl serveru CNBC, že unie hledá způsob, jak získat legální přístup k digitálním důkazům, „aniž by bylo nutné zrušit či oslabit šifrování”. V bezpečnostní strategii EU stojí, že členské státy chtějí zaručit jak bezpečnost šifrování, tak účinnou reakci na vážné zločiny a terorismus.

„Ministři chtějí, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, a nechápou – či nechtějí chápat – že je to nemožné,” uvedl Ray Walsh ze sdružení na ochranu soukromí ProPrivacy. Podle něj by schválení změn, které by umožňovaly přístup k šifrovaným informacím, každopádně vedlo k oslabení bezpečnosti a soukromí uživatelů. „Zločinci si najdou nové prostředky pro ukrytí své komunikace, ať už na temném webu, nebo skrze jiné způsoby šifrování,” varoval Walsh.

Podle aktivistů a expertů zatím členské státy nad tématem pouze vedou úvahy.

Koncovým šifrováním se označuje postup, kdy je zpráva zašifrována zařízením odesílatele a rozluštěna zařízením příjemce. Zpráva tak není čitelná pro správce komunikačního kanálu či serverů, přes které prochází. V případě, že je zpráva zachycena při přenosu, je pro třetí osobu, například policii, nečitelná.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 490 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Jednorozec »

Mluvčí Evropské komise řekl serveru CNBC, že unie hledá způsob, jak získat legální přístup k digitálním důkazům, „aniž by bylo nutné zrušit či oslabit šifrování”. V bezpečnostní strategii EU stojí, že členské státy chtějí zaručit jak bezpečnost šifrování, tak účinnou reakci na vážné zločiny a terorismus.

Jsou to jen výmluvy pokud mám nějaké indicie mohu požádat o povolení soudu na to nepotřebuji lézt do soukromí všem lidem v EU..
Uživatelský avatar
MR_Xguard
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 8
Příspěvky: 840
Dal: 82 poděkování
Dostal: 189 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od MR_Xguard »

Backdoor je vždy největší slabina systému. Je to vždy ta první věc, která je exploitovaná. Cracknout jde cokoliv. Jenom to někdy trvá trochu déle. U dobrého šifrování to může trvat i deset let. Pokud se mu ale přidají zadní vrátka, tak to může být i 10 minut.
Uživatelský avatar
podivin
Správce poradny
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 2
ve věku do: 40
Výkřik do tmy: Srdce plné lásky přetéká v slzách očima *** Když někoho miluješ, znamená pro tebe víc než ty sám a chceš pro něj jen to nejlepší, ikdyby to tobě mělo působit bolest *** Ikdyž jsou to "jen" děti, mají mou úctu a chovám se k nim slušně *** Moc, peníze ani sex nemůžou nahradit dětskou radost, smích a lásku. *** Čiň, co chceš, pokud nikomu neškodíš *** Každý čin se ti třikrát vrátí
Příspěvky: 1104
Dal: 925 poděkování
Dostal: 509 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od podivin »

MR_Xguard píše: sobota 28. 11. 2020, 23:26:08 Backdoor je vždy největší slabina systému. Je to vždy ta první věc, která je exploitovaná. Cracknout jde cokoliv. Jenom to někdy trvá trochu déle. U dobrého šifrování to může trvat i deset let. Pokud se mu ale přidají zadní vrátka, tak to může být i 10 minut.
CSS mělo zaručovat ochranu DVD. Po 3 letech od vydání bylo CSS prolomeno a DVD bylo možné nelegálně kopírovat. Jak dlouho asi bude trvat, než hackeři najdou přístup do toho backdooru? Takže pokud se budou dělat backdoory, tak jako první je budou využívat právě blackhat hackeři k útokům na obyčejné lidi. A teroristi a zločinci budou dál používat technologie, které jim zajistí bezpečné šifrování, ikdyby to měly být technologie zakázané, protože pro zločince bude důležité, když ty informace zůstanou nečitelné, ikdyby sám ten zločinec měl jít do vězení jen za to, že ta data pro soud nerozšifruje ke zkontrolování.
Je mi krásně smutno. Tequila chutná nejlíp se solí. Při sprchování není vidět pláč. S plným srdcem lásky žiji prázdné dny.
Now I know that I am a dreamer, Believing in a world that isn't there
You are my little something, It's like you came from nothing, And now you're everything to me
Život nemá tlačítko Restart - promrhané roky nelze vrátit a prožít znovu
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3274
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1385 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Cykle02 »

...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 490 poděkování

Re: Boj proti zneužívání dětí na internetu – Rada je připravena jednat o dočasném opatření (Consilium)

Nový příspěvek od Jednorozec »

Cykle02 píše: pondělí 7. 12. 2020, 10:06:44 Prolomit šifrování je jako prolomit listovní tajemství. Uškodili bychom sami sobě, říká Profant (INFO CZ)
Problém je že ti co o tom rozhodují nepoužívají logiku (v tom lepším případě) nebo naopak o logiku nestojí a dělají to záměrně proti lidem..