Pedofilné myšlienky a túžby nie sú poruchou, vyplýva z novej klasifikácie chorôb WHO (Hrot.info)

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3341
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1429 poděkování

Pedofilné myšlienky a túžby nie sú poruchou, vyplýva z novej klasifikácie chorôb WHO (Hrot.info)

Nový příspěvek od Cykle02 »


(Dezinformační web)

V Medzinárodnej klasifikácii chorôb, verzii 11, viacero diagnóz z predchádzajúcej verzie 10 úplne vypadlo. Iné boli kontroverzným spôsobom pozmenené, takže napríklad nie všetky prejavy pedofílie, či dokonca nekrofílie, sú už považované za poruchu. Takéto trendy môžu napomáhať normalizácii či až akceptácii spoločensky škodlivého správania.

Medzinárodná klasifikácia chorôb

Medzinárodná klasifikácia chorôb (International Classification of Disorders, ICD) je diagnostickým nástrojom, ktorý tvorí Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá je agentúrou Organizácie spojených národov.

ICD je používaná po celom svete hlavne pre účely zdravotníckej štatistiky. Vďaka jednotne používanej definícii chorôb je možné porovnávať rozšírenie chorôb (porúch) v rôznych krajinách, ich smrtnosť atď.

ICD je pravidelne aktualizovaná, pričom je veľmi zaujímavé sledovať práve zmeny medzi rôznymi verziami.

Verzia ICD-10 (slovenský preklad tu) začala byť používaná v 90. rokoch. Verzia ICD-11 bola schválená WHO v roku 2019 a od roku 2022 začne v praxi nahrádzať ICD 10.

Transsexualita a sexuálne poruchy v ICD-10

ICD-10 obsahuje kategóriu „duševné poruchy a poruchy správania“, ktorej súčasťou sú aj poruchy pohlavnej identity a poruchy sexuálneho zamerania.

Medzi poruchy pohlavnej identity patrí aj transsexualizmus (túžba „byť akceptovaný ako príslušník opačného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná pocitom nepohody z vlastného anatomického pohlavia“) či transvestitizmus („obliekanie a nosenie šiat opačného pohlavia na prechodný čas“).

Medzi poruchy sexuálneho zamerania sú radené aj fetišizmus („používanie neživého objektu ako dráždidla na sexuálne vzrušenie“), fetišistický transvestitizmus („nosenie šiat opačného pohlavia najmä kvôli sexuálnemu vzrušeniu“), pedofília, sadomasochizmus či iné poruchy sexuálneho zamerania, kam sa radia aj zoofília a nekrofília.

Dôležité je, že v ICD 10 sú poruchy sexuálneho zamerania definované tak, že ide o určitú sexuálnu preferenciu. Nejde o to, či človek v súlade s ňou aj koná alebo či mu skutočnosť, že má takúto preferenciu, spôsobuje stres alebo nepokoj. Ide o poruchy aj v tom prípade, ak sa človek so svojou sexuálnou preferenciou stotožňuje.

Transsexualita a sexuálne poruchy – zmeny v ICD-11

V ICD-11 sa už poruchy pohlavnej identity nenachádzajú. Boli nahradené pohlavnou inkongruenciou (gender incongruence), ktorá však nie je radená do kategórie duševných porúch a porúch správania ako v ICD-10, ale medzi skôr neutrálne znejúce „stavy súvisiace so sexuálnym zdravím“ (conditions related to sexual health).

Pohlavná inkongruencia znamená „značný a dlhodobý nesúlad medzi jednotlivcom prežívaným rodom a určeným pohlavím“. Transsexualizmus ani transvestitizmus (ani fetišistický) sa už v ICD-11 vôbec nenachádzajú. Podľa ICD-11 teda uspokojovanie sexuálnych túžob prezliekaním sa za opačné pohlavie nie je poruchou.

Poruchy sexuálneho zamerania boli nahradené parafilnými poruchami, ktoré sú kategorizované ako duševné poruchy, poruchy správania a neurovývinové poruchy. Aj tu došlo k zásadnému predefinovaniu.

O parafilnú poruchu ide len v tom prípade, ak daná osoba v súlade so svojimi sexuálnymi preferenciami aj konala bez súhlasu sexuálneho objektu (resp. je tento objekt neschopný dať súhlas pre svoj vek alebo stav), alebo je daná osoba týmito preferenciami značne znepokojená (markedly distressed).

Pre úplnosť treba dodať, že o parafilnú poruchu môže ísť aj vtedy, ak je sexuálna aktivita vykonávaná so súhlasom sexuálneho objektu (a ten je spôsobilý súhlas dať) a zároveň hrozí veľké riziko smrti alebo poškodenia zdravia v súvislosti so sexuálnou aktivitou (napr. asfyxofília – škrtenie s cieľom vyvolania sexuálneho vzrušenia).

Inak povedané, ak má dospelý človek fantázie, túžby a nutkania sexuálneho charakteru smerom k deťom, podľa ICD-11 ešte nejde o poruchu pedofílie.

O pedofilnú poruchu by šlo až vtedy, keby podľa týchto nutkaní aj konal (nie je uvedené, či je za takéto konanie považovaná len sexuálna aktivita s dieťaťom alebo aj autoerotické správanie, z kontextu popisu parafilných porúch sa však zdá, že len to prvé), prípadne vtedy, ak by mu tieto fantázie či nutkania spôsobovali znepokojenie.

Podľa ICD-11 teda dospelý človek sexuálne túžiaci po dieťati, ktorý však túto túžbu považuje za zvrhlú a vyčíta si ju, chorý je, avšak človek, ktorý s touto túžbou stotožnený je a považuje ju za správnu (no zdržuje sa konania podľa nej), chorý nie je.

To isté platí v prípade nekrofílie a zoofílie. Ak človek má tieto túžby, no nekoná podľa nich a nie je nimi značne znepokojený, nejde o poruchy. Sadomasochizmus bol taktiež predefinovaný vo vyššie uvedenom duchu. Sexuálny sadizmus ani masochizmus teda podľa ICD-11 nie sú poruchami, pokiaľ s takýmito praktikami dotknuté osoby súhlasia (a zároveň pri nich nehrozí veľké riziko poškodenia zdravia).

Takéto predefinovanie porúch je absurdné. Podľa tejto logiky by napr. paranoidná schizofrénia nebola poruchou, keby človek mal „len“ bludy a paranoické myšlienky, ale nekonal by podľa nich. Alebo obsesívno-kompulzívny človek, ktorý by mal nutkanie excesívne si umývať ruky, ale vždy by mu dokázal odolať, by nemal psychickú poruchu. ICD-11 však nie je konzistentná – pri týchto dvoch poruchách neaplikuje takú logiku, ako pri parafíliách.

Z ICD-11 taktiež úplne vypadli fetišizmus a už spomínaný fetišistický transvestitizmus.

Zhodnotenie

Vyššie uvedené vypustenia či predefinovania porúch z Medzinárodnej klasifikácie chorôb sú značne kontroverzné. Svetová zdravotnícka organizácia je totiž významnou odbornou autoritou, ktorá navyše predstavuje aj istý spoločensko-politický konsenzus opierajúci sa o legitimitu OSN, ktorej členom sú takmer všetky krajiny sveta.

Ukazuje sa tiež, aké ťažké je oddeliť rovinu hodnotovú (resp. ideologickú, filozofickú či politickú) od odbornej. Aj keď je oficiálne WHO odbornou zdravotnou inštitúciou, nemožno ju oddeliť od iných sfér života spoločnosti, napr. morálky či práva.

Ťažko si predstaviť pádny „odborný“ dôvod, prečo pedofilné konanie poruchou je, ale „len“ pedofilné túžby či nutkania, ktoré daný človek považuje za správne, sú „v poriadku“. Alebo prečo v roku 1995 (alebo aj 2020) bolo poruchou už sexuálne zameranie na deti, ale v roku 2022 toto už samo o sebe poruchou nebude.

Rozhodnutia WHO neovplyvňujú spoločnosť len v „odbornej“ rovine, ale majú dopad aj na spoločnosť ako celok, vrátane predstáv o morálke či právne systémy.

Skutočnosť, že WHO už nepovažuje sexuálne preferencie vrátane pedofílie, nekrofílie či zoofílie samé o sebe za poruchu, vytvára priestor pre ich normalizáciu, čoho svedkom sme už boli aj v slovenskom mediálnom priestore (podobné články zo zahraničia napr. tu a tu), a časom potenciálne aj pre ich akceptáciu.

Zároveň je zrejmé, že myšlienky, túžby a nutkania neexistujú len samé o sebe, ale sú úzko previazané s činmi. Ak dospelý človek túži po sexuálnom styku s deťmi, túto svoju túžbu schvaľuje a považuje ju za správnu, ale (zatiaľ) podľa nej ešte nekonal, jednoznačne to nemožno označiť za zdravé. Konanie WHO však možno jednoznačne označiť za škandalózne až spoločensky nebezpečné.


Nebo také na FB hrot.info
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 493 poděkování

Re: Pedofilné myšlienky a túžby nie sú poruchou, vyplýva z novej klasifikácie chorôb WHO (Hrot.info)

Nový příspěvek od Jednorozec »

Autor zřejmně nedokáže a nebo nechce pochopit dvě základní věci.
Jednak že choroba je něco co nějakým způcobem ubližuje člověku. Takže pokud nikomu ńějaká erotická představa či nutkání neubližuje/nezpůsobuje újmu a dokáže se s ní tudíž normálně vyrovnat, tak není důvod, aby byla považována za chorobu. Ostatně pokud by existovala možnost realizace bez rizika ublížení dítěti (napříkladněco jako simulátor ve startreku) tak by nejspíš nebylo chorobným ani to...
I ta použítá srovnání jsou demagogická, protože paranoikovi i člověku s kompulzivní poruchou by nepochybně snaha o vyrovnání s a překoného oněch vidin a popudů rozhodně újmu působila...
Jedním ze základních pravidel je že svoboda jednoho končí tam kde začíná svoboda jiného a pokud vím žádná taková svoboda jako určovat jiným co se jim má či nemá líbit není.

No druhou základní hloupostí či úmyslem, jíž se autor dopouští je ingnorování faktu, že pokud platí, že čin vyžadoval vždy touhu, tak z toho nelze vyvozovat že touha vede vždy k činu.

každý může mít touhu mít sex s polovinou mladých hezkých dívek co potká, ale přesto většina lidí nikdy nikoho neznásilní...
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Příspěvky: 1040
Dal: 1298 poděkování
Dostal: 548 poděkování

Re: Pedofilné myšlienky a túžby nie sú poruchou, vyplýva z novej klasifikácie chorôb WHO (Hrot.info)

Nový příspěvek od Dreamer »

Jednorozec píše: pátek 2. 10. 2020, 16:28:24 Takže pokud nikomu ńějaká erotická představa či nutkání neubližuje/nezpůsobuje újmu a dokáže se s ní tudíž normálně vyrovnat, tak není důvod, aby byla považována za chorobu.
Oni psychologové dokonce chtěli pedofilii vypustit z té klasifikace psychických poruch úplně. Nakonec jí tam nechali právě jen pro ty případy, kdy způsobuje potíže pedofilovi nebo jeho případné oběti. Více např. zde:
Dr. Krueger píše:At first, we considered outright deletion of this section. Many psychiatrists have suggested we have no business with these disorders, since paraphilias are largely dealt with in the legal system. Some feel that psychiatrists should not be involved with them at all. But there has been a lot of discussion about the public health impact of these behaviors.
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 493 poděkování

Re: Pedofilné myšlienky a túžby nie sú poruchou, vyplýva z novej klasifikácie chorôb WHO (Hrot.info)

Nový příspěvek od Jednorozec »

Někteří jedinci prostě nechtějí pochopit že problém není pedofílie ale zneužívaní dětí a že to není to samé. Jakmile se podaří vymítit tohle, tak zbytek bude už poloviční problém. Proto je tak špatné že některé média tuto "propagandu" šíří pořád dál.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3341
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1429 poděkování

Re: Pedofilné myšlienky a túžby nie sú poruchou, vyplýva z novej klasifikácie chorôb WHO (Hrot.info)

Nový příspěvek od Cykle02 »


(Dezinformační web)

Dalibor Jurášek studuje nový ústřední dokument Světové zdravotnické organizace, který (po již dřívějším vypuštění homosexuality) legitimizuje další nebezpečné sexuální úchylky i za cenu ohnutí veškeré logiky přirozeného světa

V Mezinárodní klasifikaci nemocí, verzi 11, několik diagnóz z předchozí verze 10 úplně vypadlo. Jiné byly kontroverzním způsobem pozměněny, takže například ne všechny projevy pedofilie, či dokonce nekrofilie, jsou již považovány za poruchu. Takové trendy jsou v souladu s normalizací a následnou akceptací společensky zhoubného chování.

Mezinárodní klasifikace nemocí

International Classification of Disorders (ICD) je diagnostickým nástrojem, který tvoří Světová zdravotnická organizace (WHO), jež je agenturou OSN. ICD je používána po celém světě hlavně pro účely zdravotnické statistiky. Díky jednotně používané definici nemocí je možné porovnávat rozšíření nemocí (poruch) v různých zemích, úmrtnost na ně a podobně.

ICD je pravidelně aktualizována, při čemž je velmi zajímavé sledovat právě změny mezi různými verzemi. Verze ICD-10 začala být používána v 90. letech. Verze ICD-11 byla schválena WHO v roce 2019 a od roku 2022 začne v praxi nahrazovat ICD-10.

Transsexualita a sexuální poruchy v ICD-10

ICD-10 obsahuje kategorii "duševní poruchy a poruchy chování", jejíž součástí jsou i poruchy pohlavní identity a poruchy sexuálního zaměření. Mezi poruchy pohlavní identity patří i transsexualita (touha "být akceptován jako příslušník opačného pohlaví, obvykle doprovázená pocitem nepohody z vlastního anatomického pohlaví") či transvestitismus ("oblékání a nošení šatů opačného pohlaví na přechodnou dobu").

Mezi poruchy sexuálního zaměření je řazen i fetišismus ("používání neživého objektu jako dráždidla na sexuální vzrušení"), fetišistický transvestitismus ("nošení šatů opačného pohlaví zejména kvůli sexuálnímu vzrušení"), pedofilie, sadomasochismus či jiné poruchy sexuálního zaměření, kam se řadí i zoofilie a nekrofilie.

Důležité je, že v ICD 10 jsou poruchy sexuálního zaměření definovány tak, že jde o určitou sexuální preferenci. Nejde o to, zda člověk v souladu s ní i koná nebo zda mu skutečnost, že má takovou preferenci, způsobuje stres nebo neklid. Jde o poruchy i v tom případě, pokud se člověk se svou sexuální preferencí ztotožňuje.

Transsexualita a sexuální poruchy - změny v ICD-11

V ICD-11 se již poruchy pohlavní identity nenacházejí. Byly nahrazeny pohlavní inkongruencí (gender incongruence), která však není řazena do kategorie duševních poruch a poruch chování jako v ICD-10, ale mezi spíše neutrálně znějící "stavy spojené se sexuálním zdravím" (conditions related to sexual health).

Pohlavní inkongruence znamená "značný a dlouhodobý nesoulad mezi jednotlivcem prožívaným rodem a určeným pohlavím". Transsexualita ani transvestitismus (ani fetišistický) se již v ICD-11 vůbec nenacházejí. Podle ICD-11 tedy uspokojování sexuálních tužeb převlékáním se za opačné pohlaví není poruchou.

Poruchy sexuálního zaměření byly nahrazeny parafilními poruchami, které jsou kategorizovány jako duševní poruchy, poruchy chování a poruchy neurologického vývoje. I zde došlo k zásadnímu předefinování.

O parafilní poruchu jde však jen v tom případě, že daná osoba v souladu se svými sexuálními preferencemi koná bez souhlasu sexuálního objektu (resp. je tento objekt neschopný dát souhlas pro svůj věk nebo stav), nebo je daná osoba těmito preferencemi značně znepokojena (markedly distressed).

Pro úplnost je třeba dodat, že o parafilní poruchu může jít i když je sexuální aktivita prováděna se souhlasem sexuálního objektu (a ten je způsobilý souhlas dát) a zároveň hrozí velké riziko smrti nebo poškození zdraví v souvislosti se sexuální aktivitou - například asfyxofilie (škrcení s cílem vyvolání sexuálního vzrušení).

Kdo je a kdo není deviant

Jinak řečeno, pokud má dospělý člověk fantazie, touhy a nutkání sexuálního charakteru směrem k dětem, podle ICD-11 ještě nejde o poruchu pedofilie. O pedofilní poruchu by šlo až tehdy, kdyby podle těchto nutkání i konal (není uvedeno, zda je za takové jednání považována pouze sexuální aktivita s dítětem nebo i autoerotické chování, z kontextu popisu parafilních poruch se však zdá, že jen to první), případně tehdy, když mu tyto fantazie či nutkání způsobují znepokojení.

Podle ICD-11 tedy dospělý člověk sexuálně toužící po dítěti, který však tuto touhu sám považuje za zvrhlou a vyčítá si ji, nemocný je, ovšem člověk, který je s touto touhou ztotožněn je a považuje ji za správnou (jen podle ní zrovna nejedná), nemocný není!

Totéž platí v případě nekrofilie a zoofilie. Pokud člověk má tyto touhy, ale nejedná podle nich a není jimi značně znepokojen, nejde o poruchy. Sadomasochismus byl také předdefinovaný ve výše uvedeném duchu. Sexuální sadismus ani masochismus tedy podle ICD-11 nejsou poruchami, pokud s takovými praktikami dotyčné osoby souhlasí (a zároveň u nich nehrozí velké riziko poškození zdraví).

Takové předefinování poruch je dokonale absurdní. Podle této logiky by například paranoidní schizofrenie nebyla poruchou, kdyby člověk měl "jen" bludy a paranoické myšlenky, ale nejednal by podle nich. Nebo obsedantně-kompulzivní člověk, který by měl nutkání excesivně si mýt ruce, ale vždy by tomu dokázal odolat, by neměl psychickou poruchu. ICD-11 však není konzistentní - při těchto zmíněných dvou poruchách kupodivu neaplikuje takovou logiku, jako při parafíliích.

Z ICD-11 také úplně vypadli fetišismus a již zmíněný fetišistický transvestitismus.

Skandální jednání

Světová zdravotnická organizace je totiž významnou odbornou autoritou, která navíc představuje i jistý společensko-politický konsenzus opírající se o legitimitu OSN, jejímž členem jsou téměř všechny země světa.

Ukazuje se, jak těžké je oddělit rovinu hodnotovou (resp. ideologickou, filozofickou či politickou) od odborné. I když je oficiálně WHO odbornou zdravotní institucí, nelze ji oddělit od ostatních sfér života společnosti - například morálky či práva.

Těžko si představit pádný "odborný" důvod, proč pedofilní jednání poruchou je, ale "jen" pedofilní touhy či nutkání, které daný člověk považuje za správné, jsou v pořádku. Nebo proč v roce 1995 (nebo i 2020) bylo poruchou již sexuální zaměření na děti, ale v roce 2022 toto již samo o sobě poruchou nebude.

Rozhodnutí WHO neovlivňují společnost jen v "odborné" rovině, ale mají dopad i na společnost jako celek, včetně představ o morálce či právní systémy. Skutečnost, že WHO už nepovažuje sexuální preference včetně pedofilie, nekrofilie zda zoofilie samy o sobě za poruchu, podporuje snahy o jejich postupnou normalizaci a legalizaci, čehož svědkem jsme již delší dobu v médiích (o pochodech hrdosti a podobných aktivitách nemluvě).

Je přirozené, že myšlenky, touhy a nutkání neexistují jen samy o sobě, ale jsou úzce provázány s činy. Pokud dospělý člověk touží po sexuálním styku s dětmi, tuto svou touhu schvaluje a považuje ji za správnou, ale (zatím) podle ní ještě nekonal, jednoznačně to nelze označit za zdravé. Jednání WHO je však jednoznačně skandální a společensky nebezpečné.

Zdroj.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
podivin
Správce poradny
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 2
ve věku do: 40
Výkřik do tmy: Srdce plné lásky přetéká v slzách očima *** Když někoho miluješ, znamená pro tebe víc než ty sám a chceš pro něj jen to nejlepší, ikdyby to tobě mělo působit bolest *** Ikdyž jsou to "jen" děti, mají mou úctu a chovám se k nim slušně *** Moc, peníze ani sex nemůžou nahradit dětskou radost, smích a lásku. *** Čiň, co chceš, pokud nikomu neškodíš *** Každý čin se ti třikrát vrátí
Příspěvky: 1115
Dal: 943 poděkování
Dostal: 515 poděkování

Re: Pedofilné myšlienky a túžby nie sú poruchou, vyplýva z novej klasifikácie chorôb WHO (Hrot.info)

Nový příspěvek od podivin »

Uch, ještěže v WHO pracují odborníci a ne debilové z dezinformačních webů.
Je mi krásně smutno. Tequila chutná nejlíp se solí. Při sprchování není vidět pláč. S plným srdcem lásky žiji prázdné dny.
Now I know that I am a dreamer, Believing in a world that isn't there
You are my little something, It's like you came from nothing, And now you're everything to me
Život nemá tlačítko Restart - promrhané roky nelze vrátit a prožít znovu
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 493 poděkování

Re: Pedofilné myšlienky a túžby nie sú poruchou, vyplýva z novej klasifikácie chorôb WHO (Hrot.info)

Nový příspěvek od Jednorozec »

Jenže ti "debilové" nejsou jen na dezinformačních webech, ale i v státních a komerčních médiích. I když je otázka za se dneska už i ty nedají označit za dezinformační...