Proces coming outu u pedofilních mužů (Kristýna Šulcová)

Diskuze o problematice pedofilie a pedofilů.
Uživatelský avatar
Cykle02
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 2857
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1271 poděkování

Proces coming outu u pedofilních mužů (Kristýna Šulcová)

Nový příspěvek od Cykle02 »

Proces coming outu u pedofilních mužů (2017)
Bakalářská práce
Kristýna Šulcová


Úvod:
Pedofilie je jednou z nejdiskutovanějších parafilií ve společnosti. Jedná se o parafilii, ke které se váže velmi mnoho předsudků, a která je často neprávem spojována především se sexuálním zneužíváním dětí. Všechny tyto předsudky vycházejí především z nízké informovanosti neodborné veřejnosti. Pojem „pedofilie“ zná téměř každý člověk, ovšem ne každý zná jeho skutečnou podstatu a definici. Ačkoliv se v posledních letech zvušuje snaha ukázat pedofilii v jiném světle (např. dokumentární film Danielův svět, pochod Prague Pride), stále se jedná o velice neprobádané téma. V této práci jsem se rozhodla zaměřit na vnitřní a vnější coming out pedofilních mužů, což je období, kdy si jedinci nejdříve začínají svou pedofilní preferenci uvědomovat, tedy procházejí vnitřním coming outem a následně se někteří svěřují svému okolí, tedy procházejí vnějším coming outem. Coming out může pro pedofily být psychicky velmi náročným procesem. Někteří jedinci mohou mít problém se s parafilií sami smířit, někteří nenajdou pochopení u svých blízkých, někteří se se svou sexuální preferencí nikomu ani nesvěří. Všechny tyto problémy mohou být umocněny právě předsudky, které se k pedofilii vážou. V této práci chci přiblížit proces, kterým si pedofilní jedinci procházejí v době coming outu, jak ho prožívají, a jak ho zpětně hodnotí. Domnívám se, že za svou sexualitu by nikdo neměl být předem souzen. Doufám, že tato práce přinese nové poznatky a přispěje k většímu porozumění a toleranci vůči pedofilním jedincům.

OBSAH:
ÚVOD ... 7
I. TEORETICKÁ ČÁST ... 8
1. PARAFILIE ... 9
1.1 Definice a klasifikace ... 9
1.2 Změny v pojetí parafilií ... 10
1.3 Parafilie a parafilní porucha ... 11
1.4 Kritika diagnostického manuálu ... 12
2. PEDOFILIE ... 13
2.1 Definice pedofilie ... 13
2.2 Hebefilie, efebofilie ... 15
2.3 Atraktivní atributy pro pedofily ... 15
2.4 Výskyt pedofilie ve společnosti ... 16
3. PEDOFILIE Z POHLEDU SEXUOLOGIE ... 18
3.1 Etiologie pedofilie ... 18
3.2 Psychosexuální vývoj pedofilů ... 19
3.3 Diagnostika pedofilie ... 20
3.4 Terapie pedofilů ... 23
3.4.1 Terapie a cíle ... 23
3.4.2 Terapeutické přístupy ... 23
3.4.3 Modely ambulantní terapie ... 25
3.4.4 Ukončení léčby ... 26
4. PEDOFILIE A SPOLEČNOST ... 27
4.1 Tabu nedotknutelnosti dítěte ... 27
4.2 Sexuální delikvence ... 28
4.2.1 Právní vymezení sexuálního zneužívání dětí ... 28
4.2.2 Sexuální zneužívání dětí ... 30
4.2.3 Prevence sexuálního zneužívání dětí ... 31
4.3 Pedofilní komunity v České republice ... 32
4.4 Kontakt pedofilů s dětmi a rizikové faktory ... 33
5. COMING OUT ... 36
5.1 Vnitřní a vnější coming out ... 36
5.2 Fáze coming outu ... 37
5
5.3 Přijetí pedofilních jedinců a předsudky ve společnosti ... 38
II. EMPIRICKÁ ČÁST ... 41
6. CÍLE VÝZKUMU ... 42
7. VÝZKUMNÉ OTÁZKY ... 43
8. METODOLOGICKÝ RÁMEC VÝZKUMU A METODY ... 44
8.1 Typ výzkumu ... 44
8.2 Získávání dat ... 44
8.3 Analýza dat ... 45
8.4 Etika a etické aspekty ... 45
9. VÝZKUMNÝ SOUBOR ... 47
9.1 Výběr výzkumného souboru ... 47
9.2 Charakteristika výzkumného souboru ... 47
9.3 Přehledové tabulky ... 49
9.3.1 Toxikologie a závislosti ... 49
9.3.2 Sexuální orientace ... 49
9.3.3 Primární a sekundární preference a věkový rozsah ... 50
9.3.4 Sexuální delikvence ... 52
9.3.5 Zkušenosti s terapií a léčbou ... 52
9.3.6 Vnitřní a vnější coming out ... 52
10. ANALÝZA DAT ... 55
10.1 Výzkumná otázka č. 1 ... 55
10.2 Výzkumná otázka č. 2 ... 57
10.3 Výzkumná otázka č. 3 ... 60
10.4 Výzkumná otázka č. 4 ... 61
10.5 Výzkumná otázka č. 5 ... 64
11. ZÁVĚRY VÝZKUMU A DISKUSE ... 68
POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE ... 72
PŘÍLOHY ... 76
Příloha č. 1: Náborový leták k výzkumu sexuálních preferencí mužů ... 77
Příloha č. 2: Vyjádření etické komise ... 78
Příloha č. 3: Informovaný souhlas se studií ... 80
Příloha č. 4: Otázky k polostrukturovanému anamnestickému pohovoru ... 83
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Cykle02
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 2857
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1271 poděkování

Re: Proces coming outu u pedofilních mužů (Kristýna Šulcová)

Nový příspěvek od Cykle02 »

Vypíchnu:

str. 14
Podle DSM-V (2015) pokud jedincům jejich sexuální zájem o děti či jejich preference
nezpůsobuje psychosociální obtíže a nepociťují pocity viny, hanby či úzkosti způsobené těmito
impulzy, a pokud je tyto parafilní impulzy funkčně neomezují (což je doloženo jejich vlastním
míněním, objektivním posouzením, či obojím), a pokud jejich osobní i právní záznamy
dokazují, že nikdy nejednali na základě těchto potřeb, pak u nich lze konstatovat pedofilní
preferenci, nikoli poruchu, čili se z tohoto hlediska nejedná o nemoc.


str. 39
Existuje mnoho pedofilních jedinců, kteří nespáchali žádný trestný čin, ale bývají
prezentováni jako delikventi. I ten, kdo o sobě prohlásí, že je pedofil a chce bojovat za práva
pedofilů proti jejich automatickému škatulkování coby „zneuživatelů dětí“, riskuje, že se
dostane do neřešitelné rozepře s majoritními představami, podle kterých někdo tak nebezpečný
nemá vůbec nárok mluvit o jakýchkoli svých právech a potřebách. Pokud člověk řekne, že
pociťuje lásku k dítěti, je to automaticky spojováno se sexuálním zneužitím, přitom láska může
mít mnoho podob (Fafejta, 2016).
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 490 poděkování

Re: Proces coming outu u pedofilních mužů (Kristýna Šulcová)

Nový příspěvek od Jednorozec »

Když si tak čtu tu definici kde "a pokud je tyto parafilní impulzy funkčně neomezují" tak mně napadá že vlastně tohle nemůže splňovat nikdo s pedofílií, vždyť minimálně v partnerském životě tohle každého pedofilně orientovaného člověka funkčně omezí docela dost, už jen u výběru a nalezení životního partnera.. nebo se tím myslí jen krátkdobá sexuální potřeba a její překlenutí?

Jinak je určitě hezké že se opět našel někdo kdo se rozhodl věnovat čas problematice pedofilie a zaslouží poděkování.

Ps. Texty závěrečných prací jsou, z velké části, veřejně dostupné přímo na internetu. Na tuto jsem našel odkaz na stažení:
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/187672 (odkaz v nadpise se mi sám inhed zavře)
Uživatelský avatar
Myš
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Mám
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Všimli jste si letos, kolik se urodilo jmelí?
Příspěvky: 859
Dal: 144 poděkování
Dostal: 703 poděkování

Re: Proces coming outu u pedofilních mužů (Kristýna Šulcová)

Nový příspěvek od Myš »

Jednorozec píše: neděle 18. 10. 2020, 19:35:46 Když si tak čtu tu definici kde "a pokud je tyto parafilní impulzy funkčně neomezují" tak mně napadá že vlastně tohle nemůže splňovat nikdo s pedofílií, vždyť minimálně v partnerském životě tohle každého pedofilně orientovaného člověka funkčně omezí docela dost, už jen u výběru a nalezení životního partnera.. nebo se tím myslí jen krátkdobá sexuální potřeba a její překlenutí?
P
Diagnóza je vždycky na lékaři. Nicméně dospěl jsem k tomu taky, že i jako fungující, společensky prospěšný egosyntonní pedofil bych se do definice pedofilní poruchy vejít mohl, protože v jistém slova smyslu i mě má prefenrence někdy uvádí do nepříjemných situací a omezuje mě to z hlediska naplňování potřeb souvisejících se vztahy.
"Life is a waterfall, we're one in the river and one again after the fall
swimming through the void we hear the word
we lose ourselves but we find it all..."
SOAD