Tak nám soudruzi blekotají o “fake” jménem QAnon (Pravý prostor)

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
Uživatelský avatar
Cykle02
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 951
Dal: 304 poděkování
Dostal: 620 poděkování

Tak nám soudruzi blekotají o “fake” jménem QAnon (Pravý prostor)

Nový příspěvek od Cykle02 »

Ultrapravicový web rozporuje konspirační teorii :D


Soudruzi z “FakeBooku” a “Twisteru” vymazali účty, související s údajnou “sektou” QAnon. Tato sekta údajně “věří” tomu, že svět ovládá “klika pedofilů”, proti níž poctiví politikové, jako třeba Donald Trump, bojují.

Je to jako známý vtip

Z dob socialismu existuje vtip, jak se na vývěsce jednoho okresního kina objevila programová nabídka: “Dnes večer: Švédský pornografický film ‘Dala baba vojákovi'”. Před naplněným sálem (a patřičně naplněným a vzhledem k vykastrované poušti socialistické pseudokultury též i nadrženým) pak vystoupil vedoucí kina, který se omluvil za několik drobných chyb, které se do programu vloudily: Za prvé, nejedná se o film švédský, ale sovětský. Za druhé, nejedná se o film pornografický, ale panoramatický. Za třetí, nejmenuje se “Dala baba vojákovi”, ale “Balada o vojákovi”.

Pokud se tedy podíváme, na to, co soudruzi tvrdí o onom QAnon, tak zde se také vyskytuje pár drobných, v podstatě zanedbatelných, chybiček, jako v onom programu okresního kina.

Pedofilové?

Je mi velice líto, ale zcela jednoznačně ze dvou důvodů se o pedofily nejedná. Veškeré skandály, které se na tomto poli vyskytly, byly o klácení sice nezletilých, ale pohlavně dospělých dívek, pro něž se užívá termín “lolitky” podle známého Nabokova románu.

Odborníci mají pro tuto sexuální orientaci termín “hebefilie”, který se prakticky mimo odborné kruhy nepoužívá. Rozdíl je zde přitom jasný, lolitky, alespoň ty starší, už jsou biologicky dospělé (tj. mohou otěhotnět), a jsou pohlaví výlučně ženského. Pedofilové jako takoví jsou orientováni na děti před nástupem puberty a pohlaví jejich sexuálních objektů je jim více-méně lhostejné. Jistěže existují i osoby zaměřené na pubertální chlapce (efebofilové), ale těm jsou zase lhostejné stejně staré dívky. Pokud je efebofilně orientována žena, může se svým objektem sexuálního zájmu otěhotnět (protože je pohlavne zralý).

Takže podle všeho se o žádné pedofily nejednalo a nejedná.

Motiv?

Obávám se, že motivem u těchto lidí není ani tak výlučná sexuální orientace na lolitky, to se více-méně neslučuje s jejich manželstvími (včetně zplození potomstva) se staršími partnerkami.

Motiv je asi někde jinde. Obávám se, že sexování zakázaných lolitek je spíše u těchto lidí věcí prestiže ve smyslu “stojím nad zákonem, platícím pro plebs”. Mohou v tom hrát roli i vrozené atavismy, které můžeme pozorovat u některých druhů opic. Ty se patrně vyskytovaly i u našich předků ještě na pomezí zvířat a lidí. Vítězný opičák některých druhů po půtce o postavení v hierarchii tlupy náznakově předvede soulož s poraženým soupeřem, což je gesto, které soupeře ponižuje a posílá po sociálním žebříčku směrem dolů. I sexování členů poražené tlupy (při střetu dvou tlup) má stejný původ a máme ho zřejmě hluboce “zadrátovano” v našich mozcích, protože znásilňování žen (a nejen jich) na dobytém území provádějí prakticky všechny armády světa a prováděly tuto činnost od prahu historie až po (alespoň některé) současné konflikty. I ono masové znásilňování žen a dívek muslimskými přivandrovalci v evropských městech (viz silvestr 2018 – 19) má pravděpodobně stejný biologický původ.
Něco podobného je asi i akt (sexuální), porušující tabu a potvrzující tím vysoké postavení v sociální hierarchii tlupy.

Opět, pokud bychom sáhli do historie, nalezneme zde příklady samovládců, kteří porušovali nejrůznější tabu, i v oblasti sexuální. A opět to byl signál ve smyslu latinského úsloví “quod licet Iovi non licet bovi” (tedy “jsem bůh a mohu si dovolit něco, co si nesmí dovolit pouhý dobytek”). A tak historie zaznamenala Nerona, mimo jiné sexujícího vlastní matku, Caligulu, který klátil svoje sestry, a mnoho dalších. U dcery papeže, Lukrécie Borgie, není v případě některých jejích dětí jasné, zda je zplodil její otec, papež Alexandr VI., nebo její bratr Caesare. A pokud bychom šli po linii papežů, našli bychom řadu podobných zvráceností i v dobách bližších současnosti. Světští vládci, porušující různá tabu (včetně sexuálních), by se našli také. Můžeme z našich dějin vzpomenout císaře Zikmunda, který při jedné z návštěv Olomouce přefiknul několik měšťanských dcerek (z dnešního pohledu “pod zákonem”) a následující den je nechal v kostele “pokřtít na čisté panny”. A takové příklady existují nejen v dávné historii. Lze například připomenout na koncem minulého století sesazeného a později v exilu zemřelého středoafrického císaře Bokassu, pořádajícího hostiny, na nichž byly předkládány stejky z jeho poražených (a to i v řeznickém smyslu tohoto slova) oponentů.

Takže za motiv uvedených činů, “pedofilní organizace” lze považovat spíš presentaci výlučnosti a výjimečnosti, včetně vysoké míry prestiže, než sexuální orientaci jako takovou.

Jistěže by mohla být soulož s lolitkou chápána i jako jakýsi druh “vázacího aktu” ve smyslu “jsi náš, něco na tebe máme”, ale spíš případný záznam takovéto akce typuji na vytvoření materiálů, chránících krk a statky organizátorů těchto aktivit, jak se zmiňuji dále.

Výmysl?

Není to tak dlouho, co otřásl západní společností skandál Jeffreyho Epsteina, který pořádal pro špičkové politiky, presidenty, expresidenty, členy královských rodin apod. akce s dospívajícími dívkami (lolitkami).

Poté, co se ho podařilo dopadnout a usvědčit alespoň natolik, aby bylo možné ho strčit do vězení, se ve vazbě nejprve pokusil o sebevraždu a později ji údajně i dokonal. Že prakticky nikdo rozumně uvažující na sebevraždu nevěří, je vcelku jasné: Dotyčný věděl příliš mnoho o příliš mnoha silně vlivných lidech. Je docela možné, že měl někde ukryty i kompromitující materiály (snímky, videa apod.) a přecenil jejich vliv coby pojistky své osobní bezpečnosti.

Zde se tedy nepodařilo skandál zcela ututlat, protože alespoň určitý výběr z Epsteinovy klientely pronikl na veřejnost.

V Belgii měli pedofilní, či spíše “pedofilní” skandál s M. Dutrouxem, který “lovil” školačky (spíše lolitky než opravdové děti) a není jasné, co se s nimi dělo dál. Faktem je, že byl usvědčen z “odlovení” a znásilnění dvou dvacetiletých mladých žen pro svou vlastní potřebu, tedy žen dávno za horizontem “lolitčího” věku (cca 15), což zpochybňuje jeho pedofilní nebo hebefilní orientaci (spolu s manželstvím). Je vysoce pravděpodobné, že ty mladší dívky nelovil pro potřebu svou, ale “na kšeft”, akorát nám vyšetřovatelé a soudci této kauzy dluží informaci o jeho zákaznících. Pochybnosti vzbuzuje i jeho útěk a následné chycení osamělým hajným, když se policie i armáda v této věci ukázaly být neschopné. Kdysi jsem v diskusi na Neviditelném Psovi konstatoval, že by mě zajímalo, zda po této akci sedí ve vězení onen Dutroux nebo někdo jiný pod jeho jménem. Prostě zde se zřejmě ono vlastnění kompromitujících materiálů vyplatilo více než v případě J. Epsteina.

I my máme “Kuřimskou kauzu”, která vykazuje některé shodné rysy, byť jejími oběťmi byly opravdové děti, tedy osoby sexuálně atraktivní pro skutečného pedofila. Odchylkou je zde ovšem mučení těchto dětí, které spíše svědčí pro sadismus pachatelů. Soudy i vyšetřovatelé veřejnosti dluží vysvětlení, o co vlastně šlo. Zda se jednalo o jakousi extrémní sektu, nebo zda pod tímto pláštíkem bylo pořizováno extrémní sadistické dětské porno (atraktivní spíše pro sadisty než pedofily), nebo zda šlo o ještě něco jiného.

Všechny tyhle (a, pochopitelně, by se nalezly i další) skandály reálně existují a jsou dohledatelné v soudobém tisku, případně na internetových archivech (pokud nebyly vymazány). Sexuální aktivity, související se “špičkami” společnosti, zaměřené na osoby “pod zákonem” tedy zcela jistě existovaly a patrně i existují. A nejedná se o žádné “fake”.

Spiknutí?

Už vícekrát jsem uvedl, že na nějaká zásadní spiknutí moc nevěřím. Lidé mohou v určitých situacích jednat synergicky čistě proto, že mají jakési jasně dané zájmy a z nich vycházejí. A pokud se takových lidí sejde v čase a místě více, může to vyvolávat dojem “spiknutí” i v situaci, kdy spolu nijak nekomunikovali a žádnou koordinaci svých aktivit neorganizovali.

A je naprosto jasné, že pokud se sejdou lidé se společnými nebo podobnými zájmy, mohou své aktivity koordinovat. A opět k tomu absolutně nepotřebují nějaké tajné společenství, zednářské lóže apod. Takové organizace by byly nutné spíše v situaci, když by bylo zapotřebí části jejich členů nějaké centrálně vytvořené rozhodnutí a z něj plynoucí jednání vnutit. Asi tak, jak fungoval “demokratický centralismus” v komunistických stranách, nebo “vůdcovský princip” ve stranách fašistických a nacistických.

Pokud se tedy sešlo pár “hochů, co spolu mluví” v “Lolita Expresu” Jeffreyho Epsteina, tak jim stačilo “hodit řeč” během oddechu mezi dvěma “čísly”, případně výměnou obsluhy, případně čekáním na nástup účinku další modré tabletky. To bohatě postačovalo k vymezení vlastních zájmů a dohodnutí dvou či vícestranné koordinace aktivit. A vůbec na to dotyční nepotřebovali tajné zednářské lóže nebo “světovou organizaci pedofilů” (nebo něco podobného). Spíš naopak, takováto organizace by jim přinesla víc omezení než prospěchu. Jistěže nelze vyloučit nějaké řeči na toto téma, či nějaké teatrálnosti zaměřené ven, ale chápal bych je spíš jako kalení vody či ukojení vlastního přerostlého ega zúčastněných než něco skutečně potřebného a podstaty věci se dotýkajícího.

Je to nepříjemné

Jistěže to nemusí být nepříjemné nám, normálním lidem, ale informace o těchto skandálech jsou zcela jednoznačně nepříjemné vládnoucí “elitě”, protože jí, jak by řekla normalizační televize, “nastavují zrcadlo”.

Budu hodně ošklivý, ale to, že se někdo dostal na špičku sociální hierarchie, a mnohdy bez sebemenší vlastní zásluhy, nebo, pokud je to “selfmade man”, jako osoba fungující bez skrupulí a bez ohledů nejen na zákony, ale i elementární morálku, naprosto neznamená, že se jedná o nějakou elitu, k níž by měla společnost očima řadových občanů vzhlížet. Naopak se ukazuje jasná dichotomie mezi sociální špičkou a skutečnými elitami, jaká existovala ostatně i v tom starém Římě, v papežském státě, za vlády Zikmunda Lucemburského a ve mnoha dalších historických a geografických destinacích. A pokud se společnost má nějakým způsobem posunout vpřed, bude se muset zbavit právě tady těchto lidí, minimálně jejich odstraněním z pozic na špičce sociální pyramidy, na něž nemají nárok. Nebylo by to poprvé, co k něčemu podobnému došlo. A zcela jistě, bohužel, i ne naposled, protože část lidí pozici na špičce sociální pyramidy neustojí a promění se v monstra. A v historii bylo vždy z tohoto důvodu, třeba po pár generacích, onen proces zopakovat.

Jsem toho názoru, že potenciální oběti onoho “čištění společnosti od pseudoelit” mají sevřené hýždě. A, bohužel, slušných lidí je mezi nimi tak málo, že není možná nějaká reforma směrem ke zmorálnění této sociální špičky, aby se alespoň přiblížila svými vlastnostmi opravdové elitě. Konec konců, s tímto problémem se střetl již Jan Hus, který se snažil o reformu a zmorálnění tehdy již silně rozložené církve. Mít tehdejší církevníci dnešního ducha, zcela jistě by některá jeho kázání označovali za “fake”, či “fakenews” nepřátelského původu, snad od Židů nebo mohamedánů.

QAnon tedy zcela reálně popisuje stav v nejvyšším patře společnosti. Snaha jejich oponentů z nich udělat nějakou “sektu”, je pochopitelně pouze lživá manipulace, která má jediný cíl – celé toto hnutí za očistu společnosti (a zejména špičky sociální pyramidy) kompromitovat. Vůbec bych se nedivil, kdyby ty nejdivočejší teorie, připisované tomuto hnutí, pocházely ve skutečnosti z dílen profesionálních desinformačních organizací, řízených a placených právě západními pseudoelitami.
Uživatelský avatar
Zappart
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Brno / Mohelnice
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 5
ve věku do: 36
Kontakt: jan.pavel.dvorak@email.cz
Zappart@protonmail.com
Výkřik do tmy: Nejsem jen nemožnej. Já jsem vědecky nemožnej...!
Příspěvky: 77
Dal: 540 poděkování
Dostal: 84 poděkování

Re: Tak nám soudruzi blekotají o “fake” jménem QAnon (Pravý prostor)

Nový příspěvek od Zappart »

A já myslel, že když vlezu do Čepeku, tak se stanu součástí té pedofilní elity *lol*
A hele, až na pár nepřesností, to napsal celkem dobře, aspoň teda o tom jak fungují, či spíše nefungují taková údajná spiknutí :D